Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
"Gospodarstwo domowe" nie jest obiektem. W formularzu na stronie chyba "urządzenia gospodarcze" pasują najlepiej. Można doprecyzować podając nazwę "np. ładowarka samochodu elektrycznego" czy "czajnik"
Fakt, zgodzę się że gospodarstwo domowe nie jest obiektem budowlanym itp. Tylko po jaką chol... OSD żąda ode mnie podania jakiegokolwiek obiektu?
Prawo Energetyczne mówi że:

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania i przyłączania, w pierwszej kolejności, instalacji odnawialnego źródła energii, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru.
oraz co powinien zawierać wniosek o przyłączenie do sieci:
Wniosek o określenie warunków przyłączenia powinien zawierać (art. 7 ust. 3b i ust.8d ww. ustawy oraz § 7 ww. rozporządzenia):

1. oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie - wnioskodawcy;
2. określenie nieruchomości, obiektu lub lokalu do którego energia ma być dostarczana;
3. informacje niezbędne do zapewnienia wymagań technicznych i eksploatacyjnych, o których mowa w art. 7a ww. ustawy;
4. określenie mocy przyłączeniowej dla każdego miejsca dostarczania energii elektrycznej;
5. przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej;
6. przewidywany termin rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej lub jej poboru;
7. parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych I - IV;
8. określenie minimalnej mocy wymaganej dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej podmiotom zaliczanym do grup przyłączeniowych I - III;
9. informacje techniczne dotyczące zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia, instalacje i sieci wnioskodawcy oraz charakterystykę obciążeń, niezbędne do określenia warunków przyłączenia w przypadku podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych I - IV;
Ja występuję jako podmiot i określiłem swoją nieruchomość jako gospodarstwo domowe, czyli spełniłem punkt 2 wniosku według PE i PGE nic do tego co ja na swojej działce będę miał.
A może to walka z wiatrakami?