PDA

Zobacz pełną wersję : zabudowa zagrodowajanusz40
17-10-2002, 10:11
bardzo proszę o wyjaśnienie mi co oznacza termin zabudowa zgrodowa. Czy wybudowany staw na działce jest już zabudową zagrodowadziękuję

sanipro
31-10-2002, 10:51
Zagroda to inaczej siedlisko. Proponuję zapoznać się z wypowiedziami we wcześniejszych wątkach:
http://forum.murator.com.pl/viewtopic.php?topic=1745&forum=42

http://forum.murator.com.pl/viewtopic.php?topic=852&forum=42

http://forum.murator.com.pl/viewtopic.php?topic=5203&forum=34

Są tworzone nowe watki na ten sam temat. Myślę, że niektórzy zapominają, że je utworzyli. Darth_Maul założył ich dwa albo więcej.

lola
31-10-2002, 18:23
A dlaczego nie? Moze my chcemy mieć swój wątek, lub poprzednie nie były wystarczajace?

maksiu
04-11-2002, 06:08
Sanipro: czy jestes pewien ze te oba terminy: siedlisko i zabudowa zagrodowa to to samo?? to wytlumacz mi jak sie ma siedlisko do mojej dzialki 13 arow, w warunkach zabudowy stoi jak byk: zabudowa zagrodowa, innej ziemi nie posiadam
maksiu

sanipro
04-11-2002, 20:17
Zagroda powinna być lokalizowana w wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefie zabudowy zagrodowej (siedliskowej), a nie na gruncie przeznaczonym w tym planie pod uprawy polowe.
Powierzchnia działki zagrodowej nie jest ustawowo określona. Uzależniona jest od wielkości gospodarstwa rolnego, jego charakteru i wymagań ładu przestrzennego. Wyodrębnienie z gruntu rolnego działki pod zagrodę powinno obejmować powierzchnię potrzebną pod budynek mieszkalny i budynki gospodarcze wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą, przestrzeń komunikacyjną (podwórze, dojazdy) oraz zieleń i rekreacją przydomową (ogród przydomowy).
(Być może powtarzam się) Za gospodarstwo rolne, zgodnie z art. 55 Kodeksu cywilnego uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Z treści tego przepisu wynika, że dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego, za gospodarstwo rolne można uznać każde gospodarstwo, jeżeli stanowi zorganizowaną całość gospodarczą, niezależnie od jego powierzchni. W praktyce bowiem może istnieć gospodarstwo rolne w pełni odpowiadającej przytoczonemu powyżej przepisowi art. 55 Kodeksu cywilnego mniejsze niż 1 ha, jak również może istnieć jedynie siedlisko, po dużym gospodarstwie rolnym, przekraczające powierzchnię 1ha, nie stanowiące już zorganizowanej całości gospodarczej wraz z prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, którego nie można uznać za gospodarstwo rolne.
W wyroku Sądu Najwyższego z 5 lutego 1998r, l PKN 511/97 (OSNAPiUS 1/99, poz.19) Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyraził pogląd, że art.55 Kodeksu cywilnego nie wymienia wśród kryteriów „gospodarstwa rolnego" jego obszaru, w związku z czym gospodarstwem rolnym jest także gospodarstwo o obszarze poniżej 1ha. Gospodarstwo rolne może być usytuowane na kilku działkach.