Kupię 18 t łupka serycytowego do budowy murka oporowego. Okolice Ożarowa Mazowieckiego. Tel 693 618 734.