dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 7
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 134
 1. #1
  DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
  sanipro

  Zarejestrowany
  Dec 2001
  Posty
  784

  Domyślnie

  Zwracam się z uprzejmą prośbą do Redakcji o ustosunkowanie się do mojej opinii do jakiej doszedłem obserwując zmiany przepisów budowlanych. Odnoszę wrażenie (mogę się mylić), że zbyt często zapomina się przy zmianie przepisów obowiązujących w budownictwie o dokładnej informacji jak należy traktować przepisy dotychczas obowiązujące. W Dz.Urz. Bud. 1971 nr 2 poz. 3 opublikowane było Zarządzenie nr 62 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 grudnia 1979 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje gazowe. Pomijam w prowadzone zmiany od roku 1971 do 1995. W Dz.U. 1995 nr 10 poz. 46 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z rozporządzenia nie wynikało jasno, że Zarządzenie nr 62 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 grudnia 1979 r. zostało uchylone, ale w późniejszych wyjaśnieniach padło stwierdzenie, że zostało ono uchylone. Należy zwrócić uwagę, że w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. nie uwzględniono prób instalacji gazowych i obliczeń instalacji gazowych. W dniu 4 lutego 1999 r. zostało wydane OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 15, poz. 140). I tutaj sprawy nie wyjaśniono. Dopiero w Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, gdzie omówiono próby instalacji gazowej, ale w dalszym ciągu brak przepisów dotyczących obliczeń instalacji gazowej. Z powyższego można wyciągnąć wniosek, że w zakresie obliczeń instalacji gazowej nie obowiązują żadne przepisy. Ale czy na pewno?
  Na stronie - Internetowy system informacji prawnej http://orka.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf
  Znalazłem następującą informację/
  Dz.Urz. Bud. 1971 nr 2 poz. 3
  Zarządzenie nr 62 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 grudnia 1979 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje gazowe.
  Status aktu prawnego: uchylony
  Data wydania: 1970.12.30
  Organ wydający: MIN. BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
  Akty zmieniające: Dz.Urz. MGPiB 1991 nr 1 poz. 1 1991.03.14
  Akty uchylające: Dz.Urz. MGPiB 1993 nr 1 poz. 1 1993.10.20
  Ale nie wspomina się, że wyszły przepisy opublikowane w Dz.U. 1995 nr 10 i Dz. U.1999 Nr 15, i większość spraw z Dz.Urz. Bud. 1971 nr 2 poz. 3 przejęły.
  Nie znalazłem natomiast nigdzie informacji na temat Zarządzenia nr 20 Ministra Gospodarki komunalnej z dnia 30 czerwca 1965 r. w sprawie warunków technicznych projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych. Dziennik Budownictwa nr 15 z 7.12.1965 r.. Prawdopodobnie status aktu prawnego jest obowiązujący, ale czy na pewno?
  Z poważaniem Sanipro

 2. #2
  Guest

  Domyślnie

  Podobna sytuacja była z przejęciem prze Warunki techniczne jakim pwinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 15/999) z Polskiej Normy częsci zagadnień związanych z ochroną cieplną budynków. Żadnej informacji. Poza tym wiele norm obowiazujących nie było ponad rok drukowanych. Dobrze że ktoś ten temat poruszył. Możliwe, że jes to dlatego, resort budownictwa przydzielany jest ciągle do innego ministerstwa. Teraz jest znowu nowa opcja, to pewnie zlikwiduje resort budownictwa. Jezeli tak się stanie poniosa konsekwenję wszyscy.

 3. #3
  Guest

  Domyślnie

  Szukałem w intrnecie Polskich Norm i znajdowałem tylko ich numery i tytuły. Czy nie ma strony na której można zapoznać się z treścią norm, jak z Dziennikami Ustaw i Monitorami Polskimi. Myślę że przynajmniej normy obowiązujące powinny być dostępne.

 4. #4
  DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
  sanipro

  Zarejestrowany
  Dec 2001
  Posty
  784

  Domyślnie

  Przyznaję rację, że normy czekają bardzo długo na drukowanie. Norma PN-EN ISO 6946:1999 "Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania" została ustanowiona przez PKN dnia 26 lutego 1998 r. (Uchwała nr 9/98-0), Po czym czekala na wydruk do października 1999 roku. Podobnie na druk czekała norma PN-B-02025:2001 "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego". Jak mi wiadomo w okresie między ustanowieniem wyzej wymienionych norm a ich wydrukiem Stosowano zaróno stara normę ja i nową, w zależności od tego kto kogo przekonał.

 5. #5

  Domyślnie

  W sprawie norm polecam lekturę czasopisma "Normalizacja", niestety, wydawane jest w ograniczonym nakładzie, na pewno jest prenumerowane przez uczelnie techniczne. W internecie mogą być dane nieaktualne.

 6. #6
  DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
  sanipro

  Zarejestrowany
  Dec 2001
  Posty
  784

  Domyślnie

  Wykazy norm znajduja się na stronie PKN, ale tam można znaleźć tylko numery i tytuły.
  Jezeli ktoś chce zapoznać się z tekstem normy, powinien ją kupić, lub skorzystać z czytelni. Pisał o tym przede mną Anonimowy Gość. Jest też program komputerowy z pełnymi tekstami, ale maja bardzo duże luki- brakuje wielu potrzebnych norm. Jest przy tym strasznie drogi, a za wydruk kazdej strony należy płacić sprzedawcy programu (wykupuje się np. wydruk 100 stron i ani jenej więcej nie wydrukujesz). Sprzedawca zastrzega sobie, ze nie odpowiada za błędy. A umowę tak spisują, że jezeli ktoś rozwiąże umowę to musi zapłacić za aktualizację programu za cały rok (zdaje się ca 30% wartości programu)mimo że nie korzystasz z niego. Po rozwiazaniu umowy licencyjnej program należy oddać (wszystkie nośniki z programem). Pozostawiam bez komentarza. Wracając do dostępności norm, to ja jeszcze mogę zrozumieć, że normy nieobowiązujące trzeba kupić, ale obowiązujące powinny być ogólnodostępne, jak Monitory i Dz.U..

  <font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: sanipro dnia 2002-03-13 18:37 ]</font>

 7. #7
  DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
  sanipro

  Zarejestrowany
  Dec 2001
  Posty
  784

  Domyślnie

  Autokorekta:
  Przepraszam za błędy. Ponieważ niektóre z nich mogą zmienić sens wypowiedzi, podaje nowe brzmienie dwóch zdań:
  1. Wykazy norm znajduja się na stronie PKN, ale tam można znaleźć tylko numery i tytuły.
  2. Po rozwiazaniu umowy licencyjnej program należy oddać (wszystkie nośniki z programem).

 8. #8
  Guest

  Domyślnie

  A jak jest prawidłowo? Która norma w takim przypadku (tj w okresie przejściowym) obowiązuje? Stara, czy nowa ustanowiona, lecz nie wydrukowana?

 9. #9
  Guest

  Domyślnie

  Myśslę, że nie zawsze przepisy są publikowane, a obowiązują. Uważam, że obowiązuje norma nowa, chociaż nie została opublikowana.
  Fred

 10. #10
  DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
  sanipro

  Zarejestrowany
  Dec 2001
  Posty
  784

  Domyślnie

  Normy obowiązujące ustalane sa w drodze rozporządzenia i nie zawsze norma aktualna jest normą obowiązującą. Wykaz Polskich Norm obecnie obowiązujących podany jest w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA
  z dnia 3 kwietnia 2001 r.

 11. #11
  Guest

  Domyślnie

  Czy rozporządzenie podaje wszystkie normy obowiązujące?

 12. #12
  DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
  sanipro

  Zarejestrowany
  Dec 2001
  Posty
  784

  Domyślnie

  Nie wszystkie. Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w drodze rozporządzenia wprowadził obowiązek stosowania podanych w rozporządzeniu Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 456 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.).
  Rozporządzenie to zostało zmienione 31 sierpnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1104 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.)

 13. #13
  Guest

  Domyślnie

  A która norma w takim przypadku w okresie przejściowym może być traktowana jako aktualna? Stara, czy nowa ustanowiona, lecz nie wydrukowana?

 14. #14
  Guest

  Domyślnie

  Czy wszystkie Polskie Normy będą zmieniane żeby były zgodne z przepisami Unii Europejskiej?

 15. #15
  Guest

  Domyślnie

  Co to jest znak zgodności z przepisami Unii Europejskiej?

 16. #16
  Guest

  Domyślnie

  Dlaczego materiały budowlane znakowane są znakiem "B"?
  Jakie ma on znaczenie?
  Które materiały tym znakiem powinny być oznaczone?

 17. #17
  DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
  sanipro

  Zarejestrowany
  Dec 2001
  Posty
  784

  Domyślnie

  Zgodnie z art. 10. Ustawy Prawo Budowlane przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1
  (to jest:
  a) bezpieczeństwa konstrukcji,
  b) bezpieczeństwa pożarowego,
  c) bezpieczeństwa użytkowania,
  d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
  e) ochrony przed hałasem i drganiami,
  f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród)
  - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
  2. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:
  1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami:
  a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,
  b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją określoną w lit. a), mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,
  2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
  3) wyroby budowlane:
  a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
  b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.
  3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.

 18. #18

  Domyślnie

  Zgodnie z Ustawą o Normalizacji z 1993 r. polskie normy (PN) nie mogą być kopiowane i jako zbiór specjalny są udostępniane na miejscu. Wyjątek stanowią tzw. normy obligatoryjne (ok. 1300 tytułów), które można kopiować.

 19. #19
  DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
  sanipro

  Zarejestrowany
  Dec 2001
  Posty
  784

  Domyślnie

  Jaki jest staus prawny norm branzowych, które w dalszym ciągu są stosowane, podczas gdy zgodnie z Ustawą o Normalizacji z 1993 r. (art. 26) do 31 grudnia 1997 powinny być zastąpione polskimi normami.

 20. #20

  Domyślnie

  Tu własnie tworzą się luki. Bo wycofuje sie jeden przepis, a nowego brak, względnie nowy nie obejmuje całego zakresu zagadnień zawartych w starym. Normy branzowe będą stosowane tak długo jak długo ich nie zastąpi nowy przepis. Do braku informacji o zmianach przepisów musisz się przyzwyczaić, bo na ustawodawcę nie ma przepisu do którego musiałby się ON stosować.

Strona 1 z 7

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
 • BB Code jest aktywny(e)
 • Emotikonyaktywny(e)
 • [IMG] kod jest aktywny(e)
 • [VIDEO] code is aktywny(e)
 • HTML kod jest wyłączony