Ale dlaczego trzeba skuć? Dlaczego wyszło więcej? Są niższe? Dłuższe? Były inne zmiany?