dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
 1. #1

  Question zmiana budynku gospodarczego na mieszkalny i magazyn

  zastanawiam się jak do całości podejść, ogólnie znalazłem parę podobnych tematów ale mam parę niejasności mam nadzieje że w jakimś stopniu mi pomożecie.

  wiec tak jest to jeden budynek z 3 dobudówek tzn na samym początku był garaż następnie do niego dobudowany 2 piętrowy gospodarczy a do niego jeszcze jedno piętrowe pomieszczenia. w chwili obecnej wygląda jak kwadrat w sumie ok 250m2 myślę to przekształcić na mieszkanie/mieszkania i jakiś magazyn warsztat może biura czy coś tego pokroju (jeszcze nie mam koncepcji--- chodzi o wynajem). z 2 pietra drugiego budynku zrobić mieszkanie (ok 70m2) z dobudowanych pomieszczeń drugie mieszkanie (może) i reszta na coś

  Już wiem ze przekształcenie b. gospodarczego na mieszkalny wymaga pozwolenia na budowę i uzyskaniu warunków zabudowy czyli podobnie jak budowa nowego budynku. Ale jak to wygląda jeśli budynek jest już wybudowany na granicy działki (sąsiad w WZ miał podane 3m bez okien od granicy). co jeśli w budynku będzie (warsztat itp) nie zgłaszać tego w ogóle czy może lepiej zgłosić warsztat, a nie zgłaszać mieszkań (choćby ze względu na późniejszy mniejszy podatek)? Czy w ogóle można coś takiego robić?

  Jak całość się przekłada na koszta? głównie chodzi o papierki? ponieważ wstępnie mogę powiedzieć że na 2 piętrze dach będzie podnoszony o ok pół metra i może ściany zewnętrzne przesuwane + jakieś ścianki na parterze, okna i drzwi. No i oczywiście różnego typu media.

 2. #2
  ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA FINANSOWO-PRAWNY!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aglig
  Zarejestrowany
  Aug 2004
  Posty
  2.057

  Domyślnie

  Widzę że nadal kombinujesz z tym budynkiem. Kupiłeś go w ogóle ? Czy nadal dywagujesz ?
  A odnosząc się do twoich pytań.
  1. Podatek od budynku mieszkalnego ( powierzchni mieszkalnej) jest średnio jakieś 10 razy mniejszy niż od budynku gospodarczego. Dlatego jak najbardziej opłaca się przekształcenie na mieszkalny.
  2. Koszt papierów - wszystko zależy od zakresu ale szacuje że powinieneś zmieścić się w 10 tys.
  3. To jaką dostaniesz wzizt zależy między innymi od tego jak skonstrujesz wniosek. Jeśli napiszesz we wniosku : przekształcenie istniejącego budynku gospodarczego na mieszkalno-gospodarczy. ( i dokładnie opiszesz co zamierzasz zrobić) raczej urbanista nie napisze w analizie urbanistycznej żebyś się odsunał od granicy działki bo to oznaczało by wyburzenie częsci budynku.
  Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc co mam robić.
  Będę se mówić przyłącz a nie przyłącze, chodzić na pole a nie na dwór, kupować jarzynę,grysik i weke a obok łóżka mieć nakastlik i nie będe się spaźniać, pójdę do masarni i na obiad będę mieć sznycle,a w łazience położę filzy, pościele łóżko i wyplewię grządke a wam nic do tego

 3. #3

  Domyślnie

  Muszę wybrać jakąś dobrą opcje tak więc kombinuję. Działka jeszcze moją nie jest ale wszystko już jest przy finiszu, projekty budynku itp mam wiec zaczynam z nim coś robić (chociaż by sprawy papierkowe). Czyli po przekształceniu całego budynku na mieszkalny nie będzie problemu założyć w nim jakieś firmy bądź wynająć go pod założenie (jakieś) firmy.

 4. #4
  ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA FINANSOWO-PRAWNY!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aglig
  Zarejestrowany
  Aug 2004
  Posty
  2.057

  Domyślnie

  Cytat Napisał tokarool Zobacz post
  Czyli po przekształceniu całego budynku na mieszkalny nie będzie problemu założyć w nim jakieś firmy bądź wynająć go pod założenie (jakieś) firmy.
  Będzie problem. Budynek ( lub jego część) ma być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Za wykorzystywanie budynku ( lub jego części) niezgodnie z przeznaczeniem kara wynosi 10 tys złociszy.
  Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc co mam robić.
  Będę se mówić przyłącz a nie przyłącze, chodzić na pole a nie na dwór, kupować jarzynę,grysik i weke a obok łóżka mieć nakastlik i nie będe się spaźniać, pójdę do masarni i na obiad będę mieć sznycle,a w łazience położę filzy, pościele łóżko i wyplewię grządke a wam nic do tego

 5. #5

  Domyślnie

  no to nie fajnie:/ a jeśli cały budynek przekształcić na mieszkalny i w późniejszym okresie tylko daną cześć przekształcić na właściwą (kiedy już będzie pewne jego przeznaczenie) idzie tak zrobić? jeśli tak czy wiąże się to z jakimiś kosztami?

 6. #6
  ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA FINANSOWO-PRAWNY!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aglig
  Zarejestrowany
  Aug 2004
  Posty
  2.057

  Domyślnie

  Idzie tak zrobić jak najbardziej pod warunkiem, że nie wejdzie w życie plan zagospodarowania , który np. może zabronić na tym terenie wszelkiej działalności gospodarczej.
  Koszty zależne będą tylko od tego czy będą prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę.
  Art. 71. 1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:
  1) (uchylony);
  2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
  2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:
  1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
  2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
  3) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
  4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
  6) w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
  3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
  4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
  4a. (uchylony).
  5. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
  1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
  2) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  3) może spowodować niedopuszczalne:
  a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
  b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
  c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
  d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
  6. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:
  1) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;
  2) objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4.
  7. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.
  Art. 71a. 1. W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ, w drodze postanowienia:
  1) wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części;
  2) nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w art. 71 ust. 2.
  2. Po upływie terminu lub na wniosek zobowiązanego, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i - w przypadku stwierdzenia jego wykonania - w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje zażalenie.
  3. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.
  4. W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, albo dalszego użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo jego wstrzymania, albo zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3-5, właściwy organ, w drodze decyzji, nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
  Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc co mam robić.
  Będę se mówić przyłącz a nie przyłącze, chodzić na pole a nie na dwór, kupować jarzynę,grysik i weke a obok łóżka mieć nakastlik i nie będe się spaźniać, pójdę do masarni i na obiad będę mieć sznycle,a w łazience położę filzy, pościele łóżko i wyplewię grządke a wam nic do tego

 7. #7

  Domyślnie

  aglig chyba wykrakałeś właśnie wszedł plan zagospodarowania i z tego co jest przypisane do mojej działki która znajduje się na MN.1 podsyłam linka do uchwały jak by ktoś chciał rzucić okiem
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WD...5/2519/Akt.pdf

  wynika ze dopusza się realizacje zabudowy jednorodzinnej wyłącznie w formie zabudowy wolnostojące bądź bliźniaczej oraz przeznaczeniu do 30% zabudowy na rzecz usługowa.

  I tutaj mnie ciekawy jesli obecny budynek chciał bym nadbudować (podwyższyć dach o jakiś 1metr), poprzesuwać ścianki i dobudować schody. Jak juz wcześniej pisałem zrobić z niego 2 mieszkania plus biura. Co do biur nie widzę problemu (do 30% zabudowy) ale jak się maja dwa mieszkania do definicji zabudowy jednorodzinnej?

 8. #8
  ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA FINANSOWO-PRAWNY!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aglig
  Zarejestrowany
  Aug 2004
  Posty
  2.057

  Domyślnie

  Prawo budowlane . Paragraf 3
  budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;
  Dla MN1 tylko zabudowa wolnostojąca
  § 15.1. Dla terenów oznaczonych symbolami MN.1 do MN.7 - tereny zabudowy mieszkaniowej
  jednorodzinnej, ustala się:

  1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozumieniu przepisów

  odrębnych;

  2) typ zabudowy: wolnostojąca i dodatkowo dla terenu MN.4 i MN.5 bliźniacza
  W twoim przypadku albo jedno mieszkanie i biuro albo dwa mieszkania
  Ostatnio edytowane przez aglig ; 23-10-2011 o 09:55
  Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc co mam robić.
  Będę se mówić przyłącz a nie przyłącze, chodzić na pole a nie na dwór, kupować jarzynę,grysik i weke a obok łóżka mieć nakastlik i nie będe się spaźniać, pójdę do masarni i na obiad będę mieć sznycle,a w łazience położę filzy, pościele łóżko i wyplewię grządke a wam nic do tego

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
 • BB Code jest aktywny(e)
 • Emotikonyaktywny(e)
 • [IMG] kod jest aktywny(e)
 • [VIDEO] code is aktywny(e)
 • HTML kod jest wyłączony