PDA

Zobacz pełną wersję : Linia zabudowy ogrodzenia od drogi publicznej.15-07-2003, 13:15
Uzgadniajac linie budowy ogrodzenia (droga publiczna, ślepa - dojazd mieszkańców do swoich posesji) dostałem wytyczne od MZD (Miejski Zarząd Dróg) na odsuniecie sie od osi jezdni na odległość 5m i wykonać wjazd trapezowy cofnięty jeszcze dodatkowo o 1 metr. Cały problem w tym że chcac wykonać ogrodzenie według wytycznych pozbywam się ładnych parudziesięciu metrów kwadratowych w końcu swojej działki. Pytanie:
Czym grozi wykonanie ogrodzenia bez pozwolenia w granicy posesji?
Czy można w jakiś sposób wpłynąc na MZD i na zmianę lini ogrodzenia?

pozdrawiam MK

gaga2
15-07-2003, 13:38
Budowa ogrodzenia od strony drogi publicznej wymaga zawiadomienia. Urząd ma 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu lub nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonanie ogrodzenia wbrew tym wymogom grozi rozbiórką lub w niektórych wypadkach zapłatą tzw. opłaty legalizacyjnej, dość wysokiej. Od decyzji urzędu służy odwołanie do wyższej instancji.
Mało się na tym znam, ale wymagania co do odległości ogrodzenia od osi jedni mają prawne uzasadnienie. W moim przypadku przykładowo w decyzji o wzizt znalazł się wymóg, że musi być zachowana odległość 6 m od osi jezdni (dla garażu; nic jeszcze nie wiem o ogrodzeniu).
Pozdrawiam,
Gaga2

gaga2
15-07-2003, 13:45
jeszcze to znalazłam:
ustawa o drogach publicznych:

Art.*43.*1.*Obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:


Lp. Rodzaj drogi Na terenie zabudowy /Poza terenem
miast i wsi zabudowy

1 Autostrada 30 m /50 m

2 Droga ekspresowa 20 m/ 40 m

3 Droga ogólnodostępna:

a) krajowa, 10 m/ 25 m

b) wojewódzka, powiatowa 8 m/ 20 m

c) gminna 6 m /15 m


2.*W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy zarząd drogi może wyrazić zgodę na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, o której mowa w ust. 1 lp. 3 tabeli, w odległości mniejszej niż określona.
3.*Przepisów ust. 1 lp. 2 i 3 tabeli nie stosuje się do podziemnych obiektów telekomunikacyjnych, lokalizowanych poza jezdnią drogi na terenie zabudowy miast i wsi oraz poza koroną drogi na terenach zalewowych i górskich na warunkach ustalonych przez zarząd drogi.

15-07-2003, 14:22
Gaga2 dzięki.
A Ty budując ogrodzenie od strony drogi publicznej robiłaś to zgodnie z wytycznymi???
Zgłaszałaś w urzędzie rozpoczęcie prac ???

gaga2
16-07-2003, 09:29
jeszcze nie mam ogrodzenia...
dzisiaj ma stanąć dopiero ogrodzenie tymczasowe budowy...
Ale przepisy trochę znam.
Pozdrawiam,
Gaga2

Majka
16-07-2003, 11:03
Robiliśmy według przepisów, a i tak "przyjaciel" nas zakablował, że za blisko. Zwaliła nam się kontrola z dróg. Wszystko było O.K. Za ogrodzeniem /dł. 60m od strony drogi powiatowej/ sadzimy zywoplot i niskie krzewy.