dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
View RSS Feed

Nefer-JAZDA PO BANDZIE. Teściowej Dedykuję

Nefer - JAZDA PO BANDZIE. Teściowej Dedykuję :)

Oceń ten wpis
ISOMAX ?

Śmiesznie się złożyło - chyba podjęłam tę decyzję w podobnym czasie co Joannaj75 Pozdrawiam

A żeby nie być gołosłownym :

(tu będzie kilka słów o Isomax)

Niskoenergetyczne budowle w systemie ISOMAX

Ekologiczne i ekonomiczne domy o zerowym zapotrzebowaniu energetycznym wykorzystujące energię słoneczną i geotermiczną ziemi.
Grupa przedsiębiorstw ISOMAX w ciągu około 40 lat swojej działalności badawczo-rozwojowej stworzyła wiele nowych technologii opatrzonych międzynarodowymi patentami, rozwinęła i upowszechniła je na całym świecie. Dzięki ich nowoczesności, ekologiczności i ekonomiczności, technologie te wielokrotnie były nagradzane i osiągnęły czołową pozycję w skali światowej.

Dokonania i zastosowanie

W wielu krajach świata system budownictwa ISOMAX reprezentowany jest od wielu lat przez firmy licencyjne i udziałowe. W USA, Argentynie, Belgii, Niemczech, Francji, Holandii, Indiach, Izraelu, Szwajcarii, Hiszpanii, Chinach, Malezji i Wenezueli zostało już wybudowanych wiele obiektów w tej technologii. Isomax doskonale stosuje się dla budynkow mieszkalnych, kompleksów biurowo-hotelowych, instytucji prywatnych i publicznych, do renowacji zabytków. Można również tą techologią odmrażać płyty lotnisk, boisk czy korty tenisowe.

Standard domów systemu ISOMAX

Klimatyzacja domu oraz podgrzewanie wody do celów gospodarczych (cwu - centralna woda użytkowa) odbywa się z odnawialnych źródeł energii.Definicja domów niskoenergetycznych (tj.zużycie energii poniżej 18 kWh/m2;/rok) jest dla technologii ISOMAX w pełni adekwatna. Ogrzewanie budynków następuje poprzez kombinację pasywnego wykorzystania energii słonecznej w obrębie dachu i ścian zewnętrznych jak i podpowierzchniowej energii ziemi. Na dachu pomiędzy dachówkami i izolacją cieplną ułożony jest system przewodów rurowych. System ten jest niewidoczny, a energetycznie czynna powierzchnia jest dużo większa. Ponieważ chłodzenie wiatrem jest bardzo małe, osiągane są temperatury rzędu +85°C. System rur PP lub PE układany jest również w rdzeniu nośnym z BIO-PORON-betonu i znajduje się w ścianach zewnętrznych budynku z symetryczną izolacją termiczną wykonaną z płyt styropianowych z obu stron ściany. W rozszerzonym systemie pod płytą fundamentową magazynowana energia uzyskana ze słońca oddawana jest do rdzenia BIO-PORON-Betonowego i pośrednio podgrzewa grunt pod budowlą. Ten istniejący potencjał energii cieplnej kieruje się pompą obiegową do BIO-PORON-Betonowych ścian zewnętrznych i tworzy tym samym barierę klimatyczną stanowiącą blokadę przepływu ciepła z obszarów o wyższym do obszarów o niższym poziomie energetycznym. Przy budowie ścian zewnętrznych 12,5 cm styropianu/15 cm Bio – Poren- Betonu/12,5 cm styropianu, osiągamy współczynnik przenikania ciepła o wartości U = 0,145 W/m2K, a strata cieplna wynosi w tym przypadku 12,82 kWh/m2;/rok ściany zewnętrznej. Efekt ten wzmacniany jest poprzez zastosowanie bariery termicznej w ścianie zewnętrznej co daje nam przy temperaturze + 16 °C w ścianie stratę 6,18 kWh/m²/rok ściany zewnętrznej, a przy temperaturze bariery + 18 °C strata ta wynosi 3,09 kWh/m²/rok ściany zewnętrznej, (więcej informacji na temat pod rubryką fizyka budowli). W obrębie dachu wartość wynosi U=0,12 W/m2;K. Należy tu zaznaczyć, że już przy wartości współczynnika przenikania ciepła U=0,14 W/m2;K straty przesyłowe wyrównywane są przez wewnętrzne źródła ciepła np. kuchenkę, lodówkę, tv, oświetlenie, ciepło ludzkiego ciała, itp.
Straty przesyłowe w skorupie zewnętrznej budynku są minimalizowane do 0,7 W/m2;K dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań okiennych i drzwiowych.

Słońce i ziemia nie wystawiają rachunków. Prądem zasilane są zaledwie dwie pompki cyrkulacyjne typu Grundfos, włącznik i regulator termostatu centralnego o znikomym zużyciu prądu oraz dwa małe wentylatorki. Klimatyzacja i przewietrzanie budynku nie pociąga za sobą żadnych kosztów eksploatacji, odpadają poza tym koszty budowy i obsługi ogrzewania, kotłowni oraz materiałów opałowych.

Elementy ścienne ISOMAX

Wielkopłytowe elementy ścian ISOMAX o wysokości jednej kondygnacji i długości do 12 m, posiadające izolację styropianową 2x12,5 cm, wewnętrzne orurowanie typu PP i instalacyjne - na poprowadzenie przewodów elektrycznych. Są one stosowane na całym świecie. Pojedynczy element posiada zaprojektowane otwory okienno-drzwiowe i pokryty jest tynkiem gruntowym.


Indywidualność

System ISOMAX ma zastosowanie nie tylko przy typowych wielopłytowych elementach ale w tradycyjnym budownictwie murowanym, jak również w systemie szkieletowo – drewnianym tzw.kanadyjskie.System ten stosuje się również przy remontach starych budynków, przekształcanie ich na energooszczędne tzw.”Zero – Energii”.
Każdy obrys i typ budynku jest możliwy do wykonania. ISOMAX współpracuje z klientem i miejscowym architektem, przenosząc zadane mu informacje na technologie ISOMAX. Systemem tym mogą być stawiane indywidualnie projektowane budynki mieszkalne, handlowe, przemysłowe, hotele, biurowce, budownictwo użyteczności publicznej, szklarnie, baseny, podgrzewane murawy boisk itp. Można także adaptować i modernizować stare obiekty budowlane np.: zamki, kościoły, dworki czy też budownictwo mieszkaniowe - tzw. wielką płytę itp.


Opis projektu domu o najniższym zużyciu energii budowanym wysokoizolacyjnym, masywnym systemem ISOMAX

Z szalunkowym, pełnoizolacyjnym systemem ISOMAX została zrealizowana koncepcja najbardziej energooszczędnego domu, który już dzisiaj osiągnął wartość U poniżej 0,145 W/mK z barierą termiczną + 18°C stratą 3,09 kWh/m2/rok ściany zewnętrznej, a zapotrzebowanie na energię grzewczą leży przy około 5 kWh/m2;/pow.mieszkalnej w skali rocznej. Niezależnie od tego wykorzystano tu enegrię słoneczną i ciepło geotermiczne poprzez absorbujące systemy dachowe, kompensacje ścian północnej i południowej, zbiornik z materii trwałej do ogrzewania, chłodzenia, oraz podgrzewania wody użytkowej.

Podłoże

Podłoże pod płytą fundamentową może być różne tzn.piaskowe, gliniaste, kamieniste itp. a spełnia taką samą bardzo ważną rolę zbiornika energii geotermicznej. Dla powiększenia pojemności cieplnej tego zbiornika po obwodzie budynku są one także wyłożone styrodurem, co zwiększa znacznie pojemność i wydajność zbiornika energii geotermicznej.

Ściana

W systemie szalunkowym ISOMAX ściana zbudowana jest z 12,5 cm płyty styropianowej, połączonej poprzez opatentowane łączniki BIO-POREN-betonowe z drugą 12,5 cm płytą styropianową. Pomiędzy nimi umieszczone są meandralnie rury PP w celu uzyskania bariery temperatur, która wynosi minimum (DT=10°C) i kompensacji północy z południem, dzięki czemu wszystkie ściany budynku mają jednakową temperaturę (wyeliminowanie ściany północnej). Przestrzeń pomiędzy tymi płytami styropianowymi wypełniona jest BIO-POREN-betonem. Proces wylewu BIO-POREN-betonu, odbywa się w zależności od odległości budowy, w fabryce lub bezpośrednio na budowie.Dach

Dach budynku składa się z krokwi o kształcie dwuteownika, płyt styropianowych o grubości 30 cm, łat dachowych, rur absorbujących energię słoneczną oraz z dachówki. Ten regulowany termostatem absorber przesyła nagromadzone ciepło do zbiornika stałego lub wymiennika cieplnego dla wody użytkowej.

Przy tych wszystkich staraniach cały dom dzięki swojej specyficznej konstrukcji jest uchroniony od strat energii i pobiera dodatkowo energię z naturalnych źródeł w najprostszy możliwy sposób. Użytkowanie takiego domu nie przyczynia się do jakichkolwiek zanieczyszczeń środowiska. I tak oto dzięki systemowi ISOMAX – stało się możliwe ekologiczne budowanie.

Budować z ISOMAX -em

Największe korzyści ekonomiczne, jak i ekologiczne, można uzyskać oszczędzając energię cieplną, głównie w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Na ogrzewanie mieszkań w Polsce zużywało się
i zużywa nadal znacznie więcej energii niż na ogrzewanie takich samych mieszkań w krajach zachodnich
o podobnym klimacie. Przykładowo do 1985 r. na roczne ogrzanie 1 m2; powierzchni użytkowej było potrzebnych 240-380 kWh energii, w latach 1986-1992 ok. 160-200 kWh, a od 1992 r. zużywa się
120-160 kWh. Podczas gdy w Niemczech zużycie to wynosi obecnie 50-100 kWh, a w Szwecji tylko
30-60 kWh. Wzorując się na doświadczeniach zachodnich wydaje się, że również i w Polsce najbardziej efektywnym sposobem oszczędzania energii cieplnej będzie promowanie: nowej generacji energooszczędnego budownictwa, termorenowacji istniejących budynków i wdrażanie energooszczędnych systemów grzewczych jakim jest ISOMAX.

Szalunek jest jednocześnie izolacją
Pełna klimatyzacja
Wyeliminowanie zimnej ściany północnej
Produkcja całych ścian z kompletem instalacji
Szybki montaż budynku
Ponad 96% oszczędności energii grzewczej
Wytrzymałość ogniowa F120
Wytrzymałość akustyczna 45 dB
Budowle wielokondygnacyjne
Współczynnik dyfuzji pary wodnej µ 40 (40,00 ściana)
Wysoki standard mieszkaniowy

i tak to będzie .
Tagi - katalog słów kluczowych: Brak Edytuj Tagi
Kategorie
Dzienniki Budowy na Forum

Komentarze