dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
View RSS Feed

Juwiczówka

Czyste Powietrze

Oceń ten wpis
Jakoś w marcu złożyliśmy wniosek o dopłatę z programu "Czyste powietrze". Długo była cisza i na portalu beneficjenta nie było śladu po wniosku (złożonym przez ePUAP). Po przypomnieniu w czerwcu temat ruszył i znaleziono "braki" w dokumentacji. Naprawdę rzadko co tak mnie wkurza, jak stwierdzenie "niekompletności" złożonej dokumentacji, gdy jest złożona zgodnie z przepisami... Ale idąc na rękę urzędowi (bo ma dużo pracy) dosłałem kopię pozwolenia na budowę i jeszcze raz oświadczenia RODO.
Wczoraj podpisaliśmy umowę na dopłatę
O samym programie informacje są np. na stronie WFOŚiGW (kliknij)

P.S. Wojewódzki Fundusz w Warszawie ma przed budynkiem własny parking dla beneficjentów, więc nie trzeba szukać miejsc w okolicy (i płacić).

Updated 26-07-2019 at 11:42 by juwicz (wskazanie linku)

Tagi - katalog słów kluczowych: czyste powietrze, dopłata do domów energooszczędnych, umowa Edytuj Tagi
Kategorie
Dzienniki Budowy na Forum

Komentarze

 1. Avatar kamilb1987b
  Czy ten program nie dotyczy przypadkiem termomodernizacji starego domu razem z zmianą starego pieca na bardziej ekologiczny typu pompa ciepła czy kondensat?
 2. Avatar juwicz
  Nie tylko. Obejmuje też częściowo nowe domy.
 3. Avatar kamilb1987b
  A w jakim stopniu? Zależy to od energooszczędności domu i procentowo tyle i tyle wypłacają? Możesz w miarę krótko i na temat to opisać jak to wygląda?
 4. Avatar juwicz
  Przykład:
  Dla nowego domu można np. rozliczyć wentylację z rekuperacją. Wydajesz 15 tys. zł. Koszty kwalifikowane wynoszą 10 tys. zł. Więc te 10 tys. jest podstawą do dotacji. Przy miesięcznym dochodzie na członka rodziny w wysokości 1400 zł można uzyskać dotację (do) 50%, czyli dostaniesz 5 tys.

  Dom musi być zgodny z normą, ale jego energooszczędność nie ma znaczenia.

  Poniżej wyciąg z programu Czyste Powietrze:

  1) Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r., z zastrzeżeniem,że przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,przy czym:
  Rozpoczęcie przedsięwzięcia może nastąpić od 01.01.2018 lecz nie wcześniej,niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie i rozumiane jest jakoponiesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego związanego z realizacją przedsięwzięcia.
  Zakończenie przedsięwzięcia oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętychumową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanychurządzeń oraz - jeśli dotyczy – gwarantujące dotrzymanie przez modernizowaneprzegrody zewnętrzne wymagań technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.Data zakończenia przedsięwzięcia potwierdzana jest w Protokole końcowym.
  Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowyo dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
  2) Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł;
  3) Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokośćdotacji wynosi 53 tys. zł.

  Zakres dla budynków nowych
  Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji spełniającychwymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego:
  a. kotły na paliwa stałe
  b. węzły cieplne
  c. systemy ogrzewania elektrycznego,
  d. kotły olejowe,
  e. kotły gazowe kondensacyjne,
  f. pompy ciepła powietrze
  g. pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wodywraz z przyłączami

  • pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegródokreślonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ichusytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia2020 roku oraz
  • pod warunkiem ich poniesienia do 31 grudnia 2019 r.


  Zależnie od dochodów dotacja może wynieść od 30% do 90% kosztów kwalifikowanych.

  Koszty kwalifikowane
  zakupu i montażu urządzeń - przykłady:
  • instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wodyużytkowej - zestaw do 15 000 zł
  • wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła - zestaw do 10 000 zł
  • system ogrzewania elektrycznego - zestaw do 10 000 zł
  • pompy ciepła powietrzne - zestaw do 30 000 zł
  • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody - zestaw do 45 000 zł
  • przyłącze i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa - zestaw do 5 000 zł
  • przyłącze i instalacje wewnętrzneelektroenergetyczne - zestaw do 8 000 zł