PDA

Zobacz pełną wersję : pozwolenie na użytkowaniemidu
24-10-2005, 12:25
Jakie są kary za zamieszkanie w budynku bez pozwolenia na użytkowanie

M@riusz_Radom
24-10-2005, 14:54
10k PLN

Zrób odbiór częściowy

anpi
24-10-2005, 15:06
10k PLN


A skąd takie informacje? Jakaś podstawa prawna?

Jak mi udowodnią, że mieszkam, a nie - np. pilnuję domu przed złodziejami?

Tomasz M.
24-10-2005, 16:11
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:
Art.*121.*§*1.*Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie, z zastrzeżeniem § 4.
§*2.*Z zastrzeżeniem § 5 każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 5.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 25.000 zł.
§*3.*Grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - 100.000 zł.
§*4.*Jeżeli egzekucja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego obowiązku wynikającego z przepisów prawa budowlanego lub z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, grzywna w celu przymuszenia jest jednorazowa.
Nie zamierzam straszyć, ale jednak przestrzegałbym przed uważaniem inspektorów PINB i sędziów za idiotów, którzy pozwolą sobie wmówić każy kit, typu "ja tu tylko pilnuję". Jak się im zechce, znajdą dowody (np. zeznania "życzliwych" sąsiadów), że jest inaczej.

anpi
24-10-2005, 16:50
No dobrze, ale to nie jest podstawa prawna nałożenia grzywny za mieszkanie w nieoddanym budynku.

M@riusz_Radom
24-10-2005, 17:07
Jak mi udowodnią, że mieszkam, a nie - np. pilnuję domu przed złodziejami?

W bardzo prosty sposób. Wystarczy sprawdzić rachunki za gaz/prąd/wodę. Równie skuteczni są "życzliwi" sąsiedzi

A podstawa prawna? Czyżby Prawo Budowlane ?

Tomasz M.
24-10-2005, 17:11
Masz rację, sorry. Podstawą w tym przypadku jest art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego:
"Art.*57.7.*W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu."

W przypadku domów jednorodzinnych karę liczy się mnożą stawkę wyjściową 500 zł przez 2 i to razy 10 (wg. art. 57.7) - wychodzi 10 tys.

NatkaB
24-10-2005, 18:37
Jakie są kary za zamieszkanie w budynku bez pozwolenia na użytkowanie
poszukaj - było już sporo na ten temat na forum

anpi
24-10-2005, 18:47
Masz rację, sorry. Podstawą w tym przypadku jest art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego:
"Art.*57.7.*W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu."

W przypadku domów jednorodzinnych karę liczy się mnożą stawkę wyjściową 500 zł przez 2 i to razy 10 (wg. art. 57.7) - wychodzi 10 tys.

Ten kraj jest chory :o

budulec
24-10-2005, 18:54
Dla budynków jednorodzinnych nie ma obowiazku, a więc również potrzeby uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie (po za specjalnymi przypadkami)
pzdr

NatkaB
24-10-2005, 18:56
Dla budynków jednorodzinnych nie ma obowiazku, a więc również potrzeby uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie (po za specjalnymi przypadkami)
pzdr
??? zdaje mi się że nie masz racji

budulec
24-10-2005, 18:59
Dla budynków jednorodzinnych nie ma obowiazku, a więc również potrzeby uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie (po za specjalnymi przypadkami)
pzdr
??? zdaje mi się że nie masz racji
a na jakiej podstawie tak twierdzisz?

M@riusz_Radom
24-10-2005, 19:06
a na jakiej podstawie tak twierdzisz?

Wydaje mi się, że to Ty powinieneś udowodnić swoją tezę. Prawo budowlane stanowi jednoznacznie na Twoją niekorzyść.

budulec
24-10-2005, 19:15
a na jakiej podstawie tak twierdzisz?

Wydaje mi się, że to Ty powinieneś udowodnić swoją tezę. Prawo budowlane stanowi jednoznacznie na Twoją niekorzyść.
Przeczytaj Prawo Budowlane :D

Dr.opsik
24-10-2005, 19:55
Budulec, a nie cierpisz Ty aby na kompleks wyższości. O WIELKI nasz przewodniku zechciej chociaż raz odpowiedzieć nam na pytanie dokładnie i wyczerpująco, a nie krytykuj tylko innych tonem wszystkowiedzącego.
W ogóle to wyluzuj chłopie, chłopak się pyta dlaczego, a Ty mu zaraz dlaczego tak twierdzi. Jak wiesz dlaczego to zacytuj lub powiedz a nie zachowuj się jakbyś wiedzę tajemną posiadł, do której nikt nie ma dostępu.

anpi
24-10-2005, 20:40
Wydaje mi się, że w przypadku domów jednorodzinnych jest obowiązek zgłoszenia zakończenia budowy. Teraz pytanie - jakie są konsekwencje zamieszkania w domu, który nie został zbudowany, i siłą rzeczy - zgłoszony.

budulec
24-10-2005, 21:54
anpi - na tak postawione pytanie masz odpowiedź już wcześniej.

dropsik - ja jestem wyluzowany, zawsze i wszędzie. Jeśli uważasz, że Twoja wypowiedź wniosła merytorycznie więcej niż moja to musisz być strasznym ignorantem.
Jeśli ktokolwiek zarzuca mi, że nie mam racji to myślę, że mam prawo wiedzieć, dlaczego tak twierdzi.

M@riusz_Radom
25-10-2005, 06:17
Przeczytaj Prawo Budowlane :D

Ty również, szczególnie art 54 :) Jeśli nie spełniasz wymogów art 57 to 57.7 będzie jak znalazł. Art 59b też się przyda.

Początkowe pytanie zostało po prostu źle zadane, powino brzmieć : Jakie są kary za zamieszkanie bez zgłoszenia zakończenia robót. Na dobrą sprawę jednak i to i to oznacza, że inwestor niedopełnił wszystkich formalności i NIE powiniem zamieszkać (użytkować) w obiekcie.

Tomasz M.
25-10-2005, 08:32
Dla tych co nie wierzą, że M@riusz ma rację:

"Art.*54. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Art.*55.*Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy;
2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;
3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych."

Pozwolę sobie przypomnieć, że cytowany wyżej art. 57.7 Prawa budowlanego (ten o karach za użytkowanie niezgodnie z przepisami) odnosi się m.in. do art. 54.

budulec
25-10-2005, 08:44
Przeczytaj Prawo Budowlane :D

Ty również, szczególnie art 54 :) Jeśli nie spełniasz wymogów art 57 to 57.7 będzie jak znalazł. Art 59b też się przyda.

Początkowe pytanie zostało po prostu źle zadane, powino brzmieć : Jakie są kary za zamieszkanie bez zgłoszenia zakończenia robót. Na dobrą sprawę jednak i to i to oznacza, że inwestor niedopełnił wszystkich formalności i NIE powiniem zamieszkać (użytkować) w obiekcie.
Mariusz, od razu widać , że nie widziałeś jeszcze decyzji o pozwoleniu na budowę, ale na plus dla Ciebie jest to, że nie czekasz leniwie z założonymi rękami, ale przygotowujesz się teoretycznie.
Art. 54 mówi wyraźnie, że potrzebne jest zawiadomienie :D
Oczywiście tzw. "łaściwy organ" może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, ale jak wspominałem wecześniej w przypadku 99% domów jednorodzinnych tego nie czyni.
pzdr

midu
25-10-2005, 09:04
Czy meldunek w domu jest zasadny i wniczym nie przeszkadza po oddaniu wszystkich dokumentow do starostwa,zgoda kierownika budowya nie upłynęło jeszcze 21 dni midu :evil:

M@riusz_Radom
25-10-2005, 09:24
Art. 54 mówi wyraźnie, że potrzebne jest zawiadomienie :D

Zawiadomienie lub wniosek, o których mowa w ust. 1, stanowią wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59b ust. 1.

To, że "organ" nie nałożył w pozwoleniu na budowę obowiązku przeprowadzenia kontroli imho nie oznacza łągodniejszego traktowania inwestora.

Ustawa stanowi jednoznacznie, jeśli wydano na coś pozwolenie na budowę to obowiązkiem organu wydającego pozwolenie jest skontrolowanie takiej budowy w chwili jej ukończenia. Coby sprawdzić, czy wszystlo jest zgodne z wydanymi dyspozycjami ;) Jeśli by tego nie robił nie wypełniałby swoich ustawowych obiwązków :)

W pełni bym się z Tobą zgodził tylko w jednym przypadku - kiedy nowopowstały budynek nie wymagałby pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia rozpoczęcia robót we właściwym urzędzie - wtedy miałbyś 100% racji :)

Wydaje mi się, że taka po prostu jest wykładnia prawa, a jeśli ją źle pojmuje to mam nadzieję, że ktoś mi logicznie i łopatologicznie wyłoży w którym miejscu popełniam błąd :)

To, że komuś się udało nie oznacza, że midu nie będzie lżejszy o 10k. Mieszkać może, ale musi mieć świadomość, że w najgorszym razie "wyskoczy" z 10k PLN. A obawiam się, że urzędy będą z roku na rok coraz bardziej skrupulatne.

GrześS
25-10-2005, 09:48
Jakie są kary za zamieszkanie w budynku bez pozwolenia na użytkowanie


Za nielegalne użytkowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego kara od 1 stycznia 2005r. wynosi zgodnie z 59f ust. 1 - 10 000 zł (stawka opłaty 500 zł razy 10 (to wprost z 57 ust.7) razy współczynnik kategorii obiektu budowlanego - 2 (to w załączniku do ustawy), razy współczynnik wielkości obiektu budowlanego - 1 stąd = 500 x 10 x 2 x 1 = 10 000 zł).

nakładana w drodze postanowienia na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) w terminem zapłaty w ciągu 7 dni

słuszne wątpliwości poruszone na forum- to w przypadku budynku jednorodzinnego- moment użytkowania
Powiem tak: czy donos sąsiada, antena telewizyjna na dachu, powiększone rachunki za prąd i inne media, czy biegające dzieci (w czasie kontroli PINB) lub gotująca się zupa na kuchence lub meldunek są oznakami użytkowania?
Otóż takiej definicji nie ma i dopóki klient nie powie, że użytkuje i nie podpisze się pod tym w protokóle z kontroli to nikt nie jest w stanie tego udowodnić.


inną rzeczą jest udowodnienie użytkowania np. sklepu - jest kasa fiskalna, można zrobić zakup kontrolowany np. 1 batonika m--s itp. Poza tym jak taki przedsiębiorca w zgłoszeniu prowadzenia działalności gospodarczrej poda miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na budowie to jest ugotowany.


a oto inne przykładowe kary:

KARY Z TYTUŁU NIELEGALNEGO UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI (kwoty przykładowe )

Obiekty budowlane
1. Budynki mieszkalne jednorodzinne - 10.000.- zł
2. Budynki gospodarcze, inwentarsko-składowe, garaże dwustanowiskowe, domki letniskowe - 5.000.- zł
3. Elementy dróg publicznych, wjazdy,inne budowle - 25.000.- zł
4. Budynki mieszkalne wielorodzinne (powyżej dwóch lokali) - 20.000.- zł
5. Budynki zakwaterowania turystycznego, budynki handlu, gastronomii i usług - 75.000.- zł
6. Budynki i obiekty przemysłowe - 50.000.- zł
7. Stacje paliw - 75.000.- zł
8. Place składowe, parkingi, lotniska - 40.000.- zł
9. Stawy rybne, zbiorniki wodne, rowy - 45.000.- zł
10. Sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, teletechniczne, ciepłownicze, przesyłowe - 40.000.- zł
11. Kominy i maszty - 50.000.- zł

ZA BUDOWĘ OBIEKTU BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ (kwoty przykładowe )

Obiekty budowlane
1. Budynki mieszkalne jednorodzinne - 50.000.- zł
2.Budynki gospodarcze, inwentarsko składowe, garaże dwustanowiskowe, domki letniskowe - 25.000.- zł
3. Elementy dróg publicznych, wjazdy, inne budowle - 125.000.- zł
4. Budynki mieszkalne wielorodzinne (powyżej dwóch lokali) - 100.000.- zł
5. Budynki zakwaterowania turystycznego, bBudynki handlu, gastronomii i usług - 375.000.- zł
6. Budynki i obiekty przemysłowe - 250.000.- zł
7. Stacje paliw - 375.000.- zł
8. Place składowe, parkingi, lotniska - 200.000.- zł
9. Stawy rybne, zbiorniki wodne, rowy - 225.000.- zł
10. Sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, teletechniczne, ciepłownicze, przesyłowe - 200.000.- zł
11. Kominy i maszty - 250.000.- zł

Roboty budowlane
1. Zatoki parkingowe, miejsca postojowe do 10 stanowisk, budowle piętrzące do 1 m, oczka wodne do 30 m2, opaski brzegowe, pochylnie dla niepełnosprawnych, ogrodzenia, kraty, mała architektura w miejscach publicznych - 2.500.- zł
2. Obiekty uzupełniające zabudowę zagrodową i związane z produkcją rolną, budynki gospodarcze o powierzchni do 10 m2, przydomowe oczyszczalnie ścieków, tymczasowe obiekty ustawiane na okres 120 dni, pomosty (rekreacyjne itp.) o długości do 25m, instalacje zbiornikowe na gaz płynny, przyłącza - 5.000, -zł.

Tomasz M.
25-10-2005, 10:06
nakładana w drodze postanowienia na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) w terminem zapłaty w ciągu 7 dni

słuszne wątpliwości poruszone na forum- to w przypadku budynku jednorodzinnego- moment użytkowania
Powiem tak: czy donos sąsiada, antena telewizyjna na dachu, powiększone rachunki za prąd i inne media, czy biegające dzieci (w czasie kontroli PINB) lub gotująca się zupa na kuchence lub meldunek są oznakami użytkowania?
Otóż takiej definicji nie ma i dopóki klient nie powie, że użytkuje i nie podpisze się pod tym w protokóle z kontroli to nikt nie jest w stanie tego udowodnić.

Dwie uwagi:
1. Jeśli chcemy precyzyjnie, to moim zdaniem musi to być decyzja, nie postanowienie, choć ukaranemu raczej nie robi to różnicy :cry:
2. Brak ustawowej definicji "użytkowania" o niczym nie świadczy. Definicji zabijania w kodeksie karnym też nie ma, a jednak ludzi się za to skazuje. Nie miałbym tyle odwagi, żeby na tej podstawie twierdzić, że nic nam nie mogą zrobić.

budulec
25-10-2005, 10:12
Art. 54 mówi wyraźnie, że potrzebne jest zawiadomienie :D

Zawiadomienie lub wniosek, o których mowa w ust. 1, stanowią wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59b ust. 1.

To, że "organ" nie nałożył w pozwoleniu na budowę obowiązku przeprowadzenia kontroli imho nie oznacza łągodniejszego traktowania inwestora.

Ustawa stanowi jednoznacznie, jeśli wydano na coś pozwolenie na budowę to obowiązkiem organu wydającego pozwolenie jest skontrolowanie takiej budowy w chwili jej ukończenia. Coby sprawdzić, czy wszystlo jest zgodne z wydanymi dyspozycjami ;) Jeśli by tego nie robił nie wypełniałby swoich ustawowych obiwązków :)

W pełni bym się z Tobą zgodził tylko w jednym przypadku - kiedy nowopowstały budynek nie wymagałby pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia rozpoczęcia robót we właściwym urzędzie - wtedy miałbyś 100% racji :)

Wydaje mi się, że taka po prostu jest wykładnia prawa, a jeśli ją źle pojmuje to mam nadzieję, że ktoś mi logicznie i łopatologicznie wyłoży w którym miejscu popełniam błąd :)

To, że komuś się udało nie oznacza, że midu nie będzie lżejszy o 10k. Mieszkać może, ale musi mieć świadomość, że w najgorszym razie "wyskoczy" z 10k PLN. A obawiam się, że urzędy będą z roku na rok coraz bardziej skrupulatne.

Mariusz, żebyśmy się dobrze zrozumieli:
nie twierdzę, że można mieszkać na budowie: Ja twierdzę, że w większości przypadków właściwy urząd pisze w decyzji o pozwoleniu na budowę że:
pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane.

pzdr

M@riusz_Radom
25-10-2005, 10:16
No to tu jest pole do popisu dla znawców prawa budowlanego.

Pytanie wtedy brzmiałoby : Czy to zwalnia inwestora również z obowiązku poinformowania o zakończniu robót i czy zwalnia to urząd z obowiązkowej kontroli powykonawczej.

Bo jeśli nie to taki zapis na dobrą sprawę jest martwy. Tzn i tak musisz zgłosić koniec robót i czekać na kontrolę.

budulec
25-10-2005, 10:29
Mariusz: musisz się zapoznać z terminem: POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

M@riusz_Radom
25-10-2005, 10:32
Przytocz mi definicję, o ile to nie problem, bo jestem zawalony robotą i nie zawsze jest czas na szukanie informacji.

Tomasz M.
25-10-2005, 10:38
No to tu jest pole do popisu dla znawców prawa budowlanego.

Pytanie wtedy brzmiałoby : Czy to zwalnia inwestora również z obowiązku poinformowania o zakończniu robót i czy zwalnia to urząd z obowiązkowej kontroli powykonawczej.

Bo jeśli nie to taki zapis na dobrą sprawę jest martwy. Tzn i tak musisz zgłosić koniec robót i czekać na kontrolę.

Nie żebym był znawcą, ale dla mnie z prawa budowlanego wynika, że zgłoszenie zakończenia budowy nie jest wezwaniem do obowiązkowej kontroli (jest nim natomiast wniosek o pozwolenie na użytkowanie). To oznacza, że w przypadku, gdy wymagane jest tylko zgłoszenie, nie musimy czekać na kontrolę. Zgłaszamy, czekamy 21 dni i jeśli nie ma sprzeciwu PINB, możemy użytkować.

pokerzysta
25-10-2005, 11:50
Tomasz M. na w pełni rację]
obowiązkiem inwestora jest zgłosić zakończenie budowy
zaś włąściwy organ nie ma obowiązku kontrolowania budynków jednorodzinnych, a jeśli tego nie uczyni w ciagu 21 dni od złozenia zgłoszenia jest to równoznaczne z brakiem zastrzezeń co do zgodności stanu faktycznego z tym co zostało złożone we wniosku: pozwolenie na budowę

mbz
25-10-2005, 11:59
A czy to prawda, ze po ostatniej nowelizacji termin ten skrocil sie do dni 14?

M@riusz_Radom
25-10-2005, 12:00
...a jeśli tego nie uczyni w ciagu 21 dni od złozenia zgłoszenia jest to równoznaczne z brakiem zastrzezeń co do zgodności stanu faktycznego z tym co zostało złożone we wniosku: pozwolenie na budowę


To się wzajemnie wyklucza - to czy tak faktycznie jest można określić tylko po skontrolowaniu wybudowanego obiektu.

Mówią, że papier wszystko przyjmie więc na papierze może wszystko być cacy:P

Tomasz M.
25-10-2005, 12:56
Myśle, że to wynika ze świadomości, że (przynajmniej na obecnym etapie)PINB nie jest w stanie skontrolować wszystkich wybudowanych obiektów w rozsądnym czasie.

Ale może nowy rząd skończy wreszcie z tą ewidentną słabością państwa, bezprawiem, jawną niesprawiedliwością i ogólnym bezhołowiem 8)

budulec
25-10-2005, 17:19
A czy to prawda, ze po ostatniej nowelizacji termin ten skrocil sie do dni 14?
14 dni było wcześniej - tera jest 21 dni

budulec
25-10-2005, 17:24
No to może teraz Tomasz i Mariusz , również pozostali może odpowiecie na pytanie postawione na początku?

Jakie są kary za zamieszkanie w budynku bez pozwolenia na użytkowanie

Ja mogę stwierdzić, że nie zamierzam uzyskiwać powolenia na uzytkowanie i jestem przekonany, że z tego tytułu nie otrzymam jakiejkolwiek kary.

Myślę, że każdy powinien dokładnie przeczytać swoją decyzję o pozwoleniu na budowe i wszystko będzie jasne. Tam jest wyraźnie napisane, czy pozwolenie na użytkowanie jest wymagane czy nie.

Swoją drogą jestem ciekawy czy ktokolwiek z forumowiczów miał taki obowiązek i jaka była przyczyna.
pzdr

M@riusz_Radom
25-10-2005, 17:31
Tam jest wyraźnie napisane, czy pozwolenie na użytkowanie jest wymagane czy nie.A czy odbiór końcowy jest wymagany ?

budulec
25-10-2005, 17:33
Mariusz, najpierw odpowiedz na postawione pytanie. Myślę, że autorowi postu należy się minimum tyle. Następnie możemy dalej drążyć temat.
pozdrawiam

M@riusz_Radom
25-10-2005, 17:43
Ale od odpowiedzi na moje pytanie zależy to w jaki sposób odpowiem na Twoje ;)

Wyjaśniam czemu.

Jeśli wydano pozwolenie na budowę a następnie skontrolowano, czy wszystko jest zgodnie z zatwierdzonym projektem (czytaj dom , raczej jego konstrukcja, nie zagraża zdrowiu i życiu zamieszkujących go ludzi) to faktycznie uzyskiwanie odrębnego pozwolenia na użytkowanie mijałoby się z celem. Bo takim pozwoleniem jest jednocześnie protokół pokontrolny do którego PINB nie wnosi zastrzeżeń. To chyba jest podstawą wpisów w pozwoleniach o treści na jaką się powołujesz.

Natomiast ja mam niejasne przeczucie, że midu chce zamieszkać - zameldować się na niedokończonej budowie (nawet bez odbioru częściowego) to za to faktycznie grozi mu kara 10k PLN.

Chyba, że pomożesz mi to rozszyfrować : " Czy meldunek w domu jest zasadny i wniczym nie przeszkadza po oddaniu wszystkich dokumentow do starostwa,zgoda kierownika budowya nie upłynęło jeszcze 21 dni midu " szczególnie to ostatnie zdanie bo być może ja je źle odbieram ;)

Chyba, że wogólę od A do Z się mylę - nie buduję więc nie czuje się w obowiązku śledzić zmian w Prawie Budowlanym i pokrewnych :D

budulec
25-10-2005, 17:52
Mariusz, pytanie moim zdaniem zostało postawione jasno i dotyczyło bezwzględnie pozwolenia na uzytkowanie. Moim zdaniem odpowiedź również jest jasna.
Natomiast co do domysłów to również myślę, że midu chce zamieszkac na budowie, a to zgodnie z prawem jest niedozwolone.
Przyznam oczywiście, że część moich postów jest po prostu z czystej przekory, ale jeśli ja jakiś swierdzeń nie rozum,iem to ich po prostu nie używam. Jeśli jednak ich używam to z przekonaniem, że wim co mówię.
pzdr

Tomasz M.
25-10-2005, 17:56
Budulec, czy chodzi Ci o udowodnienie jakiejś tezy? Jak będziemy chcieli tak bardzo ściśle trzymać się treści pytania, to trzeba by odpowiedzieć, że po pierwsze nie wiemy jaki budynek (np. czy w ogóle wymagający pozwolenia na budowę), po drugie kiedy został wybudowany i jeszcze parę innych takich, od których zależy odpowiedź na to pytanie. Więc odpowiedź brzmiałaby: "to zależy"

Chyba możemy spokojnie założyć że:
- chodzi o dom jednorodzinny świeżo wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę
- pytający niekoniecznie rozróżnia pozwolenie na użytkowanie od zgłoszenia zakończenia budowy, a chodzi mu jakie są konsekwencje zamieszkania w domu bez dopełnienie formalności wymaganych prawem budowlanym.
I w obu przypadkach kara jest taka sama, więc praktyczne znaczenie takiego rozróżnienia jest w tym akturat kontekście minimalne.

Można oczywiście spychać wątek na boczny tor, np. dyskutując w ilu % przypadków inwestorzy domów jednorodzinnych muszą uzyskać pozwolenie na użytkowanie, ale chyba nie ma potrzeby.

Ja nie mam w pozwoleniu na budowę obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie, więc zamierzam dokonać zgłoszenia zakończenia budowy i odczekać 21 dni. I wiem , że jeśli wprowadzę się wcześniej, ryzykuję 10 tys. PLN. Kontroli z PINB po dokonaniu zgłoszenia ani sprzeciwu wobec zzgłoszenia raczej się nie spodziewam, ale jak będzie tak będzie. I oczywiście nie wystapię ani o pozwolenie na użytkowanie, ani o przeprowadzenie kontroli. :wink:

budulec
25-10-2005, 18:08
Tomasz, tym razem odpowiedź była pełna i wyjasniła większość zagadnień.
Stwierdzenie "pozwolenie na użytkowanie" nie jest stwierdzeniem pochodzącym z języka potocznego. Ma bardzo dokładne odzwierciedlenie w Prawie Budowlanym. Jeśli ktoś używa tego stwierdzenia to mam nadzieję, że zadał sobie minimum trudu abby sprawdzić co ono oznacza. W przeciwnym wypadku cała dyskusja staje się jałowa.
W związku z tym możemy sobie gdybać i na nic zdadzą się przytaczane paragrafy.
pzdr

mbz
26-10-2005, 08:57
" Czy meldunek w domu jest zasadny i wniczym nie przeszkadza po oddaniu wszystkich dokumentow do starostwa,zgoda kierownika budowya nie upłynęło jeszcze 21 dni midu "
Wg mnie z tego zdania wynika jasno, ze midu zlozyl do Starostwa dokumenty zgloszenia zakonczenia budowy, tylko nie chce czekac tych 21 dni. Pozostaje kwestia, czy uda mu sie zameldowac wczesniej, ale wydaje mi sie, ze nie.

midu
26-10-2005, 10:07
Z wcześniejszym meldunkiem nie ma problemu wystarczy tylko zgoda kierownika budowy.

budulec
26-10-2005, 17:44
Z wcześniejszym meldunkiem nie ma problemu wystarczy tylko zgoda kierownika budowy.
Tak i wójka Franka

MarzannaPG
26-10-2005, 20:06
Z wcześniejszym meldunkiem nie ma problemu wystarczy tylko zgoda kierownika budowy.
Tak i wójka Franka
Można się całkiem legalnie zameldować w budynku bez odbioru. Tak zameldowali się znajomi, tylko na podstawie wymeldowania z poprzedniego miejsca zamieszkania. W mojej gminie wymagają dodatkowo właśnie oświadczenia kierownika budowy. Wujka Franka nie wymagają. :wink:

budulec
26-10-2005, 20:09
Z wcześniejszym meldunkiem nie ma problemu wystarczy tylko zgoda kierownika budowy.
Tak i wójka Franka
Można się całkiem legalnie zameldować w budynku bez odbioru. Tak zameldowali się znajomi, tylko na podstawie wymeldowania z poprzedniego miejsca zamieszkania. W mojej gminie wymagają dodatkowo właśnie oświadczenia kierownika budowy. Wujka Franka nie wymagają. :wink:
pomysłowość ludzka nie zna granic, a niby co ma oświadczyć ten kierownik :D

Amkaluk
11-12-2006, 14:56
A to ciekawe bardzo jest wszystko. A mój kierownik budowy mnie szantazuje, że mnie poda do PINB-u że nielegalnie mieszkam w tym domu, którego on jest kierownikiem budowy. A jemu nie grożą za to jakieś kary?

anpi
11-12-2006, 15:46
Można się całkiem legalnie zameldować w budynku bez odbioru. Tak zameldowali się znajomi, tylko na podstawie wymeldowania z poprzedniego miejsca zamieszkania. W mojej gminie wymagają dodatkowo właśnie oświadczenia kierownika budowy. Wujka Franka nie wymagają. :wink:

Ja też się dowiadywałem w swojej gminie - żeby się zameldować, potrzebne jest wymeldowanie i oświadczenie kierownika budowy, że dom nadaje się do zamieszkania.

marconi_piaseczno
21-09-2012, 14:50
Rozumiem, że po wybudowaniu domu jednorodzinnego występuję do PINB tylko z zawiadomieniem o zakończeniu budowy a nie z wnioskiem o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie.

Jeśli jest tak jak myślę to czy do zgłoszenia zakończenia budowy potrzebne jest świadectwo energetyczne?

justkaaa
21-09-2012, 15:25
czy do zgłoszenia zakończenia budowy potrzebne jest świadectwo energetyczne?

tak