Myślę nad miarą ok 3*5m samonośnej w ocynku tj słupy na jednej ścianie i do tego protopadle dach