PDA

Zobacz pełną wersję : Budowa domu na gruncie rolnym ?22-01-2002, 12:16
Czy ktoś wie jaka jest różnica w budowie domu na gruncie rolnym a budowlanym ? Gdzie mozna zasiegnąć informacji ?

bobiczek
22-01-2002, 12:37
Jeśli gmina nie ma w planie zagospodarowania jakiejś niespodzianki, to po wybudowaniu odrolni dokładnie te metry na których stoją budynki. Ja tak mam. Lepiej niż całą działkę , bo nie muszę za całą płacić wysokiego podatku.Chwała za to jakiejś mądrej głowie ( żeby się tylko Belka nie dowiedział.)

Dave
23-01-2002, 08:22
Nie ma potrzeby odralniania gruntu. Jezeli jestes rolnikiem (czyli masz ponad 1ha ziemi fizycznej albo przeliczeniowej) i placisz podatek rolny to mozesz bez problemu wybudować sie na gruncie rolnym stawiajac tzw. siedlisko czyli gospodarstwo rolne (dom+budynek gospodarczy). Nie ma potrzeby odralniania siedliska bo grunt pod domem rolnika jest z definicji na mocy ustawy o gruntach rolnych terenem rolnym. Odralnianie wchodzi jedynie w gre w sytuacji gdy ktos nie bedacy rolnikiem zamierza wybudowac dom na gruncie rolnym ujetym w planie zagospodarowania jako przeznaczony pod budowe.

beata
01-02-2002, 12:54
Dave, chyba nie masz trochę racji.Bo można dostać pozwolenie na budowę siedliska nie będąc rolnikiem. Tak jest np. w moim przypadku. Mam pozwolenie na budowę siedliska na gruncie rolnym ( działka pod budowę ma 600m2). To wszystko zależy od miejscowego planu zagospodarowania terenu, czy jest tam zapis iż na gruncie rolnym jest możliwość zabudowy.
Pa

Rafaelo
04-02-2002, 13:51
Witam. Jestem w takiej samj sytuacji jak zadający pytanie. Mam okazję kupić grunt po okazyjnej cenie, ale jest to działka rolna, czy to oznacza że nie muszę występować do gminy o zmianę profilu gruntu z rolnego na pod zabudowę. Czy oznacza to że nie będąc rolnikiem mogę stawiać dom na działce rolnej?? Proszę o podpowiedzi w tej sprawie, będę bardzo wdzięczny.

MABALA
04-02-2002, 20:38
Jeżeli działka ma ponad 1 ha przeliczeniowy to jest podstawa do wystąpienia o warunki zabudowy na siedlisko, czyli budynek mieszkalny+budyni inwentarskie.W moim przypadku w skład "gospodarstwa rolnego" wchodzi budynek mieszkalny/ jest/, budynek gospodarczy/też/i ...tunele ogrodnicze/nie potrzeda na to nawet projektu/, które no,może,kiedyś... Dzięki temu mam sporą i ładną , za którą płacę podatek rolny - a nie jest to dużo...Oczywiście , wszystko zależy od właściwości miejscowej władzy, ale nawet w sytuacji gdy w miejscowym planie są to tereny rolnicze bez przewidzianej zabudowy siedliskowej są pewne szanse na porozumienie z panem wójtem...

beata
05-02-2002, 08:08
Witam
jeżeli macie watpliwości czy można na gruncie rolnym wybudować dom, to powinniście ( nie trzeba być właścicielem działki) zwrócić się do urzędu o wydanie warunków zabudowy nadziałkę, którą zamierzacie kupić. We wniosku trzeba napisać jaki chcecie mieć dom ( czyli z garażem czy bez, lub garaż oddzielny) oraz KONIECZNIE! zapisać iż będziecie budować też pomieszczenie gospodarcze. Ponieważ na działce rolnej można budować tylko siedlisko ( tzn. dom +pomieszczenie gospodarcze). Gdy Urząd wyda Wam warunki zabudowy będziecie wiedzieć, czy możecie postawić tam dom czy nie.
Pozdrawiam

Rafaelo
05-02-2002, 08:57
Słyszałem też, że można "wydzierżawić" teoretycznie ocziwście brakujące ary czy ha tak aby był 1 ha przeliczeniowy i postawić wtedy tam sielisko potem oczywscie zrezygnować z dzierżawy a dom jest. Co Wy ba to?

Dave
05-02-2002, 09:47
Mozna dzierzawic grunt. Wazne jest dla gminy ze masz byc platnikiem podatku rolnego i ze bedziesz budowac gospodarstwo rolne.

jerolsz
13-02-2002, 14:36
do rafaelo.
Mam działkę rolną i buduję na niej dom wraz z garażem.
Powiem po kolei co zrobiłem aby uzuskać pozwolenie na budowę:
1.Nie będąc właścicielem działki złożyłem wniosek o wydanie warunków zabudowy dołączając następujące dokumenty:
a)deklarację prowadzenia działalności rolnej tzw. program rolny
b)pismo podpisane przez członka izby rolniczej o profilu zamierzanej działalności
c)uzgodnienia branżowe wraz z mapkami
i to chyba wszystko. Jeśli poszukam papierów a będziesz jeszcze chciał to wyślę ci dokładny opis czynności na maila.

13-02-2002, 17:54
A jaką masz powierzchnię działki rolnej.

sanipro
03-04-2002, 14:50
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabudowa działki rolnej jest możliwa jedynie na zasadzie zabudowy zagrodowej, a więc w sytuacji w której budynek mieszkalny, wraz z budynkami gospodarczymi stanowi element zorganizowanej całości gospodarstwa rolnego. Stosownie do PN Gospodarka ziemią w rolnictwie – Terminologia, za gospodarstwo rolne uznaje się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, wraz z prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Oprócz takiego zdefiniowania gospodarstwa rolnego należy uwzględniać uregulowania ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), zgodnie z którą za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz, sklasyfikowanych w operatach ewidencyjnych jako użytki rolne, gruntów pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej.
O ile więc z przepisów szczególnych oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wynika zakaz zabudowy przedmiotowego gruntu, właściciel może uzyskać zgodę na zabudowę siedliskową na wymienionych działkach w ramach gospodarstwa rolnego.
W pozostałych przypadkach, przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i nie przewiduje się odrębnymi przepisami innego trybu postępowania.
Omówienie poruszonych zagadnień można znaleźć w uzasadnieniu do wyroku NSA z 16 grudnia 1999r, Delegatura w Gdańsku , sygnatura II/S.A./Gd/848/97.

krzysztofj
03-04-2002, 17:56
Właściciel działki (1ha - pastwiska, łąki, uprawy) wydzielił dwie działki po 2000 m2 każda. Dla UG autor miejscowego planu przestrzennego wydał opinię urbanistyczną(na moje zlecenie - 2x500 zł)w której celowość wydania warunków zabudowy i pozwolenia uzasadnił:
1. Działki leżą przy drodze gminnej-mają niezależny dojazd.
2. Graniczą z istniejącą zwartą zabudową (z drugą linią zabudowy)
nie stanowiąc trzeciej linii ponieważ - pkt1
3. W podobnej sprawie powiatowe kolegium odwoławcze wydało orzeczenie korzystnne dla obywatela, któremu UG odmówił wydania warunków zabudowy ze względu na grunt rolny.
W opinii jej autor zamieścił jeszcze wymagania jakim powinny odpowiadać projektowane budynki - usytuowanie na działce, wysokość do gzymsu, rodzaj dachu - i to znalazło się w warunkach zabudowy.
Wiele zależy od konkretnej sytuacji.
Nie pytajcie o podstawę prawną bo jej nie znam.

04-04-2002, 07:12
Jeśli teren w miejscowym planie zagospodarowania ma funkcję mieszkalną to możesz się budować i nie musisz być rolnikiem. Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę musisz mieć decyzję Wydziału Ochrony Środowiska dotyczącą wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej (tak mi napisali w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu! - ja też mam działkę rolną). Z tego co wiem odrolnienie takiej działki jest prawie automatyczne. Najlepiej wystąp o WZiZT.

04-04-2002, 09:53
A ja mam dwie działki, jedna 0,48 ha i druga 0,97 ha. Jest tylko jeden problem, jedna jest odległa od drugiej o 200 km. Na jednej tej 0,48ha stoi dom (stary ale stoi), a ja chcę budować dom na tej 0,97ha. Czy ja mam gospodarstwo ponad 1 ha, czy nie? Kto zna odpowiedź na taki układ?

EM
04-04-2002, 10:06
Postępowanie w przypadku posiadania działki rolnej i chęci budowania na niej domu jednorodzinnego może iść w dwóch kierunkach:
- zmiana przeznaczenia gruntu
- budowa na gruncie rolnym.
Procedura przekształcenia gruntu rolniczego na cele budowlane jest zamierzeniem dość skomplikowanym, ponadto nie w każdym przypadku możliwym do zrealizowania. Na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku - inne grunty inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne :
- gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha - wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
- gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa - wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa lub upoważnionej przez niego osoby,
- gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas IV, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 1 ha, gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas V-VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, oraz torfowisk i oczek wodnych, jeżeli mają być przeznaczone na cele budowy zbiorników wodnych, eksploatacji złóż kopalin, budowy dróg publicznych lub linii kolejowych, pozostałych gruntów leśnych - wymaga uzyskania zgody wojewody.

Procedura zmiany przeznaczenia gruntu jest procesem długotrwałym. Złożony wniosek do gminy musi uzyskać akceptację, w zależności od klasy gleby, organów o których była mowa wcześniej. Jedynie w przypadku pozostałych gruntów gmina może samodzielnie podjąć decyzję.

Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne, a w odniesieniu do gruntów leśnych także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

Należności te liczone są w przypadku gruntów rolnych przy uwzględnieniu rodzaju upraw i klasy gleby jako równowartość ton ziarna żyta za każdy ha wyłączony z produkcji, a w przypadku lasów, przy uwzględnieniu rodzaju drzewostanu jako równowartość ceny 1 m.sześć. drewna za każdy ha gruntu leśnego.

Zgodnie z zapisem art. 12 a ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych również jednorazowego odszkodowania, nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego:

- do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego,
- do 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

Budowę na gruncie rolnym budynku mieszkalnego i zabudowań gospodarskich można prowadzić jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie zawiera zapisów wykluczających jakąkolwiek zabudowę.

Niezwykle trudno jest uzyskać pozwolenie na budowę na terenach rolnych jeżeli wg planu zagospodarowania na danym obszarze jest wprowadzony całkowity zakaz budowy jakichkolwiek obiektów ewentualnie znajduje się zapis o konieczności zachowania dotychczasowego sposoby użytkowania gruntu np. upraw sadowniczych. W takim przypadku jedyną drogą jest złożenie do zarządu gminy wniosku o zmianę planu miejscowego. Jest to decyzja uznaniowa i dość rzadko rady gminy podejmowały dotychczas tego rodzaju uchwały.

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku działki położonej na terenie zabudowy zagrodowej.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określająca iż dany teren jest przeznaczony pod zabudowę siedliskową, zgodnie z rat 47 ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 z późn. zm. ) wiąże organ wydający pozwolenie na budowę.

Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) według przepisów Kodeksu cywilnego są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Natomiast art. 55 kodeksu stanowi, iż za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Przepisy dotyczące podatku rolnego gospodarstwem rolnym określają:

- użytki rolne (grunty orne, łąki, pastwiska );
- grunty pod stawami;
- grunty pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne o powierzchni 1 ha.

Stosując taką wykładnię przepisów można przyjąć, że ponieważ gospodarstwo o obszarze 1 ha jest uznawane za zdolne do samodzielnej egzystencji i przez to uznawane za gospodarstwo rolne na działce rolnej o takiej powierzchni można zbudować obiekty budowlane wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, a więc również o charakterze mieszkalnym w myśl przepisów prawo budowlane (oczywiście pod warunkiem braku wyraźnego zakazu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczącego sytuowania jakichkolwiek obiektów budowlanych).
Budowanie obiektów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest poprzedzone również koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę. Możliwość budowania nie oznacza, że można np. wybudować budynek w dowolnym miejscu działki. Usadowienie obiektu musi wynikać ściśle z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Stasiek
10-11-2002, 23:22
Mnie odpowiedziano tak samo jak Bobiczkowi (druga wypowiedz od gory). My wystawimy warunki, stawiaj pan dom, odrolnimy tylko pod domem. Dzialka rolna, V/VI klasa.
Na razie mam działkę i warunki zabudowy... a dalej zobaczymy :wink:

lola
12-11-2002, 07:43
anonimowy, mozesz miec nawet 100 kawałków po 5 arów. Nie ma obowiązku miec wszystkiego w kupie. Ja będę budowac się na działce rodziców, z tym ze muszę kiedys to gospodarstwo odziedziczyć. \na razie amy taki zapis notarialny, i to gminie starczyło. Do decyzji o zagospodarowaniu podałam tylko dom. Nawet bez garażu i budynków gospodarczych i przyznali mi. Pani w gminie powiedziała, że nowego rolnika nie musi przeciez byc stac od razu na wubudowanie całego gospodarstwa. Narzedzia moge trzymac w piwnicy. Ot co. A rodzice wczle ni muszą mi przepisać gospodarstwa i takie są nasze plany. W końcu są różne koleje losu. Jak juz będzie pozwolenie na budowę, to moga pocałaowac mnie w rękę. Pa.

mark0
19-11-2002, 21:30
a czy po wybudowaniu sie na dzialce siedliskowej mozna reszte ziemi sprzedac, albo jak wyglada sprawa jej dzierzawy (na jaki okres)?

Amba
21-11-2002, 14:21
Przy okazji. Architekt z urzędu gminy w której mam ziemię rolną i gdzie chcę się budować, powiedział mi, że wyczytał w zeszłotygodniowej Wyborczej następujące informacje. Jest ponoć b. prawdopodobne, że z 16.12. b.r. wejdzie nowe prawo budowlane (nowelizacja), zgodnie z którym pozwolenie na budowę na ziemi rolnej będzie mógł otrzymać wyłącznie rolnik i to posiadający min. 20 ha. Czy ktoś mnoże potwierdzić lub zdementować te informacje. Dla mnie to kwestia życia i śmierci, bo choć mam warunki zabudowy, to pozwolenia na budowę na w ciągu 3 tygodnie nie uzyskam na pewno.

mark0
23-11-2002, 13:09
Mam nadzieję, że to co pisze Amba to tylko kaczka dziennikarska bo inaczej to kompletny klops nie tylko dla mnie.:sad:

<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: mark0 dnia 2002-11-23 14:09 ]</font>

Stasiek
14-02-2003, 14:48
Warunki zabudowy, z tego co mi wiadomo, okreslaja juz czy mozesz sie budowac, czy nie. Warunki maja swoj okres waznosci, wiec nikt nie podskoczy do tego momentu. Moje warunki byly wazne do k. 2002, przed koncem roku zlozylem wniosek o przedluzenie i... mam warunki do 2003. Od energetyki warunki tez dostalem. Chcialem odrolnic, ale przeciez mam V i VI klase - nie trzeba. Ale opinie wydali (ze nie trzeba). Dom stawiam jeszcze w tym roku. I niech mi kto podskoczy.

marek200
14-02-2003, 20:40
AMBA!
Nie wierz w takie rzeczy. Prawo budowlane nigdy nie będzie regulowało ile musi mieć rolnik ziemi. Jeżeli uzyskasz warunki zabud. to admin. arch-bud dalej nie wnika.
Pozdrawiam

marek200
14-02-2003, 20:41
P.S. Projek ustawy jest już od dawna dostępny i je tam takich żeczy nie widziałem.
Pa:smile:

Stasiek
18-02-2003, 13:38
Musialbym poszukac dokladnych numerow, ale sa takie zapisy, ktore mowia, ze jesli chce sie budowac na ziemi rolnej w sasiedztwie istniejacych budynkow albo z powodu takiego a nie innego zapotrzebowania spolecznego, to... mozna sie budowac.
Zawsze jest jakas furtka, wszystkim tego zycze.

ania
06-09-2004, 17:26
obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych, nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego:

- do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego.

Mam decyzję wzizt zezwalającą na budowę dwóch budynków jednorodzinnych na jednej działce o statusie rolnym.
Czy w takim przypadku mogę bezpłatnie wyłączyć 1000 metrów?

mbz
07-09-2004, 09:31
Nie, to jest liczba calkowitej powierzchni, jaka mozna wylaczyc bezplatnie z jednej dzialki.