dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
 1. #1
  WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
  maciej.k

  Zarejestrowany
  Sep 2011
  Posty
  2

  Domyślnie adres dla budynku gospodarczego bez pozwolenia

  Witam,

  Niestety nie mogę odnaleźć informacji w internecie, zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie:
  Czy budując budynek gospodarczy o pow do 25m2 (czyli na zgłoszenie) mogę uzyskać w jakiś sposób adres na ten budynek?
  W tej chwili mam tylko numer działki, ale chciałbym przekierować korespondencję na adres. W jakim wydziale/urzędzie mogę załatwić formalności związane z adresem?

  Pozdrawiam
  Maciej

 2. #2
  ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA FINANSOWO-PRAWNY!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aglig
  Zarejestrowany
  Aug 2004
  Posty
  2.057

  Domyślnie

  Tu jest kilka kwestii a więc po kolei:
  1. Nadanie numeru nieruchomości załatwia się w Urzędzie Gminy ( nie podaje nazwy wydziału lub referatu bo w każdej gminie może być inny zaleznie od schematu organizacyjnego i regulaminu)
  Określa to Prawo geodezyjne i kartograficzne- ustawa z dnia 17 marca 1989 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.),
  Art. 47a. 1. Do zadań gminy należy:
  1) ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
  2) umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy.
  2. Ewidencję miejscowości, ulic i adresów prowadzi się w systemie teleinformatycznym.
  3. Ewidencję miejscowości, ulic i adresów zakłada się na podstawie:
  1) ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości;
  2) wykazu urzędowych nazw miejscowości, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych;
  3) danych państwowego rejestru nazw geograficznych;
  4) danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju;
  5) uchwał rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów;
  6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku braku takiego planu, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
  7) ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych.
  4. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera:
  1) nazwy miejscowości oraz dane określające położenie tych miejscowości;
  2) nazwy ulic i placów oraz dane określające położenie tych ulic i placów;
  3) identyfikatory miejscowości, ulic i placów pochodzące z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju;
  4) dodatkowe tradycyjne nazwy miejscowości, ulic i placów w języku mniejszości, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 157, poz. 1241);
  5) dane adresowe określające:
  a) numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania,
  b) kody pocztowe,
  c) położenie budynków, o których mowa w lit. a, w państwowym systemie odniesień przestrzennych.
  5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe, o których mowa w ust. 4 pkt 5 lit. a, z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
  6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
  1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;
  2) określenie przedmiotu wniosku;
  3) informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
  7. Numery porządkowe dotyczące budynków wybudowanych lub prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy ustalają, w drodze porozumienia, właściwi miejscowo wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast).
  8. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 7, numery porządkowe ustala, w drodze zarządzenia, wojewoda.
  9. Numery porządkowe nowo budowanych budynków, niewykazanych w ewidencji, o której mowa w ust. 4, ustala się przed rozpoczęciem ich użytkowania.
  2. Zapewne zaraz siwy ci uświadomi że zgodnie z definicją budynku gospodarczego nie można wybudować na zgłosznie kiedy nie ma na tej samej działce budynku mieszkalnego
  W rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w 3 ust. 8, budynek gospodarczy definiowany jest następująco: budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

  Zgodnie z tymi dwoma punktami możesz wystąpić o nadanie numeru nieruchomości ( nawet dla pustej działki) pod warunkiem że przewidujesz na niej budowę budynku mieszkalnego.
  Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc co mam robić.
  Będę se mówić przyłącz a nie przyłącze, chodzić na pole a nie na dwór, kupować jarzynę,grysik i weke a obok łóżka mieć nakastlik i nie będe się spaźniać, pójdę do masarni i na obiad będę mieć sznycle,a w łazience położę filzy, pościele łóżko i wyplewię grządke a wam nic do tego

 3. #3
  REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
  sSiwy12

  Zarejestrowany
  Mar 2006
  Skąd
  vel bajbaga
  Posty
  11.258

  Domyślnie

  Cytat Napisał aglig Zobacz post

  Zgodnie z tymi dwoma punktami możesz wystąpić o nadanie numeru nieruchomości ( nawet dla pustej działki) pod warunkiem że przewidujesz na niej budowę budynku mieszkalnego.
  Dopowiem tylko, że takie przeznaczenie działki musi być określone w MPZP lub w WZiZT jak nie ma planu.

  O zasadach budowy budynku gospodarczego już wspomniano, ja tylko dodam, że nie jest to budynek mieszkalny, ani do czasowego przebywania ludzi (z definicji) , a tylko taki budynek otrzyma nr porządkowy (art.47a.5 – na czerwono) - co nie wyklucza wydania numeru porzadkowego dla działki.
  Jeśli w tym co napisałem, są jakieś błędy, to przepraszam. Nie wynikają one z chęci obrażania kogokolwiek.

  Uwaga - oświadczam, że nie posiadam zgody autorów, na wklejone w tym poście cytaty i (lub) zdjęcia - tak więc moderator może usunąć ten post.

 4. #4
  REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
  perm

  Zarejestrowany
  Apr 2009
  Skąd
  Szczecin
  Dzielnica
  prawobrzeże, na wylocie
  Posty
  12.964

  Domyślnie

  Mam budynek gospodarczy do 25m2 wybudowany na zgłoszenie na pustej działce budowlanej z wydanymi WZ. Działka ma numer nie wiem, adresowy? Został on nadany zaraz po wydzieleniu tej działki. Jest to klasyczny numer posesji tj nazwa ulicy plus kolejna numeracja. Nie powinien urząd miasta zgodzić się na wybudowanie tego budynku gospodarczego? Po wybudowaniu domu numeru mi przecież nie zmienią? Z tego co dowiedziałem w UM mogę tam się zameldować. Na pustej działce. Jak to się ma do cytowanych przez Was przepisów?

 5. #5
  ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA FINANSOWO-PRAWNY!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aglig
  Zarejestrowany
  Aug 2004
  Posty
  2.057

  Domyślnie

  Cytat Napisał perm Zobacz post
  Mam budynek gospodarczy do 25m2 wybudowany na zgłoszenie na pustej działce budowlanej z wydanymi WZ. Nie powinien urząd miasta zgodzić się na wybudowanie tego budynku gospodarczego. Jak to się ma do cytowanych przez Was przepisów?
  Rozumiem ze warunki masz wydane na budynek mieszkalny.
  Wszytkie przepisy się zgadzają i nie ma tu żadnych robieżności.
  1. Twoja działka ma wydane wzizt czyli zgodnie z ustawą prawo kartograficzne jest przewidziana do zabudowy czyli może mieć nadany numer
  art 47a.ust 4 pkt 5a
  a) numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania,

  2. Jeśli masz wydane wzizt to znaczy że chcesz tam wybudować budynek mieszkalny , twoje zgłoszenie też przyjęto bez zastrzeżeń bo nigdzie nie jest powiedziane w jakiej kolejności budynek gospodarczy ma powstać w stosunku do mieszkalnego. Można równocześnie wystąpić o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego i zrobić zgłoszenie na budynek gospodarczy.
  3. Zameldowanie jest czynnością techniczną dlatego też można zameldować się na pustej działce. Jest na to nawet wyrok Sądu.
  Zameldowanie nie wymaga żadnych pozwoleń czy odbiorów - wyrok NSA II SA/Łd 1963/00 z dnia 2002.06.19: "Nie jest rzeczą organu właściwego w sprawach ewidencji ludności dokonywanie oceny, czy określony obiekt budowlany nadaje się na miejsce ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i prawa zagospodarowania przestrzennego i uzależnianie od tej oceny możliwości zameldowania."
  Rozdzielmy zatem organa meldunkowe od nadzoru budowlanego, a dokładniej ich kompetencje. Organ prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany na podstawie zgłoszenia dokonać zameldowania przez zarejestrowanie danych dotyczących osoby i miejsca jej pobytu. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia zameldowania na pobyt stały to odmowa taka musi mieć formę decyzji administracyjnej i przysługuje od niej odwołanie do wojewody
  4. Nie można mieszkać w budynku gospodarczym co potwierdza prawo budowlane
  Art. 66. W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:
  3) jest użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem bądź w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku lub bezpieczeństwu mienia,
  właściwy organ wydaje decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
  § Art. 71. 1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:
  1) (uchylony);
  2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
  Art. 93. Kto:
  4) przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45 lub bez pozwolenia właściwego organu zmienia przeznaczenie użytkowanego obiektu budowlanego, naruszając przepisy art. 71,
  podlega karze grzywny.
  Art. 94. Orzekanie w sprawach o czyny, określone w art. 92 i art. 93, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
  5. Można mieszkać w namiocie na pustej działce. Lub bawić się w Drzymałe i zamieszakać w przyczepie ,domku holenderskim.
  Ostatnio edytowane przez aglig ; 30-09-2011 o 08:29
  Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc co mam robić.
  Będę se mówić przyłącz a nie przyłącze, chodzić na pole a nie na dwór, kupować jarzynę,grysik i weke a obok łóżka mieć nakastlik i nie będe się spaźniać, pójdę do masarni i na obiad będę mieć sznycle,a w łazience położę filzy, pościele łóżko i wyplewię grządke a wam nic do tego

 6. #6
  REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
  sSiwy12

  Zarejestrowany
  Mar 2006
  Skąd
  vel bajbaga
  Posty
  11.258

  Domyślnie

  Nie napisał również w którym roku nadano działce numer porządkowy.
  Najprawdopodobniej nadano przed nowelizacją ustawy prawo geodezyjne ……, na podstawie ówczesnego zapisu w art. 47b, który wprost nakazywał takie załatwienie sprawy.
  Jeśli w tym co napisałem, są jakieś błędy, to przepraszam. Nie wynikają one z chęci obrażania kogokolwiek.

  Uwaga - oświadczam, że nie posiadam zgody autorów, na wklejone w tym poście cytaty i (lub) zdjęcia - tak więc moderator może usunąć ten post.

 7. #7
  WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
  maciej.k

  Zarejestrowany
  Sep 2011
  Posty
  2

  Domyślnie

  Dziękuję serdecznie za bardzo szczegółowe odpowiedzi

  Pozdrawiam
  Maciej

 8. #8
  REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
  perm

  Zarejestrowany
  Apr 2009
  Skąd
  Szczecin
  Dzielnica
  prawobrzeże, na wylocie
  Posty
  12.964

  Domyślnie

  Cytat Napisał sSiwy12 Zobacz post
  Nie napisał również w którym roku nadano działce numer porządkowy.
  Najprawdopodobniej nadano przed nowelizacją ustawy prawo geodezyjne ……, na podstawie ówczesnego zapisu w art. 47b, który wprost nakazywał takie załatwienie sprawy.
  W marcu 2010r.
  Dzięki za odpowiedź Aglig. Myślę że to sporo wyjasnia od strony że tak sie wyrażę "praktycznej"

 9. #9

  Domyślnie

  Odświeżam temat.
  Mam domek letniskowy na działce rolnej przeznaczonej jako tereny rekreacyjno-usługowe. Domek jest z bala ogrzewany, podłączona jest woda z wodociągów, prąd i szambo. Chciałabym aby został mu nadany numer porządkowy, gdyż planujemy tam mieszkać na stałe. Jak to zrobić? Pytałam w gminie jakie dokumenty są potrzebne to pani najpierw wypytała się o moje dane osobowe i gdzie jest ten dom łącznie z numerem działki. Twierdziła, że dla różnych miejscowości w gminie są różne dokumenty do dostarczenia a potem jak nie chciałam podać swoich danych osobowych poirytowana powiedziała, że sama mam uznać jakie dokumenty mam dostarczyć i mam jej dać wszystkie dokumenty od budowy. Nie wiem jak podejść do tematu, obawiam się, że odmówią mi nadania numeru porządkowego ze względu na działkę rekreacyjną i domek rekreacji indywidualnej. Czy odmowę nadania muszą wydać w formie decyzji? Czy mogę odwołać się od takiej odmowy? Proszę o pomoc

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
 • BB Code jest aktywny(e)
 • Emotikonyaktywny(e)
 • [IMG] kod jest aktywny(e)
 • [VIDEO] code is aktywny(e)
 • HTML kod jest wyłączony