DANE DO WPŁAT:
STP "Stara 4"
00-231 Warszawa
ul.Stara 4nr konta: 50 1240 1138 1111 0010 3585 3126

I koniecznie z dopiskiem:
Aukcja Forum Muratora - darowizna Ognisko Marymont