zwolnił się termin na wykonanie tynków, zapraszamy