Aplikacja ViCare wyswietla tylko dane udostępniane przez kocioł. Ilość zużytego gazu jest możliwa do odczytania tylko w kotła Vitodens 200 serii B2_B i B2_E zatem aplikacja tylko przy wspólpracy z tymi modelami pokaże w/w odczyty.