dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
 1. #1

  Domyślnie Czy musze odprowadzać podatek-to jest złodziejstwo

  Moje pytanie brzmi;
  Czy osoba obdarowana musi odprowadzac do US 10% podatku ze sprzedaży mieszkania, jezeli buduje dom.

  Mam zamiar dokonać darowizny aby móc prawnie pozbyć sie mieszkania.
  A osoba obdarowana sprzeda mieszkanie.Darowizna będzie przykładowo na mojego brata a on sie buduje.


  Przepraszam za kłopoty ale chciałem dopisać coś do postu i okazało się że go skasowałem.

 2. #2

  Domyślnie

  Wolf PL! Jakie złodziejstwo??? Ojczyzna potrzebuje i dobry obywatel płaci!
  A tak na poważnie, to mylisz nieco pojęcia.
  Kupując mieszkanie od "miasta" (zakładu nieruchomości komunalnych), napewno dostałeś jakieś ulgi. W umowie masz napisane, że obowiązuje cię 5 letnia karencja, w ziązku z powyższymi ulgami. Owszem mieszkanie możesz w tym czasie sprzedać, ale wtedy musisz zwrócić miastu ulgi jakie ci dali, a to już przestaje być opłacalne. karencja ta trwa równe pięć lat tzn. jeśli kupiłeś mieszkanie np. 10 stycznia 2000, to możesz je sprzedać 11 stycznia 2005 r. i nie musisz już zwracać ulg.
  Natomiast jest jeszcze jeden okres pięcioletni związany z urzędem skarbowym. Jeśli pozbędziesz się mieszkania sprzedając je przed upływem tego okresu to musisz odprowadzić 10% podatek od wartości rynkowej mieszkania. Z tym, że liczy się tu okres pełnych 5 lat podatkowych. W związku z tym jeśli nie chcesz płacić tego podatku to możesz je sprzedać dopiero 11 stycznia 2006 roku ( zakładając datę zakupu j.w.). Możesz nie płacić też tego podatku jeśli zastrzeżesz w U.S., że pieniądze pochodzące ze sprzedaży mieszkanie przeznaczysz na cele budowlane lub zakup innej nieruchomości w ciągu najbliższych dwóch lat. Nadal jednak pozostaje problem z rozliczeniem się z zakładem nieruchomości komunalnych.
  Pozdrowienia

 3. #3
  STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar macio
  Zarejestrowany
  Sep 2004
  Posty
  317
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  42

  Domyślnie

  Nie znam podstaw prawnych ale wiem ze tak to właśnie wygląda jak pisze Waldemar Kiejziewicz

  pozdrawiam

 4. #4
  STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar macio
  Zarejestrowany
  Sep 2004
  Posty
  317
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  42

  Domyślnie

  Albo ja jestem dziwny albo...

 5. #5
  REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
  rrmi

  Zarejestrowany
  Apr 2005
  Posty
  18.488

  Domyślnie

  Cytat Napisał macio
  Albo ja jestem dziwny albo...
  Nie jestes dziwny
  Tez o tym samym chyba pomyslalam

 6. #6

  Domyślnie

  Wiem że z mieszkaniami chyba tak jest. Gdy sprzedaję mieszkanie aby zakupic nowe lub o zwiększonym standardzie to nie muszę odprowadzać podatku.A w tym przypadku nie mam pojecia
  Jak by tak było i z budowa to jestem uratowany i rozpoczynam budowę swojego domu.Bo nie ukrywam że jest to spora kwota.

 7. #7

  Domyślnie

  Cytat Napisał rrmi
  Cytat Napisał macio
  Albo ja jestem dziwny albo...
  Nie jestes dziwny
  Tez o tym samym chyba pomyslalam
  poprawiłem i jest wszystko w porządku

 8. #8

  Domyślnie Re: Czy musze odprowadzać podatek-to jest złodziejstwo

  Cytat Napisał Wolf PL
  Moje pytanie brzmi;
  Czy osoba obdarowana musi odprowadzac do US 10% podatku ze sprzedaży mieszkania, jezeli buduje dom.

  Mam zamiar dokonać darowizny aby móc prawnie pozbyć sie mieszkania.
  A osoba obdarowana sprzeda mieszkanie.Darowizna będzie przykładowo na mojego brata a on sie buduje.


  Przepraszam za kłopoty ale chciałem dopisać coś do postu i okazało się że go skasowałem.
  A Ty nie możesz go sprzedać? Jeśli posiadasz go ponad 5 lat to też nic nie zapłacisz. A jeśli krócej to nawet przy darowiźnie US może domagać się 10% - od Ciebie.
  Paweł

 9. #9

  Domyślnie

  Przy darowiźnie US nie pobiera podatku od żadnej ze stron jeżeli są z tzw. 1 grupy ( dziadki rodzice dzieci rodzeństwo wnuki) Pozdrawiam

 10. #10
  REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Nefer
  Zarejestrowany
  Dec 2005
  Posty
  35.735
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  2772

  Domyślnie

  Cytat Napisał mario5
  Przy darowiźnie US nie pobiera podatku od żadnej ze stron jeżeli są z tzw. 1 grupy ( dziadki rodzice dzieci rodzeństwo wnuki) Pozdrawiam
  jasne - do wartości 9.000 Ciekawe czy zapłacę podatek od podarowania mi działi wartej 450.000 pln ?
  Dziennik
  Kołmentarze,
  Nalewki - nowe hobby
  Suma inteligencji na świecie jest stała, ale liczba ludności ciągle rośnie.

 11. #11
  REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Nefer
  Zarejestrowany
  Dec 2005
  Posty
  35.735
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  2772

  Domyślnie

  Podstawą do ustalenia podatku od spadków i darowizn jest nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny następujących nieruchomości: gruntów oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów, budynków, budowli i ich części, a więc samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz ograniczonych praw rzeczowych tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

  Datą nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy a datą powstania obowiązku podatkowego jest data uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku.

  W przypadku darowizny datą nabycia darowizny i datą powstania obowiązku podatkowego jest data podpisania aktu notarialnego a jeżeli darowizna nie ma takiej formy, z chwilą otrzymania przedmiotu darowizny. Od dnia powstania obowiązku podatkowego zaczyna się liczyć termin przewidziany do złożenia zeznania podatkowego. Powinno to nastąpić w ciągu miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego.

  W powyższym okresie nabywca musi złożyć zeznanie podatkowe w tym urzędzie skarbowym, który jest właściwy ze względu na położenie nieruchomości. Jeżeli nieruchomości są położone na obszarze działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to właściwym jest urząd według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

  W przypadku darowizny zawartej w formie aktu notarialnego, podatek jest naliczany i odprowadzany przez notariusza w dniu zawarcia umowy darowizny.

  Podstawę opodatkowania stanowi wartość nieruchomości i praw majątkowych, ustalona według stanu w dacie nabycia oraz ich cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

  Przy ustalaniu podstawy opodatkowania przyjmuje się tzw. czystą wartość rynkową nieruchomości określoną na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości. Czysta wartość to wartość pomniejszona o długi i ciężary obciążające nabywcę np. koszty ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte za jego życia, koszty pogrzebu spadkodawcy, łącznie z nagrobkiem, koszty postępowania spadkowego, wynagrodzenie wykonawcy testamentu, wypłaty z tytułu zachowku.

  Wartość przedmiotu spadku lub darowizny podatnik określa samodzielnie. Jeżeli podana wartość w ocenie urzędu skarbowego nie odpowiada wartości rynkowej nieruchomości urząd wzywa podatnika do podwyższenia tej wartości w terminie nie krótszym niż 14 dni. W przypadku niezłożenia wyjaśnienia przyczyny podania wartości niższej niż rynkowa urząd skarbowy ustala tę wartość z uwzględnieniem opinii rzeczoznawcy majątkowego.

  Jeżeli wartość ustalona w ten sposób przekroczy 33% wartość podaną przez nabywcę, poza zapłaceniem większego podatku od nowej - wyższej wartości, spadkobierca (obdarowany) będzie musiał dodatkowo pokryć koszty sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę.

  Nabycie w drodze spadku lub darowizny budynku, lokalu mieszkalnego lub własnościowych praw spółdzielczych umożliwia podatnikowi skorzystanie z ulgi mieszkaniowej. Odliczenie to polega na tym, że nie wlicza się do podstawy opodatkowania wartości nabytych nieruchomości mieszkalnych do łącznej wartości nie przekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu (nie obejmuje ona wartości działki, na której stoi dom). Gdy spadkobierców jednego domu lub mieszkania jest kilku, razem mają prawo do zwolnienia tylko ze 110 m2.

  Za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów i dźwigów). Powierzchnie pomieszczeń o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m - powierzchnię tę pomija się.

  Ulga przysługuje spadkobiercom i obdarowanym należącym do I grupy, tylko spadkobiercom należącym do II grupy podatkowej oraz osobom należącym do III grupy, które sprawowały przez co najmniej 2 lata opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej z nim w urzędzie gminy.

  Dodatkowo aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej muszą być spełnione łącznie następujące warunki:
  nabywca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego zamieszkania w Polsce,
  nabywca nie jest właścicielem innego budynku lub lokalu, bądź też będąc nim przeniesie ich własność na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy,
  nabywca nie dysponuje spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie jest właścicielem spółdzielczych praw własnościowych a w razie dysponowania tymi prawami przekaże je zstępnym lub do dyspozycji spółdzielni w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego,
  nabywca nie jest najemcą lokalu lub budynku lub będąc nim, rozwiąże umowę najmu,
  nabywca będzie zamieszkiwał w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat. Jeżeli w chwili złożenia zeznania podatkowego mieszka on w nabytym lokalu lub budynku, to pięcioletni okres liczy się począwszy od dnia złożenia zeznania. Jeżeli jednak zamieszka on w ciągu roku od dnia złożenia zeznania, to termin ten liczy się począwszy od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub mieszkaniu.
  Zastosowanie ulgi mieszkaniowej powoduje, że wymiar podatku od spadków ulega obniżeniu albo podatek ten nie występuje.

  Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej do której zaliczany jest nabywca.

  Do I grupy podatkowej należą: małżonek oraz zstępni (czyli dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (czyli rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zięciowie, synowe, pasierbowie, rodzeństwo (także przyrodnie), ojczym, macocha, teściowie.

  Do II grupy zalicza się zstępnych rodzeństwa (tj. siostrzeńców, bratanków), rodzeństwo rodziców (ciotki, wujkowie), małżonków i zstępnych pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków oraz małżonków rodzeństwa małżonków (bratowe, szwagierki, szwagrowie), małżonków innych zstępnych (czyli mężowie i żony wnuków, prawnuków i praprawnuków).

  Do III grupy należą pozostałe osoby.

  W stosunku do każdej z tych grup obowiązują nie tylko inne kwoty wolne ale też odrębne skale podatkowe. Najmniej obciążone podatkiem są osoby z I grupy podatkowej, najbardziej - zaliczone do grupy III.

  Kwoty wolne od opodatkowania wynoszą:
  9. 057 zł jeżeli nabywca zaliczony jest do I grupy podatkowej,
  6.838 zł jeżeli nabywca zaliczony jest do II grupy podatkowej,
  4.607 zł jeżeli nabywca zaliczony jest do III grupy podatkowej.
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. z 1997 r. nr 16 poz 89 z późn. zm.)
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. nr 40 poz. 462)
  Dziennik
  Kołmentarze,
  Nalewki - nowe hobby
  Suma inteligencji na świecie jest stała, ale liczba ludności ciągle rośnie.

 12. #12
  REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Nefer
  Zarejestrowany
  Dec 2005
  Posty
  35.735
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  2772

  Domyślnie

  Cytat Napisał mario5
  jeżeli obdarowywany nie posiada własności (dom, mieszkanie) to darowane mieszkanie do (to nie pamiętam ile)...m2 nie PODLEGA PODATKOWI sumy podane są aktualne przy darowiznach gotówkowych i innym majątku ruchomym raz na 5 lat od tej samej osoby Pozdrawiam

  Powyżej :

  Nabycie w drodze spadku lub darowizny budynku, lokalu mieszkalnego lub własnościowych praw spółdzielczych umożliwia podatnikowi skorzystanie z ulgi mieszkaniowej. Odliczenie to polega na tym, że nie wlicza się do podstawy opodatkowania wartości nabytych nieruchomości mieszkalnych do łącznej wartości nie przekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu (nie obejmuje ona wartości działki, na której stoi dom). Gdy spadkobierców jednego domu lub mieszkania jest kilku, razem mają prawo do zwolnienia tylko ze 110 m2.

  Dziennik
  Kołmentarze,
  Nalewki - nowe hobby
  Suma inteligencji na świecie jest stała, ale liczba ludności ciągle rośnie.

 13. #13

  Domyślnie

  No tak wszystko jak w Urzędzie Skarbowym ale dla mnie nic konkretnego z tego nie wynika w mojej sprawie.To jak bedzie w moim przypadku ,czy nadal musze odprowadzic podatek

 14. #14
  REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Nefer
  Zarejestrowany
  Dec 2005
  Posty
  35.735
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  2772

  Domyślnie

  Cytat Napisał Wolf PL
  No tak wszystko jak w Urzędzie Skarbowym ale dla mnie nic konkretnego z tego nie wynika w mojej sprawie.To jak bedzie w moim przypadku ,czy nadal musze odprowadzic podatek
  Poszukaj na necie. Są jeszcze prawnicy.
  Dziennik
  Kołmentarze,
  Nalewki - nowe hobby
  Suma inteligencji na świecie jest stała, ale liczba ludności ciągle rośnie.

 15. #15

 16. #16

  Domyślnie

  chyba warto udac sie po porade do prawnika / ksiegowego. Bedzie kosztowalo mniej niz klopoty jakie mozna sobie narobic bledna decyzja...
  Pozdrawiam
  Romek

 17. #17

  Domyślnie

  Dziekuje za porady, najprawdopodobniej udam sie do prawnika po uzyskanie jednoznacznej odpowiedzi .
  Jeszcze raz dziekuję i pozdrawiam

 18. #18

  Domyślnie

  U Ciebie prawdopodobnie występują dwa problemy.
  1. Jeżeli kupiłeś mieszkanie od miasta to jeżeli w ciągu 5 lat sprzedasz je to utracisz rabat od ceny jaki ci miasto przyznało. Będziesz musiał dopłacić miastu do ceny rynkowej.
  2. W przypadku sprzedaży mieszkania jesteś zobowiązany zapłacić do Urzedu Skarbowego podatek w wys. 10% od uzyskanej ceny sprzedaży.
  Problem da się rozwiązać następujęco:
  1. Nie tracąc ulgi w zakupie mieszkania możesz je sprzedać najbliższej rodzinie. Oni mogą je sprzedać dalej bo ich ta zasada dopłaty do ceny rynkowej dla miasta już nie obowiązuje.
  2. Podatek 10% od sprzedaży mieszkania nie jest pobierany jeżeli zadeklarujesz w Urzędzie Skarbowym że w ciągu 2 lat środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania przeznaczysz na cele mieszkaniowe np na budowę domu. Ale po 2 latach musisz rozliczyś poniesione nakłady w US. I pamiętaj, że w gdyby twój brat który kupił od Ciebie mieszkanie je sprzedał w czasie krótszym niż 5 lat to także musi rozliczać się z US (10%).

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
 • BB Code jest aktywny(e)
 • Emotikonyaktywny(e)
 • [IMG] kod jest aktywny(e)
 • [VIDEO] code is aktywny(e)
 • HTML kod jest wyłączony