Właściciele zajętych pod autostrady nieruchomości wciąż nie dostają odszkodowań za korzystanie z nich jeszcze przed wywłaszczeniem.
Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do ministra infrastruktury. Nie ma bowiem na razie podstawy prawnej, wedle której właściciele takich zajętych (faktycznie wywłaszczonych) nieruchomości mogliby...

żądać odszkodowań za czas pozbawienia ich możliwości swobodnego dysponowania własnością. Dotyczy to zarówno wejścia na grunty pod budowę autostrad (na mocy ustawy z 1994 r. o autostradach płatnych), jak i dróg krajowych (na podstawie ustawy z 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych). Po dokonaniu niezbędnych analiz miały być wprowadzone do obu aktów odpowiednie zmiany.

Do chwili obecnej jednak się nie pojawiły. Rzecznik chciałby się dowiedzieć, czy - i kiedy - rozpoczną się prace legislacyjne mające na celu znowelizowanie ustaw.

news skopiowano z serwisu:

http://www.ekorolbud.teczka.com/modu...article&sid=51