dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 46 z 46
Pokaż wyniki od 901 do 911 z 911
 1. #901

  Domyślnie

  Cytat Napisał dominik49 Zobacz post
  .Przyczyną hałasu jest zjawisko ulotu które nie występuje na liniach WN 110 kV.
  Bez przesady! Oczywiście, że występuje. W okreslonych warunkach pogodowych. A to bywa wcale nie tak rzadko. Nie wiem gdzie uczyli Cię TWN, ale ja oprócz celującego zaliczenia i egzaminu mam też obok siebie zwykłe sąsiedztwo linii 110 kV. Nie tak bliskie jak opisane w temacie, ale wystarczające, abym znał temat również z autopsji.

 2. #902

  i tak się skończył ten etap
  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 17.07.2012 r. uchylił decyzję regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie http://bip.gdos.gov.pl/doc/2012/BIP/...2011.AB.36.pdf

  A tu informacja Regionalnego Dyrektora w Szczecinie - inwestor wycofał wniosek
  http://szczecin.rdos.gov.pl/index.ph...enia&Itemid=41

  O B W I E S Z C Z E N I E
  REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE
  z dnia 01 sierpnia 2012 r.

  Na podstawie art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamia się wszystkie Strony w sprawie, że dnia 17.07.2012 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, wydał decyzję, którą uchylił w całości zaskarżoną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Dolna Odra – Chlebowo”.

  Pismem z dnia 25.07.2012 r. inwestor wniósł o wycofanie wniosku i umorzenie postępowania w związku z likwidacją Oddziału Grupy Energetycznej ENEA S.A. w Szczecinie.

  W związku z powyższym osoby, którym przysługuje status Strony wynikający z art. 28 k.p.a., w terminie 7 dni od dnia dokonania obwieszczenia, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, w godz. 900 – 1400. Sprawę prowadzi Pani Aneta Kozak.

  Nie wniesienie uwag w ww. terminie uważa się za wyrażenie zgody na wycofanie wniosku i umorzenie postępowania.

  Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 28 sierpnia 2012 r.

  Mimo, że plan zagospodarowania dotyczący przebiegu linii 110 kV obowiązuje ENEA nie otrzymała decyzji środowiskowej, a bez niej nie dostanie pozwolenia na budowę. Linii wysokiego napięcia nad domem Edyty nie będzie
  Ostatnio edytowane przez dusia2006 ; 17-08-2012 o 07:10
  Pozdrawiam Duśka

 3. #903

  Domyślnie

  I jak widać zaczął się drugi etap... może Edyta wyjechała na urlop i przegapi.

  Pismem z dnia 25.07.2012 r. Grupa Energetycznea ENEA S.A. Odział w Szczecinie (po uchyleniu decyzji środowiskowej przez Generalnego Dyrektora) wniósł o wycofanie wniosku i umorzenie postępowania, co nie oznacza, że zabawa nie zacznie się od nowa, bo teraz wystąpił o decyzję środowiskową na tą samą inwestycję Enea Operator Sp. z o.o.

  Warto śledzić, co na to teraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, bo Generalny Dyrektor już tą decyzję uchylił w całości. Zobaczymy...

  Które to już podejście do decyzji środowiskowej???
  Przypomnę, że niewiele brakowało a bezprawnie wydałby ją Burmistrz Gryfina kilka lat temu....

  http://szczecin.rdos.gov.pl/index.ph...enia&Itemid=81


  O B W I E S Z C Z E N I E

  REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

  z dnia 20 sierpnia 2012 r.

  Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

  z a w i a d a m i a m w s z y s t k i e S t r o n y w s p r a w i e.

  W dniu 17.08.2012 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Enea Operator Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Dolna Odra – Chlebowo”. W związku z powyższym, w tut. urzędzie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

  Osoby, którym przysługuje status Strony wynikający z art. 28 k.p.a., mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww. sprawy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (91-43-05-214) oraz składać wnioski i uwagi w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, w godz. 900 – 1400. Sprawę prowadzi Pani Aneta Kozak.

  Jednocześnie informuję, że tut. Organ, wystąpi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię nt. konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

  Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia.
  Pozdrawiam Duśka

 4. #904
  STAŁY BYWALEC (min. 300)
  Greg_81

  Zarejestrowany
  Jul 2009
  Skąd
  Lublin
  Posty
  419
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  1

  Domyślnie

  Witam nie bedę zakładał kolejnego wątku ,otóż zamierzam zbudować dom na działce 44Ar koło której przy granicy biegnie linia średniego napięcia i stoi transformator ,chciałbym dokonać dokładny pomiar pola elektromagnetycznego czy znacie firmy które wykonałyby to porządnie ,dodam że wiem jakie są polskie normy i z pewnością bym się zmieścił w ich przedziale ale najważniejsze jest dla mnie jest moje zdrowie i rodziny, działka znajduje się w Lublinie.

 5. #905

  Domyślnie

  c.d.
  Sprawa oczywiście ponownie trafiła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska..

  Kolejny termin – ze względu na skomplikowany charakter sprawy i konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego -
  wyznaczony został na 15 listopada 2013 r.
  http://bip.gdos.gov.pl/doc/2013/BIP/....2013.AL.6.pdf

  Minęło już 7 lat……
  Pozdrawiam Duśka

 6. #906

  Domyślnie

  c.d.

  kolejny ..i kolejny termin..

  Teraz przesunięcie na 28 marca 2014 r. ze względu na dodatkowe postępowanie dowodowe
  http://bip.gdos.gov.pl/doc/2014/obwi...2013.AL.14.pdf
  Pozdrawiam Duśka

 7. #907

  Domyślnie

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20.03.2014 r.
  http://bip.gdos.gov.pl/doc/2014/obwi...2013.AL.18.pdf
  "...
  Strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz wypowiedzieć się co do jego treści przed wydaniem decyzji.
  ...
  Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie."
  Pozdrawiam Duśka

 8. #908

  KONIEC - decyzja reformatoryjna http://bip.gdos.gov.pl/doc/2014/obwi...3.AL.IS.22.pdf

  GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
  DOOŚ-OAI.4210.14.2013.AŁ.IS.22
  ZAWIADOMIENIE
  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego…….zawiadamiam, że postępowanie wszczęte w związku z odwołaniem od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 marca 2013 r., ….., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Dolna odra – Chlebowo”, zostało zakończone wydaniem decyzji reformatoryjnej z dnia 9 maja 2014 r., ….
  Pozdrawiam Duśka

 9. #909

  Domyślnie

  Cytat Napisał Harnaś78 Zobacz post
  Cześć.

  Wojtekk7 - ja się zbudowałem centralnie pod linią 110 kV. Zrobiłem wszelkie pomiary, natężenie pola to ok 30 % normy, poza tym linie są przeciwbieżne, więc zjawisko tzw samoindukcji jest zniesione. Nie wierz w pierdoły - ultradźwięki nie mają nic do czerwonych krwinek. Trzeba iść do odpowiedniej komórki u operatora sieci, zamówić ekspertyzę i ew warunki zabudowy (nie te co w gminie, to jest odrębna sprawa) U mnie to akurat poszło gładko i bez stresów. dostałem tylko odpowiednie wymogi n/t konstrukcji dachu i zabezpieczeń budynku. Wypasiona różnicówka + opaskowa odgromówka to był koszt ok 13 tys ekstra w stosunku do standardu.
  Ja właśnie chcę zrobić to samo ale w uzgodnienia z ENERGA SA dostałem zapis, że praca sprzętu i maszyn budowlanych w odległości do 15m od skrajnych przewodów muszę prowadzić zgodnie z instrukcją ENERGA... Wiąże się to z uzyskaniem dopuszczenia do prac od ENERGA oraz całkiem sporymi kosztami (bodajże za każdą godzinę nadzoru!?). Czy możesz powiedzieć jak to wyglądało praktycznie u Ciebie?? Albo czy ktoś miał z takim przypadkiem do czynienia??

  ps. tak poczytałem trochę i pomyślałem. Wychodzi na to, że ENERGA SA będzie żądała ode mnie pieniędzy za zgodę na podjęcie pracy przeze mnie na mojej własnej ziemi!? Nie dość, że korzystają z mojej ziemi trzymając tam słup i nie płacąc żadnych pieniędzy za służebność przesyłu to jeszcze mają czelność mnie obciążać?? To jest chyba tylko możliwe w naszym chorym kraju?? Może warto z tym pójść do sądu albo do gazet??
  Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2017 ENERGA Rozporzadzenie o zabudowie.jpg
Wyświetleń:	18
Rozmiar:	93,7 KB
ID:	424948  
  Ostatnio edytowane przez amir ; 17-01-2019 o 05:49

 10. #910

  Domyślnie

  Cytat Napisał Harnaś78 Zobacz post
  Cześć.

  Wojtekk7 - ja się zbudowałem centralnie pod linią 110 kV. Zrobiłem wszelkie pomiary, natężenie pola to ok 30 % normy, poza tym linie są przeciwbieżne, więc zjawisko tzw samoindukcji jest zniesione. Nie wierz w pierdoły - ultradźwięki nie mają nic do czerwonych krwinek. Trzeba iść do odpowiedniej komórki u operatora sieci, zamówić ekspertyzę i ew warunki zabudowy (nie te co w gminie, to jest odrębna sprawa) U mnie to akurat poszło gładko i bez stresów. dostałem tylko odpowiednie wymogi n/t konstrukcji dachu i zabezpieczeń budynku. Wypasiona różnicówka + opaskowa odgromówka to był koszt ok 13 tys ekstra w stosunku do standardu.
  Mam jeszcze pytanie - jaka komórka odpowiada za to u operatora sieci? Co to za ekspertyza? Ktoś może coś wie?

 11. #911
  DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Luxum
  Zarejestrowany
  Feb 2012
  Skąd
  Kraków
  Kod pocztowy
  30-703
  Posty
  556
  Luxum - Wyposażenie nowoczesnych łazienek Nowoczesne wyposażenie łazienek i wnętrz według indywidualnego projektu. W DOWOLNYCH ROZMIARACH, FORMACH I KOLORACH : Umywalki Wanny Brodziki Meble łazienkowe Beton architektoniczny www.luxum.pl Cała Polska

  Domyślnie

  Rozumiemy i współczujemy. Każdy z nas chce żyć godnie oraz w zgodzie z własnym rytmem biologicznym.
  Linie wysokiego napięcia, wiatraki itp instalacje są szkodliwe dla żywych organizmów.
  Niestety duże koncerny zorientowane są wyłącznie na zysk i tylko nim się kierują.
  Urzędnicy i przedstawiciele firm energetycznych nie biorą przy planowaniu budowy instalacji, odczuć i sentymentów osób dotkniętych ich decyzjami.
  Zgodnie z prawem sentymenty nie podlegają kalkulacji i wycenie.
  Obecne prawodawstwo zwiększa możliwości wywłaszczenia pod cele inwestycyjne.
  Grunt to pilnować, aby otrzymać odszkodowanie odzwierciedlające wartość utraconej nieruchomości, wraz z kosztami przeprowadzki do lokalu o nie gorszym standardzie. Na zadość uczynienie, niestety nie można w Polsce liczyć.
  To nie sztuka wybudować nowy dom. Sztuka sprawić by miał w sobie duszę...

  http://luxum.pl/

  Awangarda wyposażenia wnętrz

  Zajrzyj osobiście lub wirtualnie do nowego salonu w Krakowie.
  Galeria Wnętrz Kreatywnych Luxum
  https://luxum.pl/wirtualny-spacer/Strona 46 z 46

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
 • BB Code jest aktywny(e)
 • Emotikonyaktywny(e)
 • [IMG] kod jest aktywny(e)
 • [VIDEO] code is aktywny(e)
 • HTML kod jest wyłączony