dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12

Temat: Nowe przepisy

 1. #1

  Domyślnie

  Czy ktos z szanownych forumowiczow jest w stanie wskazac najwazniejsze zmiany w prawie budowlanym, ktore weszly w zycie w ostatnim czasie, a ktore dla niejednej osoby moga byc zaskoczeniem podczas budowy?

 2. #2
  DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
  sanipro

  Zarejestrowany
  Dec 2001
  Posty
  784

  Domyślnie

  Od 16-go grudnia zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690).
  W bardzo wygodny sposób możesz zapoznać się z nim na stronie:
  http://www.rzeczpospolita.pl/prawo/doc/bud0701.html
  Poniżej podaję inne przepisy, które w jakiś sposób wiążą się z budowaniem:
  Prawo Budowlane
  Prawo Budowlane Dz.U. 2000r. nr 106 poz.1126

  Akty normatywne Prawa Budowlanego
  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002r. nr 75, poz.690
  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie Dz.U. 1997r. nr 132, poz.877
  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać sieci gazowe Dz.U. 2001r. nr 97, poz.1055
  Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Dz.U. 1995r. nr 8, poz.38
  Rodzaje obiektów budowlanych, przy których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego Dz.U. 2001r. nr 138, poz.1554
  Ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U. 1998r. nr 126, poz.839
  Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego Dz.U. 1998r. nr 140, poz.906
  Dziennik budowy oraz tablica informacyjna Dz.U. 2002r. nr 108, poz.953
  Rozbiórki obiektów budowlanych wykonywane metodą wybuchową Dz.U. 1999r. nr 64, poz.737
  Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych Dz.U. 1999r. nr 74, poz.836
  Aprobaty i kryteria techniczne oraz jednostkowe stosowanie wyrobów budowlanych Dz.U. 1998r. nr 107, poz.679
  Systemy oceny zgodności, wzór deklaracji zgodności oraz sposób znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 1998r. nr 113, poz.728
  Warunki i tryb postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części Dz.U. 1995r. nr 10, poz.47
  Wykaz wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej Dz.U. 1998r. nr 99, poz.637

  Geodezja i Kartografia
  Rodzaje i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz.U. 1995r. nr 25, poz.133
  Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 2000r. nr 100, poz.1086

  Ochrona i kształtowanie środowiska
  Ustawa o zadospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 1999r. nr 15, poz.139
  Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw Dz.U. 2001r. nr 100, poz.1085
  Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska Dz.U. 2002r. nr 112, poz.982
  Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2001r. nr 62, poz.627
  Ustawa o odpadach Dz.U. 2001r. nr 62, poz.628

  Gospodarka wodna
  Prawo wodne Dz.U. 2001r. nr 115, poz.1229
  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie zasad ustanowienia stref ochronnych źródeł i ujęć wody Dz.U. 1991r. nr 116, poz.504

  Drogi publiczne
  Ustawa o drogach publicznych Dz.U. 2000r. nr 71, poz.838
  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykonania niektórych przepisów Ustawy o drogach publicznych Dz.U. 1986r. nr 6, poz.33
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1999r. nr 43, poz.430
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie M.P. 2000r. nr 63, poz.735

  Ochrona przeciwpożarowa
  Ochrona przeciwpożarowa Dz.U. 2002r. nr 147, poz.1229
  Ochrona przeciwpożarowa budynków i innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 1992r. nr 92, poz.460

  Ochrona sanitarna
  Ustawa o inspekcji sanitarnej Dz.U. 1998r. nr 90, poz.575
  Nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych oraz opiniowania dokumentacji projektowej Dz.U. 1992r. nr 3, poz.12

  Certyfikacja i normalizacja
  Ustawa o badaniach i certyfikacji Dz.U. 1993r. nr 55, poz.250
  Ustawa o normalizacji Dz.U. 1993r. nr 55, poz.251
  Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa Dz.U. 2001r. nr 101, poz.1104

  Ochrona dóbr kultury
  Ustawa o ochronie dóbr kultury Dz.U. 1999r. nr 98 poz.1150
  Zasady i tryb udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunków ich prowadzenia i kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania tych prac Dz.U. 2000r. nr 93, poz.1033

  Kodeks Postępowania Administracyjnego
  Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz.U. 2000r. nr 98, poz.1071


 3. #3
  DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
  sanipro

  Zarejestrowany
  Dec 2001
  Posty
  784

  Domyślnie

  Jeszcze drobna uwaga. Nie chciałbym nikogo wprowadzać w błąd. Ponieważ przepisy są zmieniane, należy zawsze sprawdzić, czy przepis jest w dalszym ciągu aktualny i jakie zostały wprowadzone zmiany. Można skorzystać przy tym ze strony: http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf?OpenDatabase

  Przykładowo:

  Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126
  Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.
  Status aktu prawnego: obowiązujący
  Data wydania: 2000.11.10
  Organ wydający: MIN. ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA
  Podstawa prawna: Dz.U. 1998 nr 106 poz. 668
  Podstawa prawna z artyk.: Dz.U. 1998 nr 106 poz. 668 art. 149

  Jednak aby ustalić jakie są wprowadzone zmiany należy cofnąć się do pierwotnego wydania aktu,to jest:
  Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
  Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity

  Data wydania: 1994.07.07
  Data wejścia w życie: 1995.01.01
  Data obowiązywania: 1995.01.01
  Organ wydający: SEJM
  Organ uprawniony: MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
  MIN. OBRONY NARODOWEJ
  MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
  MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
  Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
  MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
  MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
  MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

  Akty zmienione: Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 1995.01.01
  Dz.U. 1983 nr 44 poz. 200 1995.01.01
  Dz.U. 1983 nr 44 poz. 201 1995.01.01
  Dz.U. 1984 nr 35 poz. 185 1995.01.01
  Dz.U. 1984 nr 35 poz. 186 1995.01.01
  Dz.U. 1987 nr 21 poz. 124 1995.01.01
  Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324 1995.01.01
  Dz.U. 1990 nr 34 poz. 198 1995.01.01
  Akty uchylone: Dz.U. 1974 nr 38 poz. 229 1995.01.01
  Dz.U. 1981 nr 12 poz. 57 1995.01.01
  Akty uznane za uchylone: Dz.Urz. MS 1990 nr 4 poz. 36 1995.04.01
  Dz.Urz. MGPiB 1991 nr 1 poz. 1 1995.04.01
  Dz.U. 1975 nr 8 poz. 42 1995.04.01
  Dz.U. 1975 nr 8 poz. 48 1995.04.01
  Dz.U. 1975 nr 14 poz. 82 1995.04.01
  Dz.U. 1976 nr 1 poz. 9 1995.04.01
  Dz.U. 1976 nr 15 poz. 96 1995.04.01
  M.P. 1976 nr 34 poz. 148 1995.04.01
  Dz.U. 1976 nr 37 poz. 221 1995.04.01
  Dz.U. 1977 nr 8 poz. 34 1995.04.01
  Dz.U. 1977 nr 14 poz. 58 1995.04.01
  Dz.U. 1979 nr 26 poz. 156 1995.04.01
  M.P. 1980 nr 5 poz. 21 1995.04.01
  Dz.U. 1980 nr 8 poz. 25 1995.04.01
  Dz.U. 1980 nr 13 poz. 43 1995.04.01
  Dz.U. 1980 nr 17 poz. 62 1995.04.01
  M.P. 1983 nr 20 poz. 114 1995.04.01
  Dz.U. 1983 nr 44 poz. 201 1985.11.12
  M.P. 1987 nr 16 poz. 140 1995.04.01
  Dz.U. 1987 nr 31 poz. 168 1995.04.01
  Dz.U. 1988 nr 42 poz. 333 1995.04.01
  Dz.U. 1989 nr 45 poz. 243 1995.04.01
  Dz.U. 1990 nr 70 poz. 412 1995.04.01
  Dz.U. 1990 nr 81 poz. 473 1995.04.01
  Dz.U. 1991 nr 26 poz. 109 1995.04.01
  Dz.U. 1993 nr 12 poz. 56 1995.04.01
  Dz.U. 1993 nr 121 poz. 541 1995.04.01
  Dz.U. 1988 nr 27 poz. 193 1995.01.01
  Dz.U. 1970 nr 26 poz. 211 1995.01.01

  Odesłania: Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
  Dz.U. 1980 nr 9 poz. 26
  Dz.U. 1971 nr 12 poz. 116
  Akty wykonawcze: Dz.U. 1994 nr 140 poz. 784
  M.P. 1995 nr 2 poz. 28
  M.P. 1995 nr 2 poz. 29
  M.P. 1995 nr 2 poz. 30
  Dz.U. 1995 nr 8 poz. 38
  Dz.U. 1995 nr 10 poz. 46
  Dz.U. 1995 nr 10 poz. 47
  Dz.U. 1995 nr 10 poz. 48
  Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133
  Dz.U. 1995 nr 48 poz. 252
  Dz.U. 1995 nr 50 poz. 271
  Dz.U. 1995 nr 92 poz. 457
  Dz.U. 1995 nr 103 poz. 513
  Dz.U. 1995 nr 120 poz. 581
  Dz.U. 1995 nr 127 poz. 609
  Dz.U. 1995 nr 136 poz. 672
  Dz.U. 1995 nr 139 poz. 686
  Dz.U. 1996 nr 12 poz. 71
  Dz.U. 1996 nr 33 poz. 144
  M.P. 1996 nr 19 poz. 231
  Dz.U. 1996 nr 45 poz. 200
  Dz.U. 1996 nr 103 poz. 477
  Dz.U. 1996 nr 122 poz. 576
  Dz.U. 1996 nr 123 poz. 581
  M.P. 1996 nr 83 poz. 726
  Dz.U. 1997 nr 4 poz. 23
  Dz.U. 1997 nr 21 poz. 111
  Dz.U. 1997 nr 50 poz. 322
  Dz.U. 1997 nr 62 poz. 392
  Dz.U. 1997 nr 132 poz. 877
  Dz.U. 1997 nr 132 poz. 878
  Dz.U. 1998 nr 16 poz. 71
  Dz.U. 1998 nr 73 poz. 470
  Dz.U. 1998 nr 98 poz. 625
  Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637
  Dz.U. 1998 nr 101 poz. 645
  Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679
  Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728
  Dz.U. 1998 nr 126 poz. 839
  Dz.U. 1998 nr 130 poz. 859
  Dz.U. 1998 nr 135 poz. 882
  Dz.U. 1998 nr 140 poz. 906
  Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987
  Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1007
  Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1260
  Dz.U. 1999 nr 16 poz. 153
  Dz.U. 1999 nr 24 poz. 216
  Dz.U. 1999 nr 41 poz. 420
  Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430
  Dz.U. 1999 nr 64 poz. 737
  Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836
  Dz.U. 1999 nr 89 poz. 996
  Dz.U. 2000 nr 48 poz. 562
  Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735
  Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1067
  Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1082
  Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1236
  Dz.U. 2001 nr 34 poz. 390
  Dz.U. 2001 nr 50 poz. 517
  Dz.U. 2001 nr 71 poz. 741
  Dz.U. 2001 nr 89 poz. 978
  Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1026
  Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055
  Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1291
  Dz.U. 2001 nr 132 poz. 1479
  Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554
  Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1555
  Dz.U. 2002 nr 8 poz. 62
  Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71
  Dz.U. 2002 nr 12 poz. 116
  Dz.U. 2002 nr 62 poz. 565
  Dz.U. 2002 nr 70 poz. 647
  Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
  Dz.U. 2002 nr 108 poz. 952
  Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953
  Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1130
  Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256
  Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1494
  Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779
  Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1780
  Orzeczenie TK: Dz.U. 1999 nr 3 poz. 30
  Dz.U. 2002 nr 37 poz. 353
  Inf. o tekście jednolitym: Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126
  Akty zmieniające: Dz.U. 1997 nr 88 poz. 554 1998.09.01
  Dz.U. 1997 nr 111 poz. 726 1997.12.24
  Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 1997.01.01
  Dz.U. 1996 nr 100 poz. 465 1996.08.14
  Dz.U. 1996 nr 146 poz. 680 1996.12.28
  Dz.U. 1998 nr 106 poz. 668 1999.01.01
  Dz.U. 1999 nr 41 poz. 412 1999.05.25
  Dz.U. 1999 nr 49 poz. 483 1999.07.01
  Dz.U. 1999 nr 62 poz. 682 1999.08.07
  Dz.U. 2000 nr 12 poz. 136 2000.02.23
  Dz.U. 2000 nr 29 poz. 354 2000.05.03
  Dz.U. 2000 nr 43 poz. 489 2001.01.01
  Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1157 2001.01.01
  Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1268 2001.03.30
  Dz.U. 2001 nr 5 poz. 42 2002.01.25
  Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 2001.10.01
  Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1190 2002.01.01
  Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 2002.01.01
  Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1439 2002.02.13
  Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1800 2002.01.01
  Dz.U. 2002 nr 74 poz. 676 2002.06.29

 4. #4

  Domyślnie

  Hm
  Przewijam ta strone przewijam i konca nie widac. Szok jestem pelen podziwu. Sorki, ze pytam, czy zamiast poduszki do spania uzywasz sterty ksiazek?
  Jeszcze raz serdeczne dzieki. Nie tylko w moim imieniu, ale mysle, ze tez reszty forumowiczow.

 5. #5
  DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
  sanipro

  Zarejestrowany
  Dec 2001
  Posty
  784

  Domyślnie

  On 2002-12-29 21:26, Młody wrote:
  czy zamiast poduszki do spania uzywasz sterty ksiazek?
  Nie ma takiej potrzeby. Staram się w tym celu wykorzystywać internet.

 6. #6

 7. #7
  FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
  lola

  Zarejestrowany
  Oct 2002
  Posty
  225
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  8

  Domyślnie

  Czy sa jakieś konkretne zmiany dotyczace dokumentów potrzebnych do złozenia o pozwolenie na budowę. Pytam, bo po przestudiowaniu może cos mi umknęło. Kiedys taki jeden architekt mówił , ze będzie potzrebna 4 mapka do planu zagospodarowania (rozmieszczenie kibelka itd. - BHP). czy to juz weszło?

 8. #8
  DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
  sanipro

  Zarejestrowany
  Dec 2001
  Posty
  784

  Domyślnie

  Domyślam się, że chodzi o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
  (Dz.U. z dnia 17 września 2002 r.)

  Rozporządzenie wweszło już w życie (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).
  Obowiązek opracowania planu bioz spoczywa na kierowniku budowy. Nie powinien więc być wymagany przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 9. #9

  Domyślnie

  orientujesz się sanipro
  czy gdzieś można sobie taki plan oglądnąc ?

  pozdrawiam  <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: skunks dnia 2003-01-04 00:16 ]</font>

 10. #10
  DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
  sanipro

  Zarejestrowany
  Dec 2001
  Posty
  784

  Domyślnie

  Na razie nie spotkałem, chociaż staram się mieć oczy otwarte.

 11. #11

  Domyślnie

  Znajomy architekt powiedzial mi, ze prawo ktore zaczelo obowiazywac 16 grudnia powoduje, ze prawie 100% gotowych projektow domow z poddaszem uzytkowym jest niezgodne z normami, mianowicie jesli chodzi o wymiary pomieszczen higienicznosanitarnych. Lazienka na poddaszu ma miec w swietle 2,5 m (ew. 2,2 m, to juz doczytalem w ustawie). Moj znajomy dodal, ze musi to byc na powierzchni nie mniejszej niz 8 m2 (w swiatle, co na w typowych projektach na poddaszu sie raczej nie zdarza). Jezeli lazienka ma powierzchnie mniejsza niz 8 m2, to nad cala powierzchnia podlogi musi miec max. swiatlo czylo ZADNYCH SKOSOW. Czyli lazienka moze miec mniejsza powierzchnie, jesli nie ma skosow (parter), a na poddaszu nie mniej niz 8 m2 bez skosow.
  Ta interpretacja jest podparta jak sadze dodatkowymi przepisami, bo tego nie widac wprost z ustawy. Znajomy tego nie wyssal z palca, bo byl tydzien temu na jakims kursie czy szkoleniu, gdzie madra pani z ministerstwa bodajze malo nie zostala zjedzona przez architektow w czasei duskusji nad tymi zmianami.
  Konkluzja jest taka, ze np skladamy o pozwolenie na budowe i projekt 'stary' z nienormatywna lazienka na poddaszu, urzednicy w gminie nie zdaja sobie jeszcze sprawy z tych zmian i wydaja zgode, budujemy, urzednicy sie w koncu zorientuja i musimy rozebrac chatke. Albo od razu nie ma pozwolenia na budowe. Caly czas mowie o projektach gotowych domow z poddaszem uzytkowym, ktore maja lazienke na poddaszu

  Czy ktos ma jakis rozsadny komentarz do tego, co napisalem?...

  ((((((((

 12. #12

  Domyślnie

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
  z dnia 12 kwietnia 2002 r.
  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

  § 72. 1. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiadać wymaganiom określonym w poniższej tabeli, jeżeli przepisy odrębne, w tym dotyczące pomieszczeń pracy i pomieszczeń służby zdrowia, nie określają innych wymagań:
  Rodzaj pomieszczenia (sposób użytkowania)
  Minimalna wysokość w świetle (m)
  - Pokoje w budynkach mieszkalnych oraz sypialnie 1-4-osobowe w budynkach zamieszkania zbiorowego 2,5*)
  - Pokoje na poddaszu w budynkach jednorodzinnych i mieszkalnych zagrodowych oraz pomieszczenia w budynkach rekreacji indywidualnej 2,2*)
  - Pomieszczenia do pracy **), nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt:
  a) nie więcej niż 4 osób 2,5
  b) więcej niż 4 osób 3,0
  - Pomieszczenia jak wyżej, lecz usytuowane na antresoli, jeżeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia 2,2
  Pomieszczenia do pracy **) i innych celów, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia 3,3
  - Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, jak dyżurki, portiernie, kantory, kioski, w tym kioski usytuowane w halach dworcowych, wystawowych, handlowych, sportowych, jeżeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia 2,2*)
  - Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi:
  a) jeżeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia 2,2*)
  b) jeżeli występują czynniki szkodliwe dla zdrowia 2,5

  *) Przy stropach pochyłych jest to wysokość średnia liczona między największą a najmniejszą wysokością pomieszczenia, lecz nie mniejszą niż 1,9 m. Przestrzeni o wysokości poniżej 1,9 m nie zalicza się do odpowiadającej przeznaczeniu danego pomieszczenia.


  § 77. 1. Pomieszczenie higienicznosanitarne powinno mieć wentylację spełniającą wymagania przepisów rozporządzenia oraz przepisów odrębnych.
  2. Pomieszczenie higienicznosanitarne powinno mieć wysokość w świetle co najmniej 2,5 m, z wyjątkiem łaźni ogólnodostępnej, której wysokość powinna wynosić co najmniej 3 m.
  3. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczenia higienicznosanitarnego w budynku mieszkalnym oraz w hotelu, motelu i pensjonacie do 2,2 m w świetle, w przypadku gdy jest ono wyposażone w wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną.

  § 80. 1. Kubatura pomieszczenia łazienki z wentylacją grawitacyjną powinna wynosić co najmniej:
  1) 8 m3 - przy zastosowaniu w tym pomieszczeniu urządzenia gazowego, o którym mowa w § 172 ust. 3 pkt 1.
  2) 6,5 m3 - przy doprowadzeniu centralnej ciepłej wody lub zastosowaniu elektrycznego urządzenia do ogrzewania wody bądź urządzenia gazowego, o którym mowa w § 172 ust. 3 pkt 2, a także gdy urządzenie gazowe znajduje się poza tym pomieszczeniem.
  2. Dopuszcza się zmniejszenie kubatury, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jednakże nie poniżej 5,5 m3, jeżeli pomieszczenie łazienki jest wyposażone co najmniej w wentylację mechaniczną wywiewną.

  Podsumowując: łazienka na poddaszu musi mieć min. 2,2 m wysokości i 5,5m3 kubatury o ile zamontujesz mechaniczny wywiew (zwykły wiatraczek), o powierzchni łazienek przepis milczy.
  Czy brać pod uwagę kubaturę całego pomieszczenia, czy tylko tej części powyżej 1,9m - nie wiem, ale sądzę, że całości.
  Niech wypowie się znawca, może są dodatkowe bardziej szczególowe przepisy?

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
 • BB Code jest aktywny(e)
 • Emotikonyaktywny(e)
 • [IMG] kod jest aktywny(e)
 • [VIDEO] code is aktywny(e)
 • HTML kod jest wyłączony