Prababko - wszystkie Twoje serwetki są vpiękne, wystawiaj, co Ci w duszy gra