dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
 1. #1

  Domyślnie Umowa na budowę domu

  Dzień Dobry,

  Planuje budowę domu, dostałem od jednej z firm umowę na jego budowę. Usunąłem dane wrażliwe.
  Bardzo proszę o przeczytanie i ewentualnie napisanie jakby coś przykuło Waszą uwagę co jej legalności, oraz nieprawidłowości na moja szkodę.

  Dziękuję i pozdrawiam

  https://drive.google.com/open?id=1Hy...JJtwZJ9XvMKA-X

 2. #2
  REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
  Zarejestrowany
  Jun 2014
  Kod pocztowy
  05-540
  Posty
  12.641
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  125

  Domyślnie

  Link nie działa. Umowa zabezpiecza interes wykonawcy. Interes inwestora zapewnia kasa w jego kieszeni i płatność po dokładnym sprawdzeniu jakości robót

 3. #3

 4. #4

  Domyślnie

  Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
  Link nie działa. Umowa zabezpiecza interes wykonawcy. Interes inwestora zapewnia kasa w jego kieszeni i płatność po dokładnym sprawdzeniu jakości robót
  już działa

 5. #5

  Domyślnie

  umowa do dupy.
  Po pierwsze i najważniejsze, żadnych przedpłat, płatność tylko i wyłącznie po wykonaniu i odebraniu danego etapu.
  Paragraf 8 pkt 5 - dlaczego Ty masz ponosić konsekwencje kradzieży, nawet przed zapłatą? itd itp.

  ja bym tego nie podpisał.


 6. #6
  DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar nuxe
  Zarejestrowany
  Oct 2014
  Skąd
  Warszawa
  Dzielnica
  Wawer
  Posty
  525

  Domyślnie

  Umowa rzeczywiście słabo chroni Twoje interesy. Jak rozumiem masz niestety tylko projekt budowlany - bez Projektu Wykonawczego? Nie jest też dobrze jeśli wykonawca zapewnia swojego Kierownika Budowy, a Twój Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma "nie utrudniać realizacji umowy" (ciekawe jak wykonawca rozumie ten zapis).

  Na początek trzeba precyzyjnie zdefiniować przedmiot umowy, np. coś takiego:
  "Przedmiotem umowy jest realizacja Inwestycji w stanie ...., w tym wykonanie wszelkich Robót i dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów, w szczególności koniecznych do złożenia przez Zamawiającego wniosku Zawiadomienia o zakończeniu budowy".

  No i można dodać paragraf z definicją pojęć zastosowanych w umowie:
  §1. DEFINICJE
  1.1. Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:
  Dokumentacja Projektowa - zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujący: Projekt Budowlany wraz z Pozwoleniem na Budowę nr ….., Projekt Wykonawczy, Specyfikację techniczną, jak również wszelkie rysunki, opisy techniczne, obliczenia oraz inne dokumenty o charakterze technicznym.
  Dzień - każdy dzień, w którym banki komercyjne w Polsce są otwarte w celu prowadzenia nieautomatycznej obsługi klientów, z wyjątkiem sobót i niedziel.
  Gwarancja jakości – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wady – naprawienia wadliwie wykonanych Robót lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (Materiału) – jeżeli wady te ujawniają się w okresie gwarancji.
  Harmonogram - szczegółowy harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy realizacji Inwestycji, sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Zawiera zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczególnych Etapów, a także ich wycenę.
  Inwestycja - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o parametrach technicznych i jakościowych określonych w niniejszej Umowie, która jest zlokalizowana w …..
  Kierownik Robót – osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawcę, do bezpośredniego nadzoru Robót na stanowiskach roboczych w ramach poszczególnych branż, w zakresie jakości i terminowości prac.
  Materiały - fabrycznie nowe i nieużywane: materiały, urządzenia, instalacje, wyposażenie, wyroby budowlane i wykończeniowe itp., przewidziane do dostarczenia, wbudowania lub zainstalowania przez Wykonawcę w ramach Umowy, w zakresie i standardzie określonym w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane.
  Odbiór Dostaw Wykonawcy - odbiór Materiałów polegający na kontroli certyfikatów, specyfikacji i innych dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę jak również na ocenie stanu Materiałów przed ich użyciem, zakryciem lub wbudowaniem.
  Odbiór Etapu- odbiór polegający na ocenie jakości i ilości wykonanej części Robót oraz sprawdzeniu zgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową, przeprowadzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron,
  Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie zgodności wykonania Robót z Umową oraz Dokumentacją Projektową, dokonywany przez upoważnionych przedstawicieli Stron po ostatnim Odbiorze Etapu i usunięciu Wad podczas niego stwierdzonych.
  Prace dodatkowe – prace nie objęte przedmiotem umowy, których konieczność wykonania nastąpiła w toku realizacji przedmiotu umowy i których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy przy zachowaniu należytej staranności. Realizacja prac dodatkowych może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnej umowy lub zmiany niniejszej umowy na podstawie aneksu.
  Rękojmia za wady – odpowiedzialność Wykonawcy za Wady przedmiotu umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
  Roboty - prace przygotowawcze, roboty budowlane, budowlano-montażowe, zabezpieczające i likwidujące oraz wszelkie inne prace, dostawy, usługi, a także wszelkie inne czynności faktyczne lub prawne konieczne do kompleksowego zrealizowania przedmiotu umowy, choćby nie były wyraźnie w Umowie wymienione.
  Roboty Zamienne – roboty wykonywane w ramach przedmiotu umowy, akceptowane przed ich podjęciem przez Zamawiającego, a wynikające na etapie realizacji z uzgodnień szczegółów technologii wykonania, aktualizacji rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalno – użytkowych. Wartości cząstkowe Robót Zamiennych bilansowane są wzajemnie w ramach wartości umowy określonej w §... ust.....
  Sprzęt - wszelkie maszyny, urządzenia, środki transportowe i inne narzędzia, nie będące przedmiotem trwałego wbudowania lub montażu (a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót), będące w dyspozycji Wykonawcy, wymagane dla wykonania i zakończenia Robót oraz usunięcia jakichkolwiek Wad.
  Teren Budowy – nieruchomość gruntowa na której będą wykonywane Roboty, znajdująca się w ....
  Wada - usterka, brak, niedoróbka, niezgodność Robót lub jakiejkolwiek ich części z Umową, w szczególności wykonanie niezgodnie z Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej oraz innymi dokumentami Umowy, w tym jakakolwiek wada fizyczna lub prawna każdej części Robót, która jest wykonana wbrew obowiązującym normom lub przepisom.
  Zmiana - zmiana terminu lub zakresu Inwestycji lub Umowy.
  1.2. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:
  a) Umowa,
  b) Projekt Budowlany, Pozwolenie na Budowę, Projekt Wykonawczy, Specyfikacja techniczna,
  c) Harmonogram (terminowo-rzeczowo-finansowy),
  d) Wykaz głównych materiałów (załącznik ...).

 7. #7
  DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar nuxe
  Zarejestrowany
  Oct 2014
  Skąd
  Warszawa
  Dzielnica
  Wawer
  Posty
  525

  Domyślnie

  I jeszcze kilka zapisów, które powinno się dodać do umowy:
  "Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Kierownika Budowy/ lub Zamawiającego lub Inspektora NI/. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Kierownikowi Budowy sprawdzenie ilości i jakości każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu."

  "Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej co najmniej na kwotę 300.000 zł (słownie: ...). "

  "9.3. W przypadku braku stosownych wytycznych w Dokumentacji Projektowej, co do wymagań dotyczących producenta lub właściwości Materiału (m.in. standard, typ, rodzaj, klasa, kolor, faktura), Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do Zamawiającego o wytyczne i akceptację proponowanych przez siebie Materiałów.
  9.4. Akceptacja przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 9.3 powyżej, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych Materiałów.
  9.5. Materiały, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w Umowie i nie zostały zatwierdzone przez Zamawiającego, muszą zostać usunięte z Terenu Budowy przez Wykonawcę."
  I jeszcze:
  "W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:
  a) Zamawiający będzie zobowiązany jedynie do zapłaty Wynagrodzenia za Roboty zrealizowane zgodnie z Umową,
  b) Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty za zamówione lub zakupione przez Wykonawcę Materiały choćby zostały one przywiezione na Teren Budowy,
  c) Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia brutto wskazanego w §.. ust. ..."

  Szczególnie niebezpieczne są zapisy paragrafu nr 10 "Zastrzeżenie prawa własności".
  Do tego brakuje paragrafu o karach umownych, warunkach odstąpienia od umowy. No i paragraf o wynagrodzeniu i warunkach płatności - jest w całości do zmiany.

  Jeśli jesteś zdecydowany na tego wykonawcę, to sugeruję jednak wizytę u prawnika.

 8. #8

  Domyślnie

  Odświerze temat. Mam w umowie termin zakończenia SSO na koniec listopada i kary umowne ale za poprawki . Dom nie skończony , ale pieniądze na szczęście u mnie w większości , co dalej robić ??? Panowie nie chętnie chcą pracować, a boję się o dalszą fuszerę.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
 • BB Code jest aktywny(e)
 • Emotikonyaktywny(e)
 • [IMG] kod jest aktywny(e)
 • [VIDEO] code is aktywny(e)
 • HTML kod jest wyłączony