dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 29

Temat: Skarga do URE

 1. #1

  Domyślnie Skarga do URE

  Skargę składa się w Warszawie ul. Canaletta 3 (albo 5)

  pamiętajcie o zabraniu ze sobą znaczków skarbowych! (5 zł podanie i 0,50 każdy załącznik
  -----------------------------------------------------------------  .............
  (dane inwestora)

  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
  ul. Chłodna 64
  00-872 Warszawa
  WNIOSEK
  o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 ust. 1 prawa energetycznego
  Dnia ..... roku otrzymałam/łem od przedsiębiorstwa energetycznego STOEN S.A. warunki przyłączenia oraz propozycję umowy o przyłączenie.
  Dnia ...... złożyłam/łem wnioski o dokonanie korekt w zapisach obu dokumentów. Do dnia dzisiejszego STOEN S.A. nie udzielił odpowiedzi na poruszone tam kwestie jak również nie wyznaczył terminu załatwienia sprawy.
  Powołując się na wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 16 października 2000 r., sygn. akt XVII Ame 24/00: „Wobec niemożności ustalenia treści umowy przez zainteresowane strony, każda z nich może zwrócić się do Prezesa URE o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu, w trybie art. 8 ust. 1 Prawa energetycznego”

  wnoszę o

  1. ukształtowanie między stronami umowy o odpowiedniej treści,
  2. przeprowadzenie kontroli dotrzymywania przez STOEN S.A. jakości obsługi odbiorców w zakresie dotrzymywania 14 dniowego terminu odpowiedzi.


  Omówienie istotnych elementów sporu


  wniosek nr 1.
  1. Umowa nie precyzuje, na podstawie jakiego przepisu STOEN S.A. nalicza VAT w wysokości 22%. Artykuł 41 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku jest przepisem ogólnym a jego rozwinięcie stanowi art. 146 ww. ustawy. Mówi on wyraźnie o konieczności stosowania 7% stawki VAT w odniesieniu do budowy przyłączy do budynków mieszkalnych do końca 2007 roku. W przedmiotowej sprawie wydano warunki przyłączenia dla budynku mieszkalnego. Wobec powyższego zgodnie z art. 146 stosuje się 7% stawkę podatku VAT.

  wniosek nr 2.
  Otrzymane warunki przyłączenia przewidują zabezpieczenia przedlicznikowe o wartości 16A. Narzucając zabezpieczenie o takiej wartości Zakład Energetyczny uniemożliwia mi korzystanie z przydzielonej i opłaconej mocy. W zależności od rejonu kraju oraz zakładu energetycznego dla tych samych mocy przyjmowane są różne wartości zabezpieczeń. Niemniej jednak dla domku jednorodzinnego (bez ogrzewania elektr.) wartość zabezpieczenia ograniczającego przy przyłączu 3-fazowym nie powinna być mniejsza niż 25...35A. Jeżeli przyjmiemy zbyt niskie zabezpieczenie główne, to nie będzie selektywności w działaniu zabezpieczeń i przy zwarciu w jednym obwodzie będzie działać także zabezpieczenie główne. Ponadto narzucając zabezpieczenie o wartości 16A zakład uniemożliwia mi m.in. korzystanie z 1-fazowego przeplywowego podgrzewacza wody o mocy 4,5 kW, który stanowi zaledwie połowę przyznanej i wykupionej mocy.  wniosek nr 3.
  Wnoszę o skrócenie 18-miesięcznego terminu wykonania przyłącza, gdyż w tym konkretnym przypadku tak odległy termin przyłączenia oznacza w praktyce odmowę przyłączenia.

  Ponadto zwracam uwagę na fakt, iż umowa o przyłączenie – zgodnie z § 9 rozporządzenia Min Gosp. z 25 września 2000 roku w sprawie szczegółowych warunków przyłączania do sieci [...] - musi jasno precyzować terminy poszczególnych prac.
  Oto przykładowo fragment umowy ENION Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. Łagiewnicka 60, Oddział w Będzinie:
  § 7
  1. Przewidywany termin realizacji przyłączenia zostanie uściślony w drodze odrębnych negocjacji.
  2. W celu realizacji przyłączenia ENION zobowiązuje się do:
  a) zlecenia wykonania projektu budowlanego w terminie do 40 dni od daty wniesienia opłaty określonej w § 6 umowy,
  b) zlecenia wykonania robót w terminie do 50 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na budowę i uzyskania od Podmiotu Przyłączanego informacji wynikającej z § 5 pkt.1,
  c) odbioru wykonania robót w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru, przyłączenia i podania napięcia w terminie 7 dni od daty odbioru wykonanych robót, lecz nie wcześniej niż po zawarciu przez Strony umowy sprzedaży energii elektrycznej, oraz przeprowadzeniu przez Strony prób i odbiorów zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  3. ENION zobowiązuje się powiadomić Podmiot Przyłączany o planowanych terminach prac, o których mowa w § 7 umowy z wyprzedzeniem czasowym umożliwiającym Podmiotowi Przyłączanemu przygotowanie nieruchomości lub pomieszczeń do przeprowadzenia odbioru tych prac.
  4. W przypadku wystąpienia siły wyższej jak również działania lub zaniechania organów państwowych lub samorządowych lub sprzeciwu osób trzecich z tytułu naruszenia ich własności, uniemożliwiającego terminową realizację przyłączenia, Strony uzgodnią zmianę terminu przyłączenia.

  W nawiązaniu do powyższego proszę o określenie następujących terminów:
  - termin złożenia „zgłoszenia zamiaru wykonania przedmiotowego przyłącza” w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Warszawy gminy Mokotów
  - termin rozpoczęcia robót
  - termin termin przystąpienia do odbioru
  - termin podania napięcia
  oraz o zawarcie odpowiednich zapisów w umowie zawieranej przez STOEN S.A.:


  Jednocześnie wnoszę o przeprowadzenie kontroli dotrzymywania przez STOEN S.A. jakości obsługi odbiorców w zakresie dotrzymywania 14 dniowego terminu odpowiedzi. W tym terminie bowiem zamiast odpowiedzi na podnoszone tu kwestie otrzymałam/łem pismo informujące o tym, że sprawa zostanie załatwiona „w przyszłości”. W piśmie tym nie określono nawet orientacyjnie terminu załatwienia sprawy. Nie muszę chyba tłumaczyć, co to oznacza dla klienta czekającego na przyłączenie.

  Załączniki:
  1. warunki przyłączenia nr ...............
  2. propozycja umowy o przyłączenie (nr jw.)
  3. kopie wniosków złożonych w STOEN S.A. z prośbą o korektę zapisów

 2. #2

  Domyślnie Re: Skarga do URE

  Witaj,
  Cytat Napisał ania
  Skargę składa się w Warszawie ul. Canaletta 3 (albo 5)
  ...
  Czy osiągnęłaś coś w tej sprawie przez URE ?
  Pozdrawiamy, APA
  ...Dom z kominkiem... to jest to !

 3. #3

  Domyślnie

  Czesciowo.
  Tzn ZE uznal i zmienil na moja korzysc trzy z 5 zarzutow.
  Na poczatek dobre i to, prawda?

 4. #4

  Domyślnie

  Czy sprawa z Vatem nalezy do tych 3 czy do tych 2 punktow?

 5. #5

  Domyślnie

  witaj,

  A jak z terminem ? Mnie zaproponowali bagatela 30 m-cy i oceniam szanse 'rozmowy' tą drogą.
  Pozdrawiamy, APA
  ...Dom z kominkiem... to jest to !

 6. #6

  Domyślnie

  Cytat Napisał agniesia
  Czy sprawa z Vatem nalezy do tych 3 czy do tych 2 punktow?
  W sprawie VAT-u URE trzyma stronę STOEN-u. Interetowa interpretacja Min. Finansów jest dla nich Alfą i Omegą. Art. 146 ustawy o VACie jest jednak przepisem szczegółowym i nie wymaga interpretowania.
  Dlatego odwołam się bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. O skutkach niewątpliwie poinformuję Szanowne Grono

 7. #7

  Domyślnie

  Cytat Napisał aPa
  witaj,

  A jak z terminem ? Mnie zaproponowali bagatela 30 m-cy i oceniam szanse 'rozmowy' tą drogą.
  Po interwencji w URE zaproponowano mi skrócenie terminu z 1,5 roku do 6 miesięcy pod warunkiem samodzielnego wykonania dokumentacji "projektowo-formalnej." Oczywiście łącznie z obniżeniem opłaty o 10% z tego tytułu. Zgodziłam się. Rok za 200 zł to dobry interes (różnica między ceną projektu a zwrotem z ZE).

 8. #8

  Domyślnie

  Aniu, mozesz podac podstawe do zwrotu 10% wartosci, my tez robilismy projekt na wlasny koszt, ale nic o 10% nie bylo mowy. Kwota jest caly czas taka jak na poczatku.

 9. #9

  Domyślnie

  U mnie podstawą zwrotu była zatwierdzona przez URE "Taryfa energii elektrycznej"

  Tutaj: (str. 27 pkt. 8.12)
  http://www.stoen.pl/fileadmin/home/s...a_2005_qxd.pdf

  Twoje przedsiębiorstwo również ma taką taryfę i przypuszczalnie podobny zapis... Sprawdź w rozdziale dotyczącym Zasad ustalania i stosowania opłat za przyłączenie

 10. #10

  Domyślnie

  CZyli najpierw musze wykorzystac tryb skladania 'wnioski zlozone w... z prosba o korekte zapisow'.
  Czy moge skladac skarge do URE juz po zawarciu umowy? Cy wtedy juz tylko do sadu?

 11. #11

  Domyślnie

  Cytat Napisał ania
  . Sprawdź w rozdziale dotyczącym Zasad ustalania i stosowania opłat za przyłączenie
  wlasnie sprawdzilam, ani slowa o samodzielnym projekcie,

  a moze w ustawie? ma ktos moze tekst jednolity, moze ustawa tez reguluje taka sprawe?

 12. #12

  Domyślnie

  Cytat Napisał agniesia
  CZyli najpierw musze wykorzystac tryb skladania 'wnioski zlozone w... z prosba o korekte zapisow'.?
  Nie musisz, ale URE zawsze do tego zmusza.

  wlasnie sprawdzilam, ani slowa o samodzielnym projekcie,
  O rety??? A co to za przedsiębiorstwo działa na Twoim terenie? Podaj link do ich obowiązującej taryfy

  a moze ustawa tez reguluje taka sprawe?
  Z tego co wiem - nie.

  Cytat Napisał agniesia
  Czy moge skladac skarge do URE juz po zawarciu umowy? Cy wtedy juz tylko do sadu?
  Wg mnie to się kwalifikuje nie tylko do URE ale i UOKiK. Złóż im kopię. A URE niech się wytłumaczy, dlaczego niektórzy odbiorcy mają prawo do bonifikaty a inni nie.

 13. #13

 14. #14

  Domyślnie

  Niebywałe!!!!

  W sieci znalazłam przynajmniej 12 zatwierdzonych taryf dających upust 10%......

  (wpisz frazę: "podmiot przyłączany, we własnym zakresie")

  ..... a jednocześnie tutaj znalazłam wytyczne URE odnośnie taryf:

  jako niedopuszczalny należy traktować zapis:
  Jeżeli podmiot przyłączany we własnym zakresie, wykona określoną w warunkach przyłączenia lub umowie o przyłączenie dokumentację techniczną i prawną przyłącza, spełniającą warunki obowiązujące na terenie działania przedsiębiorstwa energetycznego, to ustaloną dla tego podmiotu opłatę za przyłączenie obniża się o 10%.


  Niebywałe!!!!

  Pomijając tę ciekawostkę uważam, że powinnaś walczyć. To niedopuszczalne, żeby z pozycji monopolisty wprowadzać taką nierówność wśród konsumentów.

 15. #15

  Domyślnie

  Aniu jeszcze znalazlam cos...
  otoz nie ma juz takiego warunku - 10% w nowej tarydfie na ten rok,
  na dodatek w umowie jaka podpisalismy jest punkt:
  par 4
  pkt 1 klient we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje i uzgodni projekt przylacza i niezbednych zmian w sieci, o ktorym mowa w par 5 pkt 3, a takze uzyska decyzje, o ktorych mowa w par3pkt5

  ...
  pkt 4 wykonanie/przygotowanie instalacji odbiorczej, o ktorej mowa w par 3 pkt2 zrealizuje klient
  pkt 5 klient przekaze nieodplatnie do enea sa 2 egzemplarze projektu, o ktorym jest mowa w par4 pkt1 z uprawomocnionym pozwoleniem na budowe, cesja pozwolenia na budowe dla enea sa oraz 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego i nakladczego (?nawet nie wiem co to?)


  Wyglada na to, ze po prostu podpisalismy niekorzystna umowe.

 16. #16

  Domyślnie

  nie wiem od czego zaczac, miotam sie,
  napisalas, ze przynajmniej 12 taryf ma taki zapis, URE twierdzi, ze zapis jest niedopuszczalny, ale zatwierdza taki zapis...

  czego sie trzymac, za co lapac?

  jaki prawnik sie tym zajmie? jest jakas specjalizacja? czy wystarczy do zwyklego od umow?

 17. #17

  Domyślnie

  agniesiu!

  Ja wymiękam....
  ...to jakaś kolejna bzdura roku!

  P.S. A może ENEi "umknął" z taryfy ten punkt (tak jak "umknęły" i czasopisma)

 18. #18

  Domyślnie

  Ja wymiękam....
  ...to jakaś kolejna bzdura roku!
  ja juz wymieklam dawno, nie nadazam za prawnymi bzdurami. ehh

  szukam starej taryfy, ale ZE nie udostepnia - musze znalezc jakies archiwum,
  dziekuje bardzo za zainteresowanie i pomoc, pozdrawiam

 19. #19

  Domyślnie

  Mam!!!!!!

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 105, poz. 1114)

  głosi, że:

  § 16. 1. Stawki opłat za przyłączenie do sieci, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, kalkuluje się na podstawie jednej czwartej średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków sieci służących do przyłączenia podmiotów określonych w obowiązującym dla przedsiębiorstwa energetycznego planie rozwoju, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, dla okresu regulacji, oddzielnie dla każdej grupy przyłączeniowej w przeliczeniu na:

  1) jednostkę mocy przyłączeniowej lub

  2) jednostkę długości odcinka sieci od miejsca przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności instalacji, urządzeń lub sieci, określonych w umowie o przyłączenie.

  2. W nakładach inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się wydatki ponoszone na wykonanie prac projektowych i geodezyjnych, uzgodnienia dokumentacji, uzyskania pozwoleń na budowę, zakup lub budowę elementów odcinków sieci służących do przyłączenia podmiotów z uwzględnieniem długości tych odcinków, wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z nadzorem oraz wykonanie niezbędnych prób, a także uwzględnia się opłaty za zajęcie terenu.

  a więc

  taryfa ENEi pozostaje w sprzeczności z tym zapisem, bo nie uwzględnia zniżki, gdy podmiot przyłączany własnym kosztem wykona dokumentację.

  Pisz skargę do URE z wnioskiem o zwrot niesłusznie pobranych należności. (wraz z odsetkami ) Dołącz wszystkie możliwe taryfy z zapisem o owej zniżce 10% i czekaj.
  Jeśli URE się wypnie - złóż to samo w UOKiK (dawny Sąd Antymonopolowy)

 20. #20

  Domyślnie

  Na jakiej podstawie mam napisac ile to kosztowalo, jesli architekta to robila w cenie calej adaptacji projektu domu.
  No i nie bede miala jakiegos rachunku na te prace, jak to ustalic?
  Wlasnie 10% jak to jest w innych taryfach?

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
 • BB Code jest aktywny(e)
 • Emotikonyaktywny(e)
 • [IMG] kod jest aktywny(e)
 • [VIDEO] code is aktywny(e)
 • HTML kod jest wyłączony