PDA

Zobacz pełną wersję : Zwrot VATStrony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

grave
02-11-2009, 12:12
dzięki! 8)

ania_star
02-11-2009, 13:29
Witam,
Zakupiłam
-Wanne stalową emaliowaną
-nóżki do niej
-zestaw odpływowo - przeplywowy.
Wiem, że mogę odliczyć vat z wanny ale co z nóżkami i przelewem. Nie mam PKWiU na fakturze.

Pozdrawiam
Ania

belladonna
02-11-2009, 15:35
I jeszcze jedno czy Urząd ma prawo rządac na fakturze gdzie jest forma płatności: gotówka zapisu: zapłacono gotówką lub KP????

To nie ma żadnego znaczenia. Takich informacji nie ma obowiązku umieszczania na samej fakturze, nie ma o tym również mowy w ustawie o częściowym zwrocie vat-u.

O co chodzi z tą płatnością...
W ustawie o zwrocie jest zapis:
Art. 1.
1. Ustawa reguluje zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części.

Zawarte tutaj jest słowo "poniesionych", a skoro mają być poniesione, to oznacza zapłacone (takie interpretacje są w niektórych miejscach). Dlatego jeśli z faktury nie wynika, że osoba poniosła wydatki (termin płatności późniejszy niż data wystawienia faktury), to niektórzy się po prostu czepiają tego, że wydatki nie zostały PONIESIONE:)
Czy słusznie? By znaleźć odpowiedź, co oznacza w ustawie "wydatków poniesionych" :)

belladonna
02-11-2009, 15:44
Witam,
Zakupiłam
-Wanne stalową emaliowaną
-nóżki do niej
-zestaw odpływowo - przeplywowy.
Wiem, że mogę odliczyć vat z wanny ale co z nóżkami i przelewem. Nie mam PKWiU na fakturze.

Pozdrawiam
Ania

PKWiU mieć nie musisz. Moja rada wciągnij wszystko :)

arab
02-11-2009, 22:01
Zuzek dzięki za pomoc napisałem do hurtowni z tymi taśmami o pkw i u i sprawa się wyjaśni. Urzędy mają prawo rządac na fakturze zapisu bądź stempla: zapłacono gotówką : (

ZUZEK
03-11-2009, 06:07
W temacie "poniesionych wydatków":


Należy zauważyć, że przepisy ustawy stanowią o wydatkach "poniesionych". Istnieje bogaty dorobek orzecznictwa i praktyki dotyczący pojęcia "poniesienie" odnoszący się do kosztów uzyskania przychodu. Można odpowiednio zastosować go do pojęcia "wydatków poniesionych", o których mowa w ustawie.
Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że nie można utożsamiać faktu "poniesienia kosztu" z faktem "uiszczenia określonego wydatku" tytułem jego poniesienia. Przez poniesienie - zgodnie ze Słownikiem języka polskiego W. Doroszewskiego - należy rozumieć bycie obarczonym, obciążonym. Wydatkiem poniesionym będzie zatem taki wydatek, którym podmiot jest obarczany, obciążany. Cechą istotną jest zatem fakt obarczenia ciężarem ekonomicznym danego kosztu.
Pewne wątpliwości może tutaj wywoływać użycie słowa "wydatek". Należy jednak zauważyć, że słownik języka polskiego definiuje wydatek nie tylko jako "coś, co zostało wydane", lecz także jako "coś, co ma być wydane". Tak więc wydatkiem jest także kwota, która zostanie zapłacona w przyszłości.
Dla uznania, że miało miejsce poniesienie wydatku, nie jest zatem konieczne dokonanie wydatku, jego uiszczenie. Otrzymanie faktury dokumentującej zakup jest zatem praktycznie poniesieniem wydatków, niezależnie od tego, kiedy zostaje dokonana płatność. Jeśli zatem podatnik otrzymuje fakturę przed 31 grudnia 2007 r., to choćby nawet faktycznie zapłacił za nią po tej dacie, wydatki zostały poniesione przed 31 grudnia 2007 r., a zatem uprawniają do zwrotu. Dotyczyć to może przykładowo zakupów na raty, bądź też zakupów z odroczonym terminem płatności, kiedy zakup jest dokonywany do dnia 31 grudnia 2007 r., lecz sama płatność następuje po tej dacie. W takiej sytuacji wydatki są ponoszone do 31 grudnia 2007 r., a zatem uprawniają one do uzyskania zwrotu.

Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard
komentarz
Zakamycze 2006
Komentarz do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U.05.177.1468), [w:] A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Ustawa o zwrocie VAT osobom fizycznym w budownictwie. Komentarz z wzorami wniosków, Zakamycze, 2006.

zefirispka
03-11-2009, 06:46
No właśnie, jeśli mamy fakturę, to zgodnie z art. 106 ustawy o vat, mamy dokument potwierdzający dokonanie transakcji, a więc również poniesienie wydatków z nią związanych.
Jeśli urząd jest innego zdania, musi wykazać, że faktura jest nieprawdziwa, nie dokumentuje czynności, która nie miała w rzeczywistości miejsca.
Należy jednak pamiętać, że przepisy szczegółowe, tj rozporządzenie ministra finansów w sprawie wystawiania faktur, w paragrafie 5, nie wymagają takiej adnotacji "zapłacono gotówką". A skoro nie, to organ nie może tego żądać.
Faktura poprawnie wystawiona jest pełnoprawnym dokumentem i powinna zostać przyjęta. Jeśli urząd się z tym nie zgadza, niech smaruje decyzję z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

belladonna
03-11-2009, 17:58
Zakamczyce.... hm... coś mi to znajome... chyba z literatury wykorzystanej do pisania prac... tak coś mi świta...
Tylko czy US skupia się na komentarzach do ustaw opisanych w książkach?
Raczej nie... jak w każdym zawodzie oszołomów nie brakuje, a dokąd nasze prawo będzie tak nieczytelne, to problemy się skupią na zwyczajnym śmiertelniku :)

VAT
04-11-2009, 11:30
Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków .... W więc zwrot "czegoś" może być tylko wtedy, gdy coś tam zostało zapłacone, nadpłacone, pożyczone itp. Dlatego w "wątpliwych" sprawach USy żądają potwierdzenia zapłaty za zakup materiałów budowlanych. Ordynacja podatkowa daje możliwość urzędom skarbowym w prowadzonych postępowaniach podatkowych (a zwrot VATu za zakup materiałów budowlanych jest takim postępowaniem podatkowym wszczętym na podstawie złożonego wniosku VZM-1) do takich żądań "jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia stanu fatycznego lub rozstrzygnięcia sprawy". i najlepiej jest, gdy sprzedawca na fakturze zrobi adnotację, że np. "zapłacono gotówką" czy "przelewem". Natomiast np. jak z faktury wynika, że "do zapłaty pozostaje kwota 20.000zł" to co zwracać jeżeli nie jest zapłacone?!

zefirispka
05-11-2009, 07:35
No tak VAT, ale kupujący nie płaci tego vat-u do urzędu skarbowego. To robi sprzedawca. Wystawia fakturę z należnym podatkiem i wpłaca go do 25 dnia następnego miesiąca lub kwartału. I Skarb Państwa otrzymuje te pieniądze.
A to na jaki sposób zapłaty umówi się z kupującym- osobą fizyczna, to jego sprawa. To może być nawet jakaś kompensata. Natomiast w przypadku kiedy kupujący nie zapłaci, to wkraczamy na drogę sądową. Zatem należny podatek jest wpłacany i jest z czego zwracać. Dlatego "ostrożność procesowa" niektórych urzędów nie ma nic wspólnego z obowiązującymi przepisami. Skoro coś jest dozwolone, czyli faktura bez adnotacji i sposób zapłaty, to jest to prawidłowe i nie można tego zawężać nawet w trakcie czynności sprawdzających. Te ostatnie powinny jedynie potwierdzić, że transakcja w ogóle miała miejsce, a więc faktura była wystawiona prawidłowo, czyli- zwrot jest należny.

krzychu71
07-11-2009, 12:17
Krzychu71 hydrofor lub zestaw hydroforowy to materiały, które przed 1 maja 2004 były na 7%. Jednak jeśli chciałeś kupić to w częściach, czyli pompa, zbiornik hydroforowy, to przed 1 maja 2004 płaciłeś za te materiały 22%, dlatego ani pompa, ani zbiornik hydroforowy nie podlega odliczeniu w VZM.
Co do PKWiU 31.20.21-50.30, które przytoczyłeś zawiera "ex", a tutaj ex oznacza WYŁĄCZNIE podstawy i wkładki bezpiecznikowe niskiego napięcia :) :o

Dzięki belladonna

mam jeszcze pytanko rozliczam teraz części C.O i mam różnego rodzaju zawory .a przy nich pkwiu którego nie ma w wykazie np.
zawór kulowy pkwiu 29.13.12-35.11 natomiast poz na dole listy poz 167wykazu mówi iż bez względu na numer pkwiu
Armatura metalowa przemysłowa - wyłącznie:
- armatura z żeliwa szarego,
- zasuwy,
- zawory,- przepustnice
Armatura metalowa sieci domowej

dzięki pozdrawiam

belladonna
07-11-2009, 21:16
Tak Krzychu71, zawory wchodzą bez względu na symbol, a z kolei armatura metalowa sieci domowej to np baterie :-)

krzychu71
08-11-2009, 11:14
Tak Krzychu71, zawory wchodzą bez względu na symbol, a z kolei armatura metalowa sieci domowej to np baterie :-)

Dzięki ,przepraszam że cię jeszcze pomęcze czy mozna pod coś podćiągnąć schody strychowe drewniane trzysegmentowe braknr pkwiu

oraz dużo słyszałem o grzałkach elektrycznych kupiłem taką do bojlera dwupłaszczowego jako dodatkowe podgrz,wody słyszałem żenie można tego odliczyć przy grzałce na fakturze mam pkwiu 29.71.25-70.00 a w zestawieniu znalazłem takie pkwiu

29.71.25-50 Ogrzewacze wody elektryczne inne niż natychmiastowe

jak to interpretować , może można to pod ten numer podpiąć z góry dzięki za pomoc ,

belladonna
08-11-2009, 11:51
Krzychu71 schody drewniane to PKWiU 20.30.13-00.30 i trzeba sobie je odpuścić.
Co do grzałki, jak sam widzisz masz niewchodzące PKWiU. Mi znajduje dla grzałki PKWiU 29.71.30-70.30, czyli jeszcze inne.

Ze strony:
http://www.urzadskarbowy.suwalki.com.pl/obw_rozwiniete.pdf

126 29.71.25-50 Ogrzewacze wody elektryczne inne niż natychmiastowe
29.71.25-50.10 Warniki elektryczne dla gospodarstwa domowego
29.71.25-50.20 Ogrzewacze elektryczne wody pojemnościowe do lokalnego centralnego ogrzewania
29.71.25-50.90 Urządzenia elektryczne grzejne do podgrzewania wody pozostałe

krzychu71
08-11-2009, 12:52
Krzychu71 schody drewniane to PKWiU 20.30.13-00.30 i trzeba sobie je odpuścić.
Co do grzałki, jak sam widzisz masz niewchodzące PKWiU. Mi znajduje dla grzałki PKWiU 29.71.30-70.30, czyli jeszcze inne.

Ze strony:
http://www.urzadskarbowy.suwalki.com.pl/obw_rozwiniete.pdf

126 29.71.25-50 Ogrzewacze wody elektryczne inne niż natychmiastowe
29.71.25-50.10 Warniki elektryczne dla gospodarstwa domowego
29.71.25-50.20 Ogrzewacze elektryczne wody pojemnościowe do lokalnego centralnego ogrzewania
29.71.25-50.90 Urządzenia elektryczne grzejne do podgrzewania wody pozostałe

Cześc belladonna dzięki za pomoc ,to z tego wynika że grzałke mógłbym podciągnąć tylko że pkwiu na fakturze mam nie właściwe ,ale można to zmienić?????

acha słuchaj z wczesniejszych postów wynikaiż pompy nie można odliczyć

acha jak sie toma odnośnie pomp do centralnego ogrzewania przecięż jest punkt 168 na dole listy

cytat.
Urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania -
wyłącznie urządzenia i zestawy urządzeń do
automatycznej regulacji dostaw ciepła oraz zdalnego
sterowania pracą systemów ciepłowniczych, a także
części do tych urządzeń


dzięki za pomoc

belladonna
08-11-2009, 15:48
Kombinujesz jak koń pod górkę :-)
Pompy CO nie wchodzą :-)

krzychu71
08-11-2009, 20:49
Kombinujesz jak koń pod górkę :-)
Pompy CO nie wchodzą :-)
dzięki
kombinacja to nasza specialnośc a zwłaszcza przy tak nie jasnych przepisach

i czasami jest brak logigi w tych zestawieniach np.dowiedziałem się ze schody składane strychowe U.S. uznaje jako drzwi pod warunkiem własciwego pkwiu czyli 20.30.11 np.

dlatego wyskoczyłem z tymi pompami do C.O chociaż tak jak i te schody nie znalazłem ich w zestawieniu produktów które do 31,04,2004 były na 7% stawce vat

Szukam wszystkich anomali w tych zestawieniach ,a takze jakiś prawidłowości

i na prawde uważam że dużo zalezy od tego czy urzednik coś przeoczy czy nie oraz interpretacji opisów

Terry
08-11-2009, 21:16
Witam, znowu potrzebuję Waszej pomocy bo bez niej ani rusz:( Czy mogę odliczyć:
1. siatka do styropianu (chyba nie?)
2.wkręty do drewna
3. czyścik do piany
4.pistolet do piany, wiertło i paca styropianowa(też chyba nie, bo to chyba narzędzia)
5 gwożdzie
6. kołki do styropianu
7. farby wiem, że nie, ale może choć taka do dachówek?
I jeszcze chciałam potwierdzić, że jeżeli złożę wniosek w listopadzie to cena za m2 jest 3.924 zł?
Z góry ogromne dzięki za pomoc

ZUZEK
09-11-2009, 06:45
Z wymienionych pozycji tylko nr 6. (poz. 30 wykazu)

Co do siatki: najwięcej przypadków to: 17.20.40-90.00 (tkaniny z włókien szklanych (łącznie z taśmami tkanymi) - czyli NIE.
Choć spotyka się: 26.14.12-10.10 (maty z włókna szklanego) na TAK. :roll:

Farby są we "wspólnym worku na NIE".

Cena m2 zgadza się.

Pozdrawiam.

andyfer
09-11-2009, 12:40
Czy osoba remontujaca budynek mieszkalny ma prawo do zwrotu vatu za wymianę drzwi wewnętrznych,płytek podłogowych i ściennych, parapetów,klamek.Materiały te mieszcza się w wykazie, ale mam kłopot z interpretacją co jest budynkiem mieszkalnym ,a co lokalem.Czy właściciel budynku nie dostanie zwrotu za wymianę płytek.Prosze serdecznie o wyjaśnienie.ŁOPATOLOGICZNE

Terry
09-11-2009, 15:40
Z wymienionych pozycji tylko nr 6. (poz. 30 wykazu)

Co do siatki: najwięcej przypadków to: 17.20.40-90.00 (tkaniny z włókien szklanych (łącznie z taśmami tkanymi) - czyli NIE.
Choć spotyka się: 26.14.12-10.10 (maty z włókna szklanego) na TAK. :roll:

Farby są we "wspólnym worku na NIE".

Cena m2 zgadza się.

Pozdrawiam.
Jak zwykle niezawodny. Dziękuję ZUZEK

belladonna
09-11-2009, 16:12
i czasami jest brak logigi w tych zestawieniach np.dowiedziałem się ze schody składane strychowe U.S. uznaje jako drzwi pod warunkiem własciwego pkwiu czyli 20.30.11 np.

dlatego wyskoczyłem z tymi pompami do C.O chociaż tak jak i te schody nie znalazłem ich w zestawieniu produktów które do 31,04,2004 były na 7% stawce vat

Szukam wszystkich anomali w tych zestawieniach ,a takze jakiś prawidłowości

i na prawde uważam że dużo zalezy od tego czy urzednik coś przeoczy czy nie oraz interpretacji opisów

Jedni kombinują, a drudzy są, że tak powiem upierdliwi... niektórzy schody nie przeoczą i nawet "ZŁOTE" PKWiU nic nie pomoże, bo w grupie 20.30.11 schodów nie ma :-))

belladonna
09-11-2009, 16:14
Czy osoba remontujaca budynek mieszkalny ma prawo do zwrotu vatu za wymianę drzwi wewnętrznych,płytek podłogowych i ściennych, parapetów,klamek.Materiały te mieszcza się w wykazie, ale mam kłopot z interpretacją co jest budynkiem mieszkalnym ,a co lokalem.Czy właściciel budynku nie dostanie zwrotu za wymianę płytek.Prosze serdecznie o wyjaśnienie.ŁOPATOLOGICZNE

Właściciel lokalu raczej dachu nie wymieni oraz nie wyremontuje płytki odbojowej. Odliczaj te materiały :-)

tygrysek12
09-11-2009, 19:40
Witam,
mam pytanko
Jesli oddanie budynku nastapiło 1 maja, a ja chce rozliczyc cały rok na jednym wniosku to jak mam to zrobic.
Wiadomo ze do 1 maja składam wniosek dot. budowy a po 1 maja juz remontu, ale czy moge je połączyc i zamiescic pod jednym wnioskiem dwa rózne załączniki?

belladonna
09-11-2009, 20:16
Witam,
mam pytanko
Jesli oddanie budynku nastapiło 1 maja, a ja chce rozliczyc cały rok na jednym wniosku to jak mam to zrobic.
Wiadomo ze do 1 maja składam wniosek dot. budowy a po 1 maja juz remontu, ale czy moge je połączyc i zamiescic pod jednym wnioskiem dwa rózne załączniki?

Załącznik będzie ten sam, a faktury wpiszesz ciągiem. jedynie do 30 kwietnia VAT będzie w kolumnie 5, a od 1 maja VAT będzie w kolumnie 6 (prace remontowe wymagają opisu). We wniosku pojawią się dwie daty. W poz. 41 rok rozpoczęcia budowy, a w poz. 43 rok remontu (jak piszesz o tym roku, to będzie 2009). Musisz do wniosku dołączyć kopię pozwolenia na budowę i kopię zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania. Wiadomo, ze w tej sytuacji remont to wykończeniówka, więc nie napiszesz wymiana, a ułożenie (zrobienie) itp :-))

ZUZEK
10-11-2009, 07:28
Czy osoba remontujaca budynek mieszkalny ma prawo do zwrotu vatu za wymianę drzwi wewnętrznych,płytek podłogowych i ściennych, parapetów,klamek.Materiały te mieszcza się w wykazie, ale mam kłopot z interpretacją co jest budynkiem mieszkalnym ,a co lokalem.Czy właściciel budynku nie dostanie zwrotu za wymianę płytek.Prosze serdecznie o wyjaśnienie.ŁOPATOLOGICZNE

Definicję budynku znajdziesz w ustawie o VZM:

Art. 2

Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) budynku mieszkalnym - rozumie się przez to budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków;

Definicji lokalu w tej ustawie nie ma - można się posiłkowac ustawą o prawie lokalowym.

Art. 5.

1. Za lokal mieszkalny uważa się samodzielny lokal mieszkalny, jak też jego część obejmującą co najmniej 1 pokój o powierzchni nie mniejszej niż 10 m[2], jeżeli jest ona odrębnym przedmiotem najmu.

2. Samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku zespół izb łącznie z pomieszczeniami pomocniczymi, w którym zamieszkiwanie nie wymaga korzystania z pomieszczeń znajdujących się w innym lokalu.

Zakres prac remontowych możliwych do przeprowadzenia w lokalu jest naturalnie węższy niż w budynku mieszkalnym. Dla Twoich potrzeb wystarczy stwierdzenie, że coś, co mieści się w zakresie remontu lokalu dot. również budynku mieszkalnego. Nie ma potrzeby zbyt głębokiej analizy załącznika do ustawy dot. zakresu prac.

Pozdrawiam.

ZUZEK
10-11-2009, 09:55
(...)
kombinacja to nasza specialnośc a zwłaszcza przy tak nie jasnych przepisach
(...)
i czasami jest brak logigi w tych zestawieniach np.dowiedziałem się ze schody składane strychowe U.S. uznaje jako drzwi pod warunkiem własciwego pkwiu czyli 20.30.11 np.

Szukam wszystkich anomali w tych zestawieniach ,a takze jakiś prawidłowości

i na prawde uważam że dużo zalezy od tego czy urzednik coś przeoczy czy nie oraz interpretacji opisów

http://www.grupapsb.com.pl/files/ProductAttest/270/21_dekl_zgod_schody_strych.pdf
http://www.grupapsb.com.pl/files/ProductAttest/nuc6mbt07cm8nr/dekl_zg_lwf.pdf

Ja pozwolę sobie nadal pozostawać na stanowisku, że można je odliczać.
Wychodzę z założenia, że to "rama okienna ze schodami" a nie "schody z ramą okienną". :wink:

andyfer
10-11-2009, 10:47
Dziękuję serdecznie!

tysia623
10-11-2009, 13:17
Mam pytanie może się niektórym wydać głupie ale totalnie nie znam się na tych zwrotach do tego ktoś w urzędzie błędnie poinformował mojego szwagra że nie ma już zwrotów za Vat. Otóż tak: od lipca zaczęliśmy budować dom, obecnie mamy wyciągniętą piwnice kiedy mogę ubiegać się o zwrot i jakie formularze będą do tego potrzebne??? i o co chodzi z tymi limitami??? :roll:

belladonna
10-11-2009, 15:22
Mam pytanie może się niektórym wydać głupie ale totalnie nie znam się na tych zwrotach do tego ktoś w urzędzie błędnie poinformował mojego szwagra że nie ma już zwrotów za Vat. Otóż tak: od lipca zaczęliśmy budować dom, obecnie mamy wyciągniętą piwnice kiedy mogę ubiegać się o zwrot i jakie formularze będą do tego potrzebne??? i o co chodzi z tymi limitami??? :roll:

Wniosek możesz składać nie częściej jak raz w roku, co oznacza, że więcej niż 1 złożyć nie możesz (w roku), ale też co roku składać nie musisz. Od momentu złożenia 1 wniosku liczy Ci się limit dla 5 lat, czyli przy złożeniu 2 wniosku do limitu idzie suma zwrotu z 1 i 2 wniosku, a nie tylko zwrot z 2 wniosku (i tak przez kolejne 5 lat, ale limity się zmieniają i mają tendencję wzrostową). Przy budowie do wniosku dołączasz kopię pozwolenia na budowę oraz kopie faktur :-))

tysia623
10-11-2009, 15:28
dzięki bardzo czyli to kiedy złoże w roku jest dowolne tak?

belladonna
10-11-2009, 20:27
TAK

xtr
10-11-2009, 21:42
Wniosek możesz składać nie częściej jak raz w roku, co oznacza, że więcej niż 1 złożyć nie możesz (w roku), ale też co roku składać nie musisz. Od momentu złożenia 1 wniosku liczy Ci się limit dla 5 lat, czyli przy złożeniu 2 wniosku do limitu idzie suma zwrotu z 1 i 2 wniosku, a nie tylko zwrot z 2 wniosku (i tak przez kolejne 5 lat, ale limity się zmieniają i mają tendencję wzrostową). Przy budowie do wniosku dołączasz kopię pozwolenia na budowę oraz kopie faktur :-))

A ja mam takie pytanie. W tym roku zaczalem budowe i czy moge rozliczyc sie z faktur za 2009 dopiero w 2010 albo nawet w 2011??

zefirispka
11-11-2009, 07:57
Możesz rozliczyć się już teraz lub w latach następnych. Wybór należy do Ciebie :wink:

kamlotek
11-11-2009, 09:16
Proszę o podpowiedź,czy mogę odliczyć profil z/g 40x40x2 RKS-040-040-02. Nie jestem pewna ,ale podciągnęłabym pod poz.50 . Proszę o odpowiedż :-?

kamlotek
11-11-2009, 10:04
Belladonna,Zuzek powiedzcie mi proszę,bo przed chwilą pewna osoba zbiła mnie z pantałyku. Otóż chodzi mi o to,czy aby odliczy vat za dany materiał to jego PKWiU musi byc identyczne co do joty(cyferki) :roll: .Np.
1) szafka podtynkowa PKWiU 25.23.12-50 mogę zaliczyc do poz.30 PKWiU ex25.23
2) nypel oc.fi 20*15 PKWiU 27.21.20-50.80 mogę zaliczyc do poz.52 PKWiU 27.21.20
3) czy warkocz hydrauliczny PKWiU 17.10.20-40.00

I mam jeszcze jedno pytanie,czy mogę odliczy fakturę wystawioną przed wydaniem pozwolenia na budowę?
Z góry dziękuję za odpowiedź :lol: [/code]

neck
11-11-2009, 12:26
Mam jeszcze kilka wątpliwości co od odliczenia VAT:

rynna ze stali ocynkowana 28.75.27-49.16 (nie?)
bateria umywalkowa chromowa)
bateria z tegranitu (zlewozmywak można, baterię ?)
korek automatyczny chromowy do umywalki
drabina aluminiowa (nie?)

Za podpowiedzi z góry dziękuje :)

belladonna
11-11-2009, 12:50
Belladonna,Zuzek powiedzcie mi proszę,bo przed chwilą pewna osoba zbiła mnie z pantałyku. Otóż chodzi mi o to,czy aby odliczy vat za dany materiał to jego PKWiU musi byc identyczne co do joty(cyferki) :roll: .Np.
1) szafka podtynkowa PKWiU 25.23.12-50 mogę zaliczyc do poz.30 PKWiU ex25.23
2) nypel oc.fi 20*15 PKWiU 27.21.20-50.80 mogę zaliczyc do poz.52 PKWiU 27.21.20
3) czy warkocz hydrauliczny PKWiU 17.10.20-40.00

I mam jeszcze jedno pytanie,czy mogę odliczy fakturę wystawioną przed wydaniem pozwolenia na budowę?
Z góry dziękuję za odpowiedź :lol: [/code]

1,2 wciągasz, a 3 nie
Możesz odliczać faktury sprzed pozwolenia, są na to pozytywne interpretacje i nie ma podstaw aby to zakwestionować :-)
Co do pytania wcześniejszego o profil, to generalnie profile wchodzą, więc tez wciągaj :-)

I ja mam czasem odmienne zdanie niż ZUZEK co do niektórych kwestii... :wink:

belladonna
11-11-2009, 12:54
Mam jeszcze kilka wątpliwości co od odliczenia VAT:

rynna ze stali ocynkowana 28.75.27-49.16 (nie?)
bateria umywalkowa chromowa)
bateria z tegranitu (zlewozmywak można, baterię ?)
korek automatyczny chromowy do umywalki
drabina aluminiowa (nie?)

Za podpowiedzi z góry dziękuje :)

Co do rynny ja bym to wciągnęła... to PKWiU mi się nie podoba
Baterie wchodzą z poz. 167 wykazu.... ta z tegranitu po dyskusji tutaj być może wchodzi... pisze być może, bo trudno powiedzieć jak do tematu podejdzie weryfikujący.
Drabina to nie materiał budowlany... zdecydowanie :-)

neck
11-11-2009, 13:55
Faktycznie to PKWiU jakieś wątpliwe jest. Te rynny założone na budynku gospodarczym, a to chyba uniemożliwia odpisanie?

belladonna
11-11-2009, 14:24
TAK, budynek gospodarczy w grę nie wchodzi :-)

ZUZEK
11-11-2009, 17:19
Belladonna,Zuzek powiedzcie mi proszę,bo przed chwilą pewna osoba zbiła mnie z pantałyku. Otóż chodzi mi o to,czy aby odliczy vat za dany materiał to jego PKWiU musi byc identyczne co do joty(cyferki) :roll: .Np.
1) szafka podtynkowa PKWiU 25.23.12-50 mogę zaliczyc do poz.30 PKWiU ex25.23
2) nypel oc.fi 20*15 PKWiU 27.21.20-50.80 mogę zaliczyc do poz.52 PKWiU 27.21.20
3) czy warkocz hydrauliczny PKWiU 17.10.20-40.00

I mam jeszcze jedno pytanie,czy mogę odliczy fakturę wystawioną przed wydaniem pozwolenia na budowę?
Z góry dziękuję za odpowiedź :lol: [/code]

1,2 wciągasz, a 3 nie
Możesz odliczać faktury sprzed pozwolenia, są na to pozytywne interpretacje i nie ma podstaw aby to zakwestionować :-)
Co do pytania wcześniejszego o profil, to generalnie profile wchodzą, więc tez wciągaj :-)

I ja mam czasem odmienne zdanie niż ZUZEK co do niektórych kwestii... :wink:

Ale tu się zgadzamy :wink:
3 - pakuły
F-ry sprzed pozwolenia jak najbardziej.

kamlotek
11-11-2009, 19:45
Dziękuję Wam bardzo za szybką odpowiedź.
Mam jeszcze jedno pytanie,otóż ten nypel z poz.2) jest stalowy,a w wykazie poz. 52.mówi o mosiądzu. Więc nic się nie stanie jak go odpiszę :roll:
Jeśli jestem upierdliwa,to przepraszam :oops: :wink:

kamlotek
11-11-2009, 20:24
Dziękuję Wam bardzo za szybką odpowiedź.
Mam jeszcze jedno pytanie,otóż ten nypel z poz.2) jest stalowy,a w wykazie poz. 52.mówi o mosiądzu. Więc nic się nie stanie jak go odpiszę :roll:
Jeśli jestem upierdliwa,to przepraszam :oops: :wink:
Otóż nie. Nypel o PKWiU 27.21.20-50.80 z poz. 52 wykazu MTiB to
Łączniki do rur odlewane z żeliwa ciągliwego używane w systemach ciśnieniowych - złącza, złączki, nakrętki, przeciwnakrętki

:oops: :oops: :oops:
Przyznaję się,pomyliłam :wink: złącza odlewane z żeliwa
i ten nypel ze stali moge podłączyć pod żeliwo :roll: -no to super :lol:
____________________________________________
Aktualna cena 1 m2 powierzchni użytkowej (http://www.pit.republika.pl/info.htm)
Formularze VZM-1 do wniosku o zwrot VAT (http://www.pit.republika.pl/vzm.htm)
Wyszukiwarka materiałów do VZM-1 (http://www.wyszukiwarkavzm.republika.pl/)

kamlotek
12-11-2009, 20:56
To znowu ja :wink: 8)
Czy mogę odliczyć:
1) rura spustowa stal ocynk
2)wspornik łaty kalenicowej
3) listwa wykończeniowa aluminiowa
4)taśma kalenicowa vent-roll
5) rynny stalowe powlekane ocynk
6) sztucer ocynkowany
7) narożnik zewnetrzny ocynk
8) kolano ocynkowane
9) obejma+ śruba
10) klej do systemu metalowego
11) grzebień okapowy
12) klamra do dachówki
13) ława kominiarska
14) stopień kominiarski
15) pianka
16) i czy to prawda ,że deska wc ,też wchodzi w grę :oops: ,pytam się bo wszystko możliwe :wink:

listek
13-11-2009, 06:13
Czy po oddaniu budynku do użytkowania można rozliczyć jeszcze faktury?
Cos mi się obiło o uszy, że do pół roku po oddaniu jeszcze można, a poźniej juz nie.
Jak to jest?
Pozdrawiam

ZUZEK
13-11-2009, 07:11
To znowu ja :wink: 8)
Czy mogę odliczyć:
1) rura spustowa stal ocynk TAK
2)wspornik łaty kalenicowej TAK
3) listwa wykończeniowa aluminiowa TAK
4)taśma kalenicowa vent-roll TAK
5) rynny stalowe powlekane ocynk TAK
6) sztucer ocynkowany TAK
7) narożnik zewnetrzny ocynk TAK
8) kolano ocynkowane TAK
9) obejma+ śruba TAK
10) klej do systemu metalowego - ZA MAŁO DANYCH
11) grzebień okapowy TAK
12) klamra do dachówki TAK
13) ława kominiarska TAK
14) stopień kominiarski TAK
15) pianka TAK (MONTAŻOWA?)
16) i czy to prawda ,że deska wc ,też wchodzi w grę :oops: ,pytam się bo wszystko możliwe :wink: - PRAWDA :PCzy po oddaniu budynku do użytkowania można rozliczyć jeszcze faktury?

Nie ma takiego terminu.
Należy tylko pamiętać o podziale faktur na "budowlane" (do dnia zgłoszenia budynku do PINB) i "remontowe" (po tym dniu). Wchodzą one w inne limity.

zefirispka
13-11-2009, 07:19
Zwortu podatku dokonuje się na podstawie faktur wystawionych po 1 maja 2004 r. i dotyczących budowy lub remontu określonych w ustawie. Nie ma terminu, o którym piszesz. Można składać wniosek później. To urząd skarbowy ma 6 miesięcy na wydanie decyzji o zwrocie lub dokonanie zwrotu podatku bez wydania decyzji jeśli wniosek nie budzi wątpliwości.

ms.
13-11-2009, 07:21
Jedno rozliczenie zwrotu VAT mam za sobą (za rok 2008). Teraz nie mogę zabrać się do kolejnego. Faktury czekają, a ja nic. Czeka mnie też złożenie korekty - urząd skarbowy obciął mi dokładnie tysiąc zł (zwykły błąd matematyczny, nie związany z interpretacją przepisów).

Specjaliści od zwrotu VAT - czy składając korektę trzeba cały proces powtórzyć od początku (ze wskazaniem faktury, która była przyczyną pomyłki)?

Czy korektę można złożyć w dowolnym czasie? Np. najpierw rozliczenie za 2009 i korektę za 2008 potem? Czy najpierw wyprostować 2008 rok i rozliczać 2009?

kamlotek
13-11-2009, 08:44
[quote=kamlotek]To znowu ja :wink: 8)
Czy mogę odliczyć:
1) rura spustowa stal ocynk TAK
2)wspornik łaty kalenicowej TAK
3) listwa wykończeniowa aluminiowa TAK
4)taśma kalenicowa vent-roll TAK
5) rynny stalowe powlekane ocynk TAK
6) sztucer ocynkowany TAK
7) narożnik zewnetrzny ocynk TAK
8) kolano ocynkowane TAK
9) obejma+ śruba TAK
10) klej do systemu metalowego - ZA MAŁO DANYCH
11) grzebień okapowy TAK
12) klamra do dachówki TAK
13) ława kominiarska TAK
14) stopień kominiarski TAK
15) pianka TAK (MONTAŻOWA?)
16) i czy to prawda ,że deska wc ,też wchodzi w grę :oops: ,pytam się bo wszystko możliwe :wink: - PRAWDA :P

Czyli wszystkie 16 pozycji mogę wpisać do VZM-1/A :lol:

Czyli już wpisuję i w poniedziałek udaję się do US :-? 8)

Dziękuję Zuzek :D

ZUZEK
13-11-2009, 09:18
Wątpliwości są tylko przy kleju (poz. 10). Tu bywa bardzo różnie. Reszta bez zastrzeżeń.

ms.

Składając wnioski ustaliłaś sobie podział f-r na lata. To w pewien sposób wygodne - nie zastanawiamy się czy daną f-rę już rozliczyliśmy.

Jeśli chcesz skorygować pierwszy wniosek (jak pamiętam chodziło o jedną f-rę i głupi błąd rachunkowy) zalecałbym najpierw go "wyprostować" a później wystąpić z wnioskiem zawierającym f-ry z 2009.

Składając I wniosek zaczęłaś korzystać z limitu i US rozpatrując II wniosek musi wiedzieć ile limitu wyczerpałaś w I wniosku (z którego kwota zwrotu ulegnie zwiększeniu).

Jak pisałem wcześniej najwygodniej byłoby złożyć korektę przed dokonaniem zwrotu ale nie zmienia to faktu, że wniosek nr 1, złożony z tymi samymi fakturami (nie zwaierający nowych), zwiększający kwotę zwrotu będzie według mnie korektą.

Po "wyprostowaniu" wniosku nr 1 składasz nr 2 (a w zasadzie możesz je złożyć jednocześnie :wink: ).

ms.
13-11-2009, 09:38
Dziękuję ZUZEK!

Rzeczywiście najpierw trzeba wyprostować tamten wniosek - całkiem zapomniałam, że wpłynie to na pulę "pozostałą do odliczenia" i kolejny wniosek powinien odnosić się do skorygowanej kwoty.

kamlotek
13-11-2009, 10:33
Czujnik ruchu 360ST i Balex uszczelka mix mozna odliczyć?
Nie ma do tego PKWiU :-?

ZUZEK
13-11-2009, 11:36
Czujnik - NIE http://www.brilux.pl/produkty.aspx?act=p_sp&p_id=239
Ta uszczelka chyba też NIE (poz. 7): http://www.balex.eu/download_file.php?id=62LC9KE7IL2S61HP

grave
13-11-2009, 12:03
czy jeśli teraz złożę wniosek, to kiedy mogę kolejny? w nast. roku od razu czy za pięc lat?

ZUZEK
13-11-2009, 12:14
To zależy tylko od Ciebie.
Ustawa mówi, że można max. 1 rocznie.

Izulek
13-11-2009, 12:20
A czy rachunki po oddaniu budynku w użytkowanie można też odliczyć? Czy tylko te do dnia otrzymania pozwolenia na użytkowanie?

ZUZEK
13-11-2009, 12:23
Można - jako inwestycję nie wymagającą pozwolenia na budowę - z mniejszym od "budowlanego" (ale odrębnym) limitem.

Izulek
13-11-2009, 13:07
Czyli musiałabym złożyć dwa osobne wnioski? I też mogę zrobić to raz na rok.
Dobra, wyjaśnię. W tym roku złożyliśmy w kwietniu wniosek o zwrot vatu za lata 2007-2008 i chyba do lutego 2009.
Odbiór budynku był w lipcu. Rachunki mam z sierpnia i września też.
Chciałam w styczniu złożyć kolejny wniosek i tu pytanie: czy te rachunki po lipcu mogę złożyć też teraz czy muszę czekać aż do następnego roku?

ZUZEK
13-11-2009, 13:17
Pozwolę sobie zacytować belladonnę:Witam,
mam pytanko
Jesli oddanie budynku nastapiło 1 maja, a ja chce rozliczyc cały rok na jednym wniosku to jak mam to zrobic.
Wiadomo ze do 1 maja składam wniosek dot. budowy a po 1 maja juz remontu, ale czy moge je połączyc i zamiescic pod jednym wnioskiem dwa rózne załączniki?

Załącznik będzie ten sam, a faktury wpiszesz ciągiem. jedynie do 30 kwietnia VAT będzie w kolumnie 5, a od 1 maja VAT będzie w kolumnie 6 (prace remontowe wymagają opisu). We wniosku pojawią się dwie daty. W poz. 41 rok rozpoczęcia budowy, a w poz. 43 rok remontu (jak piszesz o tym roku, to będzie 2009). Musisz do wniosku dołączyć kopię pozwolenia na budowę i kopię zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania. Wiadomo, ze w tej sytuacji remont to wykończeniówka, więc nie napiszesz wymiana, a ułożenie (zrobienie) itp :-))

Izulek
13-11-2009, 13:22
Wieeeelkie dzięki :D

belladonna
13-11-2009, 13:29
Jedno rozliczenie zwrotu VAT mam za sobą (za rok 2008). Teraz nie mogę zabrać się do kolejnego. Faktury czekają, a ja nic. Czeka mnie też złożenie korekty - urząd skarbowy obciął mi dokładnie tysiąc zł (zwykły błąd matematyczny, nie związany z interpretacją przepisów).

Specjaliści od zwrotu VAT - czy składając korektę trzeba cały proces powtórzyć od początku (ze wskazaniem faktury, która była przyczyną pomyłki)?

Czy korektę można złożyć w dowolnym czasie? Np. najpierw rozliczenie za 2009 i korektę za 2008 potem? Czy najpierw wyprostować 2008 rok i rozliczać 2009?

A skoro US obciął Ci tyś. zł, to w końcu Twój błąd, czy urzędnika? Dlaczego masz złożyć korektę?
Co do korekty pozwolę sobie mieć odmienne zdanie niż ZUZEK. Tutaj nie ma wpływu kiedy będzie złożona korekta. Przy 2 wniosku US porównuje do tego co jest w US, a nie co może być. A jeśli składając 2 wniosek przekroczysz już limit, to z korekty złożonej później mogą odmówić zwrotu, bo limit został przekroczony :)

ZUZEK
13-11-2009, 13:35
Jeżeli po 2 wniosku przekroczy się limit to i tak nie ma sensu korygować 1 wniosku - to prawda. Zakładam jednak, że tak nie jest, więc najzasadniej będzie cofnąć się do 2008 i go skorygować. Zakładając, że ustawa będzie obowiązywała długo ( :roll: ) ten tysiąc prędzej czy później będzie do odzyskania.

belladonna
13-11-2009, 13:40
Tak, może być do odzyskania i później (funkcjonowanie zmiennego limitu). Z natury mam rogi ;)

belladonna
13-11-2009, 16:07
czy jeśli teraz złożę wniosek, to kiedy mogę kolejny? w nast. roku od razu czy za pięc lat?

Tak dokładniej o co chodzi... wniosek składasz nie częściej jak raz w roku, czyli możesz raz w roku lub rzadziej. Od momentu złożenia 1 wniosku liczą Ci się limity pięcioletnie, czyli przy 2 wniosku do limitu porównujesz sumę zwrotów (z 1 i 2 wniosku), a nie tylko zwrot z 2 wniosku. Przy czym limity są zmienne, zależne od ceny metra obowiązującej w kwartale składania kolejnego wniosku :-)

Przykład.
1 wniosek został złożony w 2009, czyli limit pięcioletni obowiązuje do 2014 roku.
Jeśli w tym czasie ktoś składa kolejny wniosek, to do limitu obowiązującego w chwili składania kolejnego wniosku porównuje sumę zwrotów (z poprzednich i obecnego wniosku). Może się zdarzyć, Ze przy 2 wniosku ktoś limit wykorzysta, ale w następnym roku np cena metra i limit będą wyższe, więc jeszcze ma tę różnicę do wykorzystania :-)
Po 5 latach wszystko ma się zaczynać od nowa (o ile nie zrezygnują z tego) :-)

shanti
13-11-2009, 16:49
Witam wszystkich :)
Bardzo duzo dowiedzialam sie z tego forum o odzyskaniu vatu i juz oswoilam sobie ten temat.Ale mam problem jeszcze z czytaniem pkwiu czy np jezeli na f-e mam numer 24.30.22-55.11 a na wykazie jest 24.30.22.53.10 (jest to szpachlowka ) to mozna to odliczyc??? co wlasnie gry numery roznia sie ostatnimi numerami. Nie zabardzo wiem jak ta informacje znalesc na forum :(

belladonna
13-11-2009, 18:41
Shanti masa elewacyjna szpachlowa wchodzi (PKWiU 24.30.22-60.00). Inne szpachlówki mają symbol z początkiem 24.30.22-55, którego w wykazie nie znajdziesz, dlatego nie podlegają odliczeniu.
A symbol z wykazu ma się zawierać w symbolu z faktury, bo niektóre symbole w wykazie są całego grupowania, czyli bez rozszerzenia, jakie się pojawia na fakturze przy konkretnym materiale. Inna sprawa, że czasami zdarzają się symbole błędne, ale dla osoby w miarę znającej temat ocena tego problemem raczej nie jest.
No i jeszcze "ex"... który oznacza, że są jakieś wyłączenia z grupowania :-)

Czy na tym forum musimy żyć o godzinę do przodu? W końcu mamy czas zimowy :-)

shanti
13-11-2009, 19:52
belladonna dziekuje bardzo za odpowiedz :)

mam jeszcze jedno pytanko, bo chyba zwariuje wlasnie z tym ex.
kupilismy gotowe wklady kominowe i na tej fakturce niektore pozycje maja pkwiu 26.40.13-00 (sa to rura cokolowa, czyszczak glazura,rura ceramiczna glazurowana,osłona wylotu komina, ) w sumie na dosyc duza kwote jest to wszystko 4,5 tys :( mozna to odliczyc czy nie ????

tygrysek12
13-11-2009, 20:19
Witam

Mam pytanko odnosnie dwórz rzeczy:
-trepy drewniane klejone (do schodów)
- termoelement grohe (termostat do bateri)

Dziekuje z góry

belladonna
13-11-2009, 21:27
belladonna dziekuje bardzo za odpowiedz :)

mam jeszcze jedno pytanko, bo chyba zwariuje wlasnie z tym ex.
kupilismy gotowe wklady kominowe i na tej fakturce niektore pozycje maja pkwiu 26.40.13-00 (sa to rura cokolowa, czyszczak glazura,rura ceramiczna glazurowana,osłona wylotu komina, ) w sumie na dosyc duza kwote jest to wszystko 4,5 tys :( mozna to odliczyc czy nie ????

Spokojnie, ja jeszcze nie zwariowałam, to chyba wszystko jest do przejścia :wink:
Wyłączenia to 26.40.13-00.7 lub 8.
To wyłączenie jest akurat kłopotliwe... tym bardziej, że notorycznie pewne rzeczy mają PKWiU pt. "26.40.12-70.90 - Wyroby budowlane, ceramiczne, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane"... na co osobiście dostaję "uczulenia" :D
Wkłady niektóre wchodzą, inne nie.
Rura ceramiczna może być podejrzana, jeśli jest kwasoodporna
Osłona raczej tak.

shanti
14-11-2009, 06:22
chyba jednak sobie to odpuszcze, sprawdzilam na szczegolowym wykazie pkwiu i mniej wiecej wszystkie te rzeczy wyszly z rozszerzeniem 26.44.13-00-73 lub 76. W sumie najbardziej szkoda mi tej rury ceramicznej glazurowanej bo mam ja na kwote brutto 1954 zl, ale trudno z urzedem sie nie wygra .

dzisiaj wstalam juz o 6:30 i sie wzielam dalej za ten vat, jestem bardzo ciekawa zwrotu tym bardziej ze obiecalam dzieciom super plac zabaw :lol: :lol: :lol:

Tak ogulnie to ten vat nie jest tak straszny ,duzo daje to forum, ja osobiscie prawie wszystkie swoje watpliwosci rozwialam je czytajac :) Jak sie cofnelam do pierwszych stron to tak sobie myslalam ze my to juz mamy naprawde dobrze, mamy programy i duza wiedze do tych co zaczynali :wink:

belladonna
14-11-2009, 07:09
Witam

Mam pytanko odnosnie dwórz rzeczy:
-trepy drewniane klejone (do schodów)
- termoelement grohe (termostat do bateri)

Dziekuje z góry

PKWiU 20.30.13 – 00.30 - „Wyroby stolarskie i ciesielskie z drewna do konstrukcji schodów”, dlatego wg mnie te trepy wchodzą pod to grupowanie, a tym samym nie podlegają pod zwrot VAT.
Termostaty elektroniczne i pozostałe (z wyjątkiem lotniczych) są umieszczone w poz. 163 i 164 załącznika MTiB :-)

martek1981
14-11-2009, 13:27
Trochę się już zakręciłem :wink: Jeżeli wniosek składam teraz tzn. w czwartym kwartale, to z którego kwartału podaję cenę za 1m2 powierzchni użytkowej...

belladonna
14-11-2009, 13:42
Martek1981 cenę ostatnio ogłoszoną przed kwartałem złożenia wniosku. A ostatnio ogłoszona, dokładnie 27-08-2009 to 3924 zł i ona obowiązuje w okresie październik - grudzień :-)


PS Dom w winorośli tez fajnie brzmi... spotkałam się z domem w TRUSKAWKACH2... aż z ciekawości poszukałam jak wygląda... niektóre nazwy są iście bajkowe :-)

martek1981
14-11-2009, 13:57
Ok, to dobrze mam :D
Na razie przygotowuje wniosek za SSO i mam takie wątpliwości:
- 28.11.23-76.49 - kołnierze okien dachowych,
- 28.11.23-76.51 - taśma kalenicowa,
- 25.23.14-50.19 - wyłaz dachowy,
- 26.40.12-70. - komin systemowy

Z góry dzięki za pomoc.

belladonna
14-11-2009, 16:34
Ok, to dobrze mam :D
Na razie przygotowuje wniosek za SSO i mam takie wątpliwości:
- 28.11.23-76.49 - kołnierze okien dachowych,
- 28.11.23-76.51 - taśma kalenicowa,
- 25.23.14-50.19 - wyłaz dachowy,
- 26.40.12-70. - komin systemowy

Z góry dzięki za pomoc.


A dlaczego masz wątpliwości? Przedstawione PKWiU znajdują się w wykazie. Komin ma PKWiU (które wyłączeniem nie jest), więc wciągaj wszystko :-)

barton9
15-11-2009, 14:08
witam serdecznie. :)

jestem nowym użytkownikiem. założyłem konto na forum, gdyż mam problem z ustaleniem czy dany materiał można odliczyć w formularzu VZM.

wykładzina PCV - indeks PKWiU na fakturze: 17.51.13-00.00

bateria natryskowa - indeks PKWiU na fakturze: 29.13.22-33.41

jeden z forumowiczów aktualizował co jakiś czas listę materiałów, z której wynika, że wykładzinę PCV i baterie można odliczyć, tymczasem nr PKWiU obu przedmiotów nie widnieje na liście (http://www.odzyskajvat.pl/index31.php) ani w wykazie (http://www.pit.pl/att/wykaz_materialow_budowlanych.pdf) :-?

szukałem indeksu 17.51.13-00.00 w internecie i znalazło mi stronę (http://www.biurorachunkowe.bydgoszcz.pl/klasyfikacje/content/16-23.html), na której tą wykładzinę zakwalifikowali do Dywany i pozostałe włókiennicze pokrycia podłogowe, igłowe :-?

jeśli chodzi o baterię, to jeden z kolegów powyżej podpiął ją pod pozycję 167 w wykazie materiałów budowlanych, więc ta kwestia pozostaje chyba rozstrzygnięta.

pozostaje ino ta wykładzina.

z pewnością nie jest to dywan, tylko zwykły gumolit - czyli wykładzina z PCV, a to powinno podlegać zwrotowi, prawda?

jaki więc wpisać numer PKWiU we wniosku? inny niż na fakturze? wobec tego jaki ma wykładzina z PCV? :D


pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc! :)

belladonna
15-11-2009, 15:25
Barton9 baterie wchodzą z poz. 167 wykazu jako armatura metalowa sieci domowej (bez względu na symbol). Co do wykładziny PCV to jej symbol to 25.23.11-55.11. Ty masz symbol troszkę podobny do wykładziny dywanowej. Dla mnie sprawa jest do wyjaśnienia. Jeśli na fakturze pisze "wykładzina PCV" to tel do sklepu z pytaniem, czy to na pewno wykładzina PCV. Ale jeśli masz na fakturze tylko "wykładzina" (lub inne skrótowe cuda), to PKWiU wskazuje, że jest to wykładzina dywanowa niewchodząca. Tak to mniej więcej wygląda :-)

barton9
15-11-2009, 15:30
belladonna - na fakturze mam WYKŁADZINA PCV z indeksem 17.51.13-00.00.

na to wygląda, że będę musiał zadzwonić do sklepu.

z góry dziękuję za odpowiedź! :)

edit/ dzwoniłem do castoramy. niestety oni mają te indeksy nadane przez centralę i nic nie mogą zrobić.
co w tej sytuacji zrobić? wpisać tą wykładzinę we wniosek mimo tego nieszczęsnego indeksu PKWiU?

belladonna
15-11-2009, 15:41
Ty do sklepu nie dzwonisz, bo Ty jesteś wnioskodawcą, kupowałeś wykładzinę i wiesz, że jest PCV. Wątpliwości powinien sobie rozwiać weryfikujący. Ty to wciągaj do wniosku, a w razie pytań powiesz, że sklep sprzedaje też wykładziny dywanowe, więc pewnie pomyłka w PKWiU (tak myślę, że też sprzedaje dywanowe), co niech sobie sprawdzą :-)
Kładzie się nacisk na nazwę, a nie PKWiU. Raz się spotkałam z przypadkiem w stylu, że w nazwie była cegła, a PKWiU kitów budowlanych uszczelniających, więc.... :roll:

alfa003
15-11-2009, 16:03
To jak jest z tymi bateriami, mozna odliczac czy nie?? A klamki do drzwi wewnetrznych, drzwi do wneki prysznicowej, okap kuchenny, klinkier, podsufitke, profil sufitowy CD 60 i UD 27X28??
Z gory sorki, jak juz o tym bylo :oops:

alfa003
15-11-2009, 16:04
Chodzi oczywiscie o baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, prysznicowe :-?

belladonna
15-11-2009, 17:35
To jak jest z tymi bateriami, mozna odliczac czy nie?? A klamki do drzwi wewnetrznych, drzwi do wneki prysznicowej, okap kuchenny, klinkier, podsufitke, profil sufitowy CD 60 i UD 27X28??
Z gory sorki, jak juz o tym bylo :oops:

Można baterie, bo to armatura metalowa sieci domowej i wchodzą bez względu na symbol, o czym pisałam wyżej.
klamki wchodzą,
profile wchodzą,
klinkier? zaprawa, cegła? (szamotowe sprawy nie wchodzą) klinkier tak (ale by opis do tego koniecznie), bo cegła klinkierowa jest wykorzystywana do kominów (chyba dobrze pamiętam) :roll: ... no tak to jest jak baba ma z czymś takim do czynienia... to ciągle chyba...
podsufitka... PCV? to jestem na tak
drzwi do wnęki prysznicowej... do kabiny, czy normalne drzwi do jakiegoś pomieszczenia?
okap kuchenny nie jest materiałem budowlanym i wylatuje :-) :wink:

alfa003
15-11-2009, 18:44
Dzieki :lol:
W rownoleglym watku o zwrocie podatku napisali, ze baterie nieeeee :roll: wiec juz mam metlik w glowie...

belladonna
15-11-2009, 18:56
Bo widocznie nie wszyscy wiedzą co to jest armatura metalowa sieci domowej, a w załączniku MTiB jest napisane, że wchodzi bez względu na symbol...i to nie są tylko baterie, bo sprawy prysznicowe niekoniecznie nazywają się baterią :wink:

grave
15-11-2009, 21:04
słuchajcie a co z takimi pozycjami:?
- emulsja biała
- pigment
- zamek Gerda ZX+
odlicza się? :roll:

barton9
16-11-2009, 04:20
emulsja nie, pigment raczej nie, zamki tak (poz. 84).

shanti
16-11-2009, 12:03
Bardzo prosze o pomoc czy: wkrety,galanterie metalowa itp rzeczy z symbolem pkwiu 28.74.11 mozna odliczyc czy nie ???????

mkkafe
16-11-2009, 13:38
Witam
wybaczcie jesli moje pytanie juz sie powtorzylo - rozliczam vat - zastanawia mnie czy jesli symbol PKWiU na fakturze jest 20.10.21-10 (boazeria swierkowa) a w wykazie 20.10.21-10.1 - to ta jedynka ma tutaj znaczenie? Inna sprawa ze w wykazie ten produkt nazywa sie tarcica podlogowa iglasta - a boazeria podloga nie jest

i jesli mam PKWiU 26.30.10-73.31 (gres) a w wykazie jest 26.30.1 - to odliczyc moge?

i jeszcze - jesli w wykazie jest nr ex 26.6 - a u mnie na fakturze 26.64.10-00.00 - klej elastyczny - to go odliczam?

i czy pianka i folia paro 0.2 obie PKWiU 26.82.16-30.90 kwalifikuja sie pod 26.82.16-30 jako materialy izolujace cieplnie lub akustycznie?
a co z siatka zgrzewana (metalowa ktora ulozona byla przed zalaniem stropu)? nei mam na nie zadnego PKWiU

jolla25
16-11-2009, 13:58
Witam,
Dzisiaj zabrałam się za moje faktury i nie wiem dwóch rzeczy:
1) rura papierowa 252 (PKWiU - 21.25.14-30.22)
2)pustak betonowy (brak symbolu na fakturze)
Można odliczyć vat?, bo coś mi się wydaje że chyba jednak nie, ale wolałabym żeby wypowiadział się ktoś nieco mądrzejszy w temacie ode mnie.

belladonna
16-11-2009, 16:20
Coś zostałam sama na placu boju... 8)
Grave podzielam zdanie Barton9 (pigment na pewno nie)
Shanti z zacytowanego grupowania wchodzą wyłącznie okucia budowlane, a wkręty okuciem nie są :)
Mkkafe, boazeria drewniana ma związek ze ścianą, a nie podłogą i nie wchodzi. Jeśli masz na fakturze 26.30.10-73.31, to symbol z wykazu zawiera się w symbolu z faktury, więc wchodzi (istotne tez są "ex-y" w wykazie, bo wtedy są wyłączenia, ale w tej grupie ich nie ma).
Przy ex 26.6 wyłączeniem sa płyty kamienne surowe i wyroby z Lastrico (z wyjątkami), wiec ten klej wyłączeniem nie jest, dlatego wchodzi.
Pianka wchodzi, a folia paroizolacyjna nie wchodzi (jej prawidłowe PKWiU jest inne). Siatki zbrojeniowe wchjhodzą (nie wchodzą siatki elewacyjne) :)
Jolla25
1 nie wchodzi
2 wchodzi
Czyli od 2 można odliczyć, ale jeśli to remont, to pustak powinien być wykorzystany np na ściankę działową, czy zamurowanie otworu okna, drzwi... bo inaczej to podejrzane :-)

jolla25
16-11-2009, 16:45
Dziękuję za szybką odpowiedź. Pustak betonowy był wykorzystany do budowy ścian piwnic więc wszystko ok.
Jeszcze raz dziękuję:)

Margoth*
16-11-2009, 16:56
Witam
wybaczcie jesli moje pytanie juz sie powtorzylo - rozliczam vat - zastanawia mnie czy jesli symbol PKWiU na fakturze jest 20.10.21-10 (boazeria swierkowa) a w wykazie 20.10.21-10.1 - to ta jedynka ma tutaj znaczenie? Inna sprawa ze w wykazie ten produkt nazywa sie tarcica podlogowa iglasta - a boazeria podloga nie jest

i jesli mam PKWiU 26.30.10-73.31 (gres) a w wykazie jest 26.30.1 - to odliczyc moge?

i jeszcze - jesli w wykazie jest nr ex 26.6 - a u mnie na fakturze 26.64.10-00.00 - klej elastyczny - to go odliczam?

i czy pianka i folia paro 0.2 obie PKWiU 26.82.16-30.90 kwalifikuja sie pod 26.82.16-30 jako materialy izolujace cieplnie lub akustycznie?
a co z siatka zgrzewana (metalowa ktora ulozona byla przed zalaniem stropu)? nei mam na nie zadnego PKWiU

Wszystkie odpowiedzi na Twoje pytania są twierdzące.

Margoth*
16-11-2009, 17:01
Witam,
Dzisiaj zabrałam się za moje faktury i nie wiem dwóch rzeczy:
1) rura papierowa 252 (PKWiU - 21.25.14-30.22)
2)pustak betonowy (brak symbolu na fakturze)
Można odliczyć vat?, bo coś mi się wydaje że chyba jednak nie, ale wolałabym żeby wypowiadział się ktoś nieco mądrzejszy w temacie ode mnie.

Rury papierowej nie możesz odliczyć (brak w wykazie takiego symbolu), natomiast pustak - tak (poz. 40 wykazu: Wyroby z betonu i gipsu).

Margoth*
16-11-2009, 17:02
Bardzo prosze o pomoc czy: wkrety,galanterie metalowa itp rzeczy z symbolem pkwiu 28.74.11 mozna odliczyc czy nie ???????

Tak, można. Poz. 90 wykazu: Elementy złączne ze stali gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie okucia budowlane łączące.

shanti
16-11-2009, 18:10
Bardzo prosze o pomoc czy: wkrety,galanterie metalowa itp rzeczy z symbolem pkwiu 28.74.11 mozna odliczyc czy nie ???????

Tak, można. Poz. 90 wykazu: Elementy złączne ze stali gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie okucia budowlane łączące.

wczesniej belladonna napisala ze nie mozna. Teraz juz sama nie wiem co mam zrobic :( Ja sie przyznam ze wszystko z tym numerem pkwiu 28.74.11 odliczylam ( a mialam tego dosyc sporo. i teraz nie wiem czy mam poprawic caly wnosek bo juz go skonczylam ale jeszcze nie wydukowalam .

belladonna
16-11-2009, 19:08
Shanti
Pierwsza lepsza strona:
tutaj akurat US w Tomaszowie Lubelskim.
http://www.pierwszyus.biaman.pl/index.php?option=content&task=section&id=22&Itemid=126http://www.is.lublin.pl/files/pp5.pdf

Cyt.
"Zwrot VAT nie będzie przysługiwał w stosunku do materiałów , które już
przed 1 maja 2004r. były opodatkowane stawką 22 %, są to m.in.: deski, płyty pilśniowe, sklejka, gwoździe, wkręty, kleje do tapet, masy silikonowe, farby, emalie, lakiery , blacha stalowa , kamień brukowy, drewnochron".
(dokładnie strona 3)
Chociaż i tutaj bym znalazła pole do dyskusji (ale co do wkrętów i gwoździ podzielam ich zdanie)
Wkręty, śruby, kołki (za wyjątkiem do styropianu, bo są z tworzyw sztucznych) nie wchodzą, to nie są okucia budowlane. Wkręty farmerskie przy sprawach dachowych też wylatują :P

Julies
16-11-2009, 19:38
czy ja również mogłabym prosić o pomoc?

1. bitumiczny klej do styropianu - 26.82.13-00.6 TAK
2. płyty styropianowe - 25.21.41-20.00 TAK
3. łącznik izolacyjny - 25.23.15-90.10 ?
4. rura kanalizacyjna lita PCV TAK
5. folia fundamentowa NIE
6. dysperbit 26.82.13-00.69 TAK
7. izobit 26.82.13-00.62 TAK
8. cement TAK
9. stal TAK
10. folia kubełkowa 25.23.15-50 TAK
11. zaprawa do siatki ?
12. narożnik aluminiowy 28.11.23-76.61 ?
13. piana pistolet TAK
14. rura 25.21.21-57.22 TAK
15. kolano 25.21.22-70.20 TAK
16. papa termozgrzewalna podkładowa TAK?
17. trójnik 25.21.22-70.90 TAK
18. kolano 25.21.22 - 70.30 TAK


bardzo dziękuję. będę rozliczać 1 raz i narazie czarna magia to dla mnie.

belladonna
16-11-2009, 21:14
Julies masz już jakieś "tak" lub "nie" na tej liście
Wg mnie (co podkreślam)
1-4 tak
5 nie
6-9 tak
10 nie... jej początek PKWiU to 25.21.30, dlatego wg mnie to co masz jest niepoprawne :roll:
11-18 tak

Julies
17-11-2009, 07:21
czyli za dużo się nie pomyliłam. Dzięki

dyz
18-11-2009, 12:55
Myślałem, że mam temat zwrotu zakończony ... aż do wizyty w US w sprawie wyjaśnień. Kobieta zakwestionowała mi kilka f-r z czego 2 na kable. Kupowane w różnych hurtowniach miały numer 31.30.13-75.13 i z tym nie było problemu. Diabeł podkusił mnie 2 razy do zakupu w OBI. Numeru na f-rze nie było ale to nie problem. Kobieta z US nawet sama zadzwoniła do OBI i podano jej numer 31.30.13-70.90. W związku z czym f-ry zostały odrzucone bo nie ma takiego nr w wykazie ... Problem w tym, że wogóle takiego numeru nie ma w PKWiU 1997. OBI na ten artykuł podaje numer PKWiU 2004. Na nic zdają się moje tłumaczenia, wyjaśnienia itp. Kobieta domaga się zaświadczenia z OBI (!!!), że te oba numery są zgodne i dotyczą tego samego artykułu :evil: Nie muszę dodawać, że OBI nie jest mi w stanie czegoś takiego wydać. Jutro jadę podyskutować z kierowniczką tej kobiety w US ale mam pewne obawy. Co byście radzili zrobić w takiej sytuacji i na co się powoływać?

mkkafe
18-11-2009, 13:29
Podpowiedzcie jeszcze:
drut żarzony
zszywki (kupowane z roznymi dekarskimi akcesoriami )
kątownik z przetłoczeniem KP-1 (hurtownia metalowa)
płytka perforowana PP-13 (j.w.)
tasma naprawcza i tasma srebrna pattex

belladonna
18-11-2009, 18:04
Myślałem, że mam temat zwrotu zakończony ... aż do wizyty w US w sprawie wyjaśnień. Kobieta zakwestionowała mi kilka f-r z czego 2 na kable. Kupowane w różnych hurtowniach miały numer 31.30.13-75.13 i z tym nie było problemu. Diabeł podkusił mnie 2 razy do zakupu w OBI. Numeru na f-rze nie było ale to nie problem. Kobieta z US nawet sama zadzwoniła do OBI i podano jej numer 31.30.13-70.90. W związku z czym f-ry zostały odrzucone bo nie ma takiego nr w wykazie ... Problem w tym, że wogóle takiego numeru nie ma w PKWiU 1997. OBI na ten artykuł podaje numer PKWiU 2004. Na nic zdają się moje tłumaczenia, wyjaśnienia itp. Kobieta domaga się zaświadczenia z OBI (!!!), że te oba numery są zgodne i dotyczą tego samego artykułu :evil: Nie muszę dodawać, że OBI nie jest mi w stanie czegoś takiego wydać. Jutro jadę podyskutować z kierowniczką tej kobiety w US ale mam pewne obawy. Co byście radzili zrobić w takiej sytuacji i na co się powoływać?

Napisz mi dokładną nazwę tego kabla (to co jest na fakturze bez PKWiU):-))

belladonna
18-11-2009, 18:23
zszywki (kupowane z roznymi dekarskimi akcesoriami ) - różnie z tym bywa
kątownik ciesielski z przetłoczeniem - 28.11.23-63.42 (ex-a nie ma w tej grupie to wchodzi)
płytka perforowana PP-13 - 31.20.40-90.30, (jest ex w tej grupie) czyli jeśli to część do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia, to tak
tasma naprawcza i tasma srebrna pattex - wg mnie te taśmy nie

Znalazło mi:
"druty żarzone-miękkie o średnicy od 1,20 do 4,00 mm.

Przeznaczone są do wiązania zbrojenia, deskowań (szalunków) oraz wielu innych zastosowań jak np. do suszenia tytoniu,pakowania makulatury itp.

Typowym drutem wiązałkowym do wiązania zbrojenia jest drut o średnicy ř1,20mm. Drut ten sprzedawany jest w krążkach po 5,00 kg lub w większych według wagi.

W ofercie posiadamy również drut wiązałkowy Ř1,40mm Na motki po 200g. sprzedawany w opakowaniach kartonowych po 40kg.

Drut ten jest coraz częściej stosowany i bardzo ceniony przez zbrojarzy przez wzgląd na szybkość wiązania oraz brak odpadów jak przy drucie fi 1,20mm w kręgach".

nasuwa mi się jako pierwsze pytanie, co z tym robiłaś.... może suszyłaś na nich tytoń? :wink:
Pojęcia nie mam "z czym to się je" :-)

dyz
18-11-2009, 20:35
Myślałem, że mam temat zwrotu zakończony ... aż do wizyty w US w sprawie wyjaśnień. Kobieta zakwestionowała mi kilka f-r z czego 2 na kable. Kupowane w różnych hurtowniach miały numer 31.30.13-75.13 i z tym nie było problemu. Diabeł podkusił mnie 2 razy do zakupu w OBI. Numeru na f-rze nie było ale to nie problem. Kobieta z US nawet sama zadzwoniła do OBI i podano jej numer 31.30.13-70.90. W związku z czym f-ry zostały odrzucone bo nie ma takiego nr w wykazie ... Problem w tym, że wogóle takiego numeru nie ma w PKWiU 1997. OBI na ten artykuł podaje numer PKWiU 2004. Na nic zdają się moje tłumaczenia, wyjaśnienia itp. Kobieta domaga się zaświadczenia z OBI (!!!), że te oba numery są zgodne i dotyczą tego samego artykułu :evil: Nie muszę dodawać, że OBI nie jest mi w stanie czegoś takiego wydać. Jutro jadę podyskutować z kierowniczką tej kobiety w US ale mam pewne obawy. Co byście radzili zrobić w takiej sytuacji i na co się powoływać?

Napisz mi dokładną nazwę tego kabla (to co jest na fakturze bez PKWiU):-))
:) to jest przewód YDYP 3x2,5. Dodatkowo - na f-rze tego nie ma ale jest na napięcie 450/750V.

A co do drutu żarowego, bo zapewne o taki chodzi (do wiązania zbrojenia) u mnie przeszedł. Początek PKWiU 27.34.

belladonna
18-11-2009, 20:50
:) to jest przewód YDYP 3x2,5. Dodatkowo - na f-rze tego nie ma ale jest na napięcie 450/750V.

A co do drutu żarowego, bo zapewne o taki chodzi (do wiązania zbrojenia) u mnie przeszedł. Początek PKWiU 27.34.
Przewód YDYP 2x1 - 5x6, PKWiU 31.30.13-75.11
http://michalp2006.republika.pl/budowlane/kable/thumb.html tutaj znajdziesz (może się mylę, ale wydaje mi się, że ta strona ma związek z US Gniezno).

Może przemilczę zasadność wymagania czegokolwiek ze sklepu...
Zdecydowanie idź do kierownika, a jak trzeba będzie to nawet do naczelnika :-)

dyz
18-11-2009, 21:09
Dzięki Belladonna, zacznę od kierowniczki ... :)
A w tym wszystkim nasmutniejsze jest to, że tak naprawde kobieta sama nie wiedziała jaki dowód by mogła uznać za wystarczający ... w związku z czym nawet pismo od naczelnika GUS tez mogłaby uznać za zbyt miękki papier :)

M@riusz_Radom
19-11-2009, 10:07
Każdą pierdołę wpisujecie w dokumenty zwrotu ? Podziwiam ...

Ja odpisywałem tylko te wydatki w których VAT był wyższy od 50 PLN

Margoth*
19-11-2009, 10:31
Każdą pierdołę wpisujecie w dokumenty zwrotu ? Podziwiam ...

Ja odpisywałem tylko te wydatki w których VAT był wyższy od 50 PLN

Nikt nie zamierza robić prezentów Urzędowi Skarbowemu. Oni by Ci nie odpuścili ani złotówki.

M@riusz_Radom
19-11-2009, 10:35
Coś za coś - zwrot miałem w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Pewnie jakbym wpisał każdą śrubkę i nakrętkę to bym miał kasę ostatniego dnia dopuszczalnego przez prawo - albo i później o ile wzywaliby do uzupełnienia albo poprawienia wniosku ;)

aglig
19-11-2009, 10:37
Każdą pierdołę wpisujecie w dokumenty zwrotu ? Podziwiam ...

Ja odpisywałem tylko te wydatki w których VAT był wyższy od 50 PLN
A policzyłeś sobie ile natym straciłeś. Jak to mówią ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka

M@riusz_Radom
19-11-2009, 10:39
No pewnie miałbym co nieco więcej do zwrotu - ale ja nie mam czasu na użeranie się z biurwami z US'ek ;)

aglig
19-11-2009, 10:54
No to dobrze się zastanów czy nie warto. Jeszcze możesz te faktury rozliczyć Podam ci mój przykład: najmniejsza faktura opiewała na kwotę 2,90 zł ( czyli Vat jakieś 0,5 zł). Wniosek któryś z kolei wykończeniówka- kwota zwrotu
5 093,60 zł (czyli nieduża). Jeśli bym przyjeła twoją zasadę czyli kwoty Vat mniejsze niż 50 zł odrzucamy to po zsumowaniu wyszła mi kwota 1 254,19 zł. Reasumując mój zwrot były niższy o 855 zł. Czy nadal uważasz, że dla kwoty ponad 800 nie warto się trochę podenerwować.


,ale ja nie mam czasu na użeranie się z biurwami z US'ek
Uważaj belladonna pracuje w US :lol:

kamlotek
19-11-2009, 11:09
Coś za coś - zwrot miałem w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Pewnie jakbym wpisał każdą śrubkę i nakrętkę to bym miał kasę ostatniego dnia dopuszczalnego przez prawo - albo i później o ile wzywaliby do uzupełnienia albo poprawienia wniosku ;)

o ile się nie mylę,ale kto to wie :roll: :wink:
to liczy się data złożenia wniosku, i późniejsze poprawki nie mają chyba wpływu na datę wypłaty :roll:
belladonna ,zuzek mylę się :wink:

M@riusz_Radom
19-11-2009, 11:10
Czy nadal uważasz, że dla kwoty ponad 800 nie warto się trochę podenerwować.

U mnie to poddenerwowanie często kończy się obrażeniem "urzędnika państwowego na służbie" ;) tak więc dla mnie nie warto ;)


Uważaj belladonna pracuje w US :lol:

Ououps ;) Miejmy nadzieję, że to chlubny wyjątek ;)

kamlotek
19-11-2009, 11:13
[quote=aglig]

Ououps ;) Miejmy nadzieję, że to chlubny wyjątek ;)

chyba nie jedyny :roll:

M@riusz_Radom
19-11-2009, 11:16
Też z US jesteś ?

No to czemu ja tylko biurwy spotykam jak już jestem zmuszony się tam udać ? I jak mi Bóg świadkiem zawsze idę w pokojowym nastroju, nawet się uśmiecham - i to nie szyderczo ;)

kamlotek
19-11-2009, 11:20
ja :o z wykształcenia tak,ale wykonywany nie :lol:

mkkafe
19-11-2009, 12:40
Bardzo dziekuje za pomoc
Zlozylam wniosek i czekam na...wezwanie :wink:

belladonna
19-11-2009, 15:43
Coś za coś - zwrot miałem w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Pewnie jakbym wpisał każdą śrubkę i nakrętkę to bym miał kasę ostatniego dnia dopuszczalnego przez prawo - albo i później o ile wzywaliby do uzupełnienia albo poprawienia wniosku ;)

o ile się nie mylę,ale kto to wie :roll: :wink:
to liczy się data złożenia wniosku, i późniejsze poprawki nie mają chyba wpływu na datę wypłaty :roll:
belladonna ,zuzek mylę się :wink:
Tylko złożenie korekty powoduje bieg terminu od dnia korekty. Poprawki to nie korekta. A to czy zwrot jest szybciej, czy później, ma związek z momentem złożenia wniosku. W I półroczu są zeznania, więc... :-)

zefirispka
19-11-2009, 17:28
Kobieta domaga się zaświadczenia z OBI (!!!), że te oba numery są zgodne i dotyczą tego samego artykułu :evil: Nie muszę dodawać, że OBI nie jest mi w stanie czegoś takiego wydać. Jutro jadę podyskutować z kierowniczką tej kobiety w US ale mam pewne obawy. Co byście radzili zrobić w takiej sytuacji i na co się powoływać?

Jeśli gra jest warta świeczki, czytaj spora kwota do zwrotu, to poczekałbym na ewentualną decyzje z US. Nikt nie ma prawa żądać takiego zaświadczenia. Przepisy ustawy nie nakładają na wnioskodawcy uzyskiwania takich "dowodów w sprawie" :)
Można tez wyłączyć z obecnego wniosku dyskusyjny towar, i ponownie zawnioskować w przyszłym roku. W końcu to tylko 6 tygodni.
Tak czy inaczej ciekaw byłbym uzasadnienia na piśmie. Sprzedawca równie dobrze może nie wpisywać żadnego PKWiU na fakturze sprzedaży ze stawką podstawową. To dotyczy tylko sprzedaży ze zwolnieniem.

dyz
19-11-2009, 17:56
Belladona - może to mój wdzięk osobisty :wink: zadziałał ale nawet nie było potrzeby poruszania wyższej instancji (czyt. kierowniczki :wink: ).
Zefiripska - gra warta świeczki i dlatego lepiej po dobroci wyjaśnić i przekonać niż potem się odwoływać i odwoływać i ...
Mariusz, jakbyś na każdą śrubkę i nakrętkę pisał to fakt, czekałbys dłuuuugo. Nakrętki i śrubki nie podlegają odliczeniu :wink: Co do wartości f-r wpisywanych to już Aglig wyjaśniła dość obrazowo a ja od siebie dodam, że żadnych dupereli się nikt nie czepiał, sporne były tylko f-ry z VAT przekraczającym kilkakrotnie 50,-.

belladonna
19-11-2009, 18:43
I fajnie Dyz. Ważny jest skutek, a co zadziałało, to już nie jest tak istotne :D :wink:

rencia
20-11-2009, 08:13
Witam!

Mam duży problem i proszę o szybką pomoc.

Wczoraj byłam w US który zakwestionował mi moją główną i najważniejszą fakturę na drewno do budowy domu (dom z bali) wystawioną przez tartak bez nr PKWiU - na fakturze między innymi jest pozycja opisana "ściana świerkowa" - w rozliczeniu podpięłam to pod PKWiU 20.30.20-02.10 - zresztą tak mi powiedziała pani z US jak składałam wniosek (teraz inna pani to kwestionuje) - kazali mi udowodnić i wczoraj wysłałam skany z dziennika budowy gdzie kier bud wpisywał np: "trwa montaż ścian z elementów drewnianych - bali" - zdjęcia z budowy mojego domu i jeszcze fakturę za robociznę. Boję się czy nie odrzucą mi jednak tej faktury co oczywiście stanowi wilczą część zwrotu. Proszę o radę jak i na podstawie jakich przepisów mogę ewentualnie dochodzić swoich racji?

Pozdrawiam

VAT
20-11-2009, 10:47
Witam!

Mam duży problem i proszę o szybką pomoc.

Wczoraj byłam w US który zakwestionował mi moją główną i najważniejszą fakturę na drewno do budowy domu (dom z bali) wystawioną przez tartak bez nr PKWiU - na fakturze między innymi jest pozycja opisana "ściana świerkowa" - w rozliczeniu podpięłam to pod PKWiU 20.30.20-02.10 - zresztą tak mi powiedziała pani z US jak składałam wniosek (teraz inna pani to kwestionuje) - kazali mi udowodnić i wczoraj wysłałam skany z dziennika budowy gdzie kier bud wpisywał np: "trwa montaż ścian z elementów drewnianych - bali" - zdjęcia z budowy mojego domu i jeszcze fakturę za robociznę. Boję się czy nie odrzucą mi jednak tej faktury co oczywiście stanowi wilczą część zwrotu. Proszę o radę jak i na podstawie jakich przepisów mogę ewentualnie dochodzić swoich racji?

Pozdrawiam


Będzie cięzko! Generalnie drewno było przed 1 maja 2005r. na 22%, a wynika z tego, ze zakupione było drewno, a nie gotowe elementy (ściany, stropy itp) budynku ani też cały budynek mieszkalny. I tutaj jest zasadnicza różnica, ponieważ pozycja 18 załącznika wyraźnie stwierdza " budynki prefabrykowane mieszkalne ...". Jest to cała pozycja PKWiU i nie ma tam żadnych podkategorii, kategorii, klas i innych dodatkowych rozwinięć. Jeżeli tartak, przyjmijmy hipotetycznie, zajmowałby się produkcją domów z drewana, to na fakturze napisałby - budynek drewniany - PKWiU 20.30.20-02.10 i nie byłoby konfliktu, a róznica VATu podlegałaby zwrotowi. W przypadku gdy tartak faktycznie prowadzi taką działalność gospodarczą - produkcja domów z drewna - to trzeba zmienić fakturę i już. "Ściana świerkowa" mnie jak najbardziej przekonuje i jest do odliczenia, ale...

rencia
20-11-2009, 11:27
Dzięki za radę! Dzwonię do tartaku co by się upewnić.

Pozdrawiam

mysweetbabys
22-11-2009, 09:40
Proszę mi powiedzieć jaki vat piszemy w kolumnie 5 i 6 czy ten 22% z faktury?

Pit_er
22-11-2009, 12:27
Proszę mi powiedzieć jaki vat piszemy w kolumnie 5 i 6 czy ten 22% z faktury?

Tak.

____________________________________________
Aktualna cena 1 m2 powierzchni użytkowej (http://www.pit.republika.pl/info.htm)
Formularze VZM-1 do wniosku o zwrot VAT (http://www.pit.republika.pl/vzm.htm)
Wyszukiwarka materiałów do VZM-1 (http://www.wyszukiwarkavzm.republika.pl/)

Złociutka
23-11-2009, 08:47
Witam :)

Niestety nie mam czasu żeby przebrnąć przez cały wątek, a mam małe pytanie :)

czy mogę odliczyć:

1. folię budowlaną
2. pompę obiegową
3. fugi
4. klej do glazury (zaprawa klejowa)
5. bramę garażową
6. klej do styropianu
7. narożnik aluminiowy z siatką
8. tynk mozaikowy
9. tynk silikatowy?

Będę bardzo wdzięczna za pomoc :)

iness650
23-11-2009, 12:45
Mam banalne pytanie: Jakim rodzajem inwestycji jest wykończenie lokalu w stanie developerskim ? Nadbudową,przebudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne? Czy może remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego?

grave
23-11-2009, 12:47
Mam banalne pytanie: Jakim rodzajem inwestycji jest wykończenie lokalu w stanie developerskim ? Nadbudową,przebudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne? Czy może remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego?

chyba po prsotu położenie nowych instalacji czyli remont? 8)

iness650
23-11-2009, 13:05
Na wniosku VZM-1 są tylko trzy możliwe odpowiedzi. Pierwszą wykluczyłam bo to napewno nie jest budowa budynku mieszkalnego.

ZUZEK
23-11-2009, 13:39
Witam :)

Niestety nie mam czasu żeby przebrnąć przez cały wątek, a mam małe pytanie :)

czy mogę odliczyć:

1. folię budowlaną - raczej NIE
2. pompę obiegową - na pewno NIE
3. fugi - TAK
4. klej do glazury (zaprawa klejowa) - TAK
5. bramę garażową - materiał OK ale US może dociekać czy garaż jest w bryle budynku itd
6. klej do styropianu - TAK
7. narożnik aluminiowy z siatką - TAK
8. tynk mozaikowy - TAK (choć tu byłby problem http://www.bolix.pl/main.php?lang=1&a=29&id=597
9. tynk silikatowy? - TAK

Będę bardzo wdzięczna za pomoc :)

EDIT: poprawa linka :wink:

Złociutka
23-11-2009, 13:42
ZUZEK wielkie dzięki :D

ZUZEK
23-11-2009, 13:47
Mam banalne pytanie: Jakim rodzajem inwestycji jest wykończenie lokalu w stanie developerskim ? Nadbudową,przebudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne? Czy może remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego?

Mimo, że kłóci się to z powszechnie akceptowaną definicją - jest remontem.
W załączniku do ustawy mamy to opisane:


II. Wykaz robót zaliczanych do remontu lokalu mieszkalnego
1. Remont, modernizacja lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym:
1) ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych;
2) podłóg i posadzek;
3) okien, świetlików i drzwi;
4) powłok malarskich i tapet;
5) elementów kowalsko-ślusarskich;
6) izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych.
2. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym,
obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych:
wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:
1) instalacji sanitarnych;
2) instalacji elektrycznych;
3) instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;
4) instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych;
5) instalacji i urządzeń grzewczych;
6) przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych;
7) instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.
3. Wykonanie nowych instalacji gazowych.

iness650
23-11-2009, 14:22
Dzięki Zuzek.

Kolejne nurtujące mnie pytanie: Czy mogę odliczyć meble kuchenne mimo, że na fakturze nie jest napisane, że są one trwale umiejscowione?

grave
23-11-2009, 15:09
Kolejne nurtujące mnie pytanie: Czy mogę odliczyć meble kuchenne mimo, że na fakturze nie jest napisane, że są one trwale umiejscowione?

oj też bym chciał ! 8)

iness650
23-11-2009, 15:12
Jaka szkoda :(

grave
23-11-2009, 15:21
Jaka szkoda :(

fakt, tu parę stówek by wpadło...

belladonna
23-11-2009, 18:33
Witam :)

Niestety nie mam czasu żeby przebrnąć przez cały wątek, a mam małe pytanie :)

czy mogę odliczyć:

1. folię budowlaną - raczej NIE

8. tynk mozaikowy - TAK (choć tu byłby problem http://www.bolix.pl/main.php?lang=1&a=29&id=597


Będę bardzo wdzięczna za pomoc :)

EDIT: poprawa linka :wink:

Folia budowlana na pewno nie
Co do tynku mozaikowego ja mam wiedzę, że ma PKWiU 24.30.22-60.00 i tego się trzymam (stronka deklaracja zgodności) :-)

Erol 1
23-11-2009, 19:58
Zabieram się do wypelnienia VZM-1 o od razu mam problem. To jest mój drugi wniosek. Pierwszy składałem w zeszłym roku.
Na pierwszej stronie w zakładce INFo nie wiem co wpisać kwota otrzymanego zwrotu z tytułu wyd. z kol.5 zał.VZM1A oraz kwota otrzymanego zwrotu z tytułu wyd. z kol.6 zał.VZM1A?
US skarbowy zwrócił mi 7025zł. czy to tam wpisuję?
Cena 1m2 - 3924zł.

glowac
23-11-2009, 20:15
Czy zmywarkę do zabudowy, płytę gazową do zabudowy i piekarnik elektryczny do zabudowy można odliczyć?

Pit_er
23-11-2009, 20:17
Zabieram się do wypelnienia VZM-1 o od razu mam problem. To jest mój drugi wniosek. Pierwszy składałem w zeszłym roku.
Na pierwszej stronie w zakładce INFo nie wiem co wpisać kwota otrzymanego zwrotu z tytułu wyd. z kol.5 zał.VZM1A oraz kwota otrzymanego zwrotu z tytułu wyd. z kol.6 zał.VZM1A?
US skarbowy zwrócił mi 7025zł. czy to tam wpisuję?
Cena 1m2 - 3924zł.
Z jakiego tytułu otrzymałeś pierwszy zwrot?
1. to jest zwrot z tytułu budowy nieodliczanej od podatku
2. to jest zwrot z tytułu remontu nieodliczanego od podatku
3. to jest zwrot z tytułu budowy odliczanej od podatku
4. to jest zwrot z tytułu remontu odliczanego od podatku

Jeżeli np. zwrot jest z tytułu budowy nieodliczanej w PIT/D to te 7025 wpiszesz w pierwszym polu zakładki INFO.
Przykładowo gdyby to był zwrot za remont odliczony w PIT/D zeznania podatkowego to należałoby go wpisać w ostatnim 4-tym polu.
Sytuacja się skomplikuje gdy zwrot otrzymałeś z dwóch tytułów (np. budowa i remont), bo wtedy trzeba przeliczyć ile zwrotu przypada na każdy tytuł z ogólnej kwoty otrzymanego zwrotu.


____________________________________________
Aktualna cena 1 m2 powierzchni użytkowej (http://www.pit.republika.pl/info.htm)
Formularze VZM-1 do wniosku o zwrot VAT (http://www.pit.republika.pl/vzm.htm)
Wyszukiwarka materiałów do VZM-1 (http://www.wyszukiwarkavzm.republika.pl/)

belladonna
23-11-2009, 20:25
Czy zmywarkę do zabudowy, płytę gazową do zabudowy i piekarnik elektryczny do zabudowy można odliczyć?
zmywarka nie
płyta gazowa tak
piekarnik nie....
i oby nie mieć mixa pt. płyta + piekarnik pod 1 pozycją na fakturze, bo wtedy zaczynają się tzw schody :-)

grave
23-11-2009, 22:28
jak to piekarnika nie można??? gdzieś widziałem przecież! :x
Poza tym zestaw: kuchnia+płyta tez można odliczyć!

Erol 1
24-11-2009, 10:01
Zabieram się do wypelnienia VZM-1 o od razu mam problem. To jest mój drugi wniosek. Pierwszy składałem w zeszłym roku.
Na pierwszej stronie w zakładce INFo nie wiem co wpisać kwota otrzymanego zwrotu z tytułu wyd. z kol.5 zał.VZM1A oraz kwota otrzymanego zwrotu z tytułu wyd. z kol.6 zał.VZM1A?
US skarbowy zwrócił mi 7025zł. czy to tam wpisuję?
Cena 1m2 - 3924zł.
Z jakiego tytułu otrzymałeś pierwszy zwrot?
1. to jest zwrot z tytułu budowy nieodliczanej od podatku
2. to jest zwrot z tytułu remontu nieodliczanego od podatku
3. to jest zwrot z tytułu budowy odliczanej od podatku
4. to jest zwrot z tytułu remontu odliczanego od podatku

Jeżeli np. zwrot jest z tytułu budowy nieodliczanej w PIT/D to te 7025 wpiszesz w pierwszym polu zakładki INFO.Jest to zwrot z tytułu budowy.
Czyli w pierwszym?

kalpataru
24-11-2009, 12:34
Witam!
Na początku wielkie dzięki dla tych, którzy dzielą się swoją wiedzą na ten temat..
Po przejrzeniu faktur nie mogę dojść do składu z takimi materiałami:
uchwyt z gumą (to przy rurkach pcv i kolanach pcv)
profile UD, CD - 28.11.10-35.19
element do mocowania profila
masa gipsowa
taśma siateczkowa samoprzylepna COE
przyłącze grzejnika + nyple
wsporniki i złącze grzejnika..
Będę bardzo wdzięczna za podpowiedzi co z tymi fantami zrobić..

shooter
24-11-2009, 13:16
Bardzo proszę o pomoc w interpretacji zapisu
mam

Pręt żebrowy fi 16mm 27.10.60-10.11
Pręt prefabrykowany żebrowany fi 12 mm bez pkwiu

niby pozycja 49 - sztaby i pręty pozostałe z wyłączeniem prętów i profili grubych.
Czy fi 16 to już grube czy jeszcze nie ? Mam tego sporo w związku z zabezpieczeniem budynku na szkody górnicze i chętnie bym to wpisał :)

Papa asfaltowa MATIZOL tradycyjna P64/1200 26.82.12-53.13 ? ach te ex ...

Dzieki

belladonna
24-11-2009, 15:57
Witam!
Na początku wielkie dzięki dla tych, którzy dzielą się swoją wiedzą na ten temat..
Po przejrzeniu faktur nie mogę dojść do składu z takimi materiałami:
uchwyt z gumą (to przy rurkach pcv i kolanach pcv) - coś mi świta, że nie
profile UD, CD - 28.11.10-35.19 - raczej tak
element do mocowania profila - raczej tak
masa gipsowa - tak
taśma siateczkowa samoprzylepna COE - nie
przyłącze grzejnika + nyple - raczej tak
wsporniki i złącze grzejnika.. - wsporniki mi się nie podobają, ale spróbuj
Będę bardzo wdzięczna za podpowiedzi co z tymi fantami zrobić..
:):):)

belladonna
24-11-2009, 16:04
Bardzo proszę o pomoc w interpretacji zapisu
mam

Pręt żebrowy fi 16mm 27.10.60-10.11
Pręt prefabrykowany żebrowany fi 12 mm bez pkwiu

niby pozycja 49 - sztaby i pręty pozostałe z wyłączeniem prętów i profili grubych.
Czy fi 16 to już grube czy jeszcze nie ? Mam tego sporo w związku z zabezpieczeniem budynku na szkody górnicze i chętnie bym to wpisał :)

Papa asfaltowa MATIZOL tradycyjna P64/1200 26.82.12-53.13 ? ach te ex ...

Dzieki

Pręt żebrowany i masa asfaltowa tak
Co do grubości, to "PIT-R"... tzn PIT-er coś o tym wie (ja, to blondynka niekumata w budowlance) :wink: :) :wink:

belladonna
24-11-2009, 16:45
Erol 1 co to jest pole zakładki INFO, to pojęcia nie mam.... ale jak sobie policzyć na zwykłej "karteluszce" papieru, czy limity nie zostały przekroczone, to wiem (no chyba, że "gołym" okiem widać, że do przekraczania daleko, to wtedy karteluszki zbędne) :-))

Erol 1
24-11-2009, 20:05
Erol 1 co to jest pole zakładki INFO, to pojęcia nie mam.... ale jak sobie policzyć na zwykłej "karteluszce" papieru, czy limity nie zostały przekroczone, to wiem (no chyba, że "gołym" okiem widać, że do przekraczania daleko, to wtedy karteluszki zbędne) :-))
Po zainstalowaniu pliku VZM-1 w excelu jest zakładka info.
A na karteluszcze jak ten limit policzyć?
Jak już pisałem wcześniej w zeszłym roku zwrócili mi 7025 z tytułu budowy domu.

shooter
24-11-2009, 22:04
im głębiej w las tym ciemniej :)

znów proszę o wskazanie właściwej drogi....
rynny PCV - wpisałem wszystko co tym związane i mam nadzieję że dobrze

ale wątpliwości mam tu :
1) DYSPERBIT do renowacji i konserwacji - brak pkwiu
2) Folia kubełkowa wys 1,0m - 25.23.15-90.90 - niby TAK ale wszyscy pisza że folie nie ?
3) Kołek rozporowy do termoizolacji 120 25.23.15-90.10 TAK ?
4) Siatka zbrojeniowa Q335 5x2,15 oczko 150x150 fi 8mm - brak pkwiu
5) Siatka Zbrojeniowa zgrzewana 2,5mm 1,0x2,0m 15x15 - brak pkwiu
6) IZOBUD WL lepik do przyklejania płyt styropianowych - 26.82.13-00.69 TAK ?
7) Rury PCV i kształtki, kolanka, redukcje, trójniki itp
8.) Rura karbowana 315x6000mm 25.21.21-57.22 - użyta jako studzienki do wody z rynni i do drenażu
9) Dren rura fi 100 25.21.21-57.2 - do drenażu opasowego

Jak to dobrze że istnieją ludzie posiadający tą tajemną wiedzę i chcący się nią dzielić :)

Dzięki

listek
25-11-2009, 06:12
ale wątpliwości mam tu :
1) DYSPERBIT do renowacji i konserwacji - brak pkwiu TAK
3) Kołek rozporowy do termoizolacji 120 25.23.15-90.10 TAK
6) IZOBUD WL lepik do przyklejania płyt styropianowych - 26.82.13-00.69 TAK
7) Rury PCV i kształtki, kolanka, redukcje, trójniki itp _TAK
8.) Rura karbowana 315x6000mm 25.21.21-57.22 - użyta jako studzienki do wody z rynni i do drenażu - TAK wg mnie
9) Dren rura fi 100 25.21.21-57.2 - do drenażu opasowego - TAK wg mnie

listek
25-11-2009, 06:15
4) Siatka zbrojeniowa Q335 5x2,15 oczko 150x150 fi 8mm - brak pkwiu
5) Siatka Zbrojeniowa zgrzewana 2,5mm 1,0x2,0m 15x15 - brak pkwiuTa siatka to metalowa czy taka jak do elewacji? Jak do elewacji z włókna szklanego to NIE.


i
6) IZOBUD WL lepik do przyklejania płyt styropianowych - 26.82.13-00.69 TAK

shooter
25-11-2009, 07:05
[quote=shooter]
4) Siatka zbrojeniowa Q335 5x2,15 oczko 150x150 fi 8mm - brak pkwiu
5) Siatka Zbrojeniowa zgrzewana 2,5mm 1,0x2,0m 15x15 - brak pkwiuTa siatka to metalowa czy taka jak do elewacji? Jak do elewacji z włókna szklanego to NIE.

Wydaje mi się że to była metalowa siatka do zbrojenia stropu i podłóg.
Gotowa o odpowiednich oczkach - zamiast robić samemu (układać) z prętów to układało się tylko siatkę

Czy podciągamy coś takiego pod pręty czy siatki to już inna bajka ?

listek
25-11-2009, 07:40
[quote=shooter]
4) Siatka zbrojeniowa Q335 5x2,15 oczko 150x150 fi 8mm - brak pkwiu
5) Siatka Zbrojeniowa zgrzewana 2,5mm 1,0x2,0m 15x15 - brak pkwiuTa siatka to metalowa czy taka jak do elewacji? Jak do elewacji z włókna szklanego to NIE.

Wydaje mi się że to była metalowa siatka do zbrojenia stropu i podłóg.
Gotowa o odpowiednich oczkach - zamiast robić samemu (układać) z prętów to układało się tylko siatkę

Czy podciągamy coś takiego pod pręty czy siatki to już inna bajka ?

Mozesz odliczyć - moga tylko zapytać co to jest :)

shooter
25-11-2009, 07:58
wielki dzieki za pomoc
odezwę się pewnie przy elektryce bo tam symboli od groma :)

gdzieś rzuciło mi się na oczy że można gres odliczać ale teraz nie widze i w zestawieniu nie ma
moze gres, panele itp odliczamy w ramach limitu remontowego (tak to się chyba nazywa) ?
może jakaś rada na przyszłość - na co zwrócić uwagę i co można odliczać z tzw. wykonczeniówki ?
Wyczytałem że - armatura łazienkowa (nawet jest w zestawieniu), płyta indukcyjna, materiały typu plyty kg, wełna mineralna, tynki, grzejniki
Coś więcej z dużych wydatków ?

Nigdzie nie widze styropianu - odpada ?

listek
25-11-2009, 08:13
wielki dzieki za pomoc
odezwę się pewnie przy elektryce bo tam symboli od groma :)

gdzieś rzuciło mi się na oczy że można gres odliczać ale teraz nie widze i w zestawieniu nie ma
terakote mozna odliczyc, fugi, kleje, panele wszystko w ramach zwrotu vat za materiały budowlaneWyczytałem że - armatura łazienkowa (nawet jest w zestawieniu), płyta indukcyjna, materiały typu plyty kg, wełna mineralna, tynki, grzejniki
Coś więcej z dużych wydatków ?
Płyta indukcyjna nie, ale gazowa tak. Piekarnika nie mozna.
Wełna, płyty kg, profile, grzejniki, rurki miedzine, kotły - tak
Ogólnie bierz na wszystko faktury a potem szukaj na forum. Praktycznie wszystkie materiały wystepuja tutajNigdzie nie widze styropianu -
Mozn odliczyc

shooter
25-11-2009, 08:21
to mnie z plyta indukcyjna zasmuciles :(

ale ze styropianem pocieszyłeś :)
a czy STYRODUR XPS N-III-L 5cm to tez styropian czy wyłączenie ?

listek
25-11-2009, 09:25
t
a czy STYRODUR XPS N-III-L 5cm to tez styropian czy wyłączenie ?
mozna

kamlotek
25-11-2009, 09:33
[quote="listek"][
Płyta indukcyjna nie, ale gazowa tak. Piekarnika nie mozna.


A jeśli piekarnik jest gazowy :roll: ?

listek
25-11-2009, 09:49
Płyta indukcyjna nie, ale gazowa tak. Piekarnika nie mozna.
A jeśli piekarnik jest gazowy :roll: ?

Z tego co pamiętam jeśli na fakturze jest wyszczególniona osobno płyta i osobno piekarnik, to wtedy płytę gazową możesz odliczyć.
Natomiast jeśli jest wszystko jako całość to nie (nawet jeśli jest gazowa).
Piekarnika żadnego nie mozna odliczyć.

kamlotek
25-11-2009, 10:11
dzięki listek :D

Erol 1
25-11-2009, 11:22
Kilka moich niepewnych:
- unigrunt atlas?
- rura spiro ?
- wanna akrylowa?25.23.12-50.10?
- kratka went.?
- włókno polipropylenowe tzw. fibermesh?
- klinkier oil 23.20.18-50.40?
- przewód YDYP 31.30.13-75.1?
- klucz zasuwy 40/50?
- konsola wodomierza 28.11.10-35.59?
- nawiertka
- obejma na rurę
- zasuwa gwint. 29.13.13-33.11?
- zawory 29.13.12-35.12?
- wodouszczelniacz 24.66.47-50.20 ?
- jak jest ze wszystki elementami do instalacji gaz.co.wod.kan? jak rury,kolana, trójniki, szafa rozdzielaczy,mufy, złączki, nyple, zawory, reg. pokojowy,
zasobnik ciepłej wody?
- skrzynka gazowa?

grave
25-11-2009, 11:29
Płyta indukcyjna nie, ale gazowa tak. Piekarnika nie mozna.
A jeśli piekarnik jest gazowy :roll: ?

Z tego co pamiętam jeśli na fakturze jest wyszczególniona osobno płyta i osobno piekarnik, to wtedy płytę gazową możesz odliczyć.
Natomiast jeśli jest wszystko jako całość to nie (nawet jeśli jest gazowa).
Piekarnika żadnego nie mozna odliczyć.

NO ale jeśli jest na fakturze widnieje cała kuchnia (bez podanych szczegółów), która generalnie skłąda się z z płyty gaz i piekarnika elektr, to można wóczas odliczyć? :roll:

iness650
25-11-2009, 13:46
Mam taką sytuację: Nie wnioskowałam jeszcze o zwrot z pierwszego mieszkania, które wykańczałam w 2007r. Teraz zakończyłam wykańczanie w kolejnym swoim mieszkaniu i zastanawiam się jak to połączyć w jednym wniosku bo przecież można na rok złożyć tylko jeden. Czy ktoś ma pomysł?

belladonna
25-11-2009, 15:35
Płyta indukcyjna nie, ale gazowa tak. Piekarnika nie mozna.
A jeśli piekarnik jest gazowy :roll: ?

Z tego co pamiętam jeśli na fakturze jest wyszczególniona osobno płyta i osobno piekarnik, to wtedy płytę gazową możesz odliczyć.
Natomiast jeśli jest wszystko jako całość to nie (nawet jeśli jest gazowa).
Piekarnika żadnego nie mozna odliczyć.

NO ale jeśli jest na fakturze widnieje cała kuchnia (bez podanych szczegółów), która generalnie skłąda się z z płyty gaz i piekarnika elektr, to można wóczas odliczyć? :roll:

To zależy, czy płyta gazowa może funkcjonować oddzielnie niż piekarnik. Jeśli na FV pisze płyta gazowa + piekarnik elektryczny (z podanymi symbolami) tych rzeczy, to najczęściej to mix na fakturze, ale urządzenia mogą osobno funkcjonować... jeśli na fakturze jest kuchnia, to najczęściej jest to integralny zestaw... to zagadnienie nie jest takie proste :-)

Wirecki
25-11-2009, 15:37
Mam taką sytuację: Nie wnioskowałam jeszcze o zwrot z pierwszego mieszkania, które wykańczałam w 2007r. Teraz zakończyłam wykańczanie w kolejnym swoim mieszkaniu i zastanawiam się jak to połączyć w jednym wniosku bo przecież można na rok złożyć tylko jeden. Czy ktoś ma pomysł?A może dwa wnioski? Jeden w grudniu, drugi w styczniu.

belladonna
25-11-2009, 15:41
Mam taką sytuację: Nie wnioskowałam jeszcze o zwrot z pierwszego mieszkania, które wykańczałam w 2007r. Teraz zakończyłam wykańczanie w kolejnym swoim mieszkaniu i zastanawiam się jak to połączyć w jednym wniosku bo przecież można na rok złożyć tylko jeden. Czy ktoś ma pomysł?
Do wniosku dołączysz 2 tyt. prawne (zakładam, że masz nadal obydwa mieszkania). Najpierw wykaż FV z remontu 1 mieszkania, a potem z 2 mieszkania. W opisie podziel. Np 1) remont 1 mieszkania obejmował.... 2) remont 2 mieszkania obejmował....
Ale... ciągle trwają dyskusje, czy osoba ma prawo starać się o zwrot z budynku (mieszkania) gdzie nie mieszka (ła)... z ustawy to nie wynika, więc.... pytanie, co autor ustawy miał na myśli... ale ja ciągle nie widzę ograniczeń co do ilości remontowanych, czy budowanych budynków... tym bardziej, że są limity pięcioletnie :-)

belladonna
25-11-2009, 15:48
Kilka moich niepewnych:
- unigrunt atlas? - nie
- rura spiro ? - raczej tak
- wanna akrylowa?25.23.12-50.10? - tak
- kratka went.? - tak
- włókno polipropylenowe tzw. fibermesh? - ojej, co to za cudo?
- klinkier oil 23.20.18-50.40? - tak
- przewód YDYP 31.30.13-75.1? - tak
- klucz zasuwy 40/50? - to mi wygląda na narzędzie, a nie materiał
- konsola wodomierza 28.11.10-35.59? - symbol wchodzący, spróbuj
- nawiertka - ojej, chyba tak
- obejma na rurę - tak
- zasuwa gwint. 29.13.13-33.11? - tak (poz., 167)
- zawory 29.13.12-35.12?- tak (poz., 167)
- wodouszczelniacz 24.66.47-50.20 ? - nie
- jak jest ze wszystki elementami do instalacji gaz.co.wod.kan? jak rury,kolana, trójniki, szafa rozdzielaczy,mufy, złączki, nyple, zawory, reg. pokojowy, - kolana hamburskie nie wchodzą, czy lut miękki i twardy...
zasobnik ciepłej wody? - tutaj sa schody... niektóre zbiorniki mają wchodzący symbol z poz. 80 wykazu, ale tez bywają niewchodzące..
- skrzynka gazowa? - raczej tak, ale gwarancji nie daję

:-):-)

zefirispka
25-11-2009, 16:22
ale ja ciągle nie widzę ograniczeń co do ilości remontowanych, czy budowanych budynków... tym bardziej, że są limity pięcioletnie :-)

Zgadzam się z Tobą. Skoro coś nie jest zabronione jest dozwolone. Tym samym ilość remontowanych obiektów nie powinna grać roli. Czynnikiem ograniczającym jest tu 5 letni limit i tego bym się trzymał.

iness650
25-11-2009, 16:31
Byłoby to nie sprawiedliwe dla takiej osoby jak ja bo faktycznie oba mieszkania są moje. W pierwszym poprostu nie pomieszkałam za długo bo już zamarzyłam o większym :lol:
Czy jeśli jedno z mieszkań ma dwóch właścicieli (nie małżeństwo) to komplikuje to wnioskowanie?

belladonna
25-11-2009, 18:51
Byłoby to nie sprawiedliwe dla takiej osoby jak ja bo faktycznie oba mieszkania są moje. W pierwszym poprostu nie pomieszkałam za długo bo już zamarzyłam o większym :lol:
Czy jeśli jedno z mieszkań ma dwóch właścicieli (nie małżeństwo) to komplikuje to wnioskowanie?
Nie, tylko złóżcie wniosek z opcją 3 - małżonkowie wniosek wspólny, bez zabawy we wnioski indywidualne, bo i tak przy indywidualnych dane obojga i dwa podpisy niezbędne, jeśli nie ma separacji. No i limit macie wspólny bez względu na sposób składania wniosku. Kiedy indywidualne są zasadne? Jak się chce 2 wnioski składać w roku.... np mąż w styczniu, żona we wrześniu (ale, trzeba wiedzieć kiedy na kogo brać faktury... no i z miesiącami "strzelam", chodzi o legalne 2 wnioski w roku przy tej samej inwestycji, tylko raz na męża, a raz na żonę... np budowa.... bo ktoś chce mieć większą częstotliwość w zwrocie) :-)

Aha... niektóre US-y stoją na stanowisku, że jak sprzedałaś mieszkanie i nie posiadasz tyt. na dzień składania wniosku, to zwrot Ci się nie należy... ale wg mnie to ciągle sprawa dyskusyjna :-)

belladonna
25-11-2009, 19:32
im głębiej w las tym ciemniej :)


4) Siatka zbrojeniowa Q335 5x2,15 oczko 150x150 fi 8mm - brak pkwiu
5) Siatka zbrojeniowa 2,5mm 1,0x2,0m 15x15 - brak pkwiu

28.11.23-62.72 - Siatka zbrojeniowa
27.31.10-13.11 - Siatka zbrojeniowa zgrzewana

czyli TAK

Erol 1
25-11-2009, 19:54
Kilka moich niepewnych:
- unigrunt atlas? - nie
- rura spiro ? - raczej tak
- wanna akrylowa?25.23.12-50.10? - tak
- kratka went.? - tak
- włókno polipropylenowe tzw. fibermesh? - ojej, co to za cudo?
To takie włókno, które dodaje się do wylewek zamiast siatki zbrojeniowej
- klinkier oil 23.20.18-50.40? - tak
- przewód YDYP 31.30.13-75.1? - tak
- klucz zasuwy 40/50? - to mi wygląda na narzędzie, a nie materiał
- konsola wodomierza 28.11.10-35.59? - symbol wchodzący, spróbuj
- nawiertka - ojej, chyba tak
- obejma na rurę - tak
- zasuwa gwint. 29.13.13-33.11? - tak (poz., 167)
- zawory 29.13.12-35.12?- tak (poz., 167)
- wodouszczelniacz 24.66.47-50.20 ? - nie
- jak jest ze wszystki elementami do instalacji gaz.co.wod.kan? jak rury,kolana, trójniki, szafa rozdzielaczy,mufy, złączki, nyple, zawory, reg. pokojowy, - kolana hamburskie nie wchodzą, czy lut miękki i twardy...
zasobnik ciepłej wody? - tutaj sa schody... niektóre zbiorniki mają wchodzący symbol z poz. 80 wykazu, ale tez bywają niewchodzące..
- skrzynka gazowa? - raczej tak, ale gwarancji nie daję

:-):-)

belladonna - jesteś wielka!! Dziękuję.

shooter
25-11-2009, 20:39
a ja wnioskuje o specjalna nagrode do szefów osób udzielających się na forum :)

i znowu pomęczę was styropianem
- EPS 70/5cm Styropian samogasnący bez pkwiu
- EPS 70/10cm styropian samogasnący 15.21.41-20.00

Proszę tez o napisanie która grupa (pozycja) to jest styropian bo patrze, szukam i nie widze

cienki66
25-11-2009, 21:12
Witaj

poz. 27 wykazu

Pozdro

shooter
25-11-2009, 21:28
Witaj

poz. 27 wykazu

Pozdro

dzięki
nie ma to jak określenie polimer styrenu :) (trzeba się było uczyć)
i czeski błąd na FV pkwiu 15.21.41 zamiast 25.21.41 i szukaj.....
a ja głupek szukam i szukam styropianu i to tego nie spienionego :)
a co to właściwie jest ten polistyren spieniony który jest ex?

eldorado
26-11-2009, 09:47
Witam,

Nigdzie nie mogę znaleźć informacji czy można odliczyć VAT od:
1. lustra 4mm wstawionego bezpośrednio na tynk, otoczone glazurą
2. szyby bezpiecznej (float matowy 33.1) wstawionej w przygotowany otwór w ścianie
3. ćwierćwałki drewniane przymocowane w progach okien balkonowych
4. waż świetlny ciepły NEON LED
5. konwektor i kabel zasilający do węża świetlnego

ZUZEK
26-11-2009, 10:20
Ad. 1 Lustra - 26.12.13-xx.xx - NIE

Ad. 2 Szyba "float" - 26.11.12-17.xx lub 26.11.12-50.xx lub 26.12.12-30.xx
- TAK

Ad. 3 Ćwierćwałek - spotkałem:
- 20.10.21-10.20 (Listwy przyścienne z drewna iglastego) lub:
- 20.10.21-10.90 (Drewno iglaste kształtowane w sposób ciągły
(łącznie z klepkami i listwami na parkiet niepołączonymi), pozostałe – z
wyłączeniem nasyconego)
- 2 x TAK.

glowac
26-11-2009, 11:31
a ja mam inne trochę pytania, powiedźcie mi proszę
1) jeżeli przekraczam końcową kwotę dozwoloną do odliczenia np o 20 pln, to co zrobi US - odda mi zapewne tylko tyle i mogę mieć - czy np nie uwzględnią mi tej ostatniej f-vat przekraczającej kwotę odliczenia?
2) domniemuję ze coś zostanie odrzucone, więc czy mogę odliczyć w załączniku większą kwotę po to by ta "górka" mi się zbilansowała po odrzuceniu pozycji na f-vat przez US?
3) jeżeli jedną fakturą (np na 100 pln) przekraczam dozwoloną kwotę odliczenia 0 20 pln, to czy te 20 pln mogę odliczyć następnym razem (zakładam że kwota m2 będzie rosła) i w związku z tym coś tam będę mógł odliczyć w następnym roku?
4) czy raz przekraczając kwotę możliwą do odliczenia (licząc że kwota m2 będzie rosła w czasie) można odliczać do czasu obowiązywania tego odliczenia wynikającego z ustawy?nie znalazłem odpowiedzi na moje dylematy więc się pytam.

azja100
26-11-2009, 11:32
Dzień Dobry
ja tak jak wszyscy na tym formu szukam pomocy w związku z kilkoma rzeczami co do których mam wątpliwości czy odliczyć różnicę - ze względu na brak pkwiu jest to tym bardziej utrudnione
a oto one:
rynna fi 80 brąz
denko zamykacza g 80
lej spustowy prawy, centralny g 80
łącznik kątowy wewnętrzny i zewnętrzny g 80
rura spustowa 50/g 80
pcv zwężka 75/50
kolano 50/87/g 80
trójnik 50/50/45/g 80
obejma rury 50 metal
rynna g 125
złączka rynny g 80
hak rynny metalowy
hak rynny metalowy g-125 powlekany
mufa 50/g 80

bardzo serdecznie proszę o pomoc
z góry dziękuję

Trociu
26-11-2009, 12:45
hej
budowa dobiega końca, wiec zabrałem się za zwrot VAT.
Na szczęście skrupulatnie przez całą budowę wpisywałem wszystkie faktury do Excela, więc sprawdzenie co wchodzi a co nie poszło dość sprawnie.

Wszystkich faktur mam na jakieś 71tyś. z czego udało mi się wybrać materiały do zwrotu na 47tyś. Po szybkim przeliczeniu wychodzi że zwrotu będzie tylko niecałe 4tyś.... :(

selekcja bazowała na numerze pkwiu z faktury.
teraz zastanawiam się, czy jest sens przeszukać ponownie listę odrzuconych rzeczy i filtrować na podstawie nazwy.

Jak wy podchodzicie do tematu??

Trociu
26-11-2009, 12:54
Hej

Po selekcji materiałów do odliczenia zostały mi takie oto pozycje z tych większych:
1. Wlot powietrza śr.80 do 685C BL - metalowe doprowadzenie powietrza do kominka
2. baterie ścienne (krany)
3. Dylatacja 10 x 0,5 cm - dylatacja do wylewek
4. Taśma do płyt G-K 90m
5. klej montażowy - 24.62.10-80.33
6. klej do drewna - 24.62.10-80.30
7. klej do ceramiki i kamienia - 24.62.10-80.30
8. kątownik wąski - 28.11.23-62.7 (to chyba nie, bo w wykazie jest z końcówką .79)

pomożecie?

glowac
26-11-2009, 13:41
mam jeszcze jedno pytanie - czy mnie obowiązuje limit z pierwszego odliczenia, czy jeżeli powiększa się cena m2 to powiększa mi się limit?

glowac
26-11-2009, 14:12
no i mam ostatni problem, na forum jest prezentowana kwota w wysokości 3924 pl/m2 (np http://www.pit.republika.pl/info.htm), ale pod adresem :
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_7263_PLK_HTML.htm jest już inna kwota - czyli 3783
która jest prawdziwa????

belladonna
26-11-2009, 15:50
a ja mam inne trochę pytania, powiedźcie mi proszę
1) jeżeli przekraczam końcową kwotę dozwoloną do odliczenia np o 20 pln, to co zrobi US - odda mi zapewne tylko tyle i mogę mieć - czy np nie uwzględnią mi tej ostatniej f-vat przekraczającej kwotę odliczenia?
2) domniemuję ze coś zostanie odrzucone, więc czy mogę odliczyć w załączniku większą kwotę po to by ta "górka" mi się zbilansowała po odrzuceniu pozycji na f-vat przez US?
3) jeżeli jedną fakturą (np na 100 pln) przekraczam dozwoloną kwotę odliczenia 0 20 pln, to czy te 20 pln mogę odliczyć następnym razem (zakładam że kwota m2 będzie rosła) i w związku z tym coś tam będę mógł odliczyć w następnym roku?
4) czy raz przekraczając kwotę możliwą do odliczenia (licząc że kwota m2 będzie rosła w czasie) można odliczać do czasu obowiązywania tego odliczenia wynikającego z ustawy?nie znalazłem odpowiedzi na moje dylematy więc się pytam.

VAT wklejał temat ze zmiennymi limitami (strona 57 chyba), czyli przy kolejnym wniosku limit jest ten, jaki obowiązuje w dniu składania wniosku (wg ceny metra w dniu składania). Jeśli w jednym roku przekroczysz limit, to w następnym limit jest większy, wiec masz możliwość odliczenia różnicy (obecny limit - wykorzystany).
68,18% kwoty VAT z załączników wpisuje się w poz. 44, a w poz. 51 kwotę do limitu, dlatego w poz. 44 możesz mić nawet 15 tyś.... ale w poz. 51 wpisujesz kwotę do limitu, czyli obecnie przy remoncie coś ponad 14 tyś.

belladonna
26-11-2009, 15:53
Dzień Dobry
ja tak jak wszyscy na tym formu szukam pomocy w związku z kilkoma rzeczami co do których mam wątpliwości czy odliczyć różnicę - ze względu na brak pkwiu jest to tym bardziej utrudnione
a oto one:
rynna fi 80 brąz - raczej tak
denko zamykacza g 80 - raczej tak
lej spustowy prawy, centralny g 80 - wg mnie tak
łącznik kątowy wewnętrzny i zewnętrzny g 80 - wg mnie tak
rura spustowa 50/g 80 - wg mnie tak
pcv zwężka 75/50 - wg mnie tak
kolano 50/87/g 80 - wg mnie tak
trójnik 50/50/45/g 80 - wg mnie tak
obejma rury 50 metal - wg mnie tak
rynna g 125- wg mnie tak
złączka rynny g 80 - wg mnie tak
hak rynny metalowy - wg mnie tak
hak rynny metalowy g-125 powlekany - wg mnie tak
mufa 50/g 80 - wg mnie tak

bardzo serdecznie proszę o pomoc
z góry dziękuję

belladonna
26-11-2009, 15:55
hej
budowa dobiega końca, wiec zabrałem się za zwrot VAT.
Na szczęście skrupulatnie przez całą budowę wpisywałem wszystkie faktury do Excela, więc sprawdzenie co wchodzi a co nie poszło dość sprawnie.

Wszystkich faktur mam na jakieś 71tyś. z czego udało mi się wybrać materiały do zwrotu na 47tyś. Po szybkim przeliczeniu wychodzi że zwrotu będzie tylko niecałe 4tyś.... :(

selekcja bazowała na numerze pkwiu z faktury.
teraz zastanawiam się, czy jest sens przeszukać ponownie listę odrzuconych rzeczy i filtrować na podstawie nazwy.

Jak wy podchodzicie do tematu??

dla mnie wytyczną jest nazwa, a nie PKWiU, bo ten numerek bywa nieprawidłowy :-)

belladonna
26-11-2009, 15:59
Hej

Po selekcji materiałów do odliczenia zostały mi takie oto pozycje z tych większych:
1. Wlot powietrza śr.80 do 685C BL - metalowe doprowadzenie powietrza do kominka - całkiem prawdopodobne, że tak
2. baterie ścienne (krany) - tak, poz. 167 wykazu
3. Dylatacja 10 x 0,5 cm - dylatacja do wylewek - nie wiem co to jest, a szukać mi się nie chce
4. Taśma do płyt G-K 90m - nie
5. klej montażowy - 24.62.10-80.33 - raczej tak
6. klej do drewna - 24.62.10-80.30 - raczej tak
7. klej do ceramiki i kamienia - 24.62.10-80.30 - raczej tak
8. kątownik wąski - 28.11.23-62.7 (to chyba nie, bo w wykazie jest z końcówką .79) - wg mnie tak

pomożecie?

belladonna
26-11-2009, 16:01
mam jeszcze jedno pytanie - czy mnie obowiązuje limit z pierwszego odliczenia, czy jeżeli powiększa się cena m2 to powiększa mi się limit?
limit zmienny, bo w kolejnym wniosku masz wpisać cenę metra ostatnio ogłoszona przed kwartałem złożenia wniosku (a kolejny wniosek jest ciągle wnioskiem, a nie załącznikiem do 1 wniosku w okresie pięcioletnim)

belladonna
26-11-2009, 16:05
no i mam ostatni problem, na forum jest prezentowana kwota w wysokości 3924 pl/m2 (np http://www.pit.republika.pl/info.htm), ale pod adresem :
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_7263_PLK_HTML.htm jest już inna kwota - czyli 3783
która jest prawdziwa????

kwartał IV 2009 (październik-grudzień) to cena 3.924 zł, bo została ona ogłoszona 27-08-2009, czyli ostatnio ogłoszona przed kwartałem składania wniosku (bo ogłoszona w kwartale III)
Tutaj zawsze sprawdzisz na bieżąco:
http://www.rp.pl/temat/86044.html

belladonna
26-11-2009, 17:00
- klinkier oil 23.20.18-50.40? - tak


:-):-)

belladonna - jesteś wielka!! Dziękuję.

Małe sprostowanie, w związku, że ktoś mi się na innym forum czepiał niewchodzącego PKWiU, a napisałam, że ten materiał wchodzi...
klinkier czyli cegła klinkierowa lub zaprawa klinkierowa (wg mnie),
PKWiU dla tej cegły to zazwyczaj 26.40.11-15.20
dla zaprawy klinkierowej to zazwyczaj 26.64.10-00.0
czyli PKWiU wchodzące.
23.20.18-50.40, oleje białe, parafina ciekła
.... no chyba, że to olej do klinkieru, to faktycznie nie wchodzi (ale określenie na fakturze jest zbyt ogólnikowe... bo ten oil, to takie niezauważalne) wiec sobie to odpuść:-)
A ja malutka jestem... :oops:

glowac
26-11-2009, 19:01
belladonna
bardzo Ci dziękuję za pomoc

Erol 1
26-11-2009, 19:56
A co z tym?
Płyta OSB 20.20.13-39.40
zaprawa klejowa 26.64.10-00.00
bidet
uszczelniacz akrylowy 24.30.22-53.20
narożnik ochronny 28.11.23-76.39
taśma malarska 21.23.11-30.10
wentylator do łazienki
osadnik do rur 25.23.15-90.90
przewód elastyczny do gazu
blat 20.20.13-35.11
listwa boczna alu 25.23.15-50.99

kocina79
26-11-2009, 20:12
Witam mam maleńką prośbę bo nie wiem czy moge odpisac następujące rzeczy
1.ZŁĄCZKA PR.16X2 1/2 GZ
2. WĄŻ DRENARSKI
3.ZAPRAWA KLEJOWA
4.UCHWYT ES 60/125
5.SIATKA SZKLANA
6. KOŁEK ROZP
7. POMPA CO
8.ZAWÓR TRÓJDROŻNY 1 CALIS -TS-RD
9 FOLIA METALIZ. ZBROJONA AL.OCHRONNA

Z góry dziękuje :)

belladonna
26-11-2009, 20:23
A co z tym?
Płyta OSB 20.20.13-39.40 - nie
zaprawa klejowa 26.64.10-00.00 - tak
bidet - tak
uszczelniacz akrylowy 24.30.22-53.20 - tak
narożnik ochronny 28.11.23-76.39 - tak
taśma malarska 21.23.11-30.10 - nie
wentylator do łazienki ???
osadnik do rur 25.23.15-90.90 - tak
przewód elastyczny do gazu - nie
blat 20.20.13-35.11 - nie
listwa boczna alu 25.23.15-50.99 - tak, chociaż aluminium do tego symbolu mi jakoś nie pasuje
Ach ten Kraków....
by zaznaczyć, że ja odpowiadając nie zaglądam do wykazu (z lenistwa) :oops:

belladonna
26-11-2009, 20:29
Witam mam maleńką prośbę bo nie wiem czy moge odpisac następujące rzeczy
1.ZŁĄCZKA PR.16X2 1/2 GZ - wciągaj, to chyba nie elektryczne sprawy
2. WĄŻ DRENARSKI - raczej tak
3.ZAPRAWA KLEJOWA - raczej tak
4.UCHWYT ES 60/125 - raczej tak (ale to bym musiała rozebrać na części)
5.SIATKA SZKLANA - nie
6. KOŁEK ROZP - nie
7. POMPA CO - nie
8.ZAWÓR TRÓJDROŻNY 1 CALIS -TS-RD - raczej tak, magiczne słowo zawór
9 FOLIA METALIZ. ZBROJONA AL.OCHRONNA - nie

Z góry dziękuje :)

kocina79
26-11-2009, 20:32
Dzieki bardzo za pomoc :)

shooter
26-11-2009, 20:41
.... i ja jeszcze decydujące pytania przed przejściem do magicznego tematu elektryka :

blacha powlekana b/43x1,25 27.10.40-97 - do obróbek kominiarskich (może być do czegoś innego jak potrzeba :) )
okna dachowe (kołnierze wiem że tak)
wyłaz dachowy

Dzięki

shooter
26-11-2009, 21:51
i teraz mój gwóźdź programu (elektryka)

1. bednarka ocynk 24x4 27.32.20-15.20
2. końcówka HI 10/12 31.20.27-70.00
2. końcówka KO 16/10 brak
3. mostek uziem 15/z brak
4. mostek zerujący 15/n brak
5. pokrywa sygnalizacyjna 31.20.27-60.11
6. szyna łącząca w izol BJ3/16x12 brak
8. listwa zaciskowa gwint T-412/LTF12-6 31.20.27-70.00
9. uchwyt USMP-2 brak
10. uchwyt USMP-3 ydyp 3x1,5,5,3x2,5 brak
11 WAGO 2x2,5 zacisk instalacyjny brak
12. WAGO 3x2,5 zacisk instalacyjny 31.20.27-60.11
13.WAGO 5x2,5 szybkozłącze jw
14. Wyłącznik nadpr CLS6-B16 i B10 i B16/3
15. Rozdzielnia KLV-u-4/56-sf
16. Lampka sygnalizacyjna LK-713 R czerwona
17. Wyłącznik róznic CFI6-40/2/003
18. Ogranicznik SPB-12/280/4
19. Peszel 16/20 niepalny 320n PCV
20. Rozłącznik FR IS-63/3
21. Rura karbowana MX-25 (25/18,2) biała XBS

No i mamy oczko :) dobrze że chociaż kable ogarnołem bo chyba zrobilbym rekord pozycji do wyjaśnienia

Dziękuję bardzo za pomoc i mam nadzieję że w przyszłości będę w stanie pomóc innym.

Tomek i Kasia K.
27-11-2009, 06:59
Mam takie pytanie.
Mam do rozliczenia ok 50 faktur i nie zmieszczą mi się one na jednym druku VZM-1/A. Rozumiem, że w takim przypadku muszę wypełnić od nowa kolejny druk VZM-1/A i jako kolejny numer składanego załącznika w tym druku wpisać 2?

azja100
27-11-2009, 08:27
Belladonna jesteś wspaniała! Bardzo serdecznie dziękuję że jest ktoś taki jak TY kto tak chętnie i cierpliwie wszystkim pomaga!
Jeszcze raz serdeczne dzięki za pomoc

Erol 1
27-11-2009, 08:28
Ach ten Kraków....
Zapraszamy. Pogoda dopisuje. :D

kamlotek
27-11-2009, 08:42
Belladonnna ,Zuzek i wszyscy inni znający się na rzeczy ,czy mogę odpisać okna pcv dachowe,na króre mam 22%vat? Bo gdzieś mi się obiło o uszy,że tylko kolnierż :-?

ZUZEK
27-11-2009, 09:08
Możesz.

25.23.14-50.1 Okna i ich ościeżnia z tworzyw sztucznych dla budownictwa
25.23.14-50.11 -„- żywic poliestrowych, dla budownictwa
25.23.14-50.12 -„-polichlorku winylu, dla budownictwa
25.23.14-50.19 -„- tworzyw sztucznych pozostałych, dla budownictwa

Nie wiem jakiej firmy masz towar ale tu masz pełną dokumentację do np.
Fakro (choć nie wiem czy robią z PCV)
http://www.fakro.pl/htmli/47.php

kamlotek
27-11-2009, 09:12
Dziękuję bardzo Zuzek, ja już wpisałam te okna do odliczenia,ale na szczęście nie muszę ich wykreślać :lol: . Czekam jeszcze na 2 faktury i oddaję :wink:

ZUZEK
27-11-2009, 09:12
Mam takie pytanie.
Mam do rozliczenia ok 50 faktur i nie zmieszczą mi się one na jednym druku VZM-1/A. Rozumiem, że w takim przypadku muszę wypełnić od nowa kolejny druk VZM-1/A i jako kolejny numer składanego załącznika w tym druku wpisać 2?

Właśnie tak.
Z tym, że każdy ma swoje odrębne podsumowanie (nie ma tu kwot "z przeniesienia").

VAT
27-11-2009, 09:26
Belladonnna ,Zuzek i wszyscy inni znający się na rzeczy ,czy mogę odpisać okna pcv dachowe,na króre mam 22%vat? Bo gdzieś mi się obiło o uszy,że tylko kolnierż :-?O D P I S U J !!!! (o ! - spóźniłem się)

azja100
27-11-2009, 09:32
Dzień Dobry
bardzo proszę mądre głowy o pomoc
Lista jest bardzo długa :oops: ale tylko to pozostało mi do wyjaśnienia
Bardzo proszę o sprawdzenie i wyrzucenie tego czego nie mogę odliczyć

1.odpowietrznik automatyczny
2.Zł.obejście 18 1k, 18 2k, 22 2k
3.uchwyt podw.28
4.naczynie wyr.25l
5.wspornik naczynia 20-30l.( do pieca na eko groszek)
6.kołek rozp. 12-60
7.śrubunek mosiężny
8 korek 3/4 oc
9 nypel oc i mos.
10 mufa red 6/4 - 1 oc
11 zawór kul 1/2 półśr
12 zawór spustowy 1/2
13 przedłóżka czop. 150-400 el
14 redukcja 1-3/4
15 rura peszel czerwona 16, niebieska 16
16 rura pexal 16-2
17 głowica termo FJVR
18 szczelka śr 1
19 oprawa kwadIP67 35w
20 regranulat styropianowy
21 preparat SADPAL
22 korek do prób
23 kocioł węglowy EKO-KWR 20

bardzo serdecznie dziękuję

Tomek i Kasia K.
27-11-2009, 11:29
Mam takie pytanie.
Mam do rozliczenia ok 50 faktur i nie zmieszczą mi się one na jednym druku VZM-1/A. Rozumiem, że w takim przypadku muszę wypełnić od nowa kolejny druk VZM-1/A i jako kolejny numer składanego załącznika w tym druku wpisać 2?

Właśnie tak.
Z tym, że każdy ma swoje odrębne podsumowanie (nie ma tu kwot "z przeniesienia").

OK. Wypełniam w takim razie dwa druki VZM-1/A i oba oddzielni sumuje(podliczam faktury).
Ale czy wypełniam jeden wniosek o zwrot (VZM-1) podając sumę kwot z wniosków VZM-1A czy też muszę złozyć dwa oddzielne wnioski VZM-1?

shooter
27-11-2009, 11:39
Mam takie pytanie.
Mam do rozliczenia ok 50 faktur i nie zmieszczą mi się one na jednym druku VZM-1/A. Rozumiem, że w takim przypadku muszę wypełnić od nowa kolejny druk VZM-1/A i jako kolejny numer składanego załącznika w tym druku wpisać 2?

Właśnie tak.
Z tym, że każdy ma swoje odrębne podsumowanie (nie ma tu kwot "z przeniesienia").

OK. Wypełniam w takim razie dwa druki VZM-1/A i oba oddzielni sumuje(podliczam faktury).
Ale czy wypełniam jeden wniosek o zwrot (VZM-1) podając sumę kwot z wniosków VZM-1A czy też muszę złozyć dwa oddzielne wnioski VZM-1?


1 wniosek i do tego X załączników
na wniosku sumujesz wszystkie załączniki

ew. kopie wszystkiego dla siebie :) wtedy wszystko razy 2

grave
27-11-2009, 11:53
1.Czy akt notarialny należy skserować totalnie cały czy tylko wybrane strony?
2. czy jeśli ja robię odliczenia i moi rodzice osobno dot. tego samego mieszkania, to muszę informować swoj urząd o tym, że rodzice tez odliczają ?

cienki66
27-11-2009, 11:57
1.Czy akt notarialny należy skserować totalnie cały czy tylko wybrane strony?
2. czy jeśli ja robię odliczenia i moi rodzice osobno dot. tego samego mieszkania, to muszę informować swoj urząd o tym, że rodzice tez odliczają ?

A macie tytyuł prawny do tego samego mieszkania?

Pozdrawiam

grave
27-11-2009, 12:01
jasne, jest nas czworo właścicieli :), każdy ma swoje rachunki...

azja100
27-11-2009, 12:39
Czy mógłby mi ktoś pomóc? Bardzo proszę !

Lista jest bardzo długa ale tylko to pozostało mi do wyjaśnienia
Bardzo proszę o sprawdzenie i wyrzucenie tego czego nie mogę odliczyć

1.odpowietrznik automatyczny
2.Zł.obejście 18 1k, 18 2k, 22 2k
3.uchwyt podw.28
4.naczynie wyr.25l
5.wspornik naczynia 20-30l.( do pieca na eko groszek)
6.kołek rozp. 12-60
7.śrubunek mosiężny
8 korek 3/4 oc
9 nypel oc i mos.
10 mufa red 6/4 - 1 oc
11 zawór kul 1/2 półśr
12 zawór spustowy 1/2
13 przedłóżka czop. 150-400 el
14 redukcja 1-3/4
15 rura peszel czerwona 16, niebieska 16
16 rura pexal 16-2
17 głowica termo FJVR
18 szczelka śr 1
19 oprawa kwadIP67 35w
20 regranulat styropianowy
21 preparat SADPAL
22 korek do prób
23 kocioł węglowy EKO-KWR 20

bardzo serdecznie dziękuję

VAT
27-11-2009, 13:42
1.Czy akt notarialny należy skserować totalnie cały czy tylko wybrane strony?
2. czy jeśli ja robię odliczenia i moi rodzice osobno dot. tego samego mieszkania, to muszę informować swoj urząd o tym, że rodzice tez odliczają ?

Każdy, kto ma tytuł własności, współwłasności itp. może z ulgi skorzystać. Tutaj chyba chodzi o budynek mieszkalny, chociaż bywają też takie przypadki, że do jednego mieszkania tytuł prawny posiada kilka osób. Nie ma potrzeby informować urzędu o tym, że rodzice też odliczają. Akt notarialny skserować totalnie!!!

VAT
27-11-2009, 13:52
Czy mógłby mi ktoś pomóc? Bardzo proszę !

Lista jest bardzo długa ale tylko to pozostało mi do wyjaśnienia
Bardzo proszę o sprawdzenie i wyrzucenie tego czego nie mogę odliczyć

1.odpowietrznik automatyczny - 167
2.Zł.obejście 18 1k, 18 2k, 22 2k - chyba 167?
3.uchwyt podw.28 ????
4.naczynie wyr.25l - 80 - 28.22.13-00.00
5.wspornik naczynia 20-30l.( do pieca na eko groszek) może 60
6.kołek rozp. 12-60 - nie
7.śrubunek mosiężny - 117
8 korek 3/4 oc - 52
9 nypel oc i mos. - 59
10 mufa red 6/4 - 1 oc - 52
11 zawór kul 1/2 półśr - 167
12 zawór spustowy 1/2 - 167
13 przedłóżka czop. 150-400 el ????
14 redukcja 1-3/4 - 26 albo 52
15 rura peszel czerwona 16, niebieska 16 - 26
16 rura pexal 16-2 - 26
17 głowica termo FJVR - jak termostatyczna to 163, 164, 167
18 szczelka śr 1 - nie
19 oprawa kwadIP67 35w ????nie?
20 regranulat styropianowy ?? może 46
21 preparat SADPAL nie
22 korek do prób ?? nie
23 kocioł węglowy EKO-KWR 20 - 79

bardzo serdecznie dziękuję

belladonna
27-11-2009, 15:52
1.Czy akt notarialny należy skserować totalnie cały czy tylko wybrane strony?
2. czy jeśli ja robię odliczenia i moi rodzice osobno dot. tego samego mieszkania, to muszę informować swoj urząd o tym, że rodzice tez odliczają ?

Każdy, kto ma tytuł własności, współwłasności itp. może z ulgi skorzystać. Tutaj chyba chodzi o budynek mieszkalny, chociaż bywają też takie przypadki, że do jednego mieszkania tytuł prawny posiada kilka osób. Nie ma potrzeby informować urzędu o tym, że rodzice też odliczają. Akt notarialny skserować totalnie!!!

Tutaj może wejść w grę sprawa, ze jeśli jest kilku właścicieli, to części wspólne domu powinni wszyscy wymieniać, a jak wymieni jedna osoba, to zwrot dostanie w części należącej do tej osoby... tak się podchodzi do tematu w niektórych regionach :-))

belladonna
27-11-2009, 16:11
Czy mógłby mi ktoś pomóc? Bardzo proszę !

Lista jest bardzo długa ale tylko to pozostało mi do wyjaśnienia
Bardzo proszę o sprawdzenie i wyrzucenie tego czego nie mogę odliczyć

1.odpowietrznik automatyczny - 167
2.Zł.obejście 18 1k, 18 2k, 22 2k - chyba 167?
3.uchwyt podw.28 ????
4.naczynie wyr.25l - 80 - 28.22.13-00.00
5.wspornik naczynia 20-30l.( do pieca na eko groszek) może 60
6.kołek rozp. 12-60 - nie
7.śrubunek mosiężny - 117
8 korek 3/4 oc - 52
9 nypel oc i mos. - 59
10 mufa red 6/4 - 1 oc - 52
11 zawór kul 1/2 półśr - 167
12 zawór spustowy 1/2 - 167
13 przedłóżka czop. 150-400 el ????
14 redukcja 1-3/4 - 26 albo 52
15 rura peszel czerwona 16, niebieska 16 - 26
16 rura pexal 16-2 - 26
17 głowica termo FJVR - jak termostatyczna to 163, 164, 167
18 szczelka śr 1 - nie
19 oprawa kwadIP67 35w ????nie?
20 regranulat styropianowy ?? może 46
21 preparat SADPAL nie
22 korek do prób ?? nie
23 kocioł węglowy EKO-KWR 20 - 79

bardzo serdecznie dziękuję
Co do 4, jeśli nie masz PKWiU, to w wykazie mowa o naczyniach wyrównawczych równych lub powyżej 300l, dlatego z mojego punktu widzenia to wyleci (25l za mało)
Co do 5 też może być różnie.
Co do 17, to termostat nie jest dla mnie głowicą do termostatu (bo głowica to cześć do termostatu), a skoro głowice inne wylatują, to....
co do 19 oprawa do czego?
Poza tym, to raczej jestem zgodna z VAT i mam pytania do tych samych kwestii :-)

kocina79
27-11-2009, 16:14
Witam ponownie. Mam jeszcze pytanie czy można odliczyć
1.złączkę zaciskową 16x16
2. przewód kon. reggu cu 4010

Może ktos wie czy jak sie składa formularz drugi raz to trzeba podawać kwotę która nam zwrocił urzad skarbowy w zeszlym roku. Dzięki za pomoc :)

belladonna
27-11-2009, 16:18
Ach ten Kraków....
Zapraszamy. Pogoda dopisuje. :D
Zapraszamy? a konkretnie gdzie? :P
A tak serio byłam tam, aż ponad rok temu! :cry:
:wink:

belladonna
27-11-2009, 16:24
Witam ponownie. Mam jeszcze pytanie czy można odliczyć
1.złączkę zaciskową 16x16
2. przewód kon. reggu cu 4010

Może ktos wie czy jak sie składa formularz drugi raz to trzeba podawać kwotę która nam zwrocił urzad skarbowy w zeszlym roku. Dzięki za pomoc :)

Co do zwróconej kwoty, to US jest zorientowany w temacie i to sprawdzi (Ty w nowym wniosku jej nigdzie nie ujmujesz).
To co wymieniłaś to ma moje oko elektryka. Złączka zaciskowa z tego co pamiętam ma niewchodzące PKWiU, a przewód koncentracyjny (bo coś czuję, że o niego chodzi i tak to się jakoś zwie) nie wchodzi do odliczenia ;)
Pozdrowionka :-))

kocina79
27-11-2009, 16:26
Dzięki bardzo mogę już drukować i czekać jak przemiłe panie mnie wezna w swoje obroty :D

belladonna
27-11-2009, 16:29
Dzięki bardzo mogę już drukować i czekać jak przemiłe panie mnie wezna w swoje obroty :D
Panowie też "obracają" ;)

shooter
27-11-2009, 17:25
i teraz mój gwóźdź programu (elektryka)

1. bednarka ocynk 24x4 27.32.20-15.20
2. końcówka HI 10/12 31.20.27-70.00
2. końcówka KO 16/10 brak
3. mostek uziem 15/z brak
4. mostek zerujący 15/n brak
5. pokrywa sygnalizacyjna 31.20.27-60.11
6. szyna łącząca w izol BJ3/16x12 brak
8. listwa zaciskowa gwint T-412/LTF12-6 31.20.27-70.00
9. uchwyt USMP-2 brak
10. uchwyt USMP-3 ydyp 3x1,5,5,3x2,5 brak
11 WAGO 2x2,5 zacisk instalacyjny brak
12. WAGO 3x2,5 zacisk instalacyjny 31.20.27-60.11
13.WAGO 5x2,5 szybkozłącze jw
14. Wyłącznik nadpr CLS6-B16 i B10 i B16/3
15. Rozdzielnia KLV-u-4/56-sf
16. Lampka sygnalizacyjna LK-713 R czerwona
17. Wyłącznik róznic CFI6-40/2/003
18. Ogranicznik SPB-12/280/4
19. Peszel 16/20 niepalny 320n PCV
20. Rozłącznik FR IS-63/3
21. Rura karbowana MX-25 (25/18,2) biała XBS

No i mamy oczko :) dobrze że chociaż kable ogarnołem bo chyba zrobilbym rekord pozycji do wyjaśnienia

Dziękuję bardzo za pomoc i mam nadzieję że w przyszłości będę w stanie pomóc innym.

a o mnie zapomnieliście :(
moja ostatnie magiczna lista z dziedziny elektryki i w poniedzialek lece z wnioskiem do US

i z wczesniejszego posta :

blacha powlekana b/43x1,25 27.10.40-97 - do obróbek kominiarskich (może być do czegoś innego jak potrzeba )

wylaz dachowy (okna i kolnierze wyczytałem juz że tak wiec to chyba tez) ?

zefirispka
27-11-2009, 17:43
Blacha 27.10.40- jeśli to coś jest wyrobem płaskim walcowanym na zimno to tak- poz. 47 załącznika.

zefirispka
27-11-2009, 17:56
i teraz mój gwóźdź programu (elektryka)

1. bednarka ocynk 24x4 27.32.20-15.20 --- Tak
2. końcówka HI 10/12 31.20.27-70.00----- Nie
5. pokrywa sygnalizacyjna 31.20.27-60.11---- Nie
8. listwa zaciskowa gwint T-412/LTF12-6 31.20.27-70.00---- Nie
12. WAGO 3x2,5 zacisk instalacyjny 31.20.27-60.11---- Nie
13.WAGO 5x2,5 szybkozłącze jw----- NieWybacz, bez PKWiU trudno mi to przyporządkować, tym bardziej, że z elektryki miałem raczej krótkie spięcia. Czyli nie ma oczka....

belladonna
27-11-2009, 18:37
[quote=shooter]i teraz mój gwóźdź programu (elektryka)


2. końcówka KO 16/10 -raczej nie
3. mostek uziem 15/z - raczej nie
4. mostek zerujący 15/n -raczej nie
6. szyna łącząca w izol BJ3/16x12 - tutaj jestem bardziej na nie, ale...
9. uchwyt USMP-2 - myślę, że nie
10. uchwyt USMP-3 ydyp 3x1,5,5,3x2,5 -myślę, że nie
11 WAGO 2x2,5 zacisk instalacyjny - nie, masz PKWiU w poz. 12
14. Wyłącznik nadpr CLS6-B16 i B10 i B16/3 - nie
15. Rozdzielnia KLV-u-4/56-sf - raczej tak
16. Lampka sygnalizacyjna LK-713 R czerwona - nie
17. Wyłącznik róznic CFI6-40/2/003 - nie
18. Ogranicznik SPB-12/280/4 - raczej nie
19. Peszel 16/20 niepalny 320n PCV - rurki peszla znam, to może to coś takiego, a one wchodzą
20. Rozłącznik FR IS-63/3 - to nie rozdzielnica, więc jakoś stawiam na nie
21. Rura karbowana MX-25 (25/18,2) biała XBS -tak, z tego co pamiętam


Ja dzisiaj zginęłam w tym gąszczu:D a elektryki nie znoszę... ze skrótami idę do płci brzydkiej, co by przetłumaczyli łopatologicznie co to za cuda, które czasami się trafią:-)

belladonna
27-11-2009, 18:46
wylaz dachowy (okna i kolnierze wyczytałem juz że tak wiec to chyba tez) ?
tak, to też :-)

shooter
27-11-2009, 19:32
jesteście Wielcy, dziękuję bardzo
szkoda tylko że cała elektryka co do której miałem wątpliwości jest na NIE
Mialem nadzieję że chociaż bezpieczniki (wyłączniki nadpradowe i róznicowe) będą na TAk :(

szkoda, będzie mniej do zwrotu :( ale i mniej do wypisywania :)

jeszcze raz bardzo dziękują za pomoc

kamlotek
30-11-2009, 08:42
Belladonnna ,Zuzek i wszyscy inni znający się na rzeczy ,czy mogę odpisać okna pcv dachowe,na króre mam 22%vat? Bo gdzieś mi się obiło o uszy,że tylko kolnierż :-?O D P I S U J !!!! (o ! - spóźniłem się)

Dzięki :lol: :lol: :lol:

Ar2r
02-12-2009, 12:07
Wybaczcie jeżeli już było.Czy osoba mieszkająca na stałe poza granicami a budująca dom w Polsce ma prawo do zwrotu Vat?

ZUZEK
02-12-2009, 13:27
Tak - ma takie prawo.

lance23
02-12-2009, 13:41
witam
można odliczyć z podatku piec kominkowy tzw. KOZA
pozdrawiam

Ar2r
02-12-2009, 13:46
Dzięki ZUZEK.

ZUZEK
02-12-2009, 13:53
Podciąga się je pod różne pozycje:


131. 29.72.12-33.20 Piece uniwersalne
132. 29.72.12-70.10 Piece stałopalne, gdzie indziej nie wymienione
133. 29.72.12-70.20 Piece żeliwne przenośne, gdzie indziej nie wymienione
Myślę, że miarodajna będzie opinia belladonny... :roll:

listek
02-12-2009, 14:02
Z tą kozą to tez jestem ciekawy. :D

zefirispka
02-12-2009, 14:19
Poprę Zuzka/ -kę, kozy jeśli nie beczą głodne w zagrodzie, podlegają odliczeniu :wink:
No, teraz czekamy na kontrasygnatę Belladonny i jazda z wnioskiem do us-u :)

belladonna
02-12-2009, 16:03
Hihihihi... to mnie ubawiliście :-)
Wkłady kominkowe to standard do odliczeń. Co do kozy, to wydaje mi się, że
skoro jest "29.72.12-70.20 Piece żeliwne przenośne, gdzie indziej nie wymienione" to się nie ma czego czepiać. A tutaj nawet informują jak się postarać o zwrot VAT (aż w szoku jestem):
http://kominki.org/aktualnosci/wydarzenia/art1.html
No ale... kozy nie miałam, więc jak się trafi "rozbiorę ją na części" :lol:
Zefirispka, ZUZEK to raczej facet.... chociaż prawdę powiedziawszy nie sprawdzałam osobiście ;)

belladonna
02-12-2009, 16:08
Wybaczcie jeżeli już było.Czy osoba mieszkająca na stałe poza granicami a budująca dom w Polsce ma prawo do zwrotu Vat?

Jest tak, jak napisał ZUZEK. Ale... to może pociągnąć za sobą inne skutki i wypadałoby mieć tego świadomość. Bo polski rezydent uzyskując tylko dochody zagraniczne nie w każdym przypadku nie musi się z nich rozliczać w Polsce. Wszystko zależy od umowy w sprawie UPO :-)

A ludzie nie mają pojęcia na czym polegają nieograniczone obowiązki podatkowe :-)

ktosiek
02-12-2009, 17:56
Wybaczcie jeżeli już było.Czy osoba mieszkająca na stałe poza granicami a budująca dom w Polsce ma prawo do zwrotu Vat?

Jest tak, jak napisał ZUZEK. Ale... to może pociągnąć za sobą inne skutki i wypadałoby mieć tego świadomość. Bo polski rezydent uzyskując tylko dochody zagraniczne nie w każdym przypadku nie musi się z nich rozliczać w Polsce. Wszystko zależy od umowy w sprawie UPO :-)

A ludzie nie mają pojęcia na czym polegają nieograniczone obowiązki podatkowe :-)
Możesz coś więcej napisać. Może mój przypadek od razu. Będę w Polsce nidługo i miałem się wybrać do US, ale jak mogę zapytać.
Pracuję w Irl od wrzesnia 2008, czyli ponad rok, wcześniej studiowałem w Pl, co mam zrobić z tym podatkiem, tutaj płacę oczywiście, mam rozliczenie za 4 miesiące 2008r., tego roku będę miął w lutym/marcu. Grozi mi coś za te 4 miesiące??

belladonna
02-12-2009, 18:32
Możesz coś więcej napisać. Może mój przypadek od razu. Będę w Polsce nidługo i miałem się wybrać do US, ale jak mogę zapytać.
Pracuję w Irl od wrzesnia 2008, czyli ponad rok, wcześniej studiowałem w Pl, co mam zrobić z tym podatkiem, tutaj płacę oczywiście, mam rozliczenie za 4 miesiące 2008r., tego roku będę miął w lutym/marcu. Grozi mi coś za te 4 miesiące??

"Irl", czyli rozumiem, ze mówimy o Irlandii. Jeśli za rok 2008 Twoje jedyne dochody, to dochody irlandzkie (nie miałeś w Polsce jakiejś pracy na umowę zlecenie itp, czyli nie miałeś w Polsce żadnych dochodów opodatkowanych wg skali) nie musiałeś się z nich rozliczać, bo one nie podlegają opodatkowaniu wg umowy o UPO tutaj. Czyli w takiej sytuacji żadnego PIT-a nie masz obowiazku w Polsce składać. Ale, jeśli w danym roku podatkowym (naszym polskim pokrywającym się z kalendarzowym) oprócz dochodów irlandzkich uzyskasz inne, to koniecznie zapytaj co masz zrobić :-)
PS Dochody zagraniczne to trochę taki mój "konik" ;)

ktosiek
02-12-2009, 19:55
Możesz coś więcej napisać. Może mój przypadek od razu. Będę w Polsce nidługo i miałem się wybrać do US, ale jak mogę zapytać.
Pracuję w Irl od wrzesnia 2008, czyli ponad rok, wcześniej studiowałem w Pl, co mam zrobić z tym podatkiem, tutaj płacę oczywiście, mam rozliczenie za 4 miesiące 2008r., tego roku będę miął w lutym/marcu. Grozi mi coś za te 4 miesiące??

"Irl", czyli rozumiem, ze mówimy o Irlandii. Jeśli za rok 2008 Twoje jedyne dochody, to dochody irlandzkie (nie miałeś w Polsce jakiejś pracy na umowę zlecenie itp, czyli nie miałeś w Polsce żadnych dochodów opodatkowanych wg skali) nie musiałeś się z nich rozliczać, bo one nie podlegają opodatkowaniu wg umowy o UPO tutaj. Czyli w takiej sytuacji żadnego PIT-a nie masz obowiązku w Polsce składać. Ale, jeśli w danym roku podatkowym (naszym polskim pokrywającym się z kalendarzowym) oprócz dochodów irlandzkich uzyskasz inne, to koniecznie zapytaj co masz zrobić :-)
PS Dochody zagraniczne to trochę taki mój "konik" ;)
Dziękuję za odpowiedz, jesteś Wielka :)
tak, w Polsce nie pracowałem, skończyłem studia i wyjechałem za granicę za 2 miesiące. Więc tak jak gdzieś wyczytałem, tylko "ktoś" mnie przestraszył z tym. No to kolejne pytanie już związane trochę z tematem :D
Buduję dom, no i chciałbym się rozliczyć w tym roku jeszcze, jak zdążę, będę miał urlop za 4 dni :D:D w końcu :) na 6 tygodni. Więc mogę to zrobić bez problemu??
Pisałaś, że nie muszę składać pit-u, ale mogę, czy w ogóle to nie jest mi potrzebne, nie chcę żeby mnie ścigali skąd mam na budowę domu.
I kolejna sprawa, chciałbym wziąć kredyt, na dokończenie budowy. Co mam w takim wypadku zrobić.

belladonna
02-12-2009, 20:29
"ktoś" mnie przestraszył z tym
Jak to mówią, kto pyta nie błądzi.... ale warto też pytać u źródła :-)

belladonna
02-12-2009, 20:49
Więc mogę to zrobić bez problemu??
Pisałaś, że nie muszę składać pit-u, ale mogę, czy w ogóle to nie jest mi potrzebne, nie chcę żeby mnie ścigali skąd mam na budowę domu.
I kolejna sprawa, chciałbym wziąć kredyt, na dokończenie budowy. Co mam w takim wypadku zrobić.


Jeśli nie składasz zeznań, a ponosisz wydatki (FV), to US może się zainteresować skąd miałeś dochody na te wydatki. Ale wtedy pokażesz swoje rozliczenie z Irlandii lub informacje od płatnika i będzie po temacie. Bo nie miałeś obowiązku składać zeznań mając tylko dochody irlandzkie :)
Składaj wniosek VZM....
Jeśli jesteś stanu wolnego koniecznie przed wyjazdem zostaw upoważnienie do reprezentowania Cię w US, w sprawie VZM np mamie.
Z resztą uważam, że ustanowienie sobie pełnomocnika w kraju do reprezentowania w różnych sprawach przed urzędami, kiedy się dłuższy czas przebywa za granicą jest pożyteczne.
Co do kredytu, to już chyba banku sprawa.... w tym temacie to już wiedzy nie mam :-)

ktosiek
02-12-2009, 20:55
Więc mogę to zrobić bez problemu??
Pisałaś, że nie muszę składać pit-u, ale mogę, czy w ogóle to nie jest mi potrzebne, nie chcę żeby mnie ścigali skąd mam na budowę domu.
I kolejna sprawa, chciałbym wziąć kredyt, na dokończenie budowy. Co mam w takim wypadku zrobić.


Jeśli nie składasz zeznań, a ponosisz wydatki (FV), to US może się zainteresować skąd miałeś dochody na te wydatki. Ale wtedy pokażesz swoje rozliczenie z Irlandii lub informacje od płatnika i będzie po temacie. Bo nie miałeś obowiązku składać zeznań mając tylko dochody irlandzkie :)
Składaj wniosek VZM....
Jeśli jesteś stanu wolnego koniecznie przed wyjazdem zostaw upoważnienie do reprezentowania Cię w US, w sprawie VZM np mamie.
Z resztą uważam, że ustanowienie sobie pełnomocnika w kraju do reprezentowania w różnych sprawach przed urzędami, kiedy się dłuższy czas przebywa za granicą jest pożyteczne.
Co do kredytu, to już chyba banku sprawa.... w tym temacie to już wiedzy nie mam :-)
OK, dziękuję za odpowiedz, bardzo mi pomogłaś.
Jestem żonaty, ale jestem tutaj z żoną i dzieckiem, w Polsce mam pełnomocnika, mój tata zajmuję się moją budową, dziękuję jeszcze raz. Postaram się złożyć wniosek jeszcze w tym roku. Pewnie będę miał jakieś pytanie, bo jak czytam to wszystko, to jest to wiedza tajemna ;)
pozdrawiam

kalpataru
03-12-2009, 10:04
Kilka moich niepewnych:

- rura spiro ? - raczej tak


:-):-)

Witam ponownie!:)
Mam pytanie o tą rurę spiro?? Bo ja mam na fakturze nr PKWiU taki: 28.75.27-83.10 i wg wykazu - moim skromnym zdaniem - to raczej nie wchodzi..bo jest: 28.75.27-59.30 osprzęt centralnego ogrzewania z miedzi i stopów miedzi a potem już 28.75.27-87.1 - znaki informacyjne i elementy informacyjne..No chyba, że źle coś odczytuję..
A skoro już piszę..:) Gdy mam na fakturze pozycję: usługa transportowa - jako ostatnia pozycja - to może tak być??
Pozdrawiam!!

Margoth*
03-12-2009, 10:17
Gdy mam na fakturze pozycję: usługa transportowa - jako ostatnia pozycja - to może tak być??
Pozdrawiam!!

Jasne, że może tak być, ale wiadomo, że tego się nie odlicza :)