PDA

Zobacz pełną wersję : Budynek gospodarczy na granicy działkitomiplx
16-06-2011, 08:00
Witam,

posiadam działkę w o powierzchni 204m2 13,6m x 15m, jest to działka wąska. Na tej działce prowadzę działalność gospodarczą mam budynek handlowy. Chciałbym postawić na granicy budynek gospodarczy 3m x 6m. Czy wystarczy zgłoszenie, czy musi być zgoda sąsiadów, czy pozwolenie na budowę.

Zbigniew100
16-06-2011, 08:22
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

3. W zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273, dopuszcza się:1) sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m,2) sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej,3) rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych,4) sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.


Zgoda sąsiadów jest niepotrzebna i nic nie daje.
Potrzebne zgłoszenie.

sSiwy12
16-06-2011, 08:49
Taka uwaga.
Budynek gospodarczy i związane z nim uproszczone procedury – dotyczą tylko i wyłącznie działki zabudowanej budynkiem „mieszkalnym”.

tomiplx
16-06-2011, 09:33
Taka uwaga.
Budynek gospodarczy i związane z nim uproszczone procedury – dotyczą tylko i wyłącznie działki zabudowanej budynkiem „mieszkalnym”.


tak jak pisałem zabudowa jest handlowa, działka jest usługowo-mieszkalna,
a jak procedura wygląda w tej sytuacji jeżeli nie łapie się pod uproszczoną bądź co zrobić żeby łapało się pod uproszczoną

aglig
16-06-2011, 09:48
Zrób zgłoszenie do Starostwa i odczekaj 30 dni jeśli nie wniosą sprzeciwu to buduj. Owszem to co pisze siwy jest prawdą i wynika z definicji budynku gospodarczego ale w większości Starostw nie czepiają się tego.( z doświadczenia)
Chociaż czytając literalnie definicje można by się sprzeczać:

budynku gospodarczym - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych, czy wszystko po słowie oraz dotyczy tylko mieszkańców budynków mieszkalnych a już budynek gospodarczy służący li tylko do prac warsztatowych może stać na pustej działce.

taz76
20-07-2011, 23:36
Witam
Mam działkę o powierzchni 480m2 w kształcie litery "L" z domkiem jednorodzinnym. Aktualnie w wąskiej części przy samej granicy stoi budynek gospodarczy z fundamentami ale jest w bardzo złej kondycji oraz jest niesymetryczny. Chciałbym go wyremontować i nadać kształt prostokątny. Wiem że jakiś czas temu sąsiad chciał go usunąć ale wygasło mu pozwolenie. Czy muszę starać się o pozwolenie czy wystarczy zgłoszenie i czy sąsiad może mi przeszkodzić ?

tacim
22-07-2011, 09:31
A jeżeli ma fundamenty to czasem nie trzeba mieć pozwolenia na budowę-rozbudowę

mim
26-07-2011, 08:44
Chciałem postawić domek ogrodowy o wymiarach 180x250cm na granicy działki z sąsiadem. Domek GT1 kosztuje 1400zł w Leroy Merlin. Zrobiłem zgłoszenie i otrzymałem odmowę ze starostwa. Oto uzasadnienie.

Par.12 ust.4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 Dz.U. nr 75 poz. 690 w sprawie warunków technicznych:
"usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2 i 3, powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania
w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane".
Objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania wymusza automatycznie przeprowadzenie postępowania w postaci wydania decyzji zezwalającej na budowę.

Pytanie, co robić dalej.
1) odwołać się do Wojewody. Pytanie na jakie paragrafy się powołać.
2) starać się o pozwolenie na budowę. Pytanie ile kosztuje projekt i inne koszty związane z pozwoleniem. Czy ktoś może się podzielić wiedzą ? Kupiłem dom od dewelopera, więc nie musiałem tego załatwiać.
3) postawić bez pozwolenia. Sąsiedzi tak robią.

Pozdrawiam,

sSiwy12
26-07-2011, 09:16
Odwołania nic nie dadzą, bo budynek ma stać w granicy.
Pytanie jest zasadnicze – dlaczego zgłosiłeś budowę budynku?

Nazewnictwo jest istotne, bo wiąże urząd.

Moim zdaniem:

- teoretycznie można przyjąć, że tak mały obiekt wypełnia definicję „małej architektury” (jest to trochę naciągane) – a w związku z tym, zgodnie z PB nie podlega nawet zgłoszeniu,

- nazwanie tego obiektu altaną, zapewne nie spowoduje takiej reakcji urzędu – zwłaszcza jeśli nie będzie miał fundamentów (nie będzie budynkiem, a w związku z tym nie „załapuje się” na przepisy o odległościach od granicy).

Myślę, że należy jeszcze raz dokonać zgłoszenia zamiaru budowy, ale altany bez fundamentów.

mim
26-07-2011, 11:27
Napisałem w zgłoszeniu "domek ogrodowy", bo taka była nazwa produktu na stronie Leroy Merlin. Pytanie czy ten domek (http://www.leroymerlin.pl/produkty/domek-ogrodowy-gth-1,1204797535,1301324168.html) można nazwać altaną. Jeśli tak, to wtedy rozporządzenie Ministra Infrastruktury, się do niego nie stosuje. W rozporządzeniu napisano w tytule "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie". A altana nie jest budynkiem, co kończy dowód :)

Nie znalazłem definicji altany. Pytanie kluczowe brzmi, czy altana ma ściany ażurowe, czy niekoniecznie.

sSiwy12
26-07-2011, 11:40
W zasadzie - wszystko co nie jest budynkiem (z definicji), może być altaną :)

forumuser
11-08-2011, 07:25
Zrobiłem zgłoszenie i otrzymałem odmowę ze starostwa. Oto uzasadnienie.

Par.12 ust.4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 Dz.U. nr 75 poz. 690 w sprawie warunków technicznych:
"usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2 i 3, powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania
w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane".
Objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania wymusza automatycznie przeprowadzenie postępowania w postaci wydania decyzji zezwalającej na budowę.

Pytanie, co robić dalej.

Mam zupełnie to samo w Poznaniu. Odwołałem się do Wojewody (odmowa miała także inne uchybienie), ale ten podtrzymał decyzje Starosty. To akurat chyba prawie zawsze jest regułą. Generalnie rozbija się o to, że urzędy twierdzą że jeżeli chcyemy cos postawić na warunkach Par.12 ust 4. (przy granicy lub 1,5m od niej) to ZAWSZE wymagane jest pozwolenie na budowę. W mojej opiii ta interpretacja nie jest słuszna i zamieszam odwoływać się dalej do WSA. Przechodzil ktoś to może już? Z jakim efektem? Prosze o info, bo termin nagli.

forumuser
11-08-2011, 07:28
W zasadzie - wszystko co nie jest budynkiem (z definicji), może być altaną :)

Hej,
w Poznaniu urzędy twierdzą że altana / drewutnia itp to "budynek gospodarczy.
Poza tym raczej trudno postawic drewutnię bez trwałego połączenia z gruntem (choćby na kotwy)

Możesz uściślić dlaczego wg Ciebie altana nie jest budynkiem gospodarczym?

sSiwy12
11-08-2011, 08:23
Hej,
Możesz uściślić dlaczego wg Ciebie altana nie jest budynkiem gospodarczym?
Wynika to z Prawa Budowlanego:


Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;Mam zupełnie to samo w Poznaniu. Odwołałem się do Wojewody (odmowa miała także inne uchybienie), ale ten podtrzymał decyzje Starosty. To akurat chyba prawie zawsze jest regułą. Generalnie rozbija się o to, że urzędy twierdzą że jeżeli chcyemy cos postawić na warunkach Par.12 ust 4. (przy granicy lub 1,5m od niej) to ZAWSZE wymagane jest pozwolenie na budowę. W mojej opiii ta interpretacja nie jest słuszna i zamieszam odwoływać się dalej do WSA. Przechodzil ktoś to może już? Z jakim efektem? Prosze o info, bo termin nagli.

Faktycznie przepisy stanowią, że wszystkie budynki w odległościach od granicy innych niż 4m i 3m bez okna (upraszczając) powodują objęcie …….
A biorąc pod uwagę następne sformułowania w PB:Art. 28.
2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz
właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących
się w obszarze oddziaływania obiektu.


orazArt. 30.
6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:
1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych
obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;


I tak koło sie zamyka, bo ustawodawca „powiązał” „oddziaływanie obiektu” z pozwoleniem na budowę – ale moim zdaniem dotyczy to tylko i wyłącznie budynku (obiektu, który wypełnia wymagania definicji budynku).

forumuser
11-08-2011, 20:12
Dokładnie taka argumentacje przedstawiłem w odwołaniu do Wojewody. Jednak ten calkowicie ja odrzucił.
Dziwny kraj...

msobanie
13-08-2011, 10:29
Witam,
Chcialbym postawic budynek gospodarczy / garaz (np. blaszany), moge go odsunac od granicy o 1.5 m (nie ma problemu), ale ...
Chcialbym zrobic go sporym, np. 10m na 4 m - co przekracza wspomniane 5.5 metra.
Co wtedy?
Pozwolenie na budowe?
A jesli mialby on (zamiast fundamentow) - płytę fundamentową - to czy to też będzie uznane za fundament?
Pytanie o definicję budynku, czy wszystkie warunki muszą być spełnione aby coś nazwać budynkiem:
a) który jest trwale związany z gruntem
b) wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych
c) posiada fundamenty i dach;
Nie ukrywam, że szukam "obejścia", aby taki garaż nie został nazwany budynkiem, co zwolniłoby go z "paragrafu" budynku i abym mógł go postawić bez pytania.
Pozdrawiam
Mirek

sSiwy12
13-08-2011, 10:50
40m2 obiekt można postawić tylko przy procedurze pozwolenia na budowę.

dopisałem:

Również długość obiektu, wyklucza „preferencje” dotyczące odległości od granicy.

msobanie
13-08-2011, 11:01
No trudno ...
Czyli w takiej sytuacji bedzie to traktowane jako budynek, prawda ? (Bo ma sciany, fundament i dach)
Czy to oznacza 3 metry od granicy (zakladajac ze jest bez okien)? Czy moge 1.5 metra - nie bardzo rozumiem kiedy sie stosuje te 1.5 metra.
Dzialka jest szeroka, ~38X38 metrow
Musze miec projekt, kierbuda, mapki itd, tak jak przy domu, tak?
To nie bedzie garaz, tylko dokladnie budynek gospodarczy, do niezarobkowych czynnosci warsztatowych (i tu nie sciemniam).
Wszelkie uwagi mile widziane.
Pozdrawiam
Mirek

msobanie
13-08-2011, 13:19
Aby coś było budynkiem, musi być trwale związane z gruntem :)
Więc....
Jeśli postawię kontener o wymiarach 4x10?????
Nie będę go w żaden sposób "wiązał z gruntem", będzie sobie po prostu stał.
Podobnie jak szwagier postawił przyczepę kempingową, która sobie stoi.
Czy na to też potrzebuje jakieś papiery :) ?
Mirek

forumuser
12-12-2011, 13:07
Może kogoś zainteresuje.
Poszedłem ze swoją sprawą ( http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181378-Budynek-gospodarczy-na-granicy-dzia%C5%82ki&p=4850851&viewfull=1#post4850851 ) do WSA i sąd przyznał mi rację. Uzasadnienie wyroku pojawi się pewnie za jakiś miesiąc w interencie, ale według ustnej sentencji wyroku Sąd przyznał mi rację ze nie można z przepisów wywnioskować iż objecie obszarem oddziaływania = automatycznie konieczność uzyskania pozwolenia na budowę.

Tak więc - warto walczyć o swoje bo da się wygrać.

laik :-(
16-03-2012, 21:01
Witam!!!
Jestem na FORUM pierwszy raz!!! Wcześniej dużo czytałam i dlatego pomyślałam, że może mi pomożecie :-)
Mam problem z sąsiadem, który zwrócił się do urzędu o wydanie warunków zabudowy w celu budowy budynku gospodarczego z usytuowaniem w granicy z moją działką. Zapoznałam się z wnioskiem złożonym w urzędzie i okazało się, że:
1) wysokość budynku w granicy z moją działką (strona południowo-wschodnia) = 8 metrów,
2) długość budynku w granicy z moją działką = 40 metrów.

W zeszłym roku na tej działce rozpoczęłam budowę budynku mieszkalnego parterowego z poddaszem użytkowym w zabudowie bliżniaczej. Odległość budynku o TEJ granicy to ok. 5 metrów. Wysokość mojego budynku to 9 metrów. Zdecydowana większość okien (poza jednym) w moim budynku usytuowana jest właśnie od strony południowo-wschodniej, gdzie ma powstać budynek sąsiada.
Ponadto , w granicy z działką sąsiada-na podstawie tego samego pozowlenia- postawiłam garaż. Wysokość garażu w granicy działki to 4,8 metra. Długość garażu to ok. 6,5 metra.

Według mnie budynek, jaki chce postawić sąsiad to KOOOOLOS. W pobliższej okolicy nie ma takiego budynku, który w granicy byłby tak długi i co najgorsze dla mnie TAK WYSOKI!!! Zważywszy na to, że wszystkie okna mam od strony południowo-wschodniej zastanawiam się, czy do moich pomieszczeń na parterze i piętrze "dotrze" w ogóle słońce.
Nie zamierzam tak tego zostawić, już na etapie określania warunków zabudowy.
Wiem, że są jakieś przepisy dotyczące przesłaniania nasłonecznienia budynków oraz przepisy przeciwpożarowe. Odległości dot. granic chyba nie można się przyczepić.....
Proszę o pomoc uczestników forum.

sSiwy12
17-03-2012, 08:09
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przypadku sąsiad może wybudować w granicy:
1. Budynek przylegający do Twojego garażu o takiej samej długości i wysokości (w pasie 3m w głąb swojej działki),
2. Budynek gospodarczy lub garaż, o długości mniejszej niż 5,5m i wysokości niższej niż 3m.

Przepisy stanowią również, że masz możliwość „zablokowania” tej budowy (jesteś stroną w postępowaniu i możesz wyrazić swój sprzeciw) – 100% skuteczny, jeśli projektowana budowa narusza podane wyżej uwarunkowania.
Pilnuj terminów, podanych w pismach z urzędu !

msobanie
15-04-2012, 11:35
Witam,
Chciałbym podrążyć trochę możliwość wybudowania, no właśnie - nie "budynku gospodarczego", tylko, nazwę go "kontenerem gospodarczym" - na potrzeby tego postu.
Nie będzie to budynek, bo nie będzie trwale związany z gruntem, będzie na nim stał po prostu.
Będzie miał ściany i dach (i kratownicę - podłogę), ale nie będzie trwale związany z gruntem - nie będzie więc formalnie budynkiem - w sensie przepisów budowlanych.
Będzie większy niz 5.5 na 3 metry - będzie miał 8 x 4 metry.
I będzie stał tuż przy granicy (powiedzmy 0.5 metra od granicy).
Muszę cokolwiek zgłaszać?
Nie będzie wysoki, ot, 2, max 2.5 metra.
Będę wdzięczny za odpowiedź (sSiwy12- proszę o radę).
Pozdrawiam
Mirek

sSiwy12
15-04-2012, 13:19
Moim zdaniem:

Jest problem, bo odpowiedź zależy od wielu czynników:
- czy działka jest budowlana,
- czy działka jest zabudowana,
- jaka zabudowa (mieszkaniowa, zagrodowa),
- czy na działce trwa budowa,
- jaka będzie rola tego kontenera.
Ale w zasadzie ten kontener, można na działce umieścić na „zgłoszenie” tylko na czas określony – czyli jako obiekt tymczasowy do 120 dni, lub bez zgłoszenia, na czas budowy, jako obiekt „zaplecza budowy”, po zakończeniu budowy musi „zniknąć”.

Realnie, liczyć się trzeba z procedurą PnB – chyba, że działka rolna z zabudową zagrodową.

msobanie
15-04-2012, 13:36
Dzięki za odpowiedź,
Jest tak:
- działka jest budowlana, zabudowana (dom jednorodzinny), zabudowa? zakładam że mieszkaniowa (wieś pod miastem), nie trwa budowa.
Rola kontenera to pomieszczenie gospodarcze (narzędzia, kosiarka, warsztat itp).

Czy dobrze rozumiem, że (przy granicy, poniżej 3 metrów), mógłbym na zgłoszenie postawić budynek gospodarczy (max 5.5 i wysokość 3 metry), tak?
A może mogę wykorzystać "paragraf" o 25 m2? Wtedy przy szerokości 4 metrów mógłby być 6.25 metrów długi?
Czy te 5.5 metra wynika z tego że przy granicy?
Jeśli tak, to gdybym go postawił 3/4 metry od granicy, to mógłbym postawić (tylko na zgłoszenie) coś o wymiarach, np. 10x 2.5 metra?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam
Mirek

sSiwy12
15-04-2012, 14:32
Rozporządzenie w sprawie WT ………:§ 12. 3.
4) sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o
wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką
budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych
lub drzwiowych.


I w zasadzie zawsze, w odległości min. 3m od granicy (dla ściany bez otworów) – wtedy sąsiad nie jest stroną.
Przy czym na zgłoszenie, powierzchnia nie może być większa niż 25m2.

msobanie
15-04-2012, 14:59
Hmm,
Nie rozumiem dwóch rzeczy.
1. O czym ten paragraf mówi, że jak jak spełnię te warunki (wymiary) to mogę taki budynek postawić?
Wtedy wystarczy zgłoszenie? Czy urząd może wyrazić sprzeciw czy po prostu przyjmuje do wiadomości?
2. Druga część zdania, po "lub w odległości nie mniejszej.." - czy to znaczy, że jak się odsunę 1.5 metra od granicy (ścianą bez okien i drzwi), to wtedy ograniczenie 5.5 x 3 nie jest ważne? Wtedy jak rozumiem pozostaje ograniczenie 25 m2, aby tylko na zgłoszenie, tak?
Pozdrawiam
Mire

krasnaldom
03-07-2012, 10:40
Witam

Na działce chciałem postawić taki stary garaż jako budynek gospodarczy (ktoś chciał wyrzucić na złom a ja tam będę trzymał rowery, grill'a, narzędzia itp.). 3 x 5 i chciałem go postawić tyłem do płotu sąsiada (taki parkan z paneli betonowych)

Byłem już w wydziale budownictwa i prawie się zgodzili (muszę zrobić zgłoszenie) ale wyszła jedna wątpliwość - są jakieś przepisy ppoż, które powinienem spełnić (ściana ogniowa zabezpieczająca sąsiada przed pożarem)

Tutaj pytanie: czy przysunięcie tego garażu bezpośrednio do takiego parkanu betonowego (ma to 7 cm chyba) jest wystarczające czy jednak powinienem wybudować ta nieszczęsną ściankę ogniową ?

Poradźcie coś, bo powoli okazuje się, że więcej z tym blaszakiem problemów niż będzie pożytków...

Krasnal, GG#1103

cluzo
03-07-2012, 18:04
Może kogoś zainteresuje.
Poszedłem ze swoją sprawą ( http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181378-Budynek-gospodarczy-na-granicy-dzia%C5%82ki&p=4850851&viewfull=1#post4850851 ) do WSA i sąd przyznał mi rację. Uzasadnienie wyroku pojawi się pewnie za jakiś miesiąc w interencie, ale według ustnej sentencji wyroku Sąd przyznał mi rację ze nie można z przepisów wywnioskować iż objecie obszarem oddziaływania = automatycznie konieczność uzyskania pozwolenia na budowę.

Tak więc - warto walczyć o swoje bo da się wygrać.

Gratuluję - warto czasami się uprzeć i dochodzić swego. Od sierpnia do grudnia załatwiłeś sprawę. Możesz podać link do tego uzasadnienia?
Jak rozumiem postawiłeś już altanę w granicy działki? I wystarczyło jedynie zgłoszenie?
Pozdrawiam

msobanie
24-09-2012, 19:40
Witam,
Mam prośbę o interpretację tego paragrafu:
"4) sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych. "

Ja to czytam tak:
- jak chcę postawić budynek gospodarczy bezpośrednio przy granicy, to nie może byc dłuższy niż 5.5 metra i nie może być wyższy niż 3 metry
- jak się odsunę na min 1.5 metra ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych to mogę sobie postawić taki budynek już bez tych ograniczeń (mógłby więc i mieć 10 metrów długości.

Czy dobrze to czytam?

Chodzi mi o to, aby postawić blaszaka na zgłoszenie, 7 metrów długi na 3.5 szeroki (24m2), 1.5 m od granicy.
Przejdzie?

Pozdrawiam,
Mirek

sSiwy12
25-09-2012, 10:42
Przywołany przepis, dotyczy wszystkiego co ma być w odległości mniejszej niż 3m (dla ściany bez okna i wykonanej jako oddzielenia p.poż), ale nie mniejszej niż 1,5m od granicy lub (i) w granicy. Oczywiście dotyczy tylko działek przy zabudowie jednorodzinnej.

msobanie
25-09-2012, 19:37
sSiwy12,
No właśnie ja to interpretuję inaczej, ze względu na słowo "lub" :
"...bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m .."
gdybym chciał napisać tak jak mówisz, zamiast słowa "lub", użyłbym "i".
A tak, mamy to lub tamto. To - będzie bezpośrednio 5.5 m i 3 wysokie, tamto - bez ograniczeń (tzn. do 25 m2).

Tyle że na urzędy i paragrafy moja logika nie działa....
Pozdrawiam
Mirek

sSiwy12
26-09-2012, 08:36
Logika ogólnie stosowana, poparta wiedzą o języku ojczystym, dają łatwo zauważyć, że:
- spójnik „lub”, daje możliwość wyboru, synonimem jest „albo”,
- spójnik „i”, jest łącznikiem, nie daje możliwości wyboru, synonimem jest „oraz”, lub matematyczny „+”.

Logicznie:

Dom nie może jednocześnie stać w granicy i (oraz, +) być od niej oddalonym.

Dom może stać w granicy lub (albo) może być od niej oddalony.

dopisałem:


sSiwy12,
A tak, mamy to lub tamto. To - będzie bezpośrednio 5.5 m i 3 wysokie, tamto - bez ograniczeń (tzn. do 25 m2).

Znów nie tak – upraszczając.

Odległość mniej niż 3m i nie mniej niż 1,5m od granicy dla ściany bez okna lub budowa w tej granicy, dotyczy budynków gospodarczych i garaży o długości nie większej niż 5,5m i wysokości do 3m, budowanych w zabudowie jednorodzinnej.

Jeśli budynek gospodarczy będzie parterowym, wolnostojącym, a jego powierzchnia nie przekracza 25m2, to można go wybudować na zgłoszenie.

Jeśli będzie to garaż lub budynek gospodarczy o powierzchni większej niż 25m2, obowiązuje procedura pozwolenia na budowę.

sSiwy12
26-09-2012, 14:27
Witam,
Chodzi mi o to, aby postawić blaszaka na zgłoszenie, 7 metrów długi na 3.5 szeroki (24m2), 1.5 m od granicy.
Przejdzie?


Jeśli postawisz go tak, aby długość jego ściany od strony granicy była mniejsza niż 5,5m, czyli ścianą 3,5m, to nie widzę przeszkód.

msobanie
26-09-2012, 17:59
sSiwy,
Czy dobrze rozumiem, że chcesz powiedzieć, iż słowo "lub" odnosi się do wyboru pomiędzy:
- stawiam budynek gospodarczy w granicy
albo
- 1.5 metra od niej?
Tak?
A 1 metr od granicy nie można?
Jeśli tak, to nie rozumiem dlaczego...
Pomysł ze "skosem" całkiem niezły :)
Tuż przy granicy 5.5 metra, po drugiej stronie 7 :)
Ok, już wszystko jasne. zgłosiłem zamiar budowy budynku gosp 5.5 na 3.5 metra, 1.5 metra od granicy.
Zakładam że przejdzie.
Dzięki!
Mirek

sSiwy12
27-09-2012, 09:08
Znów muszę sprostować. Nie ma skosów. Jeśli budynek (obiekt) ma wymiary, takie jak podałeś, to ustawienie tego obiektu krótszą ścianą skierowaną do granicy, spełni wymagania. Tylko tyle.

W odległości 1 m nie można, bo jak byk pisze „w odległości nie mniejszej niż 1,5m”, a podstawy matematyki, pozwalają wysnuć wniosek że 1 jest mniejsze od 1,5.

msobanie
17-10-2012, 13:16
sSiwy,
To jeszcze jedno pytanko,
Zgłosiłem zamiar budowy budynku gosp 5.5x 3.5 metra, 1.5 m od granicy.
No i Pani z urzędu mówi, że muszę mieć zgodę sąsiada !
Nigdzie o tej zgodzie sąsiada nie ma mowy - ja przynajmniej nie widzę.
Czy to ma coś wspólnego z planem zagospodarowania?
Mirek
PS.
Ale stawiając w granicy (przepis dopuszcza) - stawiamy w odległości "0" (zero), co jest mniejsze niz 1.5 m .... dopuszczają więc albo zero, albo 1.5 (i dalej), ale nie np. 1 m - i tego nie rozumiem - dlaczego nie dopuszczają 1 m, skoro dopuszczają zero...

sSiwy12
17-10-2012, 15:03
Nie jest to zbyt formalne działanie, bo nie ma już instytucji zgody sąsiada.
Nie mniej jednak, w przepisach jest ustanowione, że jeśli chce się posadowić budynek w odległości mniejszej niż 3 lub 4m, to działka sąsiadująca jest objęta obszarem oddziaływania i jej właściciel staje się stroną w postępowaniu. Ale, procedura zgłoszenia, w zasadzie, nie jest postępowaniem.
Mając to na uwadze, urząd na wszelki wypadek zabezpiecza siebie i budującego przed ewentualnymi skutkami, wniesienia protestu przez właściciela sąsiadującej działki, po wybudowaniu budynku.

Dlaczego 1,5m a nie 1m ? Zapewne z różnych przyczyn – nie wnikam z jakich.
Dokładnie tak samo, jak nie wnikam, dlaczego w moim mieście, w obszarze zabudowanym, jest ograniczenie do 70km/h, a nie 60 lub 90km/h.

nini
17-10-2012, 15:26
Witam, piszecie tutaj o przepisach dotyczących terenów zabudowy jednorodzinnej, a co jeśli moja działka ma status terenu zabudowy zagrodowej? Te same przepisy dotyczące budynków gospodarczych (dopuszczalna wielkość i odległość od granicy) czy może inne?

sSiwy12
17-10-2012, 15:56
Wymagania co do odległości od granic, dokładnie takie same, natomiast co do wielkości budowanych na zgłoszenie jest różnica w:
Prawo Budowlane;


Art. 29.
1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę
zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35
m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

b) płyt do składowania obornika,

c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25
m3,

d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości
nie większej niż 4,50 m,

e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2 ;

nini
17-10-2012, 19:23
Dzięki, w takim razie mogę budować do 35m2 :)

msobanie
17-10-2012, 19:36
:)
No to idę na wojnę ... wszystko jednak po kolei - spokojnie poczekam na ewentualny sprzeciw, zobaczymy na jaki paragraf się powołają.
Tymczasem postudiuję prawo budowlane.
Dzięki !
Mirek

msobanie
17-10-2012, 21:06
Witam,
W rozporządzeniu, tuż po punkcie 3-cim ( z 4-ma podpunktami)):
3. W zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273, dopuszcza się:
1) ..
2) ...
3) ...
4) sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

Jest pkt 4, który mówi:
4. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2 i 3, powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Czy to oznacza, że Pani z urzędu ma prawo żądać ode mnie zgody sąsiada, zakładając nawet, iż z definicji działka sąsiada objęta jest obszarem oddziaływania?
Co w praktyce oznacza objęcie obszarem oddziaływania?

Mirek

sSiwy12
18-10-2012, 08:33
Wróć do postu #38 – tam wyjaśnienie.
Definicja – zgodnie z PB:


Art. 3.
20) obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych,
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu;


Moim zdaniem:

Ewentualną podstawą prawna dla takiego żądania (zgoda sąsiada) może być:Art. 28.
2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz
właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących
się w obszarze oddziaływania obiektu.

Co prawda przepis ten mówi o pozwoleniu na budowę, ale:Art. 30.
2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych
oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie,
o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie
szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy
organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek
uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku
ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

Biorąc to pod uwagę, zgoda sąsiada blokuje możliwość jego sprzeciwu, ale także blokuje możliwość postępowania administracyjnego urzędu, związanych z procedurą oddziaływania obiektu.
Tak wiec jest to najrozsądniejsze (dla inwestora) wyjście z takiej sytuacji.

msobanie
18-10-2012, 22:05
Tak,,,
Pani z urzędu dzwoniła dziś do mnie i mówi, że plan zagospodarowania nie mówi o tym, że wolno budować w granicy lub w odległości 1.5 metra, w związku z tym ona nie może + jakieś inne tłumaczenie typu że budynek powinien być na tyłach budynku mieszkalnego itp.
Poczekam spokojnie i zobaczę co napiszą w odmowie - tu muszą się na coś powołać.
A jeśli napiszą że to niezgodne z planem zagospodarowania?
To co jest ważniejsze - plan czy ogólne wytyczne z rozporządzenia?

sSiwy12
19-10-2012, 07:26
Co nie jest zabronione, jest dozwolone !!!!
Zwłaszcza, że pozwalają na to obowiązujące przepisy.

natalia_
19-10-2012, 07:29
Tak,,,
Pani z urzędu dzwoniła dziś do mnie i mówi, że plan zagospodarowania nie mówi o tym, że wolno budować w granicy lub w odległości 1.5 metra, w związku z tym ona nie może + jakieś inne tłumaczenie typu że budynek powinien być na tyłach budynku mieszkalnego itp.
Poczekam spokojnie i zobaczę co napiszą w odmowie - tu muszą się na coś powołać.
A jeśli napiszą że to niezgodne z planem zagospodarowania?
To co jest ważniejsze - plan czy ogólne wytyczne z rozporządzenia?

tak sobie myślę..... z tego co pamiętam z ogólnych wykładni prawa...i tak na logikę:
Ad1 - jeżeli mój tok rozumowania jest dobry, to jeżeli o czymś nie ma mowy w planie to nie mogą Ci zabronić, jeśli jest zgodne z ustawą. tak sobie myślę - jezeli w planie nie ma np. zapisane, że dach ma być z dachówki to robię go z czego chcę .
Ad 2 kodeksy, ustawy i rozporządzenia są ważniejsze niż lokalne prawa i plany a one powinny ( muszą?!) być zgodne, spójne z aktami wyższego rzędu. Nie wyobrażam sobie, że ustawa/ prawo mówi że wolno, a Pani w urzędzie mówi że nie wolno bo jej rada miasta na posiedzeniu uznała inaczej.. ( wyłączając szczgólne przypadki które z pewnością i tak jakoś musza być regulowane ustawami, wyrokami, prawami - czymś wiążącym)
jeśli jest inaczej to chyba czas umierać :) albo neich ktoś mnie poprawi jeśli to co napisałam to bzdury :)

sSiwy12
19-10-2012, 07:44
tak sobie myślę..... z tego co pamiętam z ogólnych wykładni prawa...i tak na logikę:
Ad 2 kodeksy, ustawy i rozporządzenia są ważniejsze niż lokalne prawa i plany a one powinny ( muszą?!) być zgodne, spójne z aktami wyższego rzędu. Nie wyobrażam sobie, że ustawa/ prawo mówi że wolno, a Pani w urzędzie mówi że nie wolno bo jej rada miasta na posiedzeniu uznała inaczej.. ( wyłączając szczgólne przypadki które z pewnością i tak jakoś musza być regulowane ustawami, wyrokami, prawami - czymś wiążącym)
jeśli jest inaczej to chyba czas umierać :) albo neich ktoś mnie poprawi jeśli to co napisałam to bzdury :)

Akurat w sprawie odległości od granicy, MPZP mogą stanowić inaczej niż w ogólnych przepisach co do odległości od granicy 1,5m lub bezpośrednio w granicy, ale dotyczy to zabudowy innej niż jednorodzinna (Rozporządzenie WT § 12.2.).
Pani w urzędzie się coś pozajączkowało, bo tu jest (domniemanie) zabudowa jednorodzinna, a więc obowiązują zapisy § 12.3.4).

semiramida
19-10-2012, 07:48
To macie taka samą pania z urzędu jak ja miałam. Dla naszego urzędu np fakt niepodania w planie rodzaju dachu był dowodem na całkowity zakaz budowania czegokolwiek, mimo dopuszczenia zabudowy. Strach że u was też walka moze potrwać 2 lata... Plan miejscowy ma linie zabudowy i o ile ona nie ma wprowadzonej lini zabudowy 3 m od granicy twojej działki (prostopadle do ulicy) to musi dać zgodę. Nie ma co jeszcze martwic sie gadaniem, bo często punkt widzenia sie zmienia gdy sprawa wplywa oficjalnie na papierze. warto dołączyć dodatkowy załącznik zawierajacy wykaz podobnych wyroków sądowych... (oczywiscie tych na Twoja korzysć)

adamso
26-11-2012, 10:21
Mam podobny problem. Planuje wybudowanie budynku gospodarczego o wymiarach 5,5 m x 4 m (22m2) na działce budowlanej z wybudowanym już domem jednorodzinnym. Wiem, że można to zrobić na zgłoszenie, ale ja chciałbym postawić ten budynek w odległości 1,5 m od granicy w dodatku to tył działki).
Mimo, że warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, to dopuszczają to gdy pytam w starostwie, informują mnie, że w tym przypadku potrzebne będzie pozwolenie na budowę.

Czytając ten post zauważyłem, że niektórzy mieli podobne problemy.
Udało się jakoś z tego wybrnąć bez pozwolenia na budowę?

Jeszcze nie rozpocząłem budować i nie zgłosiłem w urzędzie ale zdaję sobie sprawę, że gdy to zgłoszę to mogę dostać decyzję odmowną.

sSiwy12
26-11-2012, 11:00
Nie ma takiego prawa. Co więcej, nawet pośrednio nie wynika to z obowiązujących przepisów. Taka budowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaga tylko zgłoszenia. Istnieje tylko kwestia, jak wypełnić wymóg objęcia odziaływania na sąsiednią działkę.
Zawiadomienie przez urząd sąsiada i jego brak sprzeciwu, wypełnia ten wymóg. Załączone oświadczenie sąsiada o braku sprzeciwu, też załatwia sprawę.

adamso
27-11-2012, 14:33
Też mi się wydaję, że zgodnie z prawem można taki budynek wybudować 1,5 m od granicy tylko na zgłoszenie.

Jednak gdy rozmawiam z paniami w starostwie, to usłyszałem, że na zgłoszenie to tylko jeśli zachowam odległość 3 m od granicy.
Jeśli zmniejszam tą odległość to muszę mieć pozwolenie na budowę.
Co oczywiście, jeśli wziąć pod uwagę koszt projektu i całego postępowania okaże się nie opłacalne.

Udało się komuś wybronić przed taką interpretacją urzędniczą?

sSiwy12
27-11-2012, 15:01
Po co rozmawiać ? Skompletuj kwity, złóż zawiadomienie o zamiarze budowy ... i finito.
Jak ci zakwestionują, będą musieli podać podstawę prawną - wtedy się odwołasz, albo i nie.
Nie masz nic do stracenia.

aglig
28-11-2012, 10:23
Po co rozmawiać ? Skompletuj kwity, złóż zawiadomienie o zamiarze budowy ... i finito.
Jak ci zakwestionują, będą musieli podać podstawę prawną - wtedy się odwołasz, albo i nie.
Nie masz nic do stracenia.
Tutaj jest niestety dowolność interpretacji przez różne starostwa
Art 30 Prawa Budowlanego ust. 7

7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
A tu mogą wchodzić w grę przepisy art 271-273 warunków technicznych.
Co nie zmienia faktu, że najpierw zgłoszenie i w odpowiedzi na zgłoszenie organ wydaje decyzję nakładającą obowiązek uzyskania pozwolenia. I od tej decyzji można próbować się odwoływać.

Dla przykładu postawmy się w sytuacji takiego sąsiada, który chce budować dom ( lub cokolwiek innego) na swojej działce i myśli że wystarczy jak odsunie się o 4 - 3 metry od granicy a tu ma na granicy działki lub w odległości 1,5 m budynek gospodarczy sąsiada i dowiaduje się że odległości między budynkami to 8 m. I już nie może budować się w odległości 4 m ale np 6,5 m od granicy.

Kartos
28-11-2012, 12:11
Witam
Teść postawił budynek gospodarczy do trzymania zboża i drewna o wielkość 6x10m i wysokości 4m przed podziałem działki.

Teraz granica przebiega wzdłuż dłuższej ściany.

Czy jeśli chce teraz na swojej działce postawić budynek 25m2 przyklejony do budynku teścia to muszę składać o pozwolenie czy wystarczy zgłoszenie?

sSiwy12
28-11-2012, 12:32
A tu mogą wchodzić w grę przepisy art 271-273 warunków technicznych..

Wykonanie ściany "graniczącej" jako oddzielenia p.poż, czyni ten budynek "niewidzialnym" dla tych paragrafów.

aglig
28-11-2012, 14:05
Wykonanie ściany "graniczącej" jako oddzielenia p.poż, czyni ten budynek "niewidzialnym" dla tych paragrafów.

Siwy tylko kto buduje ścianę oddzielenia ppożarowego w budynku gospodarczym ?
Może pokusiłbyś się o przedstawienie jak wygląda taka ściana i z czego się ją buduje ?
I jeszcze jedno obydwie ściany musiałyby być odzielenia przeciwopożarowego. A tym samym wymóg budowy ściany oddzielenia przeciwopożarowego dla sąsiada jest wprowadzeniem ograniczenia

sSiwy12
28-11-2012, 14:46
Każda ściana wykonana z niepalnego materiału, będzie w myśl obowiązujących przepisów , spełniała warunki ściany oddzielenia p.poż.
Czyli każda ściana wymurowana np. z cegły.
Wystarczy tylko ta jedna ściana, aby spełnić wymagania par.271, dla obu budynków.

aglig
28-11-2012, 15:00
§ 235. [Odzielenie przeciwpożarowe] 1. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej tej ściany. 2. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60. 3.W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy wyprowadzić ponad pokrycie dachu na wysokość co najmniej 0,3 m lub zastosować wzdłuż ściany pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 1 m i klasie odporności ogniowej E I 60, bezpośrednio pod pokryciem; przekrycie na tej szerokości powinno być nierozprzestrzeniające ognia. 4. W budynku, z wyjątkiem zabudowy jednorodzinnej, w dachu którego znajdują się świetliki lub klapy dymowe, ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane od nich w odległości poziomej mniejszej niż 5 m, należy wyprowadzić ponad górną ich krawędź na wysokość co najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy świetlików nieotwieranych o klasie odporności ogniowej co najmniej E 30.


Reszta jutro bo muszę zmykać

Kartos
29-11-2012, 14:25
Witam
Teść postawił budynek gospodarczy do trzymania zboża i drewna o wielkość 6x10m i wysokości 4m przed podziałem działki.

Teraz granica przebiega wzdłuż dłuższej ściany.

Czy jeśli chce teraz na swojej działce postawić budynek 25m2 przyklejony do budynku teścia to muszę składać o pozwolenie czy wystarczy zgłoszenie?

W tej sprawie opinie wielu osób są podzielone dlatego mam nadzieję, że ktoś o dobrej wiedzy w tym temacie odpowie mi w końcu na pytanie?

sSiwy12
29-11-2012, 14:45
Teoretycznie na zgłoszenie. Teoretycznie, bo budynek przyklejony do innego budynku, raczej wolnostojącym nie jest.
Jeśli jednak zabudowa jest zagrodowa, to w 100% na zgłoszenie.

Kartos
29-11-2012, 15:58
Bardzo dziękuje za odpowiedź, zabudowa jest zagrodowa:)

_artur_
09-02-2013, 15:29
Dla przykładu postawmy się w sytuacji takiego sąsiada, który chce budować dom ( lub cokolwiek innego) na swojej działce i myśli że wystarczy jak odsunie się o 4 - 3 metry od granicy a tu ma na granicy działki lub w odległości 1,5 m budynek gospodarczy sąsiada i dowiaduje się że odległości między budynkami to 8 m. I już nie może budować się w odległości 4 m ale np 6,5 m od granicy.

pozwólcie że temat odświeżę.. mam odwrotną sytuację - budynek sąsiada 4m od granicy (garaż po mojej stronie) a chciałbym wybudowac 1.5 m od granicy budynek gospodarczy, oczywiście ta ściana przy granicy bez okien..
jak z odległościami? ściana bedzie oczywiście spełniać warunki pożarowe odporności ogniowej EI120 ..
robiłem w starostwie rozeznanie i oczywiście oni ze względu na to oddziaływanie nie chcą się zgadzać na 1.5 m ale sąsiad przeszkód robić raczej nie bedzie i podpisze oświadczenie więc tu bym chyba powalczył, ale kwestia tej odległości..
co sądzicie ?

monika.KIELCE
06-03-2013, 12:35
Teoretycznie na zgłoszenie. Teoretycznie, bo budynek przyklejony do innego budynku, raczej wolnostojącym nie jest.
Jeśli jednak zabudowa jest zagrodowa, to w 100% na zgłoszenie.

Witam,
mam podobny problem. Działka budowlana, dom już stoi, dziś mąż składał zgłoszenie na budowę budynku gospodarczego w granicy o wymiarach 3x4m
h=2,7. Budynek ten miałby być dostawiony do istniejącej szopy sąsiada. Szopa ta ma wymiary ok 12x3m - 12m wzdłuż granicy.

Pani przyjmująca stwierdziła, że w granicy to raczej nie przejdzie, bo na zgłoszenie może być tylko budynek wolno stojący.
Co znaczy wolno stojący? Jest na to definicja, bo coś nie mogę znaleźć?

Dodam, że mój budynek będzie miał całkowicie niezależną konstrukcję (fundament, 4 ściany, dach). Będzie dostawiony ale nie związany z istniejącą szopką sąsiada.

Na razie papiery złożone, poczekamy na odzew ale w razie czego czym się bronić?

_artur_
06-03-2013, 16:20
zgodę od sąsiada dołączyliście? ta szopka sąsiada jest na mapie?

monika.KIELCE
06-03-2013, 19:58
Szopka na mapie jest. Zgody nie dołączyliśmy.
Na razie jeszcze sąsiad o tym nie wie. Prace jak coś to ruszą w maju/czerwcu więc jeszcze trochę czasu jest. Wcześniej stała na tym samym miejscu buda tymczasowa, do budowy (bez zgłoszenia :P ) za to "ugadana" z sąsiadem, który najmniejszych obiekcji nie miał, więc w razie czego teraz pewnie też się zgodzi.

Dodane 9.03
Wczoraj (piątek - 2 dni po złożeniu papierów) telefon z UM. "W granicy można tylko na pozwolenie na budowę, zgoda sąsiada nic nie zmienia."

No to po niedzieli trzeba pogadać. Na razie szukam tych wyroków, które mówią, że objęcie obszarem oddziaływania nie wymusza z miejsca procedury pozwolenia. Gdzieś było coś o tym...

aurumcantus
02-06-2013, 14:31
Odświeżam
moja działka - rolna, na terenach miasta
1. Jak duży budynek mogę postawić ? 25m ? czy jeśli moja działka jest rolna to 35 ?
2. Czy w granicy z sąsiadem mogę bez zezwolenia? czy muszę odsuwać 1,5 metra
Tak to wygląda teraz, chcę zburzyć obecnie istniejący budynek gospodarczy i postawić za nim drugi

malinka2
29-10-2014, 16:25
Podpinam się pod interesujący - omawiany wyżej .
Działka na wsi szer 15m.Na działce dom mieszkalny,zabudowania(garażowe z działalnością gosp.o pow. 120m.kw.)usytuowane w granicy z sąsiadem.Przed tymi zabudowaniami postawiony 3 lata temu na zgłoszenie budynek gosp. 25m.kw. odsunięty od granicy 3m zaś jedną ścianą "przytulony"do garaży.Powstała więc
wnęka o pow. ok.15 m.kw. między garażami,granicą a bud.gosp.Czy dałoby się powiększyć ten bud.gosp.do 35 m.kw. ( jako że wąska działka i wieś z budową
zagrodową).Jakie warunki muszą być spełnione,żeby bud.gosp. miał pow.35m.kw. i stał w granicy?Całość działki to ok.5 tys.m.kw.Sąsiadem jest brat,wyraża zgodę
na ścianę bez okien.Jego dom odległy o ok. 10m.

sSiwy12
30-10-2014, 07:30
Jakie warunki muszą być spełnione,żeby bud.gosp. miał pow.35m.kw.


Trzeba być rolnikiem i prowadzić gospodarstwo rolne.

supernik
23-11-2014, 22:02
Może ktoś się orientuje dlaczego mój budynek gospodarczy do 25m2 - pojawił siępo inwentaryzacji na mapie ale nie jest rysowany grubą kreską jak budynbki mieszkalne tylko cienką ????
Dodatkowo nie jest gospodarczy (mimo że taki zgłaszałem) na mapie oznaczyli go i - inny ?