dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
 1. #1

  Domyślnie altana a wiata - jakie różnice

  W starostwie złożyłem wniosek o wykonanie budynku gospodarczego (ok. 10m2) w granicy działki od strony drogi gminnej (szumna nazwa obecnie tylko polna). Odpowiedziano mi ustnie, że będzie odmowa bo działka jest szersza niż 16 m i muszę zachować wymagane odległości. Poradzono abym wybudował wiatę lub altanę dostawioną do ogrodzenia. Próbowałem znaleźć w prawie budowlanym definicję "wiaty" i "altany" ale nie znalazłem Czy może mi ktoś wyjaśnić na czym polega różnica - chodzi mi o przepisy, a nie o zdjecia.
  Pozdrowienia dla wszystkich zmęczonych

 2. #2
  REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
  sSiwy12

  Zarejestrowany
  Mar 2006
  Skąd
  vel bajbaga
  Posty
  11.249

  Domyślnie

  Wiata, i w niektórych konstrukcjach, altana nie są budynkami.
  Odległości od granic określone są dla budynków.
  Jeśli w tym co napisałem, są jakieś błędy, to przepraszam. Nie wynikają one z chęci obrażania kogokolwiek.

  Uwaga - oświadczam, że nie posiadam zgody autorów, na wklejone w tym poście cytaty i (lub) zdjęcia - tak więc moderator może usunąć ten post.

 3. #3

  Domyślnie

  Wg mnie, wiata i altana nie posiadają ścian. Nie wiem tylko czy dopuszczalne jest dobudowanie 1 lub 2 ścian , lub też zabudowanie ich ściankami z możliwością szybkiego demontażu.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Altana

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiata - tutaj bardziej konkretnie.

  Pozdrawiam

 4. #4

  Domyślnie

  Kryterium rozgraniczającym pojęcia budowli i obiektu małej architektury jest rozmiar obiektu budowlanego oraz standard techniczny tego obiektu. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 30 sierpnia 2002 r. II SA/Ka 2363/2000

  Wiata o wymiarach 6x6 m nie może być uznana ani za obiekt małej architektury, ani też tymczasowy obiekt budowlany. W związku z tym budowa wiaty wymaga uzyskania stosownego pozwolenia na budowę. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2000 r. IV SA 1020/98
  http://fachowaekipa.pl/poradnik/porady/0/7
  pozwolenie na budowe a zgloszenie budowy rozni sie kosztami projektowymi . buduj altane nie wiate.

 5. #5

  Domyślnie

  Wiata jest bez ścian i musi mieć wymiary jak budynek gospodarczy, czyli do 25 m2 powierzchni. Wtedy wystarczy zgłoszenie. Ja właśnie będę stawiał wiatę o wym. 6 x4,20 m, a odległość od granicy 30 cm.

 6. #6

  Domyślnie

  Witam,
  wczoraj byłem w starostwie i babka powiedziała mi, że w mojej sytuacji nie moge postawić wiaty. U mnie jest od budynku do ogrodzenia jest 5 m. Jakieś obejście przepisów?

 7. #7
  ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA FINANSOWO-PRAWNY!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aglig
  Zarejestrowany
  Aug 2004
  Posty
  2.057

  Domyślnie

  Wyrok

  z dnia 23 października 2008 r.

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

  II SA/Bk 243/08

  Do usytuowania wiaty nie znajdują zastosowania odległości sytuowania budynków na działce budowlanej od granicy z sąsiednią działką budowlaną, określone w § 12 czy też § 19 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). Okoliczność usytuowania wiaty w odległości 1,95 m od ogrodzenia działki sąsiedniej nie może zatem stanowić podstawy do interwencji organu nadzoru budowlanego w trybie postępowania administracyjnego. Organ nadzoru jako organ administracji publicznej może ingerować w kwestie usytuowania obiektów budowlanych, jedynie w sytuacji naruszenia przepisów prawa publicznego.
  Przechodząc do zarzutów skargi podnieść należy, iż trafnie organ nadzoru budowlanego uznał, iż wybudowana wiata garażowa nie jest budynkiem w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 2 prawa budowlanego, albowiem nie odpowiada definicji budynku. Przepisy ustawy - Prawo budowlane nie definiują wiaty, jednakże zawierają definicję legalną budynku. Zgodnie z treścią art. 3 pkt 2 wskazanej ustawy budynkiem jest tylko taki obiekt budowlany, który łącznie spełnia następujące warunki: jest trwale związany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, a także posiada fundamenty i dach. Powyższe prowadzi do wniosku, iż (a contrario) obiekt budowlany zaprojektowany (wykonany) bez przegród zewnętrznych, fundamentów bądź bez dachu lub niezwiązany trwale z gruntem, nie odpowiada określonym w komentowanym przepisie warunkom i w związku z tym nie może być uznany za budynek. (vide: Z. Niewiadomski. Prawo budowlane. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 43). Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, iż będąca przedmiotem zgłoszenia wiata garażowa nie posiada wszystkich cech, które charakteryzują budynek. Bezspornym jest, iż wiata posiada dach. Jednakże nie spełnione są pozostałe warunki do uznania jej za budynek tj. nie jest ona trwale związana z gruntem (utwardzone podłoże z kostki granitowej), a ponadto nie posiada ścian osłonowych, a tym samym nie jest wydzielona z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Zgłoszony do wybudowania obiekt budowlany nie spełnia zatem wszystkich warunków, które w świetle art. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane pozwalałyby uznać go za budynek, brak w nim ścian oraz trwałego związania z gruntem determinuje jego charakter jako wiatę i prowadzi do konkluzji, że należy on do kategorii budowli (art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane), a nie budynków (vide: wyrok WSA w Olsztynie z 5 lutego 2008 r., II SA/Ol 1123/07, LEX nr 347891).
  Budowa wiat nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, wymaga natomiast zgłoszenia właściwemu organowi - (art. 29 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), co też inwestorzy uczynili w dniu (...).05.2007 r.
  Konsekwencją powyższych ustaleń jest to, że do przedmiotowego stanu faktycznego nie mogą mieć zastosowania przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), zarówno co do usytuowania przedmiotowej wiaty, jak i warunków technicznych określonych dla garażu. Rozporządzenie to, jak z samej jego nazwy wynika, stosuje się bowiem do budynków, a jak wyżej wskazano przedmiotowa wiata garażowa za taki budynek nie może być uznana. Również § 1 ww. aktu prawnego akcentuje, iż rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
  W szczególności zatem do usytuowania wiaty nie znajdują zastosowania odległości sytuowania budynków na działce budowlanej od granicy z sąsiednią działką budowlaną, określone w § 12 czy też § 19 ww. rozporządzenia. Okoliczność usytuowania wiaty w odległości 1,95 m od ogrodzenia działki sąsiedniej nie może zatem stanowić podstawy do interwencji organu nadzoru budowlanego w trybie postępowania administracyjnego. Organ nadzoru jako organ administracji publicznej może bowiem ingerować w kwestie usytuowania obiektów budowlanych, jedynie w sytuacji naruszenia przepisów prawa publicznego (vide: wyrok WSA w Białymstoku z dnia 13 września 2007 r. II SA/Bk 346/07). Jeżeli - według skarżących - usytuowanie wiaty narusza ich uprawnienia właścicielskie, mogą domagać się ich ochrony na podstawie przepisów prawa cywilnego, a w szczególności przepisu art. 144 k.c. regulującego tzw. prawa sąsiedzkie. Nie można również wymagać od inwestorów spełniania wymogów określonych w § 102 ww. rozporządzenia w sytuacji, gdy wiata ta nie może stanowić garażu otwartego, gdyż nie może być uznana za budynek.
  Jeden wyrok do pokazania.
  Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc co mam robić.
  Będę se mówić przyłącz a nie przyłącze, chodzić na pole a nie na dwór, kupować jarzynę,grysik i weke a obok łóżka mieć nakastlik i nie będe się spaźniać, pójdę do masarni i na obiad będę mieć sznycle,a w łazience położę filzy, pościele łóżko i wyplewię grządke a wam nic do tego

 8. #8
  ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA FINANSOWO-PRAWNY!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aglig
  Zarejestrowany
  Aug 2004
  Posty
  2.057

  Domyślnie

  Drugi wyrok

  Wyrok z dnia 20 lutego 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  VII SA/Wa 635/06
  W świetle przepisu art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) wiaty i altany nie muszą być obiektami wolnostojącymi, bowiem taki wymóg odnosi się tylko do parterowych budynków gospodarczych.
  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F23035B0D2

  A tutaj więcej do poczytania:
  http://forum.muratordom.pl/showthread.php?t=140081
  http://forum.muratordom.pl/showthrea...iata-garażowa
  http://forum.muratordom.pl/showthrea...ranica-dzialki
  Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc co mam robić.
  Będę se mówić przyłącz a nie przyłącze, chodzić na pole a nie na dwór, kupować jarzynę,grysik i weke a obok łóżka mieć nakastlik i nie będe się spaźniać, pójdę do masarni i na obiad będę mieć sznycle,a w łazience położę filzy, pościele łóżko i wyplewię grządke a wam nic do tego

 9. #9

  Domyślnie problem z wiatą

  Witam,
  Mam mały problem. W trakcie pozwolenia na budowę, urzędnik stwierdził iż do wiaty ( dobudowanej do budynku) należy stosować kąt nachylenia połaci dachu dla budynków określony w miejscowym planie zagosp. przestrzennego i nakazał zmienić ten kąt. Chciałam prawdę mówiąc kupić sobie gotową wiatkę i dostawić do budynku. Trochę dziwi mnie fakt na jakiej podstawie parametry budynku urzędnik każe stosować do budowli. Do tego w planie wskazano, iż przepis nie dotyczy nadbudowy uzupełniającej budynków z dachami płaskimi ( np. nadbudowa tarasu). Jak to rozumieć?
  Będę wdzięczna za wszelkie komentarze.
  Pozdrawiam Forumowiczów.

 10. #10
  Lider FORUM (min. 2800)
  JTD

  Zarejestrowany
  Jun 2010
  Skąd
  łódzkie
  Posty
  4.794

  Domyślnie

  Cytat Napisał Gruda Zobacz post
  Jak to rozumieć? Będę wdzięczna za wszelkie komentarze.
  Radzę, abyś sama zażądała wglądu to tego Planu. Często się bowiem zdarza, że "bezinteresowna zawiść" urzędników powoduje, iż stosują własną interpretację zapisów m.p.z.p.
  A zapisy w tych m.p.z.p., to (niestety) rzecz święta

  Pozdrawiam

 11. #11
  STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar misiaczekm
  Zarejestrowany
  Aug 2008
  Skąd
  Bartochy koło Bezled ;)
  Posty
  313
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  144

  Domyślnie

  Dokładnie: w biurokracji "NAZWA" ma znaczenie, a nie jak to to wygląda... no prawie

  PS.
  nazwij to altana jak bedzie miała ściany (co prawda altana nie ma ścian, ale w mowie potocznej - ROD - oznacza budynek gospodarczy, narzędziowy). Jak nie ma ścian to będzie wiata
  Ostatnio edytowane przez misiaczekm ; 15-10-2010 o 12:18
  () () MisiaczekM
  ( o )
  () _ ()
  () ()

  Dziennik MisiaczekM
  Foto naszego bliźniaka

 12. #12
  ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar yokasta
  Zarejestrowany
  Oct 2010
  Posty
  2.555

  Domyślnie

  Mam pytanie dotyczące dobudowy wiaty garażowej do istniejącego budynku (naszego oczywiście ).
  Na wiatę zdecydowaliśmy się dopiero teraz i nie jest ona ujęta w pozwoleniu na budowę. Ma być mniejsza niż 25m2. Warunki zabudowy ściśle określają szerokość zabudowy frontowej na 1500 cm, mamy 1499 Pytanie: czy dobudowa wiaty wymaga pozwolenia, czy można ją przyłączyć do budynku a jeśli nie to czy możliwe jest jej wybudowanie przy budynku, ale bez połączenia z nim ? Szczególnie ta ostatnia opcja by mnie interesowała. Wiata ma mieć ażurową ściankę od strony sąsiada, z tyłu wiaty będzie drewutnia.
  SimplyAnna - wnętrza, diy, dzieci


  Actus simulatus nullius est momenti

 13. #13
  OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
  Trociu

  Zarejestrowany
  Oct 2007
  Posty
  7.915

  Domyślnie

  Cytat Napisał yokasta Zobacz post
  Pytanie: czy dobudowa wiaty wymaga pozwolenia, czy można ją przyłączyć do budynku a jeśli nie to czy możliwe jest jej wybudowanie przy budynku, ale bez połączenia z nim ? Szczególnie ta ostatnia opcja by mnie interesowała. Wiata ma mieć ażurową ściankę od strony sąsiada, z tyłu wiaty będzie drewutnia.
  Postawienie wiaty na zgłoszenie. Jeżeli chcesz bez połączenia z budynkiem, to spokojnie stawiać. O ściance nie wspominaj. Zawsze możesz powiedzieć, że z czasem się dostawiło, a początkowo nie było.

 14. #14
  ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar yokasta
  Zarejestrowany
  Oct 2010
  Posty
  2.555

  Domyślnie

  Dzięki tak zrobimy
  SimplyAnna - wnętrza, diy, dzieci


  Actus simulatus nullius est momenti

 15. #15
  STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar misiaczekm
  Zarejestrowany
  Aug 2008
  Skąd
  Bartochy koło Bezled ;)
  Posty
  313
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  144

  Domyślnie

  Cytat Napisał yokasta Zobacz post
  Mam pytanie dotyczące dobudowy wiaty garażowej do istniejącego budynku (naszego oczywiście ).
  Na wiatę zdecydowaliśmy się dopiero teraz i nie jest ona ujęta w pozwoleniu na budowę.
  Tylko broń boże nie używaj słowa GARAZowej.... i NIE DOBUDOWY DO BUDYNKU bo to już projekt i na pozwolenie....

  Cytat Napisał yokasta Zobacz post
  Pytanie: czy dobudowa wiaty wymaga pozwolenia, czy można ją przyłączyć do budynku a jeśli nie to czy możliwe jest jej wybudowanie przy budynku, ale bez połączenia z nim ? Szczególnie ta ostatnia opcja by mnie interesowała. Wiata ma mieć ażurową ściankę od strony sąsiada, z tyłu wiaty będzie drewutnia.
  TAK, dobudowa wiaty wymaga pozwolenia, jeśli ją chcesz przyłączyć do budynku.
  Tylko oddzielnie (wolnostojąca), przy bydynku jest na zgłoszenie.
  Ostatnio edytowane przez misiaczekm ; 18-02-2011 o 12:35
  () () MisiaczekM
  ( o )
  () _ ()
  () ()

  Dziennik MisiaczekM
  Foto naszego bliźniaka

 16. #16
  STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar misiaczekm
  Zarejestrowany
  Aug 2008
  Skąd
  Bartochy koło Bezled ;)
  Posty
  313
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  144

  Domyślnie

  Cytat Napisał kamykkamyk2 Zobacz post
  Wiata jest bez ścian i musi mieć wymiary jak budynek gospodarczy, czyli do 25 m2 powierzchni. Wtedy wystarczy zgłoszenie. Ja właśnie będę stawiał wiatę o wym. 6 x4,20 m, a odległość od granicy 30 cm.
  Należy także pamiętać o tekście " nie jest związana na stałe z gruntem" Co do odległości od granicy działki... to stosuje się odpwiednio jak do budynków:
  z oknem 4m
  bez okna 3m
  inne - 1,5m
  działka poniżej 16m szerokości 1,5 - 0 m

  zabepieczyć wodę by nie spływała do sąsiada
  () () MisiaczekM
  ( o )
  () _ ()
  () ()

  Dziennik MisiaczekM
  Foto naszego bliźniaka

 17. #17
  OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
  Trociu

  Zarejestrowany
  Oct 2007
  Posty
  7.915

  Domyślnie

  Cytat Napisał misiaczekm Zobacz post
  zabepieczyć wodę by nie spływała do sąsiada
  Najlepiej w zgłoszeniu od razu to dopisać, coby potem nie było konieczności wizyty i wyjaśnień
  Ja nie napisałem i musiałem się pojawić.

 18. #18
  Lider FORUM (min. 2800)
  JTD

  Zarejestrowany
  Jun 2010
  Skąd
  łódzkie
  Posty
  4.794

  Domyślnie

  Cytat Napisał misiaczekm Zobacz post
  Należy także pamiętać o tekście " nie jest związana na stałe z gruntem"
  A mnie zwrócono projekt altany nie związanej z gruntem i polecono zakotwić w gruncie (bo wg urzędników stwarzałaby zagrożenie podczas wichury).

 19. #19
  STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar misiaczekm
  Zarejestrowany
  Aug 2008
  Skąd
  Bartochy koło Bezled ;)
  Posty
  313
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  144

  Domyślnie

  wylanie bloczków na głebokośc przemarzania np z zabetonowymi kotwami do których są przekręcone "nogi"altany znaczy " nie jest związana na stałe z gruntem dla bezpieczeństwa zakotwiczona w gruncie za pomocą........."
  () () MisiaczekM
  ( o )
  () _ ()
  () ()

  Dziennik MisiaczekM
  Foto naszego bliźniaka

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
 • BB Code jest aktywny(e)
 • Emotikonyaktywny(e)
 • [IMG] kod jest aktywny(e)
 • [VIDEO] code is aktywny(e)
 • HTML kod jest wyłączony