dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
 1. #1
  WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
  dombob

  Zarejestrowany
  Feb 2010
  Posty
  2

  Domyślnie Nadanie numeru domu

  Witam,

  Mam pytanie, budowa mojego domu jest właśnie na ukończeniu, będę starać się o jej odbiór i nadanie numeru domu, pytnie - od czego zależy ten numer?
  Czy jest to jakiś konkretny, kolejny numer?
  Czy jest on związany z numerem działki?
  Czy jest to tylko "widzimi się" urzędników?
  Zależy mi na tym, żeby uzyskać taki sam numer jak numer domu rodzinnego z sąsiedniej działki, ktory nadaje się do rozbiórki, co z reszta nastapi lada moment.
  Może to absurd, ale czy istnieje taka możliwość, żeby po rozbiórce starego domu dostać jego numer?
  Dodam, że działki rodzinne sąsiadujące z działką na, której stoi dom do rozbiórki mają te same numery tylko z rozszerzeniem A, B.. itd.
  Mnie zależy na przejeciu numeru domu bez rozszerzenia.
  Nowy dom jest idealną kopią starego domu, a mnie zależy na tradycjach rodzinnych.

  Prosze o pomocne informacje w tej sprawie...
  dombob

 2. #2
  ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA FINANSOWO-PRAWNY!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aglig
  Zarejestrowany
  Aug 2004
  Posty
  2.057

  Domyślnie

  Reguluje to ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości
  (Dz. U. z dnia 15 listopada 2004 r.)
  Jeśli stary budynek jest na sąsiedniej działce to napewno nie dostaniesz tego samego numeru.
  Nie jest długie to ci wklejam całe:
  Na podstawie art. 47b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
  § 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania numerów porządkowych oraz oznaczania nimi nieruchomości zabudowanych, jak i przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zwanych dalej "nieruchomościami".
  § 2. 1. W miastach oraz innych miejscowościach, zwanych dalej "miejscowościami", numery porządkowe nieruchomości ustala się odrębnie dla każdej ulicy i każdego placu.
  2. Dla miejscowości nieposiadających ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw ustala się jedną numerację porządkową nieruchomości.
  3. Jeżeli w miejscowości tylko część nieruchomości przylega do ulic lub placów z nazwami, stosuje się do nich przepis ust. 1, a dla wszystkich nieruchomości przylegających do ulic lub placów bez nazw albo nieprzylegających do nich ustala się odrębną numerację.
  4. Dla wsi i związanych z nią osad, kolonii, przysiółków i ich części można wprowadzić wspólną numerację porządkową nieruchomości, o ile stanowią jeden obręb ewidencji gruntów i budynków.
  § 3. Z zastrzeżeniem § 4 i 5, każda nieruchomość powinna mieć jeden numer porządkowy. Tym samym numerem porządkowym oznacza się również budynki położone na nieruchomości, nawet jeżeli stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
  § 4. 1. Nieruchomość, na której znajduje się więcej niż jeden budynek położony frontem do ulicy, oznacza się numerem porządkowym złożonym z kilku kolejnych numerów, stosownie do liczby istniejących na tej nieruchomości budynków położonych frontem do ulicy. W przypadku gdy kolejnych numerów jest więcej niż trzy, podaje się numer najniższy i najwyższy, oddzielone myślnikiem.
  2. Budynki, o których mowa w ust. 1, oznacza się kolejnymi numerami, które składają się na numer nieruchomości.
  3. Jeżeli budynek został wybudowany na gruntach wchodzących w skład dwóch lub więcej nieruchomości, budynek ten oznacza się numerem porządkowym złożonym z kilku kolejnych numerów, stosownie do liczby nieruchomości oznaczonych uprzednio odrębnymi numerami porządkowymi.
  4. Dwie lub większą liczbę nieruchomości przylegających do siebie i wykorzystywanych jako jedna całość gospodarcza przez zakład przemysłowy lub usługowy, gospodarstwo rolne lub leśne albo stanowiących pracownicze ogrody działkowe lub teren zabudowany domami campingowymi pod wspólnym zarządem oznacza się jednym numerem porządkowym, złożonym z kilku kolejnych numerów, stosownie do liczby nieruchomości oznaczonych uprzednio odrębnymi numerami porządkowymi.
  § 5. 1. Jeżeli na nieruchomości oprócz budynku przylegającego do ulicy znajduje się jeden lub większa liczba budynków położonych w głębi nieruchomości, wówczas budynki te oznacza się numerem porządkowym, który ma cała nieruchomość, z dodatkowym oznaczeniem kolejnymi wielkimi literami alfabetu łacińskiego, z wyłączeniem liter właściwych wyłącznie językowi polskiemu.
  2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do budynków z pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na stały pobyt ludzi, w szczególności budynków gospodarczych oraz magazynowych. Budynki te można oznaczyć numerem porządkowym w sposób określony w ust. 1, na wniosek właściciela nieruchomości.
  3. W przypadku podziału nieruchomości na dwie albo więcej nieruchomości przylegających do ulicy, można wprowadzić do istniejącej już numeracji dodatkowe oznaczenie dla poszczególnych nowo utworzonych nieruchomości, poprzez dodanie do istniejących numerów małych liter alfabetu łacińskiego, z wyłączeniem liter właściwych wyłącznie językowi polskiemu.
  § 6. W przypadku podziału nieruchomości albo scalenia i podziału nieruchomości, a także w przypadku, gdy podział albo scalenie i podział nieruchomości sąsiedniej uzasadniają potrzebę wprowadzenia nowej numeracji, ustala się nową numerację porządkową nieruchomości.
  § 7. 1. Nieruchomości przylegające do ulic lub placów oznacza się kolejnymi numerami porządkowymi, w sposób stosowany już w danej miejscowości.
  2. W innych przypadkach stosuje się następujący sposób oznaczania nieruchomości:
  1) numery porządkowe nieruchomości wzdłuż ulic głównych powinny wzrastać w kierunku od centrum miasta ku jego granicom albo z południa na północ oraz ze wschodu na zachód;
  2) numery porządkowe nieruchomości wzdłuż ulic bocznych powinny wzrastać, poczynając od głównej ulicy w kierunku granic miasta;
  3) nieruchomości po lewej stronie ulicy w kierunku zwiększających się numerów oznacza się numerami nieparzystymi, a po prawej stronie parzystymi;
  4) nieruchomości przylegające do placów powinny mieć numerację ciągłą, która powinna wzrastać, poczynając od naroża placu przy głównej ulicy, zgodnie z kierunkiem obrotu wskazówek zegara;
  5) jeżeli plac powstaje z rozszerzenia lub skrzyżowania ulic, nieruchomości położone przy placu oznacza się kolejno numerami porządkowymi jednej z ulic przechodzącej przez plac.
  § 8. 1. Nieruchomości przylegające do dwóch lub większej liczby ulic lub placów oznacza się numerami porządkowymi od jednej z przylegających ulic.
  2. Jeżeli w przypadkach określonych w ust. 1 oprócz budynku przylegającego bezpośrednio do ulicy znajduje się jeden lub większa liczba budynków położonych w głębi nieruchomości, wówczas budynki te oznacza się numerem porządkowym w sposób określony w § 5 ust. 1 i 2.
  § 9. 1. W przypadku gdy oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym następuje z urzędu, o fakcie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym zawiadamia się pisemnie właściciela (współwłaścicieli) ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości), a w przypadku braku takiego właściciela - inną osobę lub osoby ujawnione w tej ewidencji.
  2. Jeżeli oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym następuje na wniosek właściciela lub osoby faktycznie władającej nieruchomością, o fakcie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę.
  3. Oznaczania numerami porządkowymi nieruchomości na terenach zamkniętych dokonuje się w porozumieniu z zarządcami tych terenów.
  § 10. 1. W widocznym miejscu, na budynkach lub na ogrodzeniu nieruchomości, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym, umieszcza się tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości.
  2. W miejscowościach posiadających ulice lub place z nazwami - na tabliczce z numerem porządkowym nieruchomości powinna być podana również nazwa ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwa miejscowości.
  3. Jeżeli budynek jest położony w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od ulicy, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również na ogrodzeniu.
  § 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
  Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc co mam robić.
  Będę se mówić przyłącz a nie przyłącze, chodzić na pole a nie na dwór, kupować jarzynę,grysik i weke a obok łóżka mieć nakastlik i nie będe się spaźniać, pójdę do masarni i na obiad będę mieć sznycle,a w łazience położę filzy, pościele łóżko i wyplewię grządke a wam nic do tego

 3. #3
  WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
  dombob

  Zarejestrowany
  Feb 2010
  Posty
  2

  Domyślnie

  Bardzo dziękuje za pomoc i wyczerpującą odpowiedź..

  Szkoda, wyczytałam tu na jednym z forum, że podobno nadanie numeru domu to widzi mi się urzedników dlatego chciałam sie upewnić czy nie ma szansy. Widzę jednak, że trzeba filtrować niektóre odpowiedzi
  Prawo jest prawem i w sumie racja.

  Jeszcze raz dzięki za cenne informacje..

  Pozdrawiam!
  dombob

 4. #4
  OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar dankaf
  Zarejestrowany
  Mar 2008
  Posty
  5.116
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  288

  Domyślnie

  Witam serdecznie.
  Mam problem z numerem domu.Mój sąsiad nie chciał 13 i zamelował się pod 15-tką(jak to zrobił nie mam pojęcia).W każdnym bądź razie zostałam bez numeru-po lewej niedobry sąsiad z "moją" 15 ,a po prawej (w przyszłości droga dojazdowa) i sąsiedzi z 17-tką.
  Oczywiście byłam w gminie u inspektora gosp.przest.Staneło na tym,że otrzymam 15A lub otrzymam numer przypisany do nowej- bocznej ulicy(mam działkę narożną).Złożyłam skargę na działania pana T. Odwołalam się do Rozporządzenia Ministara Infrastruktury z 2004r,a urzędnicy nadal obstają przy swoim wczesniejszym ustaleniu.Zwalają winę na poprzednich wlaścicieli(miał podzielic na 3 działki ,a podzielił na 4)itd....
  W planie zag.przestrzennego mam napisane,że dojazd do działki zapewniony jest od drogi osiedlowej
  57KDD -nazwijmy ją S. czyli tej z przodu domu.Tak też wybudowałam dom.Nie wiem co robic dalej.
  Wiem jedno nie mają prawa nadac mi 15A(nie mam wspólnej działki z niedobrym sąsiadem),ale co z ulicą boczną?
  Proszę was o pomoc.


  Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	img004.jpg
Wyświetleń:	114
Rozmiar:	96,4 KB
ID:	51419

 5. #5

  Domyślnie

  na mojej dzialce stoi juz jeden dom z nadanym nr X, teraz bede budowac drugi, czy bedzie mial on numer Xa?

 6. #6

  Domyślnie

  Nie mam z nikim wspólnej działki a mam numer Xc. Powinnam pisać odwołania? hmm
  Dankaf a gdzie jest 16-cie?

 7. #7
  OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar dankaf
  Zarejestrowany
  Mar 2008
  Posty
  5.116
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  288

  Domyślnie

  Dankaf a gdzie jest 16-cie?
  Na pewno naprzeciw.
  Z mojej strony będą numery nieparzyste.

 8. #8
  ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA FINANSOWO-PRAWNY!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aglig
  Zarejestrowany
  Aug 2004
  Posty
  2.057

  Domyślnie

  Albo dostaniesz 13 albo numer z nowej ulicy zgodnie z par 8 w/w rozporządzenia. Innej mozliwości nie ma. Nie licz na to że dostaniesz 15.
  Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc co mam robić.
  Będę se mówić przyłącz a nie przyłącze, chodzić na pole a nie na dwór, kupować jarzynę,grysik i weke a obok łóżka mieć nakastlik i nie będe się spaźniać, pójdę do masarni i na obiad będę mieć sznycle,a w łazience położę filzy, pościele łóżko i wyplewię grządke a wam nic do tego

 9. #9
  OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar dankaf
  Zarejestrowany
  Mar 2008
  Posty
  5.116
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  288

  Domyślnie

  Na pewno nie dostanę 13-tki nie może byc mniejszy numer w środku.A poza tym niestety przez niedobrych sąsiadów 13-tkę dostaną sąsiedzi z działki 324/3.
  A dlaczego nie mogę otrzymac 15-tki skoro została przydzielona po "znajomości"?Wszyscy sąsiedzi widzieli rozpiskę wcześniejszych przypisanych numerów.Tyle,że niedobry sąsiad stwierdził,że 13-tki i tak nie bedzie miał.I nie ma.Dlaczego mam dzielic się z nim moim numerem?Nasze działki mają odrębny numer ewidencyjny,nie buduję przybudówki i nie buduję się pomiędzy starymi zabudowaniami,więc 15 A odpada.Przynajmniej prawnie.

  § 8. 1. Nieruchomości przylegające do dwóch lub większej liczby ulic lub placów oznacza się numerami porządkowymi od jednej z przylegających ulic.
  Co to znaczy dom przylega do ulicy?Mój ma wjazd i wejście od ulicy S.

 10. #10
  ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA FINANSOWO-PRAWNY!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aglig
  Zarejestrowany
  Aug 2004
  Posty
  2.057

  Domyślnie

  Nie dostaniesz 15 nie licz na to. NIe ma możliwości odwołania raz przyjętej numeracji.
  Dostaniesz numer 1 z ulicy bocznej. Jesli nie ma jeszcze nazwy to mozesz ją zaproponować : Różana, Jaśminowa itp...
  Przylega to graniczy. Mój sąsiad tak ma. Wjazd i bramkę ma od ulicy x a numer ma 36 ulicy y.
  Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc co mam robić.
  Będę se mówić przyłącz a nie przyłącze, chodzić na pole a nie na dwór, kupować jarzynę,grysik i weke a obok łóżka mieć nakastlik i nie będe się spaźniać, pójdę do masarni i na obiad będę mieć sznycle,a w łazience położę filzy, pościele łóżko i wyplewię grządke a wam nic do tego

 11. #11
  OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar dankaf
  Zarejestrowany
  Mar 2008
  Posty
  5.116
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  288

  Domyślnie

  Dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam.

 12. #12
  OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar dankaf
  Zarejestrowany
  Mar 2008
  Posty
  5.116
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  288

  Domyślnie

  A czy gmina powinna zapewnic mi dojazd od nowej ulicy(Rozp.Ministra Inf. z 12 kwietnia 2002r.par.14)?
  W tej chwili nie ma tam drogi (może za 10 lat).

 13. #13
  ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA FINANSOWO-PRAWNY!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aglig
  Zarejestrowany
  Aug 2004
  Posty
  2.057

  Domyślnie

  Dojazd masz zapewniony od starej ulicy więc ten paragraf nie może być straszakiem
  Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc co mam robić.
  Będę se mówić przyłącz a nie przyłącze, chodzić na pole a nie na dwór, kupować jarzynę,grysik i weke a obok łóżka mieć nakastlik i nie będe się spaźniać, pójdę do masarni i na obiad będę mieć sznycle,a w łazience położę filzy, pościele łóżko i wyplewię grządke a wam nic do tego

 14. #14
  ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA FINANSOWO-PRAWNY!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aglig
  Zarejestrowany
  Aug 2004
  Posty
  2.057

  Domyślnie

  Słuchaj nie kombinuj. Masz jako jedna z nielicznych możliwość zaproponowania nazwy ulicy. Możesz pofantazjować i mieć fajny adres.
  To naprawdę fajna zabawa poczytaj tu
  http://forum.muratordom.pl/showthrea...ght=nazwy+ulic
  Ostatnio edytowane przez aglig ; 07-04-2011 o 13:31
  Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc co mam robić.
  Będę se mówić przyłącz a nie przyłącze, chodzić na pole a nie na dwór, kupować jarzynę,grysik i weke a obok łóżka mieć nakastlik i nie będe się spaźniać, pójdę do masarni i na obiad będę mieć sznycle,a w łazience położę filzy, pościele łóżko i wyplewię grządke a wam nic do tego

 15. #15

  Domyślnie

  Cytat Napisał dankaf Zobacz post
  Wszyscy sąsiedzi widzieli rozpiskę wcześniejszych przypisanych numerów.
  Jeśli masz przydzielony numer na papierze to nie rozumiem jak dostał sąsiad Twój numer i nie dziwię się, że się odwołujesz. Inni sąsiedzi nie wnieśli sprzeciwu?
  Pomijając kwestie prawne, decydowałabym się na numer, pod którym będzie mnie łatwo znaleźć (np. listonosz). Numer przy ulicy, od której nie ma wejścia do domu, no nie wiem.

 16. #16

  Domyślnie

  Cytat Napisał dankaf Zobacz post
  Nasze działki mają odrębny numer ewidencyjny,nie buduję przybudówki i nie buduję się pomiędzy starymi zabudowaniami,więc 15 A odpada.Przynajmniej prawnie.
  Powyższe warunki też spełniam, a numer mam z końcówką "c". Najwyraźniej prawnie jest to możliwe.

 17. #17
  OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar dankaf
  Zarejestrowany
  Mar 2008
  Posty
  5.116
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  288

  Domyślnie

  Cytat Napisał Matilde1 Zobacz post
  Jeśli masz przydzielony numer na papierze to nie rozumiem jak dostał sąsiad Twój numer i nie dziwię się, że się odwołujesz. Inni sąsiedzi nie wnieśli sprzeciwu?
  Wiesz jak to jest.........poczekamy i zobaczymy co ci odpiszą......
  Propozycje były naniesione ołówkiem przy każdej działce.I w bardzo dziwny sposób znikły w odpowiednim czasie.Wiem bardzo dobrze jak to było.
  Pomijając kwestie prawne, decydowałabym się na numer, pod którym będzie mnie łatwo znaleźć (np. listonosz). Numer przy ulicy, od której nie ma wejścia do domu, no nie wiem.
  Dlatego tak bardzo zależało mi na 15.Nie wiem czy chcę dzielic numer z takimi osobami.............

 18. #18
  OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar dankaf
  Zarejestrowany
  Mar 2008
  Posty
  5.116
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  288

  Domyślnie

  Cytat Napisał aglig Zobacz post
  Słuchaj nie kombinuj. Masz jako jedna z nielicznych możliwość zaproponowania nazwy ulicy. Możesz pofantazjować i mieć fajny adres.
  To naprawdę fajna zabawa poczytaj tu
  http://forum.muratordom.pl/showthrea...ght=nazwy+ulic
  No nie wiem, czy tak każdy może zaproponowac nazwę ulicy -chyba nie w każdej gminie.

 19. #19
  OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar dankaf
  Zarejestrowany
  Mar 2008
  Posty
  5.116
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  288

  Domyślnie

  Tak się zastanawiam.......... ulice zmieniają,a numeru zmienic nie mogą..............

 20. #20
  ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA FINANSOWO-PRAWNY!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aglig
  Zarejestrowany
  Aug 2004
  Posty
  2.057

  Domyślnie

  Dankaf nie wiem co przez ciebie przemawia ale chyba megalomania
  Stwierdzenia typu : niedobrzy sąsiedzi, nie wiem czy chce dzielić numer z takimi ludźmi.
  Zapewniam cie że są na świecie większe problemy niz numer domu.
  Pogódź się z faktem że możesz mieć 15a lub numer 1 nowej ulicy.
  Ja wierze urzędnikom że pierwotne przymiarki ( tak to nalezy nazwać) numeracji twojej ulicy nie mogą wejść w życie gdyż

  Cytat Napisał dankaf Zobacz post
  ,a urzędnicy nadal obstają przy swoim wczesniejszym ustaleniu.Zwalają winę na poprzednich wlaścicieli(miał podzielic na 3 działki ,a podzielił na 4)itd....
  Tamte przymiarki wynikały z faktu iż działki miały być podzielone na 3 . I były to tylko przymiarki które nie mają żadnego umocowania prawnego.
  Sama piszesz, że:
  Działka numer 342/3 ma 13
  Działka numer 342/4 ma 15
  Twoja działka 342/5 nie ma numeru
  Działka numer 342/6 to droga
  Działka numer 342/7 ma numer 17

  Gdyby to była tylko złośliwość sąsiada to nikt nie miałby 13.
  Nadanie numeru jest czynością techniczną a nie decyzją prawną nie ma od niej odwołania. Można wystąpić do sądu na drodze cywilnej ale nic ci to nie da.
  Wyrok z dnia 5 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie IV SA/Wa 853/08
  Kwestie związane z oznaczeniem działek sąsiednich, nawet położonych przy tej samej ulicy, mają wprawdzie wpływ na sytuację faktyczną innych osób ubiegających się o nadanie numeru, jednak dotyczą wyłącznie interesu prawnego właścicieli konkretnych nieruchomości, którym nadano już numery. Nie do przyjęcia jest taka wykładnia przepisów dotyczących numeracji nieruchomości, która prowadziłaby do możliwości kwestionowania przez osoby trzecie oznaczenia każdej nieruchomości, o ile miałoby to mieć faktyczny wpływ na numerację ich własnej nieruchomości.
  Nie zmienią raz nadanego numeru - koniec kropka.
  Według mnie szukasz dziury w całym
  [img]
  Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	img004.jpg
Wyświetleń:	114
Rozmiar:	96,4 KB
ID:	51419[/img]
  I jeszcze jedno nie będziesz mieć 15A tylko 15a. I jest to zgodne z punktem 5.3 rozporządzenia.

  Dopisuje: Rzoprządzenie o którym pisałam w poście z dnia 22.02.2010 straciło moc z dniem 07.06.2010 r.
  Tak że teraz jest prawie wolna amerykanka i mogą ci nadać nawet kosmiczny numer
  Ostatnio edytowane przez aglig ; 08-04-2011 o 08:28
  Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc co mam robić.
  Będę se mówić przyłącz a nie przyłącze, chodzić na pole a nie na dwór, kupować jarzynę,grysik i weke a obok łóżka mieć nakastlik i nie będe się spaźniać, pójdę do masarni i na obiad będę mieć sznycle,a w łazience położę filzy, pościele łóżko i wyplewię grządke a wam nic do tego

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
 • BB Code jest aktywny(e)
 • Emotikonyaktywny(e)
 • [IMG] kod jest aktywny(e)
 • [VIDEO] code is aktywny(e)
 • HTML kod jest wyłączony