dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
View RSS Feed

Kaizen

Zmiana taryfy budowlanej na G11 bez odbioru

Oceń ten wpis
Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
Cytat Napisał Sativum Zobacz post
Ten konkretnie subwątek dotyczy taryfy w Enea. Nie zauważyłem by ktoś kwestionował, że trudno/nie można dostać taryfy G w Tauronie.
Gratuluję, że dostałeś, ale Twoje doświadczenia nie przekładają się na sytuacje które dotykają użytkowników forum, którzy są skazani na Enea.
To samo dzieję się u różnych operatorów. I jest masa powtórzeń tej miejskiej legendy.

Do momentu zakończenia budowy i uzyskania zezwolenia na użytkowanie budynku obowiązuje taryfa budowlana. Dopiero po tym można wystąpić o jej zmianę taryfy prądu z budowlanego na dedykowaną gospodarstwom domowym. Korzystanie w czasie budowy z prądu zwykłego jest niezgodne z prawem i skutkuje nałożeniem wysokich kar finansowych.

Na etapie realizacji inwestycji nie można korzystać z prądu stałego na podstawie standardowej taryfy G (energia elektryczna dla gospodarstw domowych). Plac budowy musi być zaopatrzony w energię w ramach specjalnej taryfy C, czyli z przyłącza tymczasowego.

Osobna taryfa dla placów budowy wynika z zakazu ich zasilania prądem stałym (docelowym), przeznaczonym dla gospodarstw domowych. Budowa powinna czerpać prąd z tymczasowego przyłącza energetycznego.


Tymczasem zasady kwalifikacji do grup taryfowych określa rozporządzenie (jedno dla całego obszaru kraju). I nie ma tam nic w stylu "taryfy budowlanej" czy "zasilania placu budowy". Jest:

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) grupa przyłączeniowa – grupę podmiotów, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci, sklasyfikowaną w następujący sposób:
a) grupa I – podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV,
b) grupa II – podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym 110 kV,
c) grupa III – podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz niższym niż 110 kV,
d) grupa IV – podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz o mocy przyłączeniowej większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym niż 63 A,
e) grupa V – podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63 A,
f) grupa VI – podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci poprzez tymczasowe przyłącze, które będzie, na zasadach określonych w umowie, zastąpione przyłączem docelowym, lub podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci na czas określony, lecz nie dłuższy niż rok;
2) grupa taryfowa – grupę odbiorców kupujących energię elektryczną lub korzystających z usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo usługi kompleksowej, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania;
[...]
§ 6. 1. Podział odbiorców na grupy taryfowe jest dokonywany w zależności od poziomu kosztów uzasadnionych, ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne za dostarczanie energii elektrycznej do tych odbiorców, na podstawie następujących kryteriów:
1) poziomu napięcia sieci w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
2) wartości mocy umownej;
3) systemu rozliczeń;
4) liczby rozliczeniowych stref czasowych;
5) zużycia energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych


Jak widać jedyną możliwością zaliczenia odbiorcy indywidualnego, nie prowadzącego DG jest przyłącze tymczasowe. O które musi, zamiast docelowego, sam zawnioskować.

A jak ktoś chce udowodniać, że budowanie sobie samemu domu jest działalnością gospodarczą, a nie zaspokajaniem potrzeb gospodarstwa domowego (karkołomne jest udowodnienie tezy, że zapewnienie rodzinie dachu nad głową nie jest potrzebą gospodarstwa domowego) to słabo to widzę. A jakby mu się to jednak udało, to miałoby dużo dalej idące konsekwencje, niż same ceny prądu (prowadzenie DG bez zarejestrowanej działalności to nie tylko kary za niezłożenie deklaracji podatkowych, brak księgowości, niezapłacone zaliczki na PDOF, i "kilka" innych paragrafów).
Nawet, jak ktoś wynajmuje firmę do budowy domu, to nie firma jest stroną umowy z zakładem energetycznym. Czy może jak mi do domu przyjdzie stolarz montować szafki i podepnie swój odkurzacz, to mam zmieniać taryfę na C?

Nie ma też nic o tym, że nie mogę potrzeb swojego gospodarstwa domowego (w postaci np. ładowania prywatnego auta elektrycznego, zasilania w wakacje przyczepy kempingowej czy namiotu albo gotowania wody na herbatę w czajniku elektrycznym) zaspokajać na działce pustej, na której stoi tylko tzw. erbetka.
Tagi - katalog słów kluczowych: Brak Edytuj Tagi
Kategorie
Dzienniki Budowy na Forum

Komentarze