Witam. Planując budowę domku jednorodzinnego uzyskałem wypis i wyrys z mpzp . Plan ustala najmniejszą możliwą odległość sytuowania budynku dla budownictwa jednorodzinnego na 15 m od krawędzi jezdni. Dopuszcza się jednak odstępstwo od odległości pod warunkiem wykonania " operatu zasięgu negatywnych oddziaływań na środowisko w oparciu o średniodobowy ruch w roku z zastosowaniem środków ochrony czynnej przed uciążliwością komunikacyjną np ekranowanie dróg ,klimatyzacja pomieszczeń itd." W tym momencie pojawia się pytanie gdzie znajdę kogoś mogącego wykonać powyższy operat ??