Nakleiłem na skrzynkę czytelną etykietę, że zawiera ona elektroniczny czujnik poczty i że proszę nie wrzucać ulotek. W dużym stopniu ograniczyło wrzucanie tam śmieci.